SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TKT - บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
28/02/20 21:37 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
28/02/20 21:34 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การงดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการใหม่
23/12/19 08:27 แจ้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารลาออก, แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
04/12/19 12:41 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
13/11/19 17:11 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
12/11/19 08:59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
11/11/19 21:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ย. 2562
11/11/19 21:20 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11/11/19 21:19 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
11/11/19 21:11 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
26/09/19 17:13 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13/08/19 19:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13/08/19 19:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
13/08/19 19:11 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
13/08/19 18:56 แจ้งมติรับรองงบการเงินไตรมาสสอง ประจำปี 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่