สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ธ.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 15,489.88 21.78 8,347.03 11.74 7,142.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,430.74 13.26 9,284.60 13.06 146.14 -
นักลงทุนต่างประเทศ 24,584.70 34.57 31,531.34 44.34 -6,946.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,613.59 30.39 21,955.94 30.87 -342.35 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 13 ธ.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 56,836.52 14.11 45,129.40 11.20 11,707.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 62,303.10 15.46 64,262.27 15.95 -1,959.17 -
นักลงทุนต่างประเทศ 170,455.82 42.30 186,391.02 46.26 -15,935.19 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 113,355.51 28.13 107,168.26 26.60 6,187.25 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,424,255.06 11.56 1,385,298.51 11.25 38,956.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,687,730.85 13.70 1,672,943.13 13.58 14,787.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,143,902.93 41.77 5,180,595.55 42.06 -36,692.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,060,270.10 32.97 4,077,321.75 33.11 -17,051.65 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่