SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRUBB - บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
28/06/21 09:07 การออก เสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก จัดสรร TRUBB-W2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนใน SET การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX และ EGM 1/2564 (แก้ไข)
25/06/21 22:19 การออก เสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก จัดสรร TRUBB-W2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แผนการนำบมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ เข้าจดทะเบียนใน SET การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.เวิลด์เฟล็กซ์และ EGM 1/2564
21/05/21 12:39 แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัท
14/05/21 08:54 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่หมดวาระ (แก้ไข)
13/05/21 18:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13/05/21 18:47 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่หมดวาระ
13/05/21 18:46 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/05/21 18:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
21/04/21 08:42 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01/03/21 12:34 รับรองงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 (แก้ไข)
01/03/21 08:56 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01/03/21 08:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01/03/21 08:55 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
25/02/21 17:31 รับรองงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
12/01/21 12:31 แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่