กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 25/03/2019 14:34:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,630.43 -15.86 -0.96 1,636.93 1,629.76 6,316,389 19,704.99
SET50 1,086.65 -12.20 -1.11 1,091.73 1,085.78 414,241 13,542.83
SET100 2,391.94 -26.21 -1.08 2,402.77 2,390.04 650,660 16,118.51
sSET 769.86 -5.74 -0.74 772.35 769.34 138,080 481.53
SETHD 1,230.25 -13.43 -1.08 1,234.40 1,227.72 203,679 5,760.21
SETCLMV 1,028.20 -8.31 -0.80 1,032.05 1,025.05 145,189 4,093.68
SETTHSI 1,045.10 -11.40 -1.08 1,049.31 1,044.06 336,009 11,526.45
mai 363.39 -1.98 -0.54 364.50 363.25 91,295 170.93
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 324 2,027,984
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 778,384
ลดลง 1,088 3,592,421
สถานะตลาด Open(II)

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,311.10 US/Oz. 22/03/62
17:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.69 Bht./US 22/03/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 19,747.75 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,253.20 20,200.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.19 11.20 11.15 11.19 -0.04 -0.36 11.19 11.20 4,200 46.91 11.1614
ABFTH  - - - - - - 1,238.00 1,248.00 - - 1,245.9098
BMSCG  8.00 8.01 7.96 7.99 -0.02 -0.25 7.98 7.99 6,100 48.76 7.9577
BMSCITH  12.38 12.41 12.37 12.38 -0.14 -1.12 12.37 12.38 208,900 2,586.94 12.3587
BSET100  10.47 10.49 10.45 10.48 -0.09 -0.85 10.47 10.48 225,200 2,359.41 10.4546
CHINA  5.72 5.72 5.62 5.63 -0.17 -2.93 5.62 5.63 4,000 22.66 5.5695
EBANK  - - - - - - 5.56 5.59 - - 5.5749
ECOMM  - - - - - - 8.09 8.12 - - 8.1098
EFOOD  - - - - - - 5.70 5.74 - - 5.7061
EICT  - - - - - - 4.55 4.58 - - 4.5565
ENGY  8.20 8.20 6.30 6.30 -0.01 -0.16 6.27 6.30 800 5.42 6.2612
ENY  - - - - - - 7.40 7.43 - - 7.3906
ESET50  - - - - - - 5.70 5.74 - - 5.7144
GLD  1.74 1.75 1.74 1.75 0.00 0.00 1.74 1.75 80,100 139.38 1.7616
TDEX  10.74 10.75 10.68 10.70 -0.05 -0.47 10.69 10.70 53,931 577.02 10.6761
TGOLDETF  3.86 3.86 3.85 3.85 +0.01 +0.26 3.85 3.86 30,700 118.32 3.8580
TH100  - - - - - - 4.73 5.00 - - 4.7429

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่