SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RCL - บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/08/19 17:42 แจ้งการรับเรือใหม่ของบริษัท
09/08/19 17:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09/08/19 17:34 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09/08/19 17:30 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
27/05/19 18:12 แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
13/05/19 17:38 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13/05/19 17:36 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10/05/19 17:20 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10/05/19 17:19 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10/05/19 17:18 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
30/04/19 18:47 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน
26/04/19 18:27 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่