สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  27 ต.ค. 63 28 ต.ค. 63 29 ต.ค. 63 30 ต.ค. 63 30 ต.ค. 63 17:09:00
ดัชนี SET 1,208.95
(+0.08%)
1,207.94
(-0.08%)
1,201.64
(-0.52%)
1,194.95
(-0.56%)
1,194.95
(-0.56%)
ดัชนี SET50 758.72
(+0.11%)
756.02
(-0.36%)
751.14
(-0.65%)
746.26
(-0.65%)
746.26
(-0.65%)
ดัชนี SET100 1,707.96
(+0.14%)
1,704.23
(-0.22%)
1,693.32
(-0.64%)
1,682.72
(-0.63%)
1,682.72
(-0.63%)
ดัชนี sSET 600.99
(+0.34%)
601.20
(+0.03%)
600.74
(-0.08%)
596.73
(-0.67%)
596.73
(-0.67%)
ดัชนี SETCLMV 783.19
(-0.30%)
782.51
(-0.09%)
777.78
(-0.60%)
768.68
(-1.17%)
768.68
(-1.17%)
ดัชนี SETHD 814.26
(+0.39%)
815.86
(+0.20%)
816.12
(+0.03%)
808.11
(-0.98%)
808.11
(-0.98%)
ดัชนี SETTHSI 724.01
(+0.02%)
726.65
(+0.36%)
723.69
(-0.41%)
718.30
(-0.74%)
718.30
(-0.74%)
ดัชนี SETWB 800.27
(+0.03%)
799.99
(-0.03%)
786.91
(-1.64%)
780.43
(-0.82%)
780.43
(-0.82%)
ดัชนี mai 310.39
(+0.44%)
311.75
(+0.44%)
309.79
(-0.63%)
309.56
(-0.07%)
309.56
(-0.07%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 18,467,465.94 22,678,556.24 20,326,893.24 19,520,290.63 19,520,290.63
mai* 475,918.85 540,140.00 657,388.16 740,106.36 740,106.36
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 45,732.01 55,081.11 50,838.77 52,725.69 52,725.69
mai 863.22 1,072.01 1,708.50 1,870.51 1,870.51
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,303,699.88 13,292,783.27 13,224,886.95 13,150,815.94 -
mai 228,016.11 229,036.72 228,013.19 228,137.22 -
P/E (เท่า)
SET 20.79 20.78 20.66 20.67 -
mai 33.07 33.22 33.57 33.55 -
P/BV (เท่า)
SET 1.38 1.38 1.37 1.36 -
mai 1.64 1.65 1.66 1.66 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 4.12 4.13 4.15 4.17 -
mai 2.75 2.74 2.68 2.68 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่