ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 14/12/2019 00:30:14
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,573.91 +10.06 +0.64 1,582.16 1,570.07 18,726,510 71,118.91
SET50 1,066.63 +8.76 +0.83 1,072.76 1,062.63 1,615,761 54,672.78
SET100 2,340.75 +18.95 +0.82 2,353.55 2,332.73 2,132,199 60,152.63
sSET 679.03 +3.78 +0.56 682.12 678.68 164,855 738.19
SETCLMV 981.51 +12.75 +1.32 986.36 978.72 631,592 18,573.97
SETHD 1,138.39 +17.20 +1.53 1,144.19 1,134.32 742,106 18,378.46
SETTHSI 974.81 +8.42 +0.87 981.07 971.99 1,275,499 45,757.63
SETWB 1,003.33 +2.73 +0.27 1,010.48 997.23 401,821 9,220.80
mai 314.89 +1.19 +0.38 316.78 314.47 543,148 738.19
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 854 9,012,643
ไม่เปลี่ยนแปลง 525 1,792,956
ลดลง 902 8,233,696
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่