SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SUPEREIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
27/05/22 17:33 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
27/05/22 17:33 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
12/05/22 07:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/22 07:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 07:12 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
12/05/22 07:11 รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 06:41 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/05/22 17:22 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
06/05/22 17:32 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
05/05/22 19:51 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
25/04/22 19:00 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
28/03/22 17:12 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
28/03/22 07:21 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
02/03/22 17:59 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี และการกำหนดวัน Record Date
02/03/22 17:40 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
18/02/22 08:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่