สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  17 ก.ย. 61 18 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 20 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 10:57:00
ดัชนี SET 1,718.39
(-0.22%)
1,744.42
(+1.51%)
1,749.80
(+0.31%)
1,752.11
(+0.13%)
1,758.90
(+0.39%)
ดัชนี SET50 1,131.92
(-0.36%)
1,151.59
(+1.74%)
1,155.35
(+0.33%)
1,157.31
(+0.17%)
1,160.90
(+0.31%)
ดัชนี SET100 2,515.70
(-0.26%)
2,558.65
(+1.71%)
2,568.04
(+0.37%)
2,572.49
(+0.17%)
2,582.22
(+0.38%)
ดัชนี sSET 900.22
(-0.39%)
914.93
(+1.63%)
918.11
(+0.35%)
920.55
(+0.27%)
931.93
(+1.24%)
ดัชนี SETHD 1,299.79
(-0.80%)
1,319.95
(+1.55%)
1,322.96
(+0.23%)
1,327.41
(+0.34%)
1,331.05
(+0.27%)
ดัชนี SETCLMV 1,102.72
(+0.43%)
1,116.95
(+1.29%)
1,117.73
(+0.07%)
1,123.12
(+0.48%)
1,130.75
(+0.68%)
ดัชนี SETTHSI 1,093.56
(-0.32%)
1,114.13
(+1.88%)
1,113.00
(-0.10%)
1,114.71
(+0.15%)
1,118.87
(+0.37%)
ดัชนี mai 444.43
(+0.41%)
446.32
(+0.43%)
447.44
(+0.25%)
450.31
(+0.64%)
452.29
(+0.44%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 13,539,489.94 18,571,738.16 21,990,584.62 20,670,332.33 5,305,507.01
mai* 511,740.06 694,611.33 678,027.82 738,675.08 159,495.62
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 49,524.05 79,655.82 92,394.95 67,601.73 18,408.25
mai 1,088.64 1,550.19 1,553.39 1,821.00 470.92
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,388,876.81 17,656,714.54 17,711,212.72 17,734,685.17 -
mai 286,625.49 287,782.45 288,513.88 290,396.47 -
P/E (เท่า)
SET 16.94 17.21 17.26 17.29 -
mai 68.26 69.08 69.25 69.69 -
P/BV (เท่า)
SET 1.95 1.98 1.99 1.99 -
mai 2.20 2.20 2.21 2.22 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.93 2.89 2.88 2.87 -
mai 1.77 1.76 1.76 1.75 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่