SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ROCK - บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/07/17 17:28 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
09/05/17 17:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
09/05/17 17:59 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
09/05/17 17:58 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
28/04/17 17:39 มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
24/04/17 18:01 ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
07/03/17 18:34 กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559
23/02/17 08:21 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
23/02/17 08:20 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
23/02/17 08:20 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
30/01/17 17:52 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่