สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 เม.ย. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,030.07 5.88 5,206.34 5.07 823.73 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11,803.27 11.50 11,006.95 10.73 796.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 35,411.38 34.51 35,719.98 34.81 -308.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 49,380.14 48.12 50,691.59 49.40 -1,311.45 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 เม.ย. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 56,561.70 6.52 65,019.79 7.50 -8,458.09 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 89,973.86 10.38 91,057.15 10.50 -1,083.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 293,235.33 33.82 294,683.47 33.98 -1,448.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 427,340.64 49.28 416,351.12 48.02 10,989.52 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 20 เม.ย. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 496,266.84 7.54 527,490.88 8.02 -31,224.05 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 700,636.60 10.65 697,844.74 10.61 2,791.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,319,145.51 35.25 2,350,263.04 35.72 -31,117.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,063,068.02 46.56 3,003,518.31 45.65 59,549.71 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่