กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 19/01/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,583.77 +3.47 +0.22 1,588.75 1,577.86 12,078,308 48,270.79
SET50 1,060.95 +3.03 +0.29 1,063.91 1,055.68 1,040,688 37,215.41
SET100 2,323.69 +5.09 +0.22 2,331.92 2,313.29 1,628,482 41,400.88
sSET 737.31 +0.36 +0.05 740.27 736.30 184,870 620.51
SETHD 1,191.90 -0.14 -0.01 1,194.11 1,185.11 377,950 16,434.70
SETCLMV 951.40 +6.57 +0.70 953.73 945.82 371,876 8,846.88
SETTHSI 1,017.30 +2.32 +0.23 1,020.68 1,012.89 832,009 31,807.62
mai 357.62 +0.83 +0.23 358.97 356.77 561,921 737.23
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 672 5,844,745
ไม่เปลี่ยนแปลง 527 1,444,536
ลดลง 674 5,143,788
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,285.05 US/Oz. 18/01/62
17:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.69 Bht./US 18/01/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 19,354.66 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.00 11.02 10.97 10.99 -0.03 -0.27 10.97 11.18 29,900 328.96 10.9539
ABFTH  - - - - - - 1,228.00 1,238.00 - - 1,234.0193
BMSCG  7.62 7.69 7.62 7.66 +0.02 +0.26 7.64 7.66 900 6.89 7.6342
BMSCITH  12.07 12.10 12.03 12.08 +0.03 +0.25 12.05 12.09 81,400 982.54 12.0712
BSET100  10.09 10.11 10.05 10.09 +0.02 +0.20 10.05 10.10 88,700 892.95 10.0790
CHINA  4.77 4.77 4.75 4.75 0.00 0.00 4.74 4.77 3,600 17.12 4.7713
EBANK  - - - - - - 5.45 5.47 - - 5.4512
ECOMM  - - - - - - 7.88 8.09 - - 8.0128
EFOOD  - - - - - - 5.40 5.72 - - 5.4343
EICT  - - - - - - 4.03 4.15 - - 4.1490
ENGY  6.08 6.08 6.07 6.07 +0.11 +1.85 5.87 6.08 1,400 8.50 6.0671
ENY  7.21 7.21 7.21 7.21 +0.08 +1.12 7.15 7.23 1,400 10.09 7.2079
ESET50  - - - - - - 5.20 - - - 5.5452
GLD  1.74 1.74 1.73 1.73 -0.01 -0.57 1.73 1.74 74,300 129.05 1.7375
TDEX  10.54 10.56 10.52 10.55 +0.03 +0.29 10.53 10.55 30,683 323.47 10.5346
TGOLDETF  3.79 3.80 3.79 3.80 -0.01 -0.26 3.80 3.81 18,400 69.91 3.7908
TH100  - - - - - - 4.00 4.99 - - 4.6014

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่