กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 14/11/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.78 +4.93 +0.30 1,664.51 1,642.83 15,353,923 46,699.42
SET50 1,099.57 +4.79 +0.44 1,104.03 1,086.66 936,105 30,625.69
SET100 2,430.97 +10.11 +0.42 2,440.35 2,402.18 1,875,693 36,839.25
sSET 836.44 -7.92 -0.94 838.11 832.76 340,422 1,068.70
SETHD 1,249.36 +3.52 +0.28 1,255.97 1,236.54 403,811 12,336.68
SETCLMV 1,051.42 +8.27 +0.79 1,052.21 1,032.08 411,894 10,411.94
SETTHSI 1,051.25 +2.36 +0.22 1,054.93 1,041.22 544,856 20,904.66
mai 415.97 -0.01 -0.00 415.97 413.16 288,822 496.97
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 624 7,461,892
ไม่เปลี่ยนแปลง 556 1,953,978
ลดลง 839 6,123,169
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,197.55 US/Oz. 13/11/61
17:30
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 33.00 Bht./US 13/11/61
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 18,781.73 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.65 11.70 11.62 11.70 0.00 0.00 11.65 11.70 6,901 80.64 11.4871
ABFTH  - - - - - - 1,208.00 1,218.00 - - 1,213.7864
BMSCG  8.53 8.59 8.50 8.57 -0.01 -0.12 8.55 9.00 65,600 560.02 8.5508
BMSCITH  12.31 12.47 12.30 12.44 +0.05 +0.40 12.41 12.47 345,700 4,285.83 12.4331
BSET100  10.59 10.72 10.57 10.70 +0.04 +0.38 10.69 10.82 144,700 1,538.78 10.6924
CHINA  4.88 4.92 4.79 4.84 -0.04 -0.82 4.84 4.90 113,600 550.85 4.9595
EBANK  - - - - - - 5.81 6.26 - - 5.8181
ECOMM  8.59 8.59 8.55 8.55 -0.12 -1.38 7.98 8.55 200 1.71 8.0871
EFOOD  5.60 5.60 5.60 5.60 -0.01 -0.18 5.53 6.02 300 1.68 5.5840
EICT  - - - - - - 4.48 4.66 - - 4.4958
ENGY  6.32 6.32 6.25 6.26 -0.13 -2.03 6.26 6.49 2,200 13.76 6.3091
ENY  - - - - - - 7.10 - - - 7.5083
ESET50  - - - - - - 5.60 - - - 5.7426
GLD  1.70 1.70 1.69 1.69 -0.02 -1.17 1.69 1.70 72,500 123.12 1.6897
TDEX  10.85 10.92 10.80 10.92 +0.05 +0.46 10.91 10.92 95,600 1,039.42 10.9006
TGOLDETF  3.72 3.72 3.72 3.72 0.00 0.00 3.71 3.72 900 3.35 3.6961
TH100  - - - - - - 4.70 - - - 4.8469

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่