SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/01/21 12:41 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
28/12/20 12:56 วันหยุดประจำปี พ.ศ.2564
16/11/20 07:20 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16/11/20 07:19 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/11/20 07:18 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
30/09/20 17:21 แจ้งสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)
15/09/20 13:20 บมจ 2563_016_ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10/08/20 07:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10/08/20 07:56 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/20 07:55 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
29/06/20 18:06 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ ของบริษัท
11/06/20 21:44 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11/05/20 20:58 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11/05/20 18:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
11/05/20 18:01 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่