SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRU - บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/12/21 17:16 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
12/11/21 20:26 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 17:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 17:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 17:43 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
09/11/21 17:29 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 เพิ่มเติม
09/11/21 17:29 แจ้งวันหยุดของบริษัท ประจำปี 2565
03/11/21 08:43 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
14/10/21 07:50 หุ้นเพิ่มทุนของ TRU เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2564
04/10/21 17:17 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
23/09/21 17:02 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุม AGM 2565 ล่วงหน้า
02/09/21 08:17 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
18/08/21 07:43 หุ้นเพิ่มทุนของ TRU เริ่มซื้อขายวันที่ 19 สิงหาคม 2564
11/08/21 18:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 18:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่