สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 มิ.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 20,242.69 18.82 10,893.73 10.13 9,348.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 16,397.63 15.24 14,019.01 13.03 2,378.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 42,038.85 39.08 40,229.24 37.40 1,809.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,889.76 26.86 42,426.97 39.44 -13,537.21 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 มิ.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 75,577.86 11.37 68,681.44 10.33 6,896.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 97,015.56 14.60 90,268.54 13.58 6,747.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 287,745.04 43.29 265,003.68 39.87 22,741.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 204,303.22 30.74 240,688.04 36.21 -36,384.82 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 19 มิ.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 614,522.07 11.37 578,869.86 10.71 35,652.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 685,239.06 12.68 671,258.86 12.42 13,980.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,311,259.63 42.77 2,294,554.97 42.46 16,704.66 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,792,684.23 33.18 1,859,021.33 34.40 -66,337.10 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่