ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2020 11:14:39
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,524.46 +0.31 +0.02 1,528.68 1,519.15 6,299,230 19,314.44
SET50 1,024.40 -0.13 -0.01 1,027.67 1,020.64 446,860 12,470.42
SET100 2,240.08 +1.13 +0.05 2,247.08 2,231.17 614,097 13,843.16
sSET 657.20 +1.51 +0.23 659.37 653.10 165,365 443.99
SETCLMV 920.87 +3.95 +0.43 924.50 913.93 171,982 3,751.78
SETHD 1,067.09 +3.34 +0.31 1,071.25 1,060.74 185,847 4,711.37
SETTHSI 936.42 +0.88 +0.09 939.53 932.44 368,224 11,619.40
SETWB 960.17 -1.64 -0.17 965.30 956.55 160,940 5,220.33
mai 299.87 +0.06 +0.02 300.47 298.35 82,390 142.36
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 617 1,899,230
ไม่เปลี่ยนแปลง 614 1,967,411
ลดลง 785 2,514,297
สถานะตลาด Open(I)
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่