สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  12 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 14 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62 17:08:00
ดัชนี SET 1,642.49
(+0.27%)
1,655.73
(+0.81%)
1,652.64
(-0.19%)
1,636.94
(-0.95%)
1,636.94
(-0.95%)
ดัชนี SET50 1,093.16
(+0.12%)
1,103.01
(+0.90%)
1,100.41
(-0.24%)
1,089.39
(-1.00%)
1,089.39
(-1.00%)
ดัชนี SET100 2,409.33
(+0.25%)
2,431.90
(+0.94%)
2,425.84
(-0.25%)
2,399.38
(-1.09%)
2,399.38
(-1.09%)
ดัชนี sSET 785.10
(+0.60%)
789.04
(+0.50%)
788.03
(-0.13%)
781.58
(-0.82%)
781.58
(-0.82%)
ดัชนี SETHD 1,231.52
(+0.14%)
1,241.89
(+0.84%)
1,241.44
(-0.04%)
1,230.22
(-0.90%)
1,230.22
(-0.90%)
ดัชนี SETCLMV 1,010.69
(+0.74%)
1,024.10
(+1.33%)
1,022.99
(-0.11%)
1,008.64
(-1.40%)
1,008.64
(-1.40%)
ดัชนี SETTHSI 1,053.93
(+0.04%)
1,064.31
(+0.98%)
1,063.08
(-0.12%)
1,050.06
(-1.22%)
1,050.06
(-1.22%)
ดัชนี mai 384.48
(+0.27%)
386.62
(+0.56%)
386.64
(+0.01%)
383.22
(-0.88%)
383.22
(-0.88%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 10,872,010.93 13,092,990.65 12,783,228.61 14,855,977.79 14,855,977.79
mai* 550,076.90 670,213.96 580,640.56 502,165.90 502,165.90
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 34,886.39 45,303.59 45,882.01 49,158.93 49,158.93
mai 822.00 732.31 642.71 789.19 789.19
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,790,352.89 16,926,158.74 16,894,572.27 16,733,801.32 -
mai 261,772.86 263,250.05 263,269.00 260,913.81 -
P/E (เท่า)
SET 15.56 15.80 15.80 15.66 -
mai 47.66 47.71 48.04 49.50 -
P/BV (เท่า)
SET 1.86 1.88 1.87 1.84 -
mai 1.99 2.00 2.00 1.98 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.08 3.06 3.05 3.08 -
mai 1.93 1.92 1.93 1.94 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่