SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SIRI - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
04/01/21 21:28 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
15/12/20 07:44 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Committee)
02/12/20 12:58 แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)
02/12/20 07:59 แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย
01/12/20 13:24 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน (แก้ไขเพิ่มเติม)
01/12/20 08:02 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
30/11/20 20:25 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน
24/11/20 21:08 แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย
16/11/20 20:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข)
16/11/20 08:42 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
16/11/20 07:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
16/11/20 07:21 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/11/20 07:21 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
05/11/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563
03/11/20 20:10 แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่