สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INDUS 149.33 -0.50 -0.33 170,319,014 3,344,512.96
AUTO 553.03 +2.44 +0.44 17,440,514 164,243.97
IMM 56.88 -0.17 -0.30 16,538,696 73,664.22
PAPER 3,178.84 -28.13 -0.88 1,230,406 13,974.54
PETRO 1,459.60 -5.75 -0.39 47,993,956 2,996,226.55
PKG 3,705.69 -24.04 -0.64 3,402,472 16,486.32
STEEL 36.70 -0.12 -0.33 83,712,970 79,917.36

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  30.50 30.75 29.25 29.75 -0.75 -2.46 29.50 29.75 1,922,862 57,625.84
APCS  5.55 5.55 5.30 5.50 0.00 0.00 5.40 5.50 401,423 2,169.36
BAT-3K  - - - - - - 210.00 226.00 - -
CWT  3.00 3.02 2.96 2.96 -0.02 -0.67 2.96 2.98 427,400 1,271.36
EASON  2.76 2.84 2.70 2.84 +0.10 +3.65 2.82 2.84 3,282,300 9,146.51
GYT  385.00 385.00 385.00 385.00 0.00 0.00 381.00 387.00 100 38.50
HFT  3.22 3.24 3.20 3.22 0.00 0.00 3.22 3.24 249,600 803.59
IHL  9.80 9.85 9.65 9.75 0.00 0.00 9.65 9.75 413,016 4,013.54
INGRS  0.68 0.70 0.68 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 2,159,700 1,478.86
IRC  21.00 21.10 21.00 21.00 +0.30 +1.45 20.70 21.00 9,101 191.54
PCSGH  7.10 7.65 7.10 7.60 +0.50 +7.04 7.55 7.60 6,742,822 50,251.36
SAT  22.30 22.60 22.00 22.10 -0.20 -0.90 22.00 22.10 1,269,791 28,252.36
SPG  - - - - - - 13.80 14.00 - -
STANLY  265.00 267.00 261.00 262.00 -2.00 -0.76 262.00 264.00 30,800 8,186.00
TKT  1.68 1.72 1.68 1.71 +0.02 +1.18 1.69 1.71 10,899 18.57
TNPC  1.49 1.55 1.48 1.48 0.00 0.00 1.47 1.48 516,900 778.35
TRU  4.58 4.58 4.54 4.56 -0.04 -0.87 4.54 4.56 3,700 16.87
TSC  13.50 13.50 13.50 13.50 +0.10 +0.75 12.70 13.50 100 1.35
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.54 1.55 1.53 1.53 -0.01 -0.65 1.52 1.53 455,200 699.64
ASEFA  4.76 4.78 4.72 4.78 +0.04 +0.84 4.76 4.78 283,000 1,346.15
CPT  1.98 2.00 1.97 1.98 +0.01 +0.51 1.97 1.98 6,109,078 12,111.08
CRANE  3.00 3.00 2.94 2.96 -0.04 -1.33 2.96 2.98 286,800 855.61
CTW  9.45 9.50 9.35 9.40 -0.10 -1.05 9.40 9.45 28,201 265.79
FMT  25.00 25.00 24.90 25.00 0.00 0.00 24.90 25.00 2,600 64.85
HTECH  7.25 7.30 6.95 7.00 -0.20 -2.78 6.95 7.00 5,989,700 42,298.80
KKC  1.67 1.69 1.65 1.65 -0.02 -1.20 1.65 1.66 107,900 178.57
PK  3.34 3.42 3.34 3.38 +0.06 +1.81 3.36 3.38 2,664,300 8,999.29
SNC  14.50 14.60 14.50 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 374,100 5,437.94
TCJ  5.75 6.05 5.70 5.85 +0.10 +1.74 5.85 6.00 237,717 1,405.79
VARO  7.20 7.20 7.20 7.20 +0.20 +2.86 7.00 7.30 100 0.72

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.40 11.50 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 1,230,406 13,974.54

