สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/04/2019 00:29:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,673.43 +2.12 +0.13 1,676.84 1,668.06 10,800,197 47,524.82
SET50 1,113.76 +2.43 +0.22 1,116.50 1,109.29 925,826 32,674.18
SET100 2,458.54 +3.72 +0.15 2,464.66 2,449.08 1,486,003 38,213.92
sSET 791.16 -2.99 -0.38 795.26 789.71 267,664 1,491.93
SETCLMV 1,059.06 -1.50 -0.14 1,062.68 1,053.76 492,437 14,288.74
SETHD 1,244.22 +0.40 +0.03 1,248.00 1,238.84 505,104 16,497.36
SETTHSI 1,070.42 +1.28 +0.12 1,073.35 1,066.07 735,274 27,572.27
SETWB 1,018.65 +1.53 +0.15 1,021.83 1,013.52 349,417 7,814.05
mai 367.98 -0.19 -0.05 369.79 367.57 221,242 398.81
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 558 4,901,694
ไม่เปลี่ยนแปลง 540 1,883,381
ลดลง 811 4,083,746
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 413.76 -0.25 -0.06 142,380,202 2,667,940.72
 AGRI 190.35 +0.56 +0.30 40,786,157 170,095.90
 FOOD 11,852.30 -9.84 -0.08 101,594,045 2,497,844.83
CONSUMP 113.06 +0.04 +0.04 30,165,003 266,020.64
 FASHION 697.75 -1.88 -0.27 297,766 4,794.24
 HOME 29.57 0.00 0.00 25,365,004 112,353.86
 PERSON 308.16 +2.55 +0.83 4,502,233 148,872.54
FINCIAL 192.57 +0.73 +0.38 310,162,621 8,194,792.83
 BANK 517.56 +1.52 +0.29 209,036,760 6,554,176.88
 FIN 3,870.92 +37.13 +0.97 93,866,692 1,487,750.66
 INSUR 11,795.66 -7.10 -0.06 7,259,169 152,865.29
INDUS 125.20 -1.31 -1.04 200,287,287 3,765,871.87
 AUTO 491.95 +0.53 +0.11 2,141,658 26,472.83
 IMM 48.36 +0.12 +0.25 88,715,223 122,332.43
 PAPER 2,841.26 +28.13 +1.00 127,000 1,282.04
 PETRO 1,211.71 -17.38 -1.41 61,131,007 3,471,153.64
 PKG 3,354.97 +0.08 +0.00 12,516,539 100,395.53
 STEEL 29.23 +0.06 +0.21 35,655,860 44,235.41
PROPCON 137.42 -0.12 -0.09 514,365,314 5,834,898.71
 CONMAT 11,093.77 +24.19 +0.22 49,917,757 2,207,299.84
 PROP 294.21 -1.16 -0.39 394,018,780 3,028,139.26
 PF&REIT 221.29 +0.60 +0.27 5,779,149 77,271.07
 CONS 94.64 -0.44 -0.46 64,649,628 522,188.54
RESOURC 224.80 +0.01 +0.00 474,756,226 11,264,509.27
 ENERG 25,632.62 +1.02 +0.00 474,710,926 11,263,967.01
 MINE 9.97 +0.08 +0.81 45,300 542.26
SERVICE 520.01 +1.05 +0.20 532,238,142 8,065,694.33
 COMM 41,841.90 +183.22 +0.44 121,762,842 2,775,383.75
 HELTH 5,746.53 +20.04 +0.35 91,637,226 1,964,174.25
 MEDIA 57.85 +0.97 +1.71 154,631,261 1,223,948.85
 PROF 156.04 -0.85 -0.54 10,617,567 41,432.94
 TOURISM 677.80 -2.21 -0.32 21,086,365 359,527.25
 TRANS 391.53 -1.13 -0.29 132,502,881 1,701,227.30
TECH 166.87 +1.50 +0.91 120,763,477 3,316,556.25
 ETRON 1,589.62 -5.04 -0.32 17,586,948 262,948.27
 ICT 158.97 +1.69 +1.07 103,176,529 3,053,607.98
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่