กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 16/11/2019 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,602.23 -7.24 -0.45 1,615.48 1,595.32 19,769,967 44,569.98
SET50 1,081.78 -3.66 -0.34 1,089.77 1,076.17 1,677,521 26,251.57
SET100 2,369.79 -9.30 -0.39 2,388.96 2,357.60 2,949,104 33,651.40
sSET 690.16 -9.29 -1.33 702.07 688.32 247,044 1,228.51
SETCLMV 994.64 -7.22 -0.72 1,007.57 988.56 413,774 11,159.98
SETHD 1,143.73 -6.61 -0.57 1,154.08 1,138.96 394,491 8,770.29
SETTHSI 990.12 -6.05 -0.61 1,000.61 984.83 1,565,829 23,303.54
SETWB 1,004.00 +2.99 +0.30 1,008.01 997.01 527,438 8,110.39
mai 319.49 -2.72 -0.84 324.23 318.35 519,462 1,141.03
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 586 6,690,928
ไม่เปลี่ยนแปลง 482 2,420,386
ลดลง 1,163 11,146,858
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,465.60 US/Oz. 15/11/62
17:30
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 30.22 Bht./US 15/11/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 21,050.77 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.46 10.46 10.40 10.40 -0.06 -0.57 10.40 10.46 15,100 157.27 10.4095
ABFTH  - - - - - - 1,375.00 1,387.00 - - 1,373.6615
BMSCG  7.67 7.67 7.58 7.60 -0.07 -0.91 7.58 7.60 7,100 53.94 7.5679
BMSCITH  11.83 11.83 11.71 11.76 -0.04 -0.34 11.74 11.78 295,500 3,472.30 11.7423
BSET100  10.41 10.41 10.30 10.35 -0.04 -0.38 10.33 10.50 346,500 3,587.58 10.3342
CHINA  5.42 5.42 5.40 5.40 0.00 0.00 5.33 5.49 14,700 79.45 5.3854
EBANK  - - - - - - 4.70 - - - 4.9253
ECOMM  - - - - - - 8.00 - - - 8.3356
EFOOD  - - - - - - 5.30 - - - 5.6010
EICT  5.23 5.23 5.23 5.23 -0.11 -2.06 5.00 - 300 1.57 5.2520
ENGY  - - - - - - 6.24 6.48 - - 6.3643
ENY  - - - - - - 7.00 7.24 - - 7.2260
ESET50  - - - - - - 5.69 6.50 - - 5.7468
GLD  1.88 1.88 1.87 1.87 -0.01 -0.53 1.87 1.88 71,400 133.59 1.8655
TDEX  10.85 10.87 10.77 10.78 -0.03 -0.28 10.78 10.81 81,800 882.89 10.7794
TGOLDETF  4.06 4.07 4.05 4.06 0.00 0.00 4.05 4.06 56,200 227.92 4.0703
TH100  - - - - - - 4.50 4.67 - - 4.6772

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่