สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  14 ม.ค. 64 15 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 17:07:00
ดัชนี SET 1,535.98
(-0.73%)
1,519.13
(-1.10%)
1,510.13
(-0.59%)
1,522.59
(+0.83%)
1,515.72
(-0.45%)
ดัชนี SET50 971.35
(-0.96%)
957.86
(-1.39%)
949.64
(-0.86%)
958.16
(+0.90%)
952.86
(-0.55%)
ดัชนี SET100 2,170.26
(-0.90%)
2,142.20
(-1.29%)
2,125.84
(-0.76%)
2,146.20
(+0.96%)
2,135.64
(-0.49%)
ดัชนี sSET 742.28
(+0.76%)
735.49
(-0.91%)
738.58
(+0.42%)
740.90
(+0.31%)
738.76
(-0.29%)
ดัชนี SETCLMV 983.06
(+0.15%)
973.29
(-0.99%)
972.69
(-0.06%)
982.92
(+1.05%)
980.07
(-0.29%)
ดัชนี SETHD 1,086.09
(-0.17%)
1,074.69
(-1.05%)
1,061.98
(-1.18%)
1,067.18
(+0.49%)
1,063.69
(-0.33%)
ดัชนี SETTHSI 979.28
(-0.91%)
967.74
(-1.18%)
958.71
(-0.93%)
969.23
(+1.10%)
962.47
(-0.70%)
ดัชนี SETWB 891.58
(+0.75%)
888.54
(-0.34%)
889.66
(+0.13%)
893.76
(+0.46%)
897.29
(+0.39%)
ดัชนี mai 348.82
(-0.15%)
349.47
(+0.19%)
350.74
(+0.36%)
354.70
(+1.13%)
356.98
(+0.64%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 27,057,577.52 29,709,878.67 23,388,820.80 25,103,662.84 27,067,297.99
mai* 825,181.66 1,115,239.54 1,379,999.83 1,088,389.29 1,215,705.68
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 97,201.58 101,413.90 74,438.29 87,641.98 93,559.65
mai 1,535.14 1,571.15 2,304.68 1,748.92 1,880.77
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,072,856.96 16,891,412.79 16,791,503.36 16,929,952.96 16,853,493.92
mai 243,901.95 244,359.56 245,849.10 248,688.75 250,309.29
P/E (เท่า)
SET 30.68 30.34 30.15 30.41 30.26
mai 76.76 76.90 77.00 77.89 78.39
P/BV (เท่า)
SET 1.74 1.72 1.71 1.72 1.72
mai 1.80 1.80 1.81 1.83 1.85
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.13 3.16 3.18 3.16 3.17
mai 2.47 2.46 2.45 2.40 2.38

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่