SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NYT - บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
04/01/21 07:31 การต่อสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ 5
19/11/20 12:55 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
09/11/20 20:33 การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย
09/11/20 20:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09/11/20 19:59 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
09/11/20 19:58 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
30/10/20 17:24 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
27/10/20 19:07 การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย
22/10/20 18:33 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14/10/20 13:13 แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
09/10/20 19:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20/08/20 17:33 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลง)
13/08/20 17:59 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (ข้อมูลเพิ่มเติม)
13/08/20 13:23 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
13/08/20 07:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่