สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  11 ธ.ค. 61 12 ธ.ค. 61 13 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 61 17:08:00
ดัชนี SET 1,633.62
(-0.99%)
1,634.88
(+0.08%)
1,614.99
(-1.22%)
1,609.45
(-0.34%)
1,609.45
(-0.34%)
ดัชนี SET50 1,086.83
(-1.16%)
1,089.20
(+0.22%)
1,074.20
(-1.38%)
1,071.65
(-0.24%)
1,071.65
(-0.24%)
ดัชนี SET100 2,399.13
(-1.18%)
2,402.04
(+0.12%)
2,369.20
(-1.37%)
2,361.25
(-0.34%)
2,361.25
(-0.34%)
ดัชนี sSET 792.18
(-1.21%)
792.13
(-0.01%)
785.36
(-0.85%)
778.90
(-0.82%)
778.90
(-0.82%)
ดัชนี SETHD 1,230.10
(-0.43%)
1,227.52
(-0.21%)
1,206.26
(-1.73%)
1,202.87
(-0.28%)
1,202.87
(-0.28%)
ดัชนี SETCLMV 1,027.93
(-1.35%)
1,021.19
(-0.66%)
1,007.58
(-1.33%)
1,003.61
(-0.39%)
1,003.61
(-0.39%)
ดัชนี SETTHSI 1,035.86
(-0.93%)
1,037.96
(+0.20%)
1,024.57
(-1.29%)
1,021.49
(-0.30%)
1,021.49
(-0.30%)
ดัชนี mai 394.52
(-0.75%)
393.24
(-0.32%)
390.44
(-0.71%)
384.24
(-1.59%)
384.24
(-1.59%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 12,195,502.90 9,590,322.60 12,404,895.57 12,610,007.24 12,610,007.24
mai* 3,282,805.08 3,806,442.55 305,104.71 314,788.22 314,788.22
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 42,897.10 36,430.47 52,506.38 44,918.04 44,918.04
mai 477.23 861.97 554.84 711.31 711.31
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,683,706.63 16,697,060.99 16,493,767.26 16,436,718.90 -
mai 264,863.55 264,058.68 262,164.79 257,766.10 -
P/E (เท่า)
SET 15.46 15.47 15.24 15.19 -
mai 49.13 48.97 48.63 47.85 -
P/BV (เท่า)
SET 1.85 1.86 1.83 1.83 -
mai 2.01 2.00 1.99 1.96 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.08 3.08 3.12 3.13 -
mai 1.91 1.91 1.93 1.96 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่