สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,074.66 10.23 9,566.86 13.83 -2,492.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,463.16 12.23 11,088.59 16.03 -2,625.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 24,038.67 34.75 26,771.94 38.70 -2,733.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,597.69 42.79 21,746.80 31.44 7,850.89 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 ม.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 142,860.62 12.61 156,930.80 13.85 -14,070.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 151,576.02 13.38 150,772.29 13.31 803.74 -
นักลงทุนต่างประเทศ 431,357.22 38.08 439,962.42 38.84 -8,605.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 406,934.50 35.93 385,062.86 33.99 21,871.64 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 142,860.62 12.61 156,930.80 13.85 -14,070.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 151,576.02 13.38 150,772.29 13.31 803.74 -
นักลงทุนต่างประเทศ 431,357.22 38.08 439,962.42 38.84 -8,605.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 406,934.50 35.93 385,062.86 33.99 21,871.64 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่