สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ส.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,352.05 12.43 5,003.49 9.79 1,348.56 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,481.71 12.69 6,800.61 13.31 -318.90 -
นักลงทุนต่างประเทศ 20,331.30 39.80 18,804.10 36.81 1,527.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,917.66 35.08 20,474.51 40.08 -2,556.85 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 ส.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 139,452.10 13.23 109,761.95 10.41 29,690.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 132,879.25 12.61 141,309.34 13.41 -8,430.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 427,300.81 40.54 475,840.18 45.15 -48,539.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 354,387.51 33.62 327,108.19 31.03 27,279.32 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 926,560.34 11.24 900,047.38 10.92 26,512.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,090,235.09 13.22 1,080,128.23 13.10 10,106.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,458,487.29 41.95 3,446,323.87 41.80 12,163.43 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,769,182.00 33.59 2,817,965.23 34.18 -48,783.24 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่