สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ก.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 19.13 1.67 24.70 2.15 -5.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.64 0.06 0.30 0.03 0.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 32.60 2.84 41.93 3.65 -9.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,095.34 95.44 1,080.77 94.17 14.57 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 ก.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 346.22 1.66 274.88 1.32 71.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 80.16 0.39 29.72 0.14 50.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 854.92 4.11 800.72 3.85 54.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,519.72 93.84 19,695.70 94.69 -175.97 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 24 ก.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,600.19 1.84 6,751.01 2.71 -2,150.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 887.22 0.36 716.02 0.29 171.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,126.79 4.06 10,104.26 4.05 22.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 233,888.11 93.74 231,931.02 92.96 1,957.09 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่