สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/08/2019 00:30:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,646.68 +13.12 +0.80 1,646.74 1,636.20 18,467,058 51,082.72
SET50 1,088.69 +10.81 +1.00 1,088.90 1,079.87 1,192,127 29,812.40
SET100 2,406.15 +22.69 +0.95 2,406.69 2,387.87 2,089,049 38,494.65
sSET 762.39 +4.45 +0.59 763.25 758.60 298,157 1,343.63
SETCLMV 1,027.89 +14.12 +1.39 1,028.21 1,015.94 412,395 10,330.72
SETHD 1,177.80 +9.18 +0.79 1,179.43 1,169.69 427,783 9,981.18
SETTHSI 1,030.24 +10.20 +1.00 1,030.69 1,022.23 865,827 23,584.63
SETWB 1,048.74 +8.01 +0.77 1,051.25 1,039.78 490,124 9,845.47
mai 351.11 +2.45 +0.70 352.36 348.93 436,650 508.94
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 930 11,355,005
ไม่เปลี่ยนแปลง 560 1,952,490
ลดลง 687 5,539,355
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 452.02 +2.05 +0.46 228,891,994 3,167,273.79
 AGRI 184.47 +4.55 +2.53 64,943,836 335,638.25
 FOOD 13,044.06 +44.05 +0.34 163,948,158 2,831,635.54
CONSUMP 102.56 +0.43 +0.42 35,223,437 196,171.59
 FASHION 665.88 +4.73 +0.72 4,829,954 148,029.88
 HOME 25.23 +0.02 +0.08 29,363,511 21,749.98
 PERSON 255.43 -0.39 -0.15 1,029,972 26,391.73
FINCIAL 178.01 +1.16 +0.66 164,285,548 4,556,479.06
 BANK 461.88 +4.01 +0.88 101,832,909 3,351,713.01
 FIN 4,180.79 +1.38 +0.03 58,810,339 1,123,414.74
 INSUR 10,907.74 -6.38 -0.06 3,642,300 81,351.31
INDUS 100.86 +0.45 +0.45 69,042,957 1,528,001.07
 AUTO 438.27 +2.28 +0.52 3,669,014 13,341.96
 IMM 51.93 +0.04 +0.08 5,428,935 10,269.58
 PAPER 3,122.58 0.00 0.00 331,956 3,689.49
 PETRO 928.88 +6.20 +0.67 36,966,952 1,427,746.40
 PKG 3,225.62 -2.15 -0.07 7,724,638 33,824.53
 STEEL 25.01 -0.21 -0.83 14,921,462 39,129.11
PROPCON 135.23 +0.77 +0.57 834,639,195 7,258,931.30
 CONMAT 10,583.52 +88.29 +0.84 50,813,360 1,232,899.55
 PROP 285.68 +0.58 +0.20 575,183,444 3,476,777.00
 PF&REIT 246.31 +1.07 +0.44 18,352,807 309,927.43
 CONS 84.81 +1.87 +2.25 190,289,584 2,239,327.32
RESOURC 212.75 +1.69 +0.80 626,137,687 9,676,478.79
 ENERG 24,263.65 +193.80 +0.81 625,933,387 9,674,726.67
 MINE 7.15 -0.04 -0.56 204,300 1,752.12
SERVICE 530.98 +5.10 +0.97 695,180,623 10,374,145.55
 COMM 44,672.78 +329.55 +0.74 226,119,539 4,093,782.68
 HELTH 5,330.09 +79.23 +1.51 91,889,223 1,595,401.08
 MEDIA 60.07 +0.82 +1.38 101,822,906 818,354.55
 PROF 141.40 +0.28 +0.20 13,142,847 83,649.28
 TOURISM 540.31 -0.54 -0.10 8,009,438 126,324.80
 TRANS 406.72 +3.95 +0.98 254,196,670 3,656,633.15
TECH 186.27 +2.44 +1.33 430,715,426 6,893,048.48
 ETRON 1,137.19 +3.38 +0.30 32,107,291 225,856.54
 ICT 185.69 +2.58 +1.41 398,608,135 6,667,191.94
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่