สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.พ. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,457.52 11.10 6,943.92 14.13 -1,486.40 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,184.17 12.58 5,910.87 12.02 273.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 16,860.05 34.30 19,853.23 40.39 -2,993.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,657.19 42.02 16,450.90 33.46 4,206.29 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 ก.พ. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 65,794.11 14.11 52,318.12 11.22 13,475.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 59,359.12 12.73 57,045.20 12.23 2,313.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 156,696.86 33.59 165,016.96 35.38 -8,320.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 184,607.24 39.58 192,077.05 41.18 -7,469.81 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 15 ก.พ. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 207,951.50 13.68 184,444.07 12.13 23,507.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 184,259.65 12.12 183,249.77 12.05 1,009.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 574,309.58 37.78 575,908.04 37.88 -1,598.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 553,678.53 36.42 576,597.37 37.93 -22,918.84 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่