สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  13 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62 17 มิ.ย. 62 18 มิ.ย. 62 19 มิ.ย. 62 17:07:00
ดัชนี SET 1,674.14
(+0.18%)
1,672.33
(-0.11%)
1,667.23
(-0.30%)
1,683.60
(+0.98%)
1,705.98
(+1.33%)
ดัชนี SET50 1,109.23
(+0.09%)
1,107.36
(-0.17%)
1,103.64
(-0.34%)
1,117.49
(+1.25%)
1,135.23
(+1.59%)
ดัชนี SET100 2,456.89
(+0.13%)
2,453.31
(-0.15%)
2,445.42
(-0.32%)
2,474.04
(+1.17%)
2,512.62
(+1.56%)
ดัชนี sSET 775.39
(+0.34%)
775.81
(+0.05%)
777.17
(+0.18%)
780.07
(+0.37%)
784.69
(+0.59%)
ดัชนี SETCLMV 1,061.93
(-0.17%)
1,060.98
(-0.09%)
1,059.97
(-0.10%)
1,071.55
(+1.09%)
1,086.89
(+1.43%)
ดัชนี SETHD 1,225.77
(+0.28%)
1,219.91
(-0.48%)
1,213.53
(-0.52%)
1,224.08
(+0.87%)
1,236.74
(+1.03%)
ดัชนี SETTHSI 1,068.33
(+0.08%)
1,067.18
(-0.11%)
1,063.09
(-0.38%)
1,074.28
(+1.05%)
1,089.91
(+1.45%)
ดัชนี SETWB 1,044.85
(+0.38%)
1,046.78
(+0.18%)
1,038.79
(-0.76%)
1,050.26
(+1.10%)
1,063.25
(+1.24%)
ดัชนี mai 354.51
(+0.50%)
355.84
(+0.38%)
355.07
(-0.22%)
357.18
(+0.59%)
360.31
(+0.88%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 16,035,152.11 12,596,571.48 14,072,917.56 18,535,837.83 22,634,984.49
mai* 532,077.57 484,471.22 469,489.16 522,371.81 533,222.93
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 55,324.82 42,432.02 49,424.72 61,976.88 107,568.94
mai 811.16 884.01 766.92 991.86 937.42
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,160,785.37 17,142,963.71 17,090,867.93 17,265,260.79 17,494,821.21
mai 234,115.54 234,883.56 234,432.60 236,545.57 239,129.94
P/E (เท่า)
SET 18.03 18.01 17.96 18.14 18.40
mai 42.81 42.94 42.85 42.70 43.17
P/BV (เท่า)
SET 1.83 1.82 1.82 1.84 1.86
mai 1.76 1.77 1.76 1.77 1.79
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.06 3.07 3.08 3.05 3.00
mai 2.77 2.76 2.76 2.75 2.72

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่