SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TKT - บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/05/18 19:43 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/05/18 19:27 แจ้งมติรับรองงบการเงินไตรมาสหนึ่ง ประจำปี 2561
23/04/18 08:50 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์บริษัทฯ
11/04/18 18:18 แจ้งมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
11/04/18 18:15 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12/03/18 17:18 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
06/03/18 19:45 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26/02/18 20:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26/02/18 20:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
26/02/18 20:31 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
26/02/18 20:20 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
12/12/17 08:49 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 ของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
13/11/17 19:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (แก้ไข Template)
13/11/17 19:36 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2560
13/11/17 19:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่