สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  1 เม.ย. 63 2 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 8 เม.ย. 63 17:07:00
ดัชนี SET 1,105.51
(-1.81%)
1,138.27
(+2.96%)
1,138.84
(+0.05%)
1,214.95
(+6.68%)
1,205.77
(-0.76%)
ดัชนี SET50 740.46
(-2.17%)
767.79
(+3.69%)
766.67
(-0.15%)
825.42
(+7.66%)
815.05
(-1.26%)
ดัชนี SET100 1,614.84
(-2.05%)
1,672.52
(+3.57%)
1,671.79
(-0.04%)
1,798.92
(+7.60%)
1,780.50
(-1.02%)
ดัชนี sSET 434.41
(-0.09%)
441.88
(+1.72%)
446.29
(+1.00%)
474.39
(+6.30%)
482.56
(+1.72%)
ดัชนี SETCLMV 673.17
(-0.86%)
703.03
(+4.44%)
708.62
(+0.80%)
758.43
(+7.03%)
748.66
(-1.29%)
ดัชนี SETHD 761.22
(-1.20%)
796.29
(+4.61%)
804.88
(+1.08%)
852.88
(+5.96%)
835.79
(-2.00%)
ดัชนี SETTHSI 674.87
(-2.01%)
696.71
(+3.24%)
695.53
(-0.17%)
747.21
(+7.43%)
740.70
(-0.87%)
ดัชนี SETWB 718.42
(-1.57%)
734.34
(+2.22%)
726.12
(-1.12%)
785.00
(+8.11%)
782.29
(-0.35%)
ดัชนี mai 215.72
(-0.15%)
217.40
(+0.78%)
220.22
(+1.30%)
228.49
(+3.76%)
229.66
(+0.51%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 19,762,598.38 13,896,529.37 12,216,713.88 15,304,398.24 15,123,208.02
mai* 567,215.05 348,308.31 329,982.34 1,077,639.11 433,457.35
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 67,169.04 69,237.21 59,760.26 98,954.92 92,816.33
mai 370.70 241.45 252.87 715.23 445.60
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 11,893,110.99 12,245,050.12 12,251,105.57 13,069,532.60 12,970,681.25
mai 148,668.49 149,836.96 151,727.33 157,452.83 158,246.79
P/E (เท่า)
SET 12.81 13.21 13.21 14.14 14.03
mai 14.58 14.70 14.89 15.45 15.53
P/BV (เท่า)
SET 1.21 1.25 1.25 1.33 1.32
mai 1.04 1.05 1.06 1.10 1.11
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 4.50 4.36 4.51 4.25 4.28
mai 4.32 4.29 4.21 4.10 4.08

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่