สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:57:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,506.23 -6.60 -0.44 1,515.32 1,504.38 16,046,599 47,034.65
SET50 943.18 -7.84 -0.82 951.58 941.47 705,202 24,472.92
SET100 2,120.48 -13.97 -0.65 2,137.65 2,117.05 1,584,244 33,303.51
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.71 738.11 725,129 3,217.37
SETCLMV 989.98 +2.39 +0.24 997.18 988.55 652,036 14,648.82
SETHD 1,066.02 -8.54 -0.79 1,077.17 1,063.80 263,696 10,170.70
SETTHSI 955.93 -7.30 -0.76 964.60 954.48 1,156,059 25,755.81
SETWB 906.19 -0.89 -0.10 912.32 904.62 290,113 5,998.16
mai 358.69 +4.01 +1.13 358.81 355.70 438,599 1,045.70
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 670 7,790,233
ไม่เปลี่ยนแปลง 508 1,800,362
ลดลง 880 6,887,485
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INDUS 113.04 -0.36 -0.32 155,498,010 2,827,679.49
AUTO 464.30 +3.54 +0.77 19,973,030 118,148.33
IMM 49.85 +0.22 +0.44 29,292,008 127,269.20
PAPER 5,063.64 +675.16 +15.38 16,097,545 275,005.80
PETRO 1,055.95 -16.60 -1.55 26,602,321 974,387.72
PKG 4,832.07 +35.36 +0.74 46,979,033 1,279,320.88
STEEL 28.05 +0.06 +0.21 16,027,973 50,696.08

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
3K-BAT  - - - - - - 79.50 80.75 1 0.08
ACG  1.14 1.14 1.13 1.14 0.00 0.00 1.13 1.14 96,500 109.48
AH  19.40 19.70 19.20 19.40 0.00 0.00 19.30 19.40 1,792,492 34,779.60
CWT  3.66 3.74 3.66 3.68 +0.02 +0.55 3.68 3.70 7,821,050 28,944.81
EASON  1.34 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00 1.34 1.35 20,000 26.80
GYT  - - - - - - 232.00 247.00 - -
HFT  5.25 5.30 5.20 5.20 0.00 0.00 5.20 5.25 451,401 2,366.26
IHL  4.98 5.00 4.86 4.86 -0.04 -0.82 4.86 4.90 6,027,971 29,785.81
INGRS  0.55 0.56 0.54 0.54 -0.01 -1.82 0.53 0.54 3,501,800 1,906.16
IRC  15.00 15.10 14.90 14.90 0.00 0.00 14.90 15.10 30,135 450.99
PCSGH  4.60 4.60 4.56 4.58 -0.02 -0.43 4.56 4.58 25,300 115.87
SAT  16.20 16.40 16.20 16.30 +0.20 +1.24 16.20 16.30 542,378 8,831.24
SPG  18.30 18.60 18.30 18.60 +0.40 +2.20 18.50 18.70 22,800 420.99
STANLY  171.00 175.00 171.00 174.50 +4.00 +2.35 174.00 174.50 70,490 12,265.58
TKT  1.01 1.01 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 22,200 22.41
TNPC  0.78 0.78 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 5,000 3.90
TRU  3.66 3.68 3.64 3.66 0.00 0.00 3.66 3.68 11,700 42.84
TSC  12.20 12.30 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.20 12.30 49,812 611.39

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.25 1.26 1.24 1.25 +0.01 +0.81 1.25 1.26 827,400 1,033.30
ASEFA  3.56 3.64 3.56 3.60 0.00 0.00 3.60 3.62 74,000 266.60
CPT  0.84 0.85 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.85 141,300 120.00
CRANE  1.53 1.55 1.53 1.54 +0.01 +0.65 1.53 1.54 1,560,155 2,401.88
CTW  6.95 7.00 6.95 7.00 +0.10 +1.45 7.00 7.05 26,600 186.16
FMT  - - - - - - 19.60 20.10 - -
HTECH  3.06 3.08 3.04 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.08 615,010 1,879.71
KKC  0.53 0.55 0.53 0.55 +0.01 +1.85 0.54 0.55 68,900 36.71
PK  1.58 1.59 1.57 1.57 -0.01 -0.63 1.56 1.57 5,400 8.51
SNC  12.30 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 59,807 741.76
STARK  4.62 4.72 4.60 4.62 +0.02 +0.43 4.60 4.62 25,921,045 120,633.34
TCJ  3.14 3.20 3.14 3.20 +0.02 +0.63 3.18 3.20 2,391 7.45
VARO  - - - - - - 3.64 3.90 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  16.20 18.00 16.20 18.00 +2.40 +15.38 17.90 18.00 16,098,545 275,023.80

