สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ต.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,809.31 12.54 6,317.95 10.15 1,491.36 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,873.44 11.04 5,887.97 9.46 985.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 21,835.01 35.07 28,017.76 45.00 -6,182.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,742.11 41.35 22,036.19 35.39 3,705.92 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 ต.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 87,478.35 11.38 77,919.88 10.14 9,558.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 93,403.71 12.15 92,547.43 12.04 856.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 250,106.02 32.55 299,768.67 39.01 -49,662.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 337,463.97 43.91 298,216.08 38.81 39,247.89 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,330,631.61 11.25 1,180,441.04 9.98 150,190.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,479,560.35 12.51 1,483,609.71 12.55 -4,049.36 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,236,506.73 35.83 4,495,043.22 38.01 -258,536.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,778,162.83 40.41 4,665,767.54 39.46 112,395.28 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่