สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  10 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63
ดัชนี SET 1,350.50
(-1.12%)
1,342.37
(-0.60%)
1,341.07
(-0.10%)
1,354.31
(+0.99%)
1,354.31
(0.00%)
ดัชนี SET50 885.71
(-1.58%)
878.65
(-0.80%)
879.13
(+0.05%)
888.98
(+1.12%)
888.98
(0.00%)
ดัชนี SET100 1,967.56
(-1.43%)
1,953.50
(-0.71%)
1,952.19
(-0.07%)
1,975.39
(+1.19%)
1,975.39
(0.00%)
ดัชนี sSET 605.73
(-0.40%)
596.67
(-1.50%)
593.49
(-0.53%)
601.11
(+1.28%)
601.11
(0.00%)
ดัชนี SETCLMV 920.31
(-1.30%)
924.48
(+0.45%)
918.30
(-0.67%)
931.83
(+1.47%)
931.83
(0.00%)
ดัชนี SETHD 914.16
(-1.35%)
903.96
(-1.12%)
907.77
(+0.42%)
926.61
(+2.08%)
926.61
(0.00%)
ดัชนี SETTHSI 822.11
(-1.50%)
819.81
(-0.28%)
819.63
(-0.02%)
829.65
(+1.22%)
829.65
(0.00%)
ดัชนี SETWB 907.24
(-0.78%)
905.28
(-0.22%)
898.86
(-0.71%)
909.57
(+1.19%)
909.57
(0.00%)
ดัชนี mai 302.74
(-1.17%)
297.38
(-1.77%)
294.17
(-1.08%)
298.14
(+1.35%)
298.14
(0.00%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 16,288,539.94 17,436,419.90 18,129,480.15 16,123,059.58 -
mai* 747,059.08 752,778.34 619,393.54 487,609.38 -
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 64,196.73 62,374.16 63,991.66 59,689.12 -
mai 1,379.56 1,418.75 1,591.58 1,185.62 -
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,622,916.15 14,534,141.39 14,524,906.76 14,668,341.04 -
mai 210,367.66 206,506.09 204,295.70 207,016.02 -
P/E (เท่า)
SET 19.15 19.03 19.02 19.22 -
mai 23.11 22.69 22.45 22.76 -
P/BV (เท่า)
SET 1.51 1.50 1.50 1.51 -
mai 1.48 1.45 1.44 1.45 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.75 3.78 3.78 3.74 -
mai 3.00 3.06 3.09 3.05 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่