สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/10/2019 09:43:03
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.46 - - - - - -
SET50 1,089.35 - - - - - -
SET100 2,397.76 - - - - - -
sSET 738.02 - - - - - -
SETCLMV 1,026.77 - - - - - -
SETHD 1,143.98 - - - - - -
SETTHSI 996.97 - - - - - -
SETWB 1,009.42 - - - - - -
mai 336.43 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 435.78 - - - -
 AGRI 164.24 - - - -
 FOOD 12,631.03 - - - -
CONSUMP 97.79 - - - -
 FASHION 624.47 - - - -
 HOME 23.37 - - - -
 PERSON 260.25 - - - -
FINCIAL 173.21 - - - -
 BANK 439.85 - - - -
 FIN 4,422.23 - - - -
 INSUR 10,634.12 - - - -
INDUS 91.53 - - - -
 AUTO 405.10 - - - -
 IMM 40.98 - - - -
 PAPER 2,785.00 - - - -
 PETRO 847.70 - - - -
 PKG 3,111.32 - - - -
 STEEL 23.60 - - - -
PROPCON 129.94 - - - -
 CONMAT 9,939.55 - - - -
 PROP 267.19 - - - -
 PF&REIT 258.73 - - - -
 CONS 82.02 - - - -
RESOURC 226.68 - - - -
 ENERG 25,853.39 - - - -
 MINE 6.44 - - - -
SERVICE 523.62 - - - -
 COMM 42,267.25 - - - -
 HELTH 5,134.51 - - - -
 MEDIA 57.73 - - - -
 PROF 143.26 - - - -
 TOURISM 535.15 - - - -
 TRANS 424.36 - - - -
TECH 180.48 - - - -
 ETRON 1,129.03 - - - -
 ICT 179.57 - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่