สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  20 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 17:08:00
ดัชนี SET 1,625.57
(-0.71%)
1,638.24
(+0.78%)
1,633.56
(-0.29%)
1,646.68
(+0.80%)
1,646.68
(+0.80%)
ดัชนี SET50 1,070.23
(-0.88%)
1,080.46
(+0.96%)
1,077.88
(-0.24%)
1,088.69
(+1.00%)
1,088.69
(+1.00%)
ดัชนี SET100 2,367.37
(-0.86%)
2,390.14
(+0.96%)
2,383.46
(-0.28%)
2,406.15
(+0.95%)
2,406.15
(+0.95%)
ดัชนี sSET 753.48
(-1.04%)
759.51
(+0.80%)
757.94
(-0.21%)
762.39
(+0.59%)
762.39
(+0.59%)
ดัชนี SETCLMV 1,009.81
(-1.20%)
1,021.47
(+1.15%)
1,013.77
(-0.75%)
1,027.89
(+1.39%)
1,027.89
(+1.39%)
ดัชนี SETHD 1,166.87
(-0.68%)
1,173.18
(+0.54%)
1,168.62
(-0.39%)
1,177.80
(+0.79%)
1,177.80
(+0.79%)
ดัชนี SETTHSI 1,015.21
(-1.05%)
1,024.16
(+0.88%)
1,020.04
(-0.40%)
1,030.24
(+1.00%)
1,030.24
(+1.00%)
ดัชนี SETWB 1,029.82
(-0.44%)
1,039.44
(+0.93%)
1,040.73
(+0.12%)
1,048.74
(+0.77%)
1,048.74
(+0.77%)
ดัชนี mai 347.98
(-0.83%)
349.69
(+0.49%)
348.66
(-0.29%)
351.11
(+0.70%)
351.11
(+0.70%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 20,451,723.52 22,610,044.16 21,091,972.11 18,467,058.27 18,467,058.27
mai* 341,127.86 473,743.88 348,089.01 436,650.30 436,650.30
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 56,866.61 56,879.09 66,880.96 51,082.72 51,082.72
mai 599.44 559.11 386.21 508.94 508.94
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,799,607.60 16,937,287.13 16,889,227.02 17,025,739.53 -
mai 231,752.33 232,947.19 232,178.95 233,792.45 -
P/E (เท่า)
SET 18.49 18.64 18.58 18.73 -
mai 40.13 40.33 40.21 40.49 -
P/BV (เท่า)
SET 1.81 1.82 1.82 1.83 -
mai 1.71 1.72 1.71 1.72 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.13 3.11 3.11 3.09 -
mai 2.74 2.73 2.74 2.72 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่