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  52.00 52.25 51.50 52.00 +0.25 +0.48 52.00 52.25 22,601 1,174.81
CMAN  3.52 3.52 3.44 3.46 -0.02 -0.57 3.44 3.46 2,600,605 9,032.81
GC  5.10 5.20 5.10 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.20 190,800 983.92
GGC  11.70 11.90 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 2,032,300 23,947.40
GIFT  4.54 4.60 4.54 4.58 0.00 0.00 4.58 4.60 44,700 204.57
IVL  60.25 60.50 59.50 59.50 -0.25 -0.42 59.50 59.75 17,184,635 1,028,878.03
NFC  11.50 11.50 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 52,063 594.51
PATO  14.50 14.50 14.30 14.30 -0.10 -0.69 14.30 14.40 27,200 391.81
PMTA  14.20 14.20 14.00 14.00 -0.20 -1.41 14.00 14.20 2,700 38.14
PTTGC  81.75 82.50 81.25 81.25 0.00 0.00 81.00 81.50 22,690,712 1,852,169.26
SUTHA  4.32 4.34 4.30 4.32 0.00 0.00 4.32 4.34 98,100 424.03
TCCC  35.50 35.50 34.75 35.00 0.00 0.00 35.00 35.25 14,612 511.85
TPA  6.80 6.80 6.60 6.70 +0.05 +0.75 6.60 6.75 7,101 47.39
UP  28.25 28.25 28.25 28.25 +3.00 +11.88 25.50 27.25 101 2.86
VNT  26.75 26.75 25.00 25.25 -1.50 -5.61 25.00 25.25 3,025,670 77,820.60
WG  - - - - - - 157.00 178.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  10.50 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 36,501 380.02
ALUCON  179.00 179.00 170.50 175.50 -3.50 -1.96 175.50 177.00 3,483 614.52
CSC  45.25 45.25 45.00 45.00 -0.25 -0.55 45.00 46.25 3,600 162.78
NEP <C> 0.35 0.37 0.35 0.37 0.00 0.00 0.35 0.37 72,166 25.38
NPPG  1.07 1.07 1.05 1.06 0.00 0.00 1.06 1.07 1,952,906 2,066.90
PTL  16.70 16.90 16.50 16.50 -0.30 -1.79 16.50 16.70 562,700 9,393.70
SITHAI  1.25 1.25 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 405,900 505.46
SLP  0.99 0.99 0.98 0.98 +0.01 +1.03 0.98 0.99 133,900 132.05
SMPC  13.30 13.60 13.30 13.50 +0.10 +0.75 13.50 13.60 117,800 1,591.10
SPACK  1.94 1.98 1.93 1.93 -0.01 -0.52 1.93 1.97 32,200 62.60
TCOAT  - - - - - - 28.25 30.50 - -
TFI <C, NP> 0.31 0.31 0.30 0.30 0.00 0.00 0.29 0.30 21,200 6.37
THIP  33.75 34.00 33.50 33.50 0.00 0.00 33.50 33.75 31,601 1,064.51
TMD  21.00 21.20 21.00 21.20 0.00 0.00 21.10 21.20 12,400 262.57
TOPP  198.00 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 198.00 205.00 400 79.20
TPBI  8.15 8.15 8.10 8.15 -0.05 -0.61 8.10 8.20 14,515 118.08
TPP  17.30 17.70 17.30 17.70 +0.80 +4.73 16.70 17.80 1,200 21.07

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.48 2.48 2.46 2.46 -0.02 -0.81 2.46 2.48 62,527 154.47
BSBM  1.14 1.15 1.14 1.14 0.00 0.00 1.14 1.15 211,331 241.00
CEN  1.39 1.42 1.37 1.37 -0.02 -1.44 1.37 1.38 519,200 718.73
CITY  2.72 2.72 2.70 2.72 +0.02 +0.74 2.70 2.72 74,100 200.43
CSP  1.43 1.43 1.41 1.41 -0.01 -0.70 1.41 1.44 30,400 43.12
GJS <C> 0.26 0.27 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.27 511,900 133.61
GSTEL <SP> - - - - - - - - - -
INOX  1.22 1.23 1.22 1.22 0.00 0.00 1.22 1.23 113,400 138.35
LHK  4.92 4.98 4.90 4.96 +0.04 +0.81 4.94 4.96 275,900 1,365.17
MAX  0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 55,482,940 1,508.47
MCS  7.35 7.40 7.25 7.25 -0.10 -1.36 7.25 7.35 1,912,753 14,039.40
MILL  1.70 1.72 1.68 1.68 -0.02 -1.18 1.68 1.70 6,128,774 10,406.41
PAP  4.12 4.14 4.10 4.12 0.00 0.00 4.10 4.12 38,000 156.05
PERM  2.38 2.40 2.38 2.40 +0.04 +1.69 2.38 2.40 86,700 206.35
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.69 0.73 0.69 0.69 -0.01 -1.43 0.69 0.71 1,470,600 1,048.48
SMIT  6.00 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 100,800 597.36
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.02 3.06 3.02 3.06 +0.04 +1.32 3.04 3.06 38,900 117.52
TGPRO  0.14 0.15 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 2,337,315 328.00
THE  3.48 3.52 3.46 3.50 +0.04 +1.16 3.50 3.52 12,761,400 44,598.72
TIW  236.00 237.00 230.00 237.00 +2.00 +0.85 230.00 238.00 1,300 303.70
TMT  14.50 14.60 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.60 124,500 1,804.08
TSTH  0.77 0.78 0.76 0.76 -0.01 -1.30 0.76 0.77 1,122,230 861.55
TWP  3.96 3.96 3.90 3.90 -0.06 -1.52 3.90 3.98 24,800 97.06
TYCN  3.00 3.02 2.96 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.00 283,200 849.31
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่