ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2021 01:44:14
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,522.59 +12.46 +0.82 1,529.17 1,518.66 25,103,663 87,641.98
SET50 958.16 +8.52 +0.90 964.13 955.68 1,399,491 45,762.52
SET100 2,146.20 +20.36 +0.96 2,157.61 2,139.45 3,039,949 64,433.59
sSET 740.90 +2.32 +0.31 744.68 740.36 831,042 5,235.95
SETCLMV 982.92 +10.23 +1.05 990.39 977.75 1,473,412 34,573.43
SETHD 1,067.18 +5.20 +0.49 1,072.17 1,064.15 742,244 25,090.31
SETTHSI 969.23 +10.52 +1.10 973.20 965.75 2,111,240 48,172.58
SETWB 893.76 +4.10 +0.46 901.82 892.26 583,475 15,842.86
mai 354.70 +3.96 +1.13 356.03 351.91 1,088,389 1,748.92
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 909 14,261,926
ไม่เปลี่ยนแปลง 492 2,136,646
ลดลง 720 9,688,878
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C2103D  876,126,400 4.77%
2. S5013C2103C  620,237,800 3.38%
3. S5013C2103B  534,923,000 2.91%
4. S5019C2106A  290,762,000 1.58%
5. S5019C2103B  257,572,300 1.40%
6. TASC13C2105A  236,479,600 1.29%
7. S5019C2103A  184,651,300 1.01%
8. S5041C2103W  180,559,500 0.98%
9. CBG13C2104A  178,387,700 0.97%
10. S5019C2103C  154,844,900 0.84%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P2103H  1,240,353,700 6.76%
2. S5013P2103G  1,098,813,200 5.99%
3. S5019P2103D  244,774,700 1.33%
4. S5019P2103E  243,614,000 1.33%
5. S5013P2103E  239,415,200 1.30%
6. S5013P2103D  224,616,400 1.22%
7. S5019P2103F  219,824,100 1.20%
8. S5041P2103Y  177,699,900 0.97%
9. S5019P2106A  170,900,700 0.93%
10. S5041P2103A  84,481,100 0.46%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C2103C  636,532.36 6.55%
2. S5013C2103D  495,316.67 5.10%
3. S5013C2103B  351,702.79 3.62%
4. S5019C2106A  241,301.17 2.48%
5. HSI28C2103A  197,315.66 2.03%
6. CBG13C2104A  151,667.97 1.56%
7. TASC13C2105A  139,627.14 1.44%
8. S5019C2103A  135,541.33 1.39%
9. S5041C2103W  130,611.21 1.34%
10. HSI28C2103B  121,346.76 1.25%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P2103H  829,084.76 8.53%
2. S5013P2103G  596,306.53 6.14%
3. S5019P2103F  172,539.89 1.78%
4. S5041P2103Y  162,419.03 1.67%
5. S5019P2103E  141,431.96 1.46%
6. S5019P2103D  94,641.69 0.97%
7. S5019P2106A  94,387.46 0.97%
8. S5013P2103E  69,417.55 0.71%
9. S5013P2103D  52,118.87 0.54%
10. S5028P2103C  45,749.93 0.47%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่