สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ต.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,023.28 5.73 4,580.89 8.69 -1,557.61 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,059.18 11.49 7,030.44 13.33 -971.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 19,777.32 37.51 23,248.73 44.09 -3,471.41 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,865.91 45.26 17,865.62 33.88 6,000.29 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ต.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 90,437.86 8.76 103,552.89 10.04 -13,115.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 133,220.47 12.91 131,329.45 12.73 1,891.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 368,191.19 35.68 390,067.41 37.80 -21,876.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 439,995.53 42.64 406,895.29 39.43 33,100.24 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 30 ต.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,358,235.00 10.75 1,303,177.69 10.32 55,057.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,338,353.98 10.59 1,334,151.76 10.56 4,202.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,447,297.38 35.20 4,746,847.59 37.58 -299,550.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,489,068.59 43.45 5,248,777.89 41.55 240,290.70 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่