กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 20/07/2019 00:30:12
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,735.10 +11.66 +0.68 1,738.70 1,732.16 18,943,082 61,925.48
SET50 1,147.90 +7.53 +0.66 1,150.79 1,145.27 1,305,266 37,226.35
SET100 2,546.55 +17.70 +0.70 2,552.48 2,541.03 2,448,596 45,967.69
sSET 826.67 +9.66 +1.18 827.89 821.42 474,850 2,398.56
SETCLMV 1,109.88 +11.78 +1.07 1,113.37 1,104.13 373,337 13,736.03
SETHD 1,261.61 +7.24 +0.58 1,266.12 1,258.99 477,121 11,638.24
SETTHSI 1,099.93 +7.47 +0.68 1,103.72 1,097.87 1,001,920 29,415.18
SETWB 1,074.10 +17.54 +1.66 1,075.11 1,062.43 644,664 13,229.29
mai 375.18 +1.35 +0.36 377.64 374.31 699,227 1,392.48
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,091 12,152,993
ไม่เปลี่ยนแปลง 467 1,912,262
ลดลง 616 5,516,370
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,437.05 US/Oz. 19/07/62
16:33
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 30.76 Bht./US 19/07/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 21,013.79 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.61 11.61 11.52 11.52 +0.04 +0.35 11.33 11.56 11,700 135.04 11.5485
ABFTH  - - - - - - 1,298.00 1,308.00 - - 1,299.4784
BMSCG  8.80 8.83 8.79 8.83 +0.03 +0.34 8.82 8.83 152,100 1,340.22 8.8428
BMSCITH  13.02 13.04 13.00 13.01 +0.08 +0.62 12.99 13.02 635,100 8,265.17 13.0088
BSET100  11.20 11.21 11.17 11.20 +0.08 +0.72 11.15 11.20 806,620 9,026.17 11.1899
CHINA  5.48 5.48 5.41 5.41 -0.04 -0.73 5.40 5.41 72,300 392.80 5.4870
EBANK  5.67 5.67 5.67 5.67 -0.03 -0.53 5.62 6.11 100 0.57 5.6736
ECOMM  - - - - - - 8.94 9.03 - - 9.0523
EFOOD  6.41 6.41 6.34 6.34 +0.04 +0.63 6.21 - 200 1.28 6.3723
EICT  5.41 5.41 5.41 5.41 +0.28 +5.46 5.13 5.50 100 0.54 5.4586
ENGY  - - - - - - 6.49 6.60 - - 6.5271
ENY  - - - - - - 7.30 - - - 7.6196
ESET50  - - - - - - 5.80 - - - 6.0672
GLD  1.85 1.86 1.84 1.86 +0.02 +1.09 1.84 1.86 3,143,101 5,814.67 1.8703
TDEX  11.30 11.34 11.30 11.34 +0.07 +0.62 11.31 11.33 264,372 2,994.50 11.3405
TGOLDETF  4.06 4.07 4.06 4.07 +0.04 +0.99 4.07 4.08 353,200 1,434.57 4.0946
TH100  - - - - - - 4.70 5.50 - - 5.0218

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่