กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 21/04/2021 03:19:45
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,580.04 +5.13 +0.33 1,582.49 1,570.53 29,881,006 102,624.85
SET50 963.94 +3.61 +0.38 965.01 956.46 1,627,519 57,896.99
SET100 2,189.41 +6.91 +0.32 2,193.13 2,174.02 3,061,623 70,495.56
sSET 886.95 +0.35 +0.04 892.62 885.01 1,476,735 11,325.42
SETCLMV 1,014.02 -1.39 -0.14 1,019.12 1,009.68 1,193,864 30,686.15
SETHD 1,136.94 +8.51 +0.75 1,139.93 1,120.40 711,648 23,506.71
SETTHSI 990.42 +5.23 +0.53 992.27 982.82 1,988,037 49,876.85
SETWB 967.78 -5.89 -0.60 973.44 962.16 582,092 11,871.11
mai 466.30 +5.92 +1.29 467.89 462.98 2,737,217 5,247.65
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 854 12,239,369
ไม่เปลี่ยนแปลง 444 5,748,511
ลดลง 922 14,540,535
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.28 10.42 10.28 10.38 +0.10 +0.97 10.35 10.40 25,044 259.56 10.4238
ABFTH  - - - - - - 1,280.00 1,310.00 - - 1,296.0913
BMSCG  10.05 10.11 10.05 10.08 +0.04 +0.40 10.06 10.08 1,106,700 11,161.31 10.0946
BMSCITH  10.95 11.05 10.95 11.05 +0.05 +0.45 11.00 11.05 228,015 2,509.02 11.0444
BSET100  9.78 9.84 9.76 9.84 +0.06 +0.61 9.79 9.85 95,400 934.46 9.8183
CHINA  7.85 7.90 7.83 7.87 +0.02 +0.25 7.86 7.87 391,100 3,076.03 7.8272
EBANK  4.64 4.86 4.64 4.83 +0.13 +2.77 4.79 4.90 19,825 95.60 4.8095
ENGY  5.93 5.95 5.89 5.94 +0.03 +0.51 5.89 5.96 1,907 11.16 5.9199
ENY  - - - - - - 6.00 - - - 7.0569
GLD  2.31 2.31 2.29 2.30 -0.03 -1.29 2.29 2.30 871,407 2,005.69 2.3027
TDEX  9.39 9.44 9.39 9.43 +0.04 +0.43 9.41 9.44 486,073 4,571.05 9.4559
TH100  4.31 4.31 4.29 4.29 0.00 0.00 4.29 4.31 5,000 21.48 4.3031

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่