กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 16:32:27
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,754.95 +2.84 +0.16 1,766.62 1,753.32 17,201,853 64,375.04
SET50 1,158.49 +1.18 +0.10 1,166.78 1,156.80 1,465,370 38,989.95
SET100 2,576.92 +4.43 +0.17 2,595.23 2,573.47 3,547,544 52,349.72
sSET 922.22 +1.67 +0.18 932.96 921.57 1,126,625 2,289.01
SETHD 1,327.91 +0.50 +0.04 1,336.28 1,325.03 739,691 17,266.83
SETCLMV 1,126.01 +2.89 +0.26 1,135.47 1,124.02 566,675 14,721.89
SETTHSI 1,115.45 +0.74 +0.07 1,123.11 1,114.13 713,387 25,894.75
mai 452.55 +2.24 +0.50 454.83 451.62 453,906 1,183.08
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 771 6,429,033
ไม่เปลี่ยนแปลง 558 5,215,093
ลดลง 780 5,951,422
สถานะตลาด Pre-close

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,203.00 US/Oz. 20/09/61
16:30
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 32.38 Bht./US 20/09/61
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 18,512.68 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 18,450.00 18,550.00
ทองรูปพรรณ 18,116.20 19,050.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  14.00 14.00 13.90 13.96 -0.04 -0.29 13.95 14.05 6,200 86.77 12.1588
ABFTH  - - - - - - 1,204.00 1,214.00 - - 1,208.4756
BMSCG  9.45 9.50 9.41 9.45 +0.01 +0.11 9.44 ATO 41,200 389.32 9.4633
BMSCITH  13.17 13.20 13.11 13.13 0.00 0.00 ATO ATO 551,001 7,251.07 13.1279
BSET100  11.36 11.40 11.31 11.34 +0.03 +0.27 11.37 11.34 789,900 8,985.77 11.3232
CHINA  5.07 5.20 5.07 5.15 +0.09 +1.78 5.14 5.17 125,600 644.02 5.2219
EBANK  6.00 6.00 6.00 6.00 +0.20 +3.45 6.02 6.00 4,500 27.00 6.0360
ECOMM  8.37 8.38 8.37 8.38 +0.27 +3.33 8.38 8.41 14,600 122.33 8.4103
EFOOD  5.79 5.79 5.79 5.79 +0.29 +5.27 5.92 5.80 700 4.05 5.9024
EICT  4.82 4.83 4.82 4.83 +0.03 +0.62 4.82 4.85 16,200 78.15 4.8448
ENGY  6.85 6.85 6.83 6.83 -0.05 -0.73 6.81 6.83 2,300 15.71 6.8133
ENY  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 8.04 7.50 700 5.25 8.0584
ESET50  6.05 6.05 6.05 6.05 +0.05 +0.83 6.02 6.07 2,200 13.31 6.0406
GLD  1.70 1.70 1.69 1.70 +0.01 +0.59 ATO 1.70 129,300 218.78 1.6670
TDEX  11.49 11.50 11.44 11.46 +0.02 +0.17 11.46 11.49 105,613 1,212.89 11.4555
TGOLDETF  3.66 3.67 3.66 3.67 +0.01 +0.27 3.66 3.67 30,900 113.36 3.6549
TH100  - - - - - - 5.10 5.18 - - 5.1576

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่