สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  16 ต.ค. 61 17 ต.ค. 61 18 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 17:08:00
ดัชนี SET 1,697.87
(+0.10%)
1,695.04
(-0.17%)
1,682.91
(-0.72%)
1,667.91
(-0.89%)
1,667.91
(-0.89%)
ดัชนี SET50 1,115.21
(+0.05%)
1,113.98
(-0.11%)
1,105.93
(-0.72%)
1,096.19
(-0.88%)
1,096.19
(-0.88%)
ดัชนี SET100 2,480.69
(+0.06%)
2,476.75
(-0.16%)
2,457.88
(-0.76%)
2,434.98
(-0.93%)
2,434.98
(-0.93%)
ดัชนี sSET 900.00
(+0.23%)
896.09
(-0.43%)
889.46
(-0.74%)
877.97
(-1.29%)
877.97
(-1.29%)
ดัชนี SETHD 1,267.47
(-0.01%)
1,270.48
(+0.24%)
1,265.25
(-0.41%)
1,255.51
(-0.77%)
1,255.51
(-0.77%)
ดัชนี SETCLMV 1,084.80
(+0.08%)
1,082.51
(-0.21%)
1,069.95
(-1.16%)
1,056.61
(-1.25%)
1,056.61
(-1.25%)
ดัชนี SETTHSI 1,067.32
(-0.01%)
1,069.88
(+0.24%)
1,061.72
(-0.76%)
1,053.64
(-0.76%)
1,053.64
(-0.76%)
ดัชนี mai 436.21
(+0.14%)
435.37
(-0.19%)
431.19
(-0.96%)
426.79
(-1.02%)
426.79
(-1.02%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 10,042,763.78 11,130,139.62 12,807,393.47 14,603,821.22 14,603,821.22
mai* 406,925.71 508,934.08 396,932.29 788,982.77 788,982.77
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 38,488.45 53,005.06 46,194.76 62,259.86 62,259.86
mai 748.03 1,009.84 985.11 1,602.62 1,602.62
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,175,186.34 17,228,118.33 17,116,549.24 16,964,004.32 -
mai 283,225.95 282,748.87 279,901.31 277,959.91 -
P/E (เท่า)
SET 16.73 16.77 16.65 16.50 -
mai 67.57 67.45 66.81 65.62 -
P/BV (เท่า)
SET 1.93 1.94 1.92 1.91 -
mai 2.17 2.16 2.14 2.13 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.96 2.95 2.97 3.00 -
mai 1.79 1.80 1.81 1.83 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่