ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2021 01:19:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,522.59 +12.46 +0.82 1,529.17 1,518.66 25,103,663 87,641.98
SET50 958.16 +8.52 +0.90 964.13 955.68 1,399,491 45,762.52
SET100 2,146.20 +20.36 +0.96 2,157.61 2,139.45 3,039,949 64,433.59
sSET 740.90 +2.32 +0.31 744.68 740.36 831,042 5,235.95
SETCLMV 982.92 +10.23 +1.05 990.39 977.75 1,473,412 34,573.43
SETHD 1,067.18 +5.20 +0.49 1,072.17 1,064.15 742,244 25,090.31
SETTHSI 969.23 +10.52 +1.10 973.20 965.75 2,111,240 48,172.58
SETWB 893.76 +4.10 +0.46 901.82 892.26 583,475 15,842.86
mai 354.70 +3.96 +1.13 356.03 351.91 1,088,389 1,748.92
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 909 14,261,926
ไม่เปลี่ยนแปลง 492 2,136,646
ลดลง 720 9,688,878
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่