สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  17 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62
ดัชนี SET 1,632.80
(-0.10%)
1,631.43
(-0.08%)
1,620.78
(-0.65%)
1,631.46
(+0.66%)
1,631.46
(0.00%)
ดัชนี SET50 1,090.67
(-0.06%)
1,089.28
(-0.13%)
1,081.38
(-0.73%)
1,089.35
(+0.74%)
1,089.35
(0.00%)
ดัชนี SET100 2,400.11
(-0.09%)
2,396.43
(-0.15%)
2,379.44
(-0.71%)
2,397.76
(+0.77%)
2,397.76
(0.00%)
ดัชนี sSET 734.76
(+0.10%)
737.22
(+0.33%)
733.48
(-0.51%)
738.02
(+0.62%)
738.02
(0.00%)
ดัชนี SETCLMV 1,018.01
(+0.36%)
1,018.43
(+0.04%)
1,014.74
(-0.36%)
1,026.77
(+1.19%)
1,026.77
(0.00%)
ดัชนี SETHD 1,137.72
(-0.81%)
1,139.82
(+0.18%)
1,138.78
(-0.09%)
1,143.98
(+0.46%)
1,143.98
(0.00%)
ดัชนี SETTHSI 1,002.62
(-0.43%)
999.67
(-0.29%)
991.61
(-0.81%)
996.97
(+0.54%)
996.97
(0.00%)
ดัชนี SETWB 1,017.93
(+0.22%)
1,014.27
(-0.36%)
1,003.37
(-1.07%)
1,009.42
(+0.60%)
1,009.42
(0.00%)
ดัชนี mai 336.35
(-0.06%)
336.74
(+0.12%)
335.20
(-0.46%)
336.43
(+0.37%)
336.43
(0.00%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 18,964,893.94 27,911,086.83 16,948,030.73 14,277,618.31 -
mai* 314,863.54 320,437.59 214,912.04 369,345.52 -
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 60,882.77 55,373.65 40,965.15 38,840.69 -
mai 491.40 447.27 404.18 580.14 -
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,170,301.55 17,157,487.60 17,043,628.74 17,157,203.69 -
mai 228,825.92 229,060.10 228,003.54 228,861.93 -
P/E (เท่า)
SET 18.81 18.79 18.66 18.80 -
mai 39.72 39.76 39.58 39.72 -
P/BV (เท่า)
SET 1.85 1.85 1.84 1.85 -
mai 1.69 1.69 1.69 1.69 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.05 3.06 3.08 3.06 -
mai 2.76 2.76 2.77 2.76 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่