ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 28/11/2020 03:19:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,437.78 +4.22 +0.29 1,444.53 1,429.43 22,463,704 77,321.67
SET50 933.14 -0.46 -0.05 938.34 927.77 2,289,278 43,116.23
SET100 2,078.38 +2.37 +0.11 2,089.06 2,064.84 3,805,883 55,623.79
sSET 680.86 +6.30 +0.93 682.11 676.74 800,920 3,529.67
SETCLMV 954.86 +3.11 +0.33 963.77 949.25 1,305,939 26,657.63
SETHD 1,011.60 -1.10 -0.11 1,015.36 1,006.01 641,326 14,707.06
SETTHSI 892.44 +1.60 +0.18 898.51 886.97 1,907,761 39,378.28
SETWB 922.44 -2.10 -0.23 929.16 919.44 427,515 11,708.99
mai 327.93 +3.06 +0.94 327.93 325.34 597,092 1,434.48
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 901 9,029,935
ไม่เปลี่ยนแปลง 560 3,310,565
ลดลง 869 10,660,221
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่