สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ธ.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,462.21 9.93 6,479.06 14.42 -2,016.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,118.68 11.40 6,137.40 13.66 -1,018.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 17,542.36 39.05 19,020.30 42.34 -1,477.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,794.79 39.62 13,281.28 29.57 4,513.51 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 ธ.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 43,547.68 12.18 42,105.55 11.77 1,442.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 39,596.93 11.07 40,839.50 11.42 -1,242.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 149,472.20 41.79 147,949.59 41.37 1,522.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 125,017.78 34.96 126,739.94 35.44 -1,722.16 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,518,863.01 11.31 1,338,828.01 9.97 180,035.01 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,675,685.91 12.48 1,684,288.19 12.54 -8,602.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,847,691.21 36.09 5,133,334.60 38.22 -285,643.39 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,389,529.98 40.13 5,275,319.33 39.27 114,210.66 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่