SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S & J - บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/12/20 17:01 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
12/11/20 18:12 แจ้งมติการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
12/11/20 18:10 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
12/11/20 18:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/20 18:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12/11/20 18:07 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
20/08/20 17:00 แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ (14 เมษายน 2563)
17/08/20 12:54 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งทีึ่41 บนเว็บไซด์บริษัท
13/08/20 20:21 ให้สัตยาบันการต่อสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
13/08/20 20:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 20:13 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 20:12 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
04/08/20 18:36 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14/07/20 13:01 แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (13 เมษายน 2563)
29/06/20 12:49 แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่