สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 พ.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,341.30 11.06 4,975.20 6.60 3,366.10 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,837.77 7.74 6,576.10 8.72 -738.33 -
นักลงทุนต่างประเทศ 38,440.62 50.96 39,775.67 52.73 -1,335.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,812.72 30.24 24,105.44 31.96 -1,292.72 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 13 พ.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 52,674.72 8.47 48,427.21 7.79 4,247.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 55,564.87 8.94 52,274.37 8.41 3,290.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 306,894.86 49.35 312,324.21 50.23 -5,429.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 206,680.15 33.24 208,788.80 33.58 -2,108.66 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 13 พ.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 533,089.33 7.22 624,160.25 8.46 -91,070.91 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 644,190.82 8.73 641,198.68 8.69 2,992.14 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,433,196.72 46.51 3,316,892.73 44.93 116,303.99 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,771,503.81 37.54 2,799,729.03 37.93 -28,225.21 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่