SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RPC - บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 17:37 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 17:37 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 17:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
03/05/22 12:36 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
21/04/22 19:13 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21/03/22 12:36 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
23/02/22 18:54 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
23/02/22 18:54 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23/02/22 18:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
23/02/22 18:52 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
17/12/21 17:44 แจ้งแต่งตั้งกรรมการที่ลาออก, การเลิกและชำระบัญชีบริษัทย่อย, F24-1
01/12/21 12:53 แจ้งกรรมการลาออก
12/11/21 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 17:16 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่