SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

STA - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
26/04/18 17:03 เผยแพร่ presentation การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26/04/18 17:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/03/18 17:08 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
09/03/18 18:04 งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และอนุมัติรายการเกี่ยวโยง
28/02/18 18:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28/02/18 18:34 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
28/02/18 18:34 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26/01/18 12:31 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
21/12/17 12:33 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2561
24/11/17 17:10 การขยายกำลังการผลิตของบริษัทย่อย
10/11/17 17:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10/11/17 17:12 รับรองงบการเงินและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
10/11/17 17:11 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
10/11/17 17:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
18/10/17 08:03 หุ้นเพิ่มทุนของ STA เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่