สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ส.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,162.78 9.38 4,672.85 10.53 -510.07 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,229.49 11.79 6,126.00 13.81 -896.51 -
นักลงทุนต่างประเทศ 16,692.98 37.62 17,729.07 39.96 -1,036.09 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,281.77 41.21 15,839.11 35.70 2,442.66 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ส.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 27,788.91 10.31 24,748.68 9.18 3,040.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 31,579.73 11.71 31,071.33 11.52 508.40 -
นักลงทุนต่างประเทศ 96,291.34 35.71 100,668.58 37.33 -4,377.25 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 113,977.28 42.27 113,148.68 41.96 828.60 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 7 ส.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,096,668.98 11.11 1,024,156.36 10.38 72,512.62 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 999,762.55 10.13 998,234.57 10.12 1,527.98 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,455,417.63 35.02 3,686,618.43 37.36 -231,200.79 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,315,076.85 43.73 4,157,916.66 42.14 157,160.18 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่