กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 31/10/2020 03:19:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,194.95 -6.69 -0.56 1,204.99 1,187.49 19,520,291 52,725.69
SET50 746.26 -4.88 -0.65 753.25 739.95 1,452,614 28,788.84
SET100 1,682.72 -10.60 -0.63 1,698.47 1,669.20 2,219,667 36,704.42
sSET 596.73 -4.01 -0.67 603.73 595.81 432,300 2,278.31
SETCLMV 768.68 -9.10 -1.17 779.66 763.52 754,724 14,605.40
SETHD 808.11 -8.01 -0.98 817.65 800.13 486,685 11,612.45
SETTHSI 718.30 -5.39 -0.74 725.61 711.88 1,344,389 25,576.72
SETWB 780.43 -6.48 -0.82 790.84 776.86 449,642 9,861.30
mai 309.56 -0.23 -0.07 312.55 308.44 740,106 1,870.51
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 577 9,484,882
ไม่เปลี่ยนแปลง 493 1,565,066
ลดลง 1,011 9,093,668
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,875.80 US/Oz. 30/10/63
17:32
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.21 Bht./US 30/10/63
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 27,829.82 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  7.44 7.45 7.32 7.36 -0.08 -1.08 7.35 7.43 10,000 73.88 7.3826
ABFTH  - - - - - - 1,332.00 1,362.00 - - 1,356.4250
BMSCG  7.33 7.33 7.17 7.24 -0.04 -0.55 7.20 7.26 9,300 67.52 7.1953
BMSCITH  8.40 8.40 8.27 8.33 -0.05 -0.60 8.29 8.33 570,472 4,749.72 8.3045
BSET100  7.60 7.60 7.46 7.54 -0.04 -0.53 7.49 7.65 69,300 520.56 7.5165
CHINA  7.20 7.20 7.03 7.15 +0.04 +0.56 7.06 7.16 37,900 268.18 6.9973
EBANK  2.12 2.12 2.12 2.12 -0.89 -29.57 2.50 3.34 1,400 2.97 3.0096
ECOMM  - - - - - - 4.83 7.00 - - 6.8086
EFOOD  5.06 5.06 5.06 5.06 -0.01 -0.20 3.55 - 100 0.51 5.0415
EICT  4.04 4.06 4.04 4.05 +0.04 +1.00 4.01 - 400 1.62 4.0428
ENGY  4.46 4.46 4.46 4.46 -0.04 -0.89 4.46 5.10 100 0.45 4.4649
ENY  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.00 - 200 1.08 5.2543
ESET50  4.12 4.12 4.06 4.07 -0.04 -0.97 2.88 4.45 5,000 20.42 4.0735
GLD  2.46 2.47 2.46 2.47 -0.02 -0.80 2.46 2.47 830,085 2,045.15 2.4314
TDEX  7.56 7.56 7.43 7.52 -0.04 -0.53 7.50 7.53 616,205 4,617.95 7.4858
TH100  - - - - - - 2.35 3.36 - - 3.3399

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่