SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OGC - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/18 17:15 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/05/18 17:02 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14/05/18 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14/05/18 17:01 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
10/05/18 17:33 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39
26/04/18 17:51 ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
26/04/18 17:48 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26/03/18 17:32 แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39
21/03/18 17:20 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
21/02/18 17:24 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 และการจ่ายเงินปันผล
21/02/18 17:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
21/02/18 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21/02/18 17:15 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
30/01/18 08:47 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจาณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39)
25/12/17 17:55 ขอแจ้งแก้ไขกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่