กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 08/04/2020 22:17:35
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,205.77 -9.18 -0.76 1,213.55 1,192.98 15,123,208 92,816.33
SET50 815.05 -10.37 -1.26 823.28 805.74 2,605,087 67,474.97
SET100 1,780.50 -18.42 -1.02 1,796.64 1,759.83 3,880,038 74,385.22
sSET 482.56 +8.17 +1.72 484.89 473.14 857,885 1,657.73
SETCLMV 748.66 -9.77 -1.29 757.38 741.32 773,354 19,875.19
SETHD 835.79 -17.09 -2.00 841.21 823.92 1,083,973 36,293.23
SETTHSI 740.70 -6.51 -0.87 747.51 731.40 2,479,873 63,465.58
SETWB 782.29 -2.71 -0.35 787.77 767.66 781,227 11,634.00
mai 229.66 +1.17 +0.51 230.66 228.38 433,457 445.60
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 694 7,614,936
ไม่เปลี่ยนแปลง 362 839,813
ลดลง 713 6,797,495
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,649.05 US/Oz. 08/04/63
16:33
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 32.80 Bht./US 08/04/63
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 25,708.32 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 25,200.00 25,400.00
ทองรูปพรรณ 24,741.12 25,900.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  7.65 7.65 7.54 7.64 -0.02 -0.26 7.52 8.30 32,980 250.50 7.5143
ABFTH  - - - - - - 1,325.00 1,359.00 - - 1,340.9264
BMSCG  5.37 5.50 5.37 5.49 +0.12 +2.23 5.44 5.49 54,600 297.42 5.4668
BMSCITH  9.10 9.11 8.93 9.03 -0.09 -0.99 9.02 9.03 251,010 2,263.99 9.0201
BSET100  7.93 7.93 7.80 7.86 -0.11 -1.38 7.84 7.86 103,800 815.18 7.8513
CHINA  5.58 5.58 5.57 5.58 -0.01 -0.18 5.55 5.58 6,300 35.14 5.6108
EBANK  3.28 3.38 3.28 3.37 +0.04 +1.20 3.25 3.38 23,600 78.49 3.3918
ECOMM  - - - - - - 6.90 - - - 6.9632
EFOOD  4.72 4.72 4.72 4.72 -0.03 -0.63 - - 4,200 19.82 4.6846
EICT  4.22 4.22 4.16 4.16 -0.09 -2.12 4.00 4.26 200 0.84 4.1806
ENGY  5.10 5.10 5.10 5.10 +0.27 +5.59 5.09 5.13 200 1.02 5.0975
ENY  5.90 5.90 5.90 5.90 -0.12 -1.99 5.88 6.40 200 1.18 5.8801
ESET50  4.48 4.48 4.48 4.48 +0.05 +1.13 4.38 4.48 1,000 4.48 4.4010
GLD  2.22 2.25 2.22 2.25 +0.02 +0.90 2.24 2.25 1,048,800 2,348.13 2.2714
TDEX  8.12 8.15 8.01 8.12 -0.08 -0.98 8.10 8.12 470,000 3,802.68 8.0831
TGOLDETF  4.84 4.85 4.83 4.84 0.00 0.00 4.83 4.84 82,000 396.86 4.9405
TH100  3.65 3.65 3.65 3.65 +0.01 +0.27 3.60 4.18 600 2.19 3.5448

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่