SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/08/17 08:36 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
28/06/17 17:05 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
14/06/17 18:52 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
14/06/17 18:43 แจ้งการลาออกของกรรมการ
31/05/17 12:41 แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
11/05/17 18:49 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
11/05/17 18:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11/05/17 18:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11/05/17 18:00 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
05/05/17 18:15 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28/04/17 17:59 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560
25/04/17 20:05 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข 2)
21/04/17 09:16 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข)
19/04/17 20:47 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
05/04/17 17:50 การได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น (เพิ่มเติมข้อมูล)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่