สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  22 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 10:44:46
ดัชนี SET 1,574.59
(-0.02%)
1,573.70
(-0.06%)
1,569.55
(-0.26%)
1,524.15
(-2.89%)
1,525.14
(+0.06%)
ดัชนี SET50 1,063.33
(+0.10%)
1,062.84
(-0.05%)
1,059.82
(-0.28%)
1,024.53
(-3.33%)
1,024.64
(+0.01%)
ดัชนี SET100 2,321.48
(-0.02%)
2,320.90
(-0.02%)
2,315.58
(-0.23%)
2,238.95
(-3.31%)
2,240.97
(+0.09%)
ดัชนี sSET 679.39
(-0.63%)
676.49
(-0.43%)
673.68
(-0.42%)
655.69
(-2.67%)
657.65
(+0.30%)
ดัชนี SETCLMV 957.03
(-1.23%)
950.86
(-0.64%)
951.82
(+0.10%)
916.92
(-3.67%)
922.97
(+0.66%)
ดัชนี SETHD 1,106.51
(-0.26%)
1,098.93
(-0.69%)
1,098.42
(-0.05%)
1,063.75
(-3.16%)
1,068.77
(+0.47%)
ดัชนี SETTHSI 971.69
(-0.01%)
970.43
(-0.13%)
967.24
(-0.33%)
935.54
(-3.28%)
937.32
(+0.19%)
ดัชนี SETWB 990.37
(-0.10%)
994.45
(+0.41%)
992.85
(-0.16%)
961.81
(-3.13%)
962.17
(+0.04%)
ดัชนี mai 305.76
(-0.25%)
307.12
(+0.44%)
306.60
(-0.17%)
299.81
(-2.21%)
299.89
(+0.03%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 19,595,383.53 16,851,880.09 15,380,635.82 20,082,223.23 5,090,925.02
mai* 308,875.16 389,799.73 265,004.90 392,008.06 71,062.40
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 72,912.96 61,983.98 47,514.18 69,174.18 15,830.32
mai 461.19 523.38 456.62 617.45 119.92
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,696,459.60 16,686,997.20 16,642,789.01 16,161,210.07 -
mai 213,563.62 214,478.37 214,109.88 209,320.92 -
P/E (เท่า)
SET 19.29 19.29 19.23 18.65 -
mai 22.91 23.01 22.97 22.46 -
P/BV (เท่า)
SET 1.78 1.78 1.78 1.73 -
mai 1.54 1.55 1.54 1.51 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.15 3.15 3.15 3.25 -
mai 2.92 2.90 2.91 2.97 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่