กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 16/07/2020 03:19:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,354.31 +13.24 +0.99 1,356.93 1,344.76 16,123,060 59,689.12
SET50 888.98 +9.85 +1.12 891.97 882.13 1,304,367 33,534.88
SET100 1,975.39 +23.20 +1.19 1,981.20 1,959.65 2,618,318 43,457.71
sSET 601.11 +7.62 +1.28 601.18 596.01 495,558 2,700.45
SETCLMV 931.83 +13.53 +1.47 933.63 920.57 1,127,770 20,680.71
SETHD 926.61 +18.84 +2.08 926.61 912.99 423,976 12,532.19
SETTHSI 829.65 +10.02 +1.22 831.47 822.28 1,478,985 33,971.06
SETWB 909.57 +10.71 +1.19 913.51 902.67 581,582 15,570.39
mai 298.14 +3.97 +1.35 299.02 296.89 487,609 1,185.62
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 929 8,046,052
ไม่เปลี่ยนแปลง 435 2,125,303
ลดลง 565 6,375,386
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,809.30 US/Oz. 15/07/63
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.53 Bht./US 15/07/63
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 27,120.39 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  8.28 8.36 8.28 8.34 +0.14 +1.71 8.33 8.40 6,600 54.92 8.3799
ABFTH  - - - - - - 1,335.00 1,360.00 - - 1,348.4987
BMSCG  7.07 7.17 7.06 7.16 +0.10 +1.42 7.12 7.16 6,100 43.29 7.1547
BMSCITH  9.87 9.89 9.81 9.88 +0.09 +0.92 9.87 9.89 121,700 1,200.87 9.8644
BSET100  8.74 8.81 8.71 8.80 +0.10 +1.15 8.74 8.81 49,800 436.69 8.7840
CHINA  6.97 7.00 6.92 6.94 -0.12 -1.70 6.94 6.95 34,600 240.21 6.8844
EBANK  3.49 3.49 3.48 3.49 +0.06 +1.75 3.48 - 5,500 19.19 3.4845
ECOMM  - - - - - - 7.76 - - - 7.8101
EFOOD  5.65 5.65 5.65 5.65 +0.13 +2.36 5.30 - 100 0.56 5.6354
EICT  - - - - - - - - - - 4.4262
ENGY  5.01 5.80 5.01 5.80 +0.25 +4.50 5.80 6.20 7,400 42.76 5.5649
ENY  - - - - - - 6.40 - - - 6.5483
ESET50  - - - - - - 4.70 4.82 - - 4.8142
GLD  2.35 2.37 2.35 2.37 +0.02 +0.85 2.36 2.37 2,729,200 6,438.20 2.3882
TDEX  8.83 8.86 8.78 8.86 +0.10 +1.14 8.84 8.87 294,872 2,600.96 8.8569
TH100  - - - - - - 3.94 - - - 3.9262

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่