สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,142.39 10.29 4,680.97 7.84 1,461.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,836.51 11.45 5,804.21 9.72 1,032.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 19,574.92 32.79 20,885.40 34.99 -1,310.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,135.30 45.46 28,318.55 47.44 -1,183.25 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 ก.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 59,326.72 8.72 56,214.28 8.27 3,112.44 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 66,271.24 9.74 64,084.74 9.42 2,186.49 -
นักลงทุนต่างประเทศ 227,242.38 33.41 230,176.31 33.85 -2,933.93 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 327,239.45 48.12 329,604.47 48.47 -2,365.02 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,023,135.19 11.33 945,860.70 10.48 77,274.50 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 908,801.68 10.07 906,087.73 10.04 2,713.95 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,161,069.70 35.02 3,380,649.46 37.45 -219,579.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,933,443.06 43.58 3,793,851.76 42.03 139,591.31 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่