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  - - - - - - 42.50 43.00 - -
CMAN  1.57 1.65 1.56 1.63 +0.08 +5.16 1.62 1.63 1,135,610 1,831.12
GC  6.00 6.05 5.95 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 364,200 2,189.52
GGC  9.55 9.85 9.45 9.75 +0.20 +2.09 9.75 9.80 1,101,501 10,768.72
GIFT  1.99 2.00 1.99 1.99 -0.01 -0.50 1.99 2.00 40,600 80.80
IVL  38.25 38.50 37.00 37.25 -1.00 -2.61 37.25 37.50 18,550,075 698,650.41
NFC  3.36 3.42 3.02 3.22 -0.14 -4.17 3.20 3.22 11,500 37.06
PATO  10.10 10.20 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 53,100 537.81
PMTA  10.00 10.00 10.00 10.00 -0.20 -1.96 9.80 10.00 700 7.00
PTTGC  62.50 62.75 62.00 62.25 -0.50 -0.80 62.00 62.25 3,564,751 222,396.10
SUTHA  3.96 3.96 3.92 3.94 -0.02 -0.51 3.92 3.94 29,700 117.54
TCCC  28.50 28.75 28.50 28.50 0.00 0.00 28.50 28.75 5,700 162.60
TPA  5.60 5.75 5.55 5.70 0.00 0.00 5.55 5.70 2,700 15.18
UAC  4.18 4.22 4.16 4.20 +0.08 +1.94 4.18 4.20 732,558 3,071.25
UP  15.10 15.10 15.10 15.10 -1.40 -8.48 15.80 17.00 1,800 27.18
VNT  34.25 34.50 33.75 34.00 -0.25 -0.73 33.75 34.00 1,022,726 34,692.80
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  19.60 19.60 18.90 18.90 -0.30 -1.56 18.90 19.00 2,202,354 42,530.68
ALUCON  169.00 169.00 169.00 169.00 0.00 0.00 168.00 169.00 200 33.80
BGC  10.80 10.90 10.60 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 1,759,641 18,930.59
CSC  53.00 53.25 52.75 53.25 0.00 0.00 53.00 53.25 9,500 503.50
GLOCON  0.87 0.87 0.82 0.82 -0.05 -5.75 0.81 0.82 9,012,777 7,490.96
NEP <C> 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 14,100 3.52
PTL  23.90 24.00 23.50 23.90 +0.10 +0.42 23.90 24.00 899,606 21,399.62
SCGP  47.00 47.75 47.00 47.25 +0.50 +1.07 47.00 47.25 24,403,172 1,154,460.38
SFLEX  5.70 5.70 5.60 5.70 0.00 0.00 5.65 5.70 3,772,918 21,395.54
SITHAI  0.64 0.64 0.63 0.63 -0.02 -3.08 0.63 0.64 166,200 106.17
SLP  0.51 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 157,948 78.79
SMPC  10.40 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 250,901 2,615.10
SPACK  2.58 2.68 2.58 2.66 +0.06 +2.31 2.64 2.66 911,907 2,416.25
TCOAT  - - - - - - 26.50 27.75 - -
TFI <C, NP> 0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 2,737,800 410.77
THIP  32.50 33.25 32.50 33.00 +0.50 +1.54 32.75 33.00 29,800 980.62
TMD  - - - - - - 22.80 22.90 - -
TOPP  - - - - - - 189.00 193.00 - -
TPBI  9.35 9.35 9.15 9.20 -0.15 -1.60 9.20 9.25 649,909 5,991.51
TPP  14.50 14.90 14.50 14.70 +0.20 +1.38 14.50 14.70 2,500 36.93

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.22 2.24 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.20 2.22 46,400 102.35
BSBM  0.94 0.95 0.94 0.94 -0.01 -1.05 0.94 0.95 21,100 19.84
CEN  0.56 0.58 0.56 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 1,800 1.03
CITY  1.79 1.79 1.79 1.79 -0.02 -1.10 1.78 1.79 43,200 77.33
CSP  0.69 0.70 0.68 0.69 -0.01 -1.43 0.68 0.69 97,100 66.84
GJS  0.18 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 2,393,323 431.71
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  0.47 0.49 0.47 0.49 +0.02 +4.26 0.49 0.50 5,555,000 2,699.57
LHK  2.54 2.54 2.54 2.54 0.00 0.00 2.54 2.58 38,600 98.04
MCS  14.70 14.80 14.40 14.50 -0.20 -1.36 14.50 14.60 2,496,836 36,308.27
MILL  0.93 0.93 0.90 0.91 -0.02 -2.15 0.90 0.91 166,700 151.57
PAP  3.66 3.66 3.62 3.66 +0.02 +0.55 3.64 3.66 65,400 237.10
PERM  1.34 1.38 1.34 1.36 +0.02 +1.49 1.34 1.36 1,574,700 2,138.46
SAM  0.47 0.48 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 591,700 275.53
SMIT  3.82 3.86 3.82 3.86 +0.04 +1.05 3.82 3.86 8,501 32.48
SSSC  2.34 2.38 2.32 2.32 -0.02 -0.85 2.30 2.32 80,200 187.98
TGPRO  0.12 0.12 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 1,325,801 157.82
THE  1.52 1.52 1.52 1.52 0.00 0.00 1.49 1.60 7,100 10.79
TIW  288.00 298.00 280.00 283.00 +8.00 +2.91 283.00 285.00 19,322 5,588.61
TMT  6.95 7.05 6.95 7.05 +0.05 +0.71 7.00 7.05 145,300 1,015.44
TSTH  0.64 0.65 0.63 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 1,178,600 752.44
TWP  2.00 2.02 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 171,200 342.70
TYCN  - - - - - - 2.18 2.28 90 0.20
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่