สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,679.75 6.47 5,463.47 6.23 216.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,197.41 9.34 8,266.94 9.42 -69.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 38,180.85 43.53 38,887.86 44.33 -707.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 35,662.53 40.65 35,102.26 40.02 560.27 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ก.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 106,161.49 6.82 109,717.34 7.05 -3,555.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 147,590.01 9.49 144,677.91 9.30 2,912.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 618,675.38 39.77 635,695.46 40.86 -17,020.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 683,281.81 43.92 665,617.96 42.79 17,663.85 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 893,568.13 7.08 937,915.73 7.43 -44,347.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,253,957.58 9.94 1,244,496.67 9.86 9,460.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,650,135.13 36.85 4,743,417.39 37.59 -93,282.26 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,820,323.37 46.13 5,692,154.42 45.11 128,168.95 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่