สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  9 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 17:08:00
ดัชนี SET 1,552.96
(-0.39%)
1,551.82
(-0.07%)
1,563.85
(+0.78%)
1,573.91
(+0.64%)
1,573.91
(+0.64%)
ดัชนี SET50 1,047.02
(-0.17%)
1,048.85
(+0.17%)
1,057.87
(+0.86%)
1,066.63
(+0.83%)
1,066.63
(+0.83%)
ดัชนี SET100 2,297.62
(-0.20%)
2,299.91
(+0.10%)
2,321.80
(+0.95%)
2,340.75
(+0.82%)
2,340.75
(+0.82%)
ดัชนี sSET 671.57
(-1.02%)
668.73
(-0.42%)
675.25
(+0.97%)
679.03
(+0.56%)
679.03
(+0.56%)
ดัชนี SETCLMV 964.70
(+0.14%)
958.47
(-0.65%)
968.76
(+1.07%)
981.51
(+1.32%)
981.51
(+1.32%)
ดัชนี SETHD 1,113.41
(+0.25%)
1,107.36
(-0.54%)
1,121.19
(+1.25%)
1,138.39
(+1.53%)
1,138.39
(+1.53%)
ดัชนี SETTHSI 961.45
(-0.08%)
960.14
(-0.14%)
966.39
(+0.65%)
974.81
(+0.87%)
974.81
(+0.87%)
ดัชนี SETWB 985.25
(-0.49%)
991.77
(+0.66%)
1,000.60
(+0.89%)
1,003.33
(+0.27%)
1,003.33
(+0.27%)
ดัชนี mai 311.14
(-0.88%)
309.46
(-0.54%)
313.70
(+1.37%)
314.89
(+0.38%)
314.89
(+0.38%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 17,697,349.19 17,668,765.68 18,929,178.14 18,726,510.45 18,726,510.45
mai* 387,970.66 384,437.79 440,126.93 543,147.77 543,147.77
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 40,704.02 49,381.73 56,739.75 71,118.91 71,118.91
mai 404.51 474.94 488.97 738.19 738.19
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,504,975.50 16,498,559.78 16,631,652.84 16,625,718.43 -
mai 214,680.60 213,505.71 216,445.21 217,256.65 -
P/E (เท่า)
SET 19.08 19.08 19.26 19.45 -
mai 23.16 23.03 23.35 23.43 -
P/BV (เท่า)
SET 1.75 1.75 1.77 1.78 -
mai 1.55 1.54 1.56 1.57 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.21 3.21 3.18 3.16 -
mai 2.92 2.93 2.89 2.88 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่