SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TKT - บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/11/17 19:27 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
13/11/17 19:19 แจ้งมติรับรองงบการเงินไตรมาสสาม ประจำปี 2560
28/09/17 17:07 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
11/08/17 20:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11/08/17 20:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
11/08/17 20:37 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
11/08/17 20:27 แจ้งมติรับรองงบการเงินไตรมาสสอง ประจำปี 2560
18/07/17 12:30 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท (เพิ่มเติม)
12/05/17 19:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
12/05/17 19:27 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
12/05/17 19:10 แจ้งมติรับรองงบการเงินไตรมาสหนึ่ง ประจำปี 2560
04/05/17 06:39 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์บริษัทฯ
21/04/17 18:03 แจ้งมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
21/04/17 18:01 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14/03/17 12:58 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่