กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 02:16:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,515.72 -6.87 -0.45 1,529.50 1,511.41 27,067,298 93,559.65
SET50 952.86 -5.30 -0.55 962.86 949.18 1,889,172 47,865.54
SET100 2,135.64 -10.56 -0.49 2,157.59 2,127.52 3,446,788 64,770.03
sSET 738.76 -2.14 -0.29 745.54 738.76 953,516 6,028.67
SETCLMV 980.07 -2.85 -0.29 989.09 976.18 1,416,774 33,640.18
SETHD 1,063.69 -3.49 -0.33 1,075.80 1,063.53 556,200 19,366.47
SETTHSI 962.47 -6.76 -0.70 973.58 959.78 2,370,166 48,402.38
SETWB 897.29 +3.53 +0.39 902.25 891.90 803,699 17,357.09
mai 356.98 +2.28 +0.64 357.70 355.61 1,215,706 1,880.77
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 613 12,330,145
ไม่เปลี่ยนแปลง 484 2,917,630
ลดลง 1,018 12,453,942
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  9.76 9.76 9.69 9.70 -0.02 -0.21 9.68 9.72 5,200 50.55 9.6544
ABFTH  - - - - - - 1,350.00 1,372.00 - - 1,356.5955
BMSCG  8.90 8.90 8.80 8.87 -0.02 -0.22 8.87 8.88 720,400 6,367.30 8.8856
BMSCITH  10.67 10.72 10.61 10.65 -0.04 -0.37 10.64 10.68 89,420 952.53 10.6211
BSET100  9.58 9.59 9.50 9.51 -0.01 -0.11 9.48 9.57 44,500 423.56 9.4894
CHINA  8.16 8.16 8.10 8.13 -0.03 -0.37 8.11 8.14 33,052 268.70 8.0906
EBANK  4.40 4.40 4.40 4.40 -0.10 -2.22 4.31 4.50 1,201 5.28 4.2565
ENGY  6.00 6.00 5.94 5.94 -0.07 -1.16 5.92 5.99 14,700 87.42 5.9271
ENY  - - - - - - 6.80 7.18 - - 7.0685
GLD  2.28 2.29 2.27 2.29 +0.01 +0.44 2.28 2.29 710,452 1,623.96 2.3147
TDEX  9.60 9.60 9.43 9.52 -0.02 -0.21 9.48 9.54 2,128,664 20,156.74 9.4729
TH100  4.21 4.21 4.21 4.21 -0.03 -0.71 4.17 4.24 100 0.42 4.1852

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่