SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

POST - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/11/21 17:22 รายงานความคืบหน้าของการแก้ไขการดำเนินงานและฐานะการเงิน - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
09/11/21 17:52 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/21 17:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09/11/21 17:51 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
04/11/21 12:46 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
18/10/21 17:43 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
01/10/21 17:29 รายงานความคืบหน้าของการแก้ไขการดำเนินงานและฐานะการเงิน - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
08/09/21 17:41 แต่งตั้ง Chief Executive Officer
13/08/21 17:15 ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
11/08/21 17:31 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/08/21 17:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 17:27 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
29/06/21 17:33 แจ้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
17/05/21 08:07 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ POST และ THAI
14/05/21 07:25 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ POST และ THAI
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่