SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VNT - บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/11/21 13:02 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
25/11/21 13:00 เปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ
10/11/21 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/11/21 17:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/21 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
29/10/21 17:48 แจ้งหยุดการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามวาระ
27/10/21 17:56 แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
11/08/21 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 17:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/08/21 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/21 17:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13/05/21 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/21 17:05 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/05/21 12:36 การเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564
29/04/21 19:11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่