ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 04/03/2021 19:55:42
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,534.11 -9.29 -0.60 1,540.66 1,527.88 32,478,757 108,854.87
SET50 953.61 -10.73 -1.11 959.90 950.12 2,330,386 61,770.36
SET100 2,154.76 -21.58 -0.99 2,168.09 2,147.74 3,879,945 77,882.29
sSET 798.42 +3.14 +0.39 803.41 795.26 1,502,154 10,255.34
SETCLMV 1,009.20 -1.26 -0.12 1,015.04 1,004.72 1,392,755 30,480.79
SETHD 1,109.86 -9.38 -0.84 1,118.08 1,107.37 629,636 19,039.69
SETTHSI 973.13 -8.44 -0.86 978.98 970.67 2,901,855 59,209.81
SETWB 957.78 -4.66 -0.48 967.15 954.47 967,940 27,457.24
mai 391.35 +5.41 +1.40 391.61 385.61 1,333,102 3,472.96
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 741 14,483,439
ไม่เปลี่ยนแปลง 403 2,598,332
ลดลง 1,070 16,624,601
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่