กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 22/05/2019 13:40:37
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,621.43 +10.94 +0.68 1,622.92 1,616.49 7,342,716 24,211.18
SET50 1,079.29 +7.69 +0.72 1,080.91 1,076.22 433,923 16,168.51
SET100 2,378.64 +18.09 +0.77 2,381.39 2,371.06 949,323 20,026.04
sSET 737.09 +5.11 +0.70 737.73 734.09 101,564 456.81
SETCLMV 1,009.14 +7.84 +0.78 1,011.54 1,006.54 265,195 7,725.97
SETHD 1,191.21 +4.51 +0.38 1,195.46 1,187.09 292,948 10,043.06
SETTHSI 1,036.96 +7.43 +0.72 1,038.16 1,033.69 395,795 14,712.86
SETWB 1,005.87 +9.51 +0.95 1,008.21 1,000.25 365,103 4,252.26
mai 339.49 +1.62 +0.48 340.37 338.38 121,716 258.92
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 934 3,865,427
ไม่เปลี่ยนแปลง 419 713,567
ลดลง 466 2,870,750
สถานะตลาด Intermission

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,276.00 US/Oz. 21/05/62
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.93 Bht./US 21/05/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 19,363.98 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 19,200.00 19,300.00
ทองรูปพรรณ 18,859.04 19,800.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.00 11.00 10.96 10.96 +0.04 +0.37 10.95 10.97 20,148 221.27 10.9522
ABFTH  - - - - - - 1,244.00 1,254.00 - - 1,250.6552
BMSCG  7.91 7.92 7.91 7.92 +0.08 +1.02 7.90 7.93 5,900 46.72 7.9012
BMSCITH  12.33 12.35 12.32 12.34 +0.08 +0.65 12.33 12.34 138,100 1,703.66 12.3466
BSET100  10.46 10.48 10.45 10.46 +0.05 +0.48 10.46 10.47 37,900 396.55 10.4717
CHINA  5.35 5.35 5.32 5.32 0.00 0.00 5.32 5.35 39,100 208.55 5.3458
EBANK  - - - - - - 5.54 5.59 - - 5.5738
ECOMM  - - - - - - 8.18 8.25 - - 8.2256
EFOOD  - - - - - - 5.70 5.77 - - 5.7338
EICT  - - - - - - 4.63 4.68 - - 4.6504
ENGY  6.02 6.09 6.02 6.09 +0.07 +1.16 6.06 6.09 1,800 10.86 6.0745
ENY  - - - - - - 7.00 7.50 - - 7.2300
ESET50  - - - - - - 5.70 5.73 - - 5.7155
GLD  1.72 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00 1.71 1.72 57,100 98.21 1.7210
TDEX  10.62 10.71 10.62 10.69 +0.06 +0.56 10.67 10.69 110,700 1,185.19 10.6856
TGOLDETF  3.77 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00 3.76 3.77 20,500 77.28 3.7751
TH100  - - - - - - 4.70 5.00 - - 4.7225

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่