สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 เม.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,283.92 11.12 4,389.12 9.24 894.80 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,595.59 11.77 5,507.04 11.59 88.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 21,022.28 44.23 21,526.31 45.29 -504.03 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,623.03 32.87 16,102.35 33.88 -479.32 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 เม.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 83,253.71 13.29 71,365.73 11.39 11,887.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 80,664.58 12.88 78,218.90 12.49 2,445.68 -
นักลงทุนต่างประเทศ 256,471.52 40.94 252,885.70 40.37 3,585.82 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 206,058.49 32.89 223,977.98 35.75 -17,919.49 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 24 เม.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 415,940.99 12.17 371,570.53 10.88 44,370.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 434,564.92 12.72 429,402.48 12.57 5,162.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,381,005.48 40.42 1,390,505.56 40.70 -9,500.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,184,869.24 34.68 1,224,902.07 35.85 -40,032.83 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่