SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

THIP - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/11/21 17:13 แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
10/11/21 17:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10/11/21 17:22 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/11/21 17:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
01/09/21 17:11 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
13/08/21 17:30 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 17:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 17:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
28/05/21 07:53 หุ้นเพิ่มทุนของ THIP เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
25/05/21 17:11 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
14/05/21 18:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 18:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 18:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
14/05/21 17:45 แจ้งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
06/05/21 08:26 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่