สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  18 เม.ย. 62 19 เม.ย. 62 22 เม.ย. 62 23 เม.ย. 62 24 เม.ย. 62 17:07:00
ดัชนี SET 1,675.00
(+0.11%)
1,674.10
(-0.05%)
1,673.48
(-0.04%)
1,671.31
(-0.13%)
1,673.43
(+0.13%)
ดัชนี SET50 1,114.04
(+0.14%)
1,113.14
(-0.08%)
1,113.03
(-0.01%)
1,111.33
(-0.15%)
1,113.76
(+0.22%)
ดัชนี SET100 2,460.21
(+0.17%)
2,458.75
(-0.06%)
2,459.28
(+0.02%)
2,454.82
(-0.18%)
2,458.54
(+0.15%)
ดัชนี sSET 797.16
(+0.48%)
796.49
(-0.08%)
793.61
(-0.36%)
794.15
(+0.07%)
791.16
(-0.38%)
ดัชนี SETCLMV 1,059.78
(+0.46%)
1,063.24
(+0.33%)
1,064.59
(+0.13%)
1,060.56
(-0.38%)
1,059.06
(-0.14%)
ดัชนี SETHD 1,245.47
(-0.16%)
1,247.34
(+0.15%)
1,248.15
(+0.06%)
1,243.82
(-0.35%)
1,244.22
(+0.03%)
ดัชนี SETTHSI 1,070.88
(-0.02%)
1,070.93
(+0.00%)
1,069.64
(-0.12%)
1,069.14
(-0.05%)
1,070.42
(+0.12%)
ดัชนี SETWB 1,021.84
(+0.69%)
1,019.53
(-0.23%)
1,018.06
(-0.14%)
1,017.12
(-0.09%)
1,018.65
(+0.15%)
ดัชนี mai 367.46
(+0.36%)
368.48
(+0.28%)
368.65
(+0.05%)
368.17
(-0.13%)
367.98
(-0.05%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 10,628,991.97 9,115,413.72 12,461,093.96 10,664,613.81 10,800,196.68
mai* 311,677.17 317,349.49 334,705.12 247,362.90 221,242.39
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 47,335.84 36,009.90 47,075.54 41,640.15 47,524.82
mai 735.59 692.23 622.87 521.03 398.81
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,128,529.46 17,119,378.07 17,113,230.56 17,103,109.86 17,124,708.78
mai 244,061.81 244,735.70 244,780.99 237,327.60 237,220.76
P/E (เท่า)
SET 17.51 17.50 17.50 17.49 17.51
mai 52.59 52.73 52.76 52.31 52.29
P/BV (เท่า)
SET 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
mai 1.81 1.82 1.82 1.78 1.78
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.06 3.07 3.07 3.07 3.07
mai 2.70 2.70 2.70 2.78 2.78

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่