สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ม.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,057.19 6.47 7,772.44 8.31 -1,715.25 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,784.84 10.46 9,734.35 10.40 50.49 -
นักลงทุนต่างประเทศ 33,587.85 35.90 35,683.61 38.14 -2,095.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 44,129.76 47.17 40,369.26 43.15 3,760.50 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 ม.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 109,688.55 8.20 117,589.55 8.79 -7,901.00 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 145,462.69 10.87 143,446.72 10.72 2,015.97 -
นักลงทุนต่างประเทศ 457,218.44 34.17 454,032.98 33.93 3,185.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 625,798.32 46.77 623,098.78 46.56 2,699.54 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 20 ม.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 109,688.55 8.20 117,589.55 8.79 -7,901.00 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 145,462.69 10.87 143,446.72 10.72 2,015.97 -
นักลงทุนต่างประเทศ 457,218.44 34.17 454,032.98 33.93 3,185.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 625,798.32 46.77 623,098.78 46.56 2,699.54 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่