SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SC - บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/10/21 08:35 หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2564
04/10/21 17:37 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
16/09/21 08:40 หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กันยายน 2564
15/09/21 20:16 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
03/09/21 18:28 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
11/08/21 17:24 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 17:23 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/08/21 17:23 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/08/21 17:10 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
15/07/21 17:12 แจ้งการต่อวาระคณะกรรมการชุดย่อย
06/07/21 17:45 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
08/06/21 12:54 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
13/05/21 08:19 หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
12/05/21 17:09 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 17:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่