สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ต.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,850.81 9.91 3,029.42 7.80 821.39 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,137.45 15.80 6,090.51 15.68 46.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,789.46 38.08 15,354.41 39.53 -564.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,062.97 36.21 14,366.34 36.99 -303.37 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 ต.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 79,973.88 11.49 81,383.18 11.70 -1,409.30 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 107,576.05 15.46 109,355.33 15.72 -1,779.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 280,365.39 40.30 286,983.09 41.25 -6,617.70 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 227,863.85 32.75 218,057.56 31.34 9,806.29 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,195,744.70 11.46 1,172,898.95 11.24 22,845.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,403,466.06 13.45 1,391,749.16 13.34 11,716.90 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,350,973.17 41.69 4,362,819.72 41.81 -11,846.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,485,100.75 33.40 3,507,816.84 33.61 -22,716.09 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่