สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 14/12/2019 00:30:14
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,573.91 +10.06 +0.64 1,582.16 1,570.07 18,726,510 71,118.91
SET50 1,066.63 +8.76 +0.83 1,072.76 1,062.63 1,615,761 54,672.78
SET100 2,340.75 +18.95 +0.82 2,353.55 2,332.73 2,132,199 60,152.63
sSET 679.03 +3.78 +0.56 682.12 678.68 164,855 738.19
SETCLMV 981.51 +12.75 +1.32 986.36 978.72 631,592 18,573.97
SETHD 1,138.39 +17.20 +1.53 1,144.19 1,134.32 742,106 18,378.46
SETTHSI 974.81 +8.42 +0.87 981.07 971.99 1,275,499 45,757.63
SETWB 1,003.33 +2.73 +0.27 1,010.48 997.23 401,821 9,220.80
mai 314.89 +1.19 +0.38 316.78 314.47 543,148 738.19
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 854 9,012,643
ไม่เปลี่ยนแปลง 525 1,792,956
ลดลง 902 8,233,696
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 423.33 +2.01 +0.48 181,684,950 3,286,775.80
 AGRI 146.27 +0.83 +0.57 50,245,320 202,226.53
 FOOD 12,323.96 +58.00 +0.47 131,439,630 3,084,549.28
CONSUMP 94.22 +1.05 +1.13 13,425,247 85,047.01
 FASHION 611.57 +8.69 +1.44 3,971,724 77,063.45
 HOME 21.40 -0.08 -0.37 9,036,447 3,385.32
 PERSON 248.21 +3.07 +1.25 417,076 4,598.24
FINCIAL 169.71 +1.23 +0.73 523,318,812 21,688,525.25
 BANK 430.31 +2.50 +0.58 462,674,368 20,400,147.79
 FIN 4,325.88 +65.17 +1.53 53,541,315 1,111,949.51
 INSUR 10,668.47 -10.30 -0.10 7,103,129 176,427.95
INDUS 99.42 +2.86 +2.96 142,564,234 5,185,766.80
 AUTO 387.44 -2.42 -0.62 1,683,811 9,984.16
 IMM 43.93 -0.12 -0.27 3,705,998 7,977.87
 PAPER 2,728.74 0.00 0.00 139,123 1,354.57
 PETRO 960.54 +39.55 +4.29 119,701,977 5,116,556.77
 PKG 2,995.35 +28.40 +0.96 6,304,075 35,917.06
 STEEL 22.63 -0.08 -0.35 11,029,250 13,976.38
PROPCON 121.51 +0.35 +0.29 438,821,719 4,804,512.12
 CONMAT 9,907.66 +192.41 +1.98 83,477,040 2,079,654.50
 PROP 253.19 -0.17 -0.07 274,632,624 1,777,957.61
 PF&REIT 220.36 -3.61 -1.61 44,892,366 700,491.02
 CONS 66.43 +0.37 +0.56 35,819,689 246,408.99
RESOURC 219.90 +3.38 +1.56 710,423,946 14,406,086.84
 ENERG 25,081.87 +385.71 +1.56 710,327,546 14,405,429.32
 MINE 5.57 -0.04 -0.71 96,400 657.52
SERVICE 508.89 +1.33 +0.26 506,376,344 8,813,144.42
 COMM 39,168.35 +169.59 +0.43 118,426,772 3,331,259.99
 HELTH 5,536.95 +51.79 +0.94 72,676,444 1,253,770.29
 MEDIA 53.88 +0.58 +1.09 51,786,587 389,966.49
 PROF 149.19 +4.94 +3.42 13,786,276 65,141.05
 TOURISM 494.98 -2.14 -0.43 25,166,080 187,087.34
 TRANS 414.90 -1.25 -0.30 224,534,185 3,585,919.26
TECH 162.99 -1.76 -1.07 298,010,754 5,694,515.46
 ETRON 1,239.92 +18.90 +1.55 78,273,347 1,398,571.26
 ICT 159.37 -2.14 -1.32 219,737,407 4,295,944.20
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่