กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 20/09/2019 00:29:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,640.66 -13.48 -0.81 1,660.81 1,638.47 18,774,638 57,286.44
SET50 1,090.34 -10.20 -0.93 1,106.01 1,087.93 1,518,563 38,638.12
SET100 2,401.68 -23.91 -0.99 2,437.67 2,396.94 2,389,060 44,755.31
sSET 751.78 -6.13 -0.81 760.11 751.52 355,905 1,380.50
SETCLMV 1,026.09 -16.11 -1.55 1,045.67 1,024.33 637,454 14,762.99
SETHD 1,171.51 -16.19 -1.36 1,195.88 1,167.80 630,446 15,619.51
SETTHSI 1,017.73 -11.68 -1.13 1,034.51 1,015.04 1,117,282 30,642.57
SETWB 1,018.61 -7.40 -0.72 1,030.37 1,017.24 497,127 10,679.51
mai 349.25 -5.03 -1.42 355.28 349.05 337,456 731.86
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 459 6,796,921
ไม่เปลี่ยนแปลง 450 1,235,126
ลดลง 1,272 10,930,071
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,498.40 US/Oz. 19/09/62
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 30.53 Bht./US 19/09/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 21,746.02 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.77 10.77 10.72 10.72 -0.07 -0.65 10.72 10.90 14,401 154.72 10.6294
ABFTH  - - - - - - 1,385.00 1,395.00 - - 1,388.8674
BMSCG  8.17 8.20 8.09 8.14 -0.06 -0.73 8.12 8.20 263,200 2,142.31 8.0968
BMSCITH  12.14 12.16 11.99 12.00 -0.12 -0.99 11.99 12.08 381,090 4,592.93 12.0016
BSET100  10.75 10.75 10.61 10.62 -0.11 -1.03 10.61 10.71 240,648 2,557.67 10.6171
CHINA  5.49 5.49 5.47 5.47 0.00 0.00 5.38 5.47 600 3.29 5.4434
EBANK  5.25 5.25 5.17 5.17 -0.02 -0.39 5.16 5.24 28,100 147.52 5.1889
ECOMM  - - - - - - 8.40 - - - 8.6367
EFOOD  - - - - - - - - - - 5.7760
EICT  - - - - - - 5.00 5.60 - - 5.3602
ENGY  6.41 6.41 6.38 6.38 -0.06 -0.93 6.33 6.90 6,900 44.05 6.3526
ENY  7.26 7.26 7.26 7.26 -0.27 -3.59 7.00 8.00 900 6.53 7.2720
ESET50  - - - - - - 5.80 6.50 - - 5.8001
GLD  1.95 1.95 1.94 1.94 -0.01 -0.51 1.94 1.95 301,200 585.72 1.9227
TDEX  10.90 10.91 10.85 10.85 -0.06 -0.55 10.85 10.88 248,500 2,703.32 10.8470
TGOLDETF  4.19 4.21 4.19 4.20 -0.02 -0.47 4.20 4.21 62,000 260.43 4.2101
TH100  - - - - - - 4.70 - - - 4.7494

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่