SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OGC - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/12/17 12:37 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39)
14/11/17 17:05 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
14/11/17 17:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/11/17 17:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
27/09/17 17:31 แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ และการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ (แก้ไข)
27/09/17 17:00 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2560
11/08/17 17:18 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
11/08/17 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11/08/17 17:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
12/05/17 17:26 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
12/05/17 17:12 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
12/05/17 17:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12/05/17 17:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
09/05/17 17:31 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38
26/04/17 12:39 แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่