สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  4 ส.ค. 63 5 ส.ค. 63 6 ส.ค. 63 7 ส.ค. 63 7 ส.ค. 63 17:08:00
ดัชนี SET 1,330.81
(+0.73%)
1,337.35
(+0.49%)
1,333.22
(-0.31%)
1,324.40
(-0.66%)
1,324.40
(-0.66%)
ดัชนี SET50 860.32
(+0.90%)
865.49
(+0.60%)
864.05
(-0.17%)
856.88
(-0.83%)
856.88
(-0.83%)
ดัชนี SET100 1,922.08
(+0.96%)
1,932.47
(+0.54%)
1,927.78
(-0.24%)
1,912.99
(-0.77%)
1,912.99
(-0.77%)
ดัชนี sSET 616.39
(+0.53%)
618.16
(+0.29%)
613.07
(-0.82%)
613.26
(+0.03%)
613.26
(+0.03%)
ดัชนี SETCLMV 915.07
(+0.54%)
924.55
(+1.04%)
921.37
(-0.34%)
915.19
(-0.67%)
915.19
(-0.67%)
ดัชนี SETHD 894.37
(+0.59%)
912.04
(+1.98%)
909.46
(-0.28%)
905.34
(-0.45%)
905.34
(-0.45%)
ดัชนี SETTHSI 803.00
(+0.82%)
809.47
(+0.81%)
808.08
(-0.17%)
803.11
(-0.62%)
803.11
(-0.62%)
ดัชนี SETWB 901.74
(+0.72%)
901.28
(-0.05%)
897.82
(-0.38%)
888.41
(-1.05%)
888.41
(-1.05%)
ดัชนี mai 309.71
(+1.29%)
308.64
(-0.35%)
309.38
(+0.24%)
309.47
(+0.03%)
309.47
(+0.03%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 18,666,814.04 21,276,191.80 20,136,795.33 17,318,632.44 17,318,632.44
mai* 866,094.62 977,019.34 841,342.31 644,163.67 644,163.67
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 55,135.61 60,357.16 55,061.31 44,367.02 44,367.02
mai 1,692.12 2,212.96 1,935.58 2,966.10 2,966.10
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,426,485.87 14,496,929.39 14,452,302.21 14,356,791.14 -
mai 216,992.41 216,310.51 218,778.33 218,824.99 -
P/E (เท่า)
SET 19.11 19.20 19.15 19.09 -
mai 23.95 23.87 23.95 24.00 -
P/BV (เท่า)
SET 1.49 1.49 1.49 1.48 -
mai 1.52 1.52 1.54 1.54 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.81 3.79 3.80 3.82 -
mai 2.91 2.92 2.88 2.88 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่