กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2020 10:12:40
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,526.49 +2.34 +0.15 1,527.74 1,519.15 2,464,670 8,058.67
SET50 1,025.86 +1.33 +0.13 1,027.12 1,020.64 174,609 5,424.83
SET100 2,243.41 +4.46 +0.20 2,245.71 2,231.17 232,603 5,956.95
sSET 658.34 +2.65 +0.40 658.45 653.10 97,711 251.75
SETCLMV 922.57 +5.65 +0.62 923.23 913.93 61,547 1,481.77
SETHD 1,068.77 +5.02 +0.47 1,069.39 1,060.74 67,392 1,903.01
SETTHSI 937.76 +2.22 +0.24 938.98 932.44 152,822 5,200.78
SETWB 961.94 +0.13 +0.01 964.78 956.55 66,035 2,221.46
mai 300.03 +0.22 +0.07 300.09 298.35 39,952 60.91
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 572 900,344
ไม่เปลี่ยนแปลง 538 767,317
ลดลง 637 836,552
สถานะตลาด Open(I)

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,583.45 US/Oz. 27/01/63
17:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 30.70 Bht./US 27/01/63
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 23,105.43 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 22,900.00 23,000.00
ทองรูปพรรณ 22,482.28 23,500.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.05 10.05 10.04 10.04 -0.01 -0.10 10.02 10.04 900 9.04 9.6865
ABFTH  - - - - - - 1,359.00 1,374.00 - - 1,363.8425
BMSCG  7.22 7.22 7.20 7.20 -0.05 -0.69 7.20 7.28 2,000 14.41 7.2463
BMSCITH  11.11 11.15 11.09 11.14 -0.13 -1.15 11.13 11.14 229,800 2,554.59 11.1297
BSET100  9.74 9.79 9.74 9.79 +0.01 +0.10 9.78 9.80 34,000 332.48 9.7855
CHINA  - - - - - - 5.38 5.50 - - 5.7203
EBANK  - - - - - - 4.47 4.52 - - 4.4922
ECOMM  - - - - - - 7.70 7.77 - - 7.7514
EFOOD  - - - - - - 5.71 5.79 - - 5.7407
EICT  - - - - - - 4.78 4.84 - - 4.8249
ENGY  - - - - - - 6.27 6.33 - - 6.3137
ENY  - - - - - - 6.96 7.02 - - 6.9955
ESET50  5.46 5.46 5.46 5.46 +0.01 +0.18 5.45 5.48 1,000 5.46 5.4611
GLD  2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00 2.01 2.02 147,500 297.95 2.0199
TDEX  10.30 10.30 10.28 10.30 +0.02 +0.19 10.28 10.30 40,600 417.87 10.2467
TGOLDETF  4.44 4.44 4.44 4.44 +0.01 +0.23 4.43 4.44 34,600 153.62 4.4605
TH100  - - - - - - 4.40 4.43 - - 4.4153

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่