กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 08/08/2020 03:19:51
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,324.40 -8.82 -0.66 1,333.21 1,321.16 17,318,632 44,367.02
SET50 856.88 -7.17 -0.83 863.57 854.28 809,772 23,483.64
SET100 1,912.99 -14.79 -0.77 1,926.96 1,907.60 1,841,525 29,559.78
sSET 613.26 +0.19 +0.03 614.67 609.98 476,930 2,751.35
SETCLMV 915.19 -6.18 -0.67 920.87 911.39 967,478 15,509.01
SETHD 905.34 -4.12 -0.45 910.95 902.42 323,492 9,533.82
SETTHSI 803.11 -4.97 -0.62 808.79 801.55 755,427 23,055.07
SETWB 888.41 -9.41 -1.05 894.87 884.79 354,024 8,927.61
mai 309.47 +0.09 +0.03 311.53 308.28 644,164 2,966.10
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 480 7,387,970
ไม่เปลี่ยนแปลง 421 1,346,527
ลดลง 1,045 8,817,902
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 2,061.50 US/Oz. 07/08/63
16:32
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.17 Bht./US 07/08/63
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 30,540.42 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  8.24 8.28 8.24 8.24 -0.04 -0.48 8.22 8.56 4,100 33.82 8.1846
ABFTH  - - - - - - 1,335.00 1,364.00 - - 1,359.1056
BMSCG  7.46 7.47 7.37 7.40 -0.09 -1.20 7.35 7.39 142,000 1,051.93 7.3807
BMSCITH  9.64 9.64 9.52 9.58 -0.09 -0.93 9.54 9.58 163,900 1,566.26 9.5553
BSET100  8.54 8.56 8.48 8.53 -0.08 -0.93 8.50 8.53 104,100 885.48 8.5065
CHINA  6.82 6.84 6.74 6.84 -0.01 -0.15 6.80 6.83 31,900 216.11 6.7881
EBANK  3.27 3.27 3.27 3.27 0.00 0.00 3.24 3.29 2,000 6.54 3.2502
ECOMM  7.85 7.85 7.85 7.85 -0.10 -1.26 6.76 - 700 5.50 7.8320
EFOOD  - - - - - - 5.59 - - - 5.5675
EICT  4.47 4.47 4.44 4.44 +0.01 +0.23 - 4.47 2,200 9.77 4.4421
ENGY  - - - - - - 5.20 6.20 - - 5.3961
ENY  - - - - - - 5.51 - - - 6.3758
ESET50  - - - - - - 4.62 4.80 - - 4.6415
GLD  2.67 2.67 2.65 2.67 +0.03 +1.14 2.67 2.68 3,360,443 8,948.43 2.6852
TDEX  8.61 8.65 8.53 8.58 -0.08 -0.92 8.56 8.58 397,305 3,405.40 8.5427
TH100  - - - - - - 3.28 3.87 - - 3.7978

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่