สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 เม.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,809.36 9.49 7,976.07 8.59 833.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,020.80 7.56 6,407.07 6.90 613.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 32,311.79 34.81 40,219.12 43.33 -7,907.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 44,674.39 48.13 38,214.08 41.17 6,460.31 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 8 เม.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 42,115.41 10.86 35,636.90 9.19 6,478.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 27,814.41 7.17 25,839.42 6.66 1,974.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 127,241.35 32.80 141,217.59 36.40 -13,976.24 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 190,766.60 49.17 185,243.86 47.75 5,522.73 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 8 เม.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 568,000.12 12.43 535,448.20 11.72 32,551.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 503,053.73 11.01 508,428.76 11.13 -5,375.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,696,436.59 37.13 1,825,767.74 39.97 -129,331.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,800,906.84 39.42 1,698,752.58 37.18 102,154.26 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่