สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 11:35:36
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,761.67 +9.56 +0.55 1,762.76 1,756.62 7,028,036 24,792.30
SET50 1,163.41 +6.10 +0.53 1,164.15 1,159.16 526,694 13,829.87
SET100 2,588.13 +15.64 +0.61 2,589.35 2,579.13 1,551,295 20,077.11
sSET 924.39 +3.84 +0.42 932.45 921.99 456,823 968.01
SETHD 1,332.70 +5.29 +0.40 1,334.99 1,328.26 297,598 5,959.21
SETCLMV 1,133.41 +10.29 +0.92 1,134.99 1,127.50 253,135 6,153.89
SETTHSI 1,119.72 +5.01 +0.45 1,121.17 1,117.01 232,869 8,787.06
mai 454.59 +4.28 +0.95 454.83 452.09 216,330 605.60
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 964 4,478,991
ไม่เปลี่ยนแปลง 528 1,159,434
ลดลง 436 1,584,241
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 432.10 +2.55 +0.59 92,176,014 1,408,668.01
 AGRI 211.70 +1.33 +0.63 12,680,097 141,241.55
 FOOD 12,328.45 +72.65 +0.59 79,495,917 1,267,426.46
CONSUMP 122.98 +0.51 +0.42 5,927,294 155,875.41
 FASHION 742.35 +3.55 +0.48 5,010,284 138,729.53
 HOME 31.32 -0.01 -0.03 691,812 7,345.49
 PERSON 360.16 +2.08 +0.58 225,198 9,800.38
FINCIAL 204.68 +1.44 +0.71 187,487,287 3,203,950.20
 BANK 560.39 +2.95 +0.53 139,035,313 2,089,046.92
 FIN 3,733.38 +57.50 +1.56 46,862,955 1,086,669.89
 INSUR 12,543.73 +141.31 +1.14 1,289,019 28,038.01
INDUS 150.41 +0.58 +0.39 46,833,826 841,342.73
 AUTO 552.04 +1.45 +0.26 5,061,857 52,994.08
 IMM 57.04 -0.01 -0.02 3,385,700 20,249.52
 PAPER 3,178.84 -28.13 -0.88 348,906 3,956.65
 PETRO 1,472.04 +6.69 +0.46 12,021,678 712,734.50
 PKG 3,717.63 -12.10 -0.32 1,371,599 6,272.11
 STEEL 37.07 +0.25 +0.68 24,644,086 45,135.87
PROPCON 148.22 +0.63 +0.43 895,756,601 3,696,141.48
 CONMAT 11,661.43 +148.38 +1.29 34,642,159 662,271.28
 PROP 336.80 +0.32 +0.10 741,780,457 2,130,985.82
 PF&REIT 209.57 +0.06 +0.03 2,780,487 35,879.41
 CONS 105.73 +0.96 +0.92 116,547,098 866,760.61
RESOURC 238.66 +0.96 +0.40 621,935,297 6,234,482.63
 ENERG 27,210.65 +109.67 +0.40 621,563,770 6,229,063.31
 MINE 12.05 +0.17 +1.43 371,527 5,419.32
SERVICE 520.24 +3.38 +0.65 363,142,700 5,694,973.03
 COMM 42,355.65 +55.78 +0.13 124,912,093 2,996,201.25
 HELTH 5,977.66 +71.30 +1.21 30,266,328 599,172.21
 MEDIA 56.49 +0.30 +0.53 74,206,809 495,051.62
 PROF 166.08 -0.86 -0.52 25,974,100 52,034.74
 TOURISM 689.53 -1.60 -0.23 2,937,660 55,295.65
 TRANS 379.32 +3.73 +0.99 104,844,610 1,497,205.72
TECH 172.59 +0.95 +0.55 117,617,691 1,387,836.09
 ETRON 1,739.51 +11.91 +0.69 12,262,249 373,623.62
 ICT 163.19 +0.87 +0.54 105,352,242 1,014,121.38
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่