สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ต.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,225.43 5.93 4,047.16 5.68 178.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,471.66 10.48 7,250.55 10.17 221.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 33,145.20 46.50 31,170.31 43.73 1,974.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,442.73 37.09 28,817.01 40.43 -2,374.28 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ต.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 73,293.77 6.12 87,663.09 7.33 -14,369.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 121,847.77 10.18 117,378.31 9.81 4,469.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 505,796.75 42.27 483,088.52 40.37 22,708.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 495,719.44 41.43 508,527.81 42.50 -12,808.37 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 21 ต.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,223,439.05 6.94 1,278,750.45 7.26 -55,311.40 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,754,445.74 9.95 1,737,248.82 9.86 17,196.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,737,235.44 38.23 6,791,232.55 38.53 -53,997.11 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 7,909,593.93 44.88 7,817,482.36 44.36 92,111.57 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่