สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/10/2018 00:30:18
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,667.91 -15.00 -0.89 1,681.92 1,664.09 14,603,821 62,259.86
SET50 1,096.19 -9.74 -0.88 1,105.52 1,094.13 1,111,893 39,200.07
SET100 2,434.98 -22.90 -0.93 2,456.47 2,429.20 2,165,610 47,935.90
sSET 877.97 -11.49 -1.29 891.71 875.07 1,047,075 1,790.09
SETHD 1,255.51 -9.74 -0.77 1,263.88 1,253.11 577,069 14,985.25
SETCLMV 1,056.61 -13.34 -1.25 1,068.60 1,053.08 498,263 13,204.72
SETTHSI 1,053.64 -8.08 -0.76 1,060.98 1,050.85 640,745 28,235.41
mai 426.79 -4.40 -1.02 430.82 425.37 788,983 1,602.62
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 328 4,297,099
ไม่เปลี่ยนแปลง 386 1,915,701
ลดลง 1,349 8,865,406
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 406.11 -1.66 -0.41 202,817,990 4,516,789.24
 AGRI 213.00 -3.08 -1.43 17,552,170 249,636.07
 FOOD 11,524.55 -38.10 -0.33 185,265,820 4,267,153.17
CONSUMP 116.30 -2.19 -1.85 54,465,108 535,136.60
 FASHION 739.33 -5.21 -0.70 6,100,999 38,097.45
 HOME 31.04 -0.01 -0.03 32,969,701 31,654.76
 PERSON 288.19 -19.61 -6.37 15,394,408 465,384.38
FINCIAL 199.44 -2.48 -1.23 366,464,310 12,005,313.12
 BANK 541.72 -5.60 -1.02 221,991,757 8,293,363.15
 FIN 3,763.84 -89.70 -2.33 135,288,453 3,599,055.50
 INSUR 12,559.23 -150.29 -1.18 9,184,100 112,894.48
INDUS 141.81 -1.27 -0.89 314,363,655 3,535,682.14
 AUTO 529.18 +0.09 +0.02 8,674,344 67,477.70
 IMM 53.25 -0.72 -1.33 12,988,738 27,531.62
 PAPER 3,010.05 -56.26 -1.83 562,687 6,057.05
 PETRO 1,378.33 -13.79 -0.99 40,453,229 2,276,989.42
 PKG 3,658.69 -26.93 -0.73 152,318,086 1,052,141.71
 STEEL 35.93 -0.25 -0.69 99,366,571 105,484.64
PROPCON 138.91 -0.66 -0.47 1,527,907,539 5,737,197.52
 CONMAT 10,659.80 -101.60 -0.94 109,560,814 1,092,339.69
 PROP 314.75 +0.37 +0.12 1,304,855,389 3,697,070.31
 PF&REIT 206.91 -1.75 -0.84 8,979,713 144,174.59
 CONS 99.98 -1.49 -1.47 104,511,623 803,612.94
RESOURC 223.55 -2.23 -0.99 714,364,525 13,344,010.15
 ENERG 25,489.01 -253.72 -0.99 713,803,625 13,336,557.14
 MINE 10.97 -0.08 -0.72 560,900 7,453.01
SERVICE 488.22 -5.22 -1.06 829,437,870 14,139,457.75
 COMM 39,379.52 -571.42 -1.43 285,281,717 7,184,306.33
 HELTH 5,884.38 -6.58 -0.11 100,551,518 1,212,650.17
 MEDIA 51.59 -0.41 -0.79 238,198,951 1,105,232.11
 PROF 161.14 -2.73 -1.67 35,775,201 46,518.92
 TOURISM 666.30 +3.26 +0.49 10,937,344 161,703.64
 TRANS 350.47 -4.93 -1.39 158,693,139 4,429,046.58
TECH 166.97 -0.92 -0.55 488,814,828 3,068,720.15
 ETRON 1,694.42 -26.58 -1.54 327,321,696 619,167.22
 ICT 157.72 -0.64 -0.40 161,493,132 2,449,552.94
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่