SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

STA - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/05/17 12:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 (แก้ไข)
15/05/17 12:36 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศจีน (ข้อมูลเพิ่มเติม)
12/05/17 18:52 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศจีน
12/05/17 18:51 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12/05/17 18:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12/05/17 18:48 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
08/05/17 17:04 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25/04/17 17:37 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
25/04/17 17:37 เผยแพร่ presentation การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24/04/17 18:01 ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
22/03/17 17:14 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22/03/17 17:06 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
16/03/17 18:05 แจ้งเรื่องการแยกกิจการของบริษัทและเซมเพอร์ริทเสร็จสมบูรณ์
14/03/17 17:22 เผยแพร่ presentation การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14/03/17 17:21 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่