SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRITN - บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
04/10/21 12:41 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข ครั้งที่ 2)
01/10/21 18:48 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
30/09/21 20:45 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
14/09/21 18:08 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เพิ่มเติม) และเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564
13/08/21 21:43 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 21:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 21:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
05/08/21 20:58 ชี้แจง Trading Alert List
05/08/21 17:38 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
05/08/21 17:00 Trading Alert List Information
02/08/21 08:04 แจ้งการเข้าลงทุนซื้อสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
29/07/21 19:56 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และเงินเพิ่มทุนที่ ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ (TRITN-W3)
11/06/21 08:34 หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2564
04/06/21 19:41 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)
31/05/21 18:29 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่