SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VL - บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/02/22 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
23/02/22 17:07 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
04/02/22 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04/01/22 12:32 แจ้งผลเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
24/12/21 12:40 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
10/11/21 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10/11/21 17:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/21 17:12 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
08/11/21 06:30 หุ้นเพิ่มทุนของ VL เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
04/11/21 12:33 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
29/10/21 12:51 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VL-W1 (F53-5)
05/10/21 12:51 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ประจำปี 2564
05/10/21 12:51 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ VL-W1 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
01/10/21 08:39 กำหนดการใช้สิทธิของ VL-W1
17/08/21 13:20 แจ้งมติกรรมการเรื่องจ่ายปันผลระหว่างกาล และเปลี่ยนแปลงกรรมการ (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่