สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 13:45:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,208,639 39,084.34
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,634,496
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,432,778
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROPCON 106.51 +0.51 +0.48 683,217,086 3,552,599.99
CONMAT 9,902.05 +44.38 +0.45 71,407,696 1,319,829.86
PROP 214.81 +1.42 +0.67 389,877,179 1,964,392.10
PF&REIT 166.26 +0.48 +0.29 5,660,078 71,731.89
CONS 56.25 -0.14 -0.25 216,272,133 196,646.13

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.45 0.45 0.44 0.45 +0.01 +2.27 0.44 0.45 5,947,300 2,619.76
COTTO  1.75 1.77 1.71 1.73 +0.01 +0.58 1.72 1.73 8,740,410 15,252.31
DCC  2.40 2.42 2.38 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 9,333,401 22,362.59
DCON  0.33 0.33 0.32 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 1,115,100 358.13
DRT  5.95 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 371,000 2,206.78
EPG  8.70 8.85 8.45 8.55 +0.20 +2.40 8.55 8.60 21,878,204 188,927.95
GEL  0.25 0.26 0.25 0.26 +0.01 +4.00 0.25 0.26 298,400 74.63
PPP  2.20 2.22 2.18 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 93,702 206.24
Q-CON  4.68 4.70 4.68 4.70 0.00 0.00 4.48 4.70 2,300 10.80
RCI  3.52 3.54 3.52 3.54 -0.02 -0.56 3.54 3.58 20,000 70.70
SCC  394.00 398.00 391.00 397.00 +2.00 +0.51 396.00 397.00 1,880,625 741,597.59
SCCC  140.00 142.00 139.50 139.50 -0.50 -0.36 139.50 140.00 111,009 15,621.37
SCP  6.25 6.25 6.20 6.25 0.00 0.00 6.20 6.25 21,500 134.08
SKN  2.20 2.22 2.16 2.20 0.00 0.00 2.18 2.22 324,219 709.82
TASCO <XD> 21.20 21.20 20.90 21.10 -0.30 -1.40 21.00 21.10 14,316,634 301,299.99
TCMC  2.04 2.04 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 808,400 1,630.36
TOA  33.25 33.75 33.00 33.50 +0.25 +0.75 33.25 33.50 448,721 14,971.60
TPIPL  1.71 1.73 1.71 1.73 +0.02 +1.17 1.72 1.73 759,721 1,307.30
UMI  1.03 1.05 1.02 1.02 -0.01 -0.97 1.02 1.03 1,357,800 1,406.38
VNG  3.32 3.32 3.30 3.30 -0.04 -1.20 3.30 3.32 26,741 88.69
WIIK  2.54 2.54 2.48 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 3,552,509 8,972.78

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  4.98 4.98 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.96 5.00 1,500 7.47
AMATA  17.30 17.90 17.30 17.60 +0.30 +1.73 17.60 17.70 27,709,988 488,462.53
AMATAV  6.15 6.20 6.00 6.10 +0.15 +2.52 6.05 6.10 640,811 3,913.21
ANAN  2.06 2.10 2.02 2.04 +0.02 +0.99 2.04 2.06 4,571,929 9,416.50
AP  7.30 7.35 7.20 7.25 0.00 0.00 7.20 7.25 10,824,703 78,582.52
APEX <C> 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 1,459,400 87.56
AQ <C> 0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 24,373,400 488.94
AWC  4.64 4.80 4.62 4.78 +0.14 +3.02 4.76 4.78 41,045,393 194,372.94
BLAND  1.10 1.10 1.08 1.09 -0.01 -0.91 1.08 1.09 6,138,929 6,697.07
BROCK  1.51 1.55 1.51 1.52 -0.03 -1.94 1.53 1.63 5,799 8.76
CGD  0.58 0.59 0.56 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 7,028,700 4,012.04
CI  0.74 0.76 0.73 0.74 -0.01 -1.33 0.74 0.75 85,812 63.25
CPN  52.25 52.25 51.25 52.00 -0.25 -0.48 51.75 52.00 2,377,338 123,151.70
ESTAR  0.50 0.50 0.48 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 6,363,400 3,131.02
EVER  0.23 0.24 0.22 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.24 1,012,600 232.78
FPT  12.90 12.90 12.70 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 12,633 161.58
GLAND  2.18 2.18 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.18 6,900 14.94
J  1.87 1.89 1.83 1.86 +0.01 +0.54 1.85 1.86 8,081,830 15,064.59
JCK  1.18 1.19 1.16 1.17 -0.01 -0.85 1.17 1.18 1,107,300 1,300.11
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  1.37 1.54 1.37 1.46 +0.11 +8.15 1.46 1.48 3,481,905 5,151.21
LALIN  7.65 7.75 7.65 7.70 0.00 0.00 7.70 7.75 162,000 1,246.66
LH  8.05 8.10 8.00 8.05 0.00 0.00 8.00 8.10 19,948,277 160,666.13
LPN  4.84 4.88 4.82 4.86 +0.08 +1.67 4.84 4.86 1,562,204 7,576.50
MBK  12.80 12.80 12.70 12.80 0.00 0.00 12.70 12.80 607,673 7,777.82
MJD  1.61 1.62 1.61 1.62 +0.01 +0.62 1.61 1.62 101,600 164.58
MK  3.08 3.12 3.08 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 3,620 11.27
NCH  0.83 0.84 0.82 0.84 -0.01 -1.18 0.82 0.83 13,401 11.04
NNCL  2.42 2.44 2.38 2.42 +0.02 +0.83 2.42 2.44 430,701 1,042.62
NOBLE  7.60 7.65 7.50 7.55 0.00 0.00 7.55 7.60 3,977,853 30,102.10
NUSA  0.29 0.30 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 1,112,600 323.66
NVD  2.50 2.50 2.48 2.50 0.00 0.00 2.48 2.50 137,200 341.87
ORI  7.80 7.90 7.80 7.85 0.00 0.00 7.80 7.85 1,907,245 14,950.19
PACE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PF  0.39 0.41 0.39 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 5,034,801 2,006.67
PLAT  2.64 2.66 2.62 2.62 -0.02 -0.76 2.62 2.64 848,150 2,229.19
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  0.83 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00 0.82 0.83 200 0.17
PRIN  1.82 1.82 1.82 1.82 0.00 0.00 1.79 1.82 100 0.18
PSH  12.70 12.80 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 322,445 4,096.19
QH  2.34 2.36 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.34 2.36 16,049,682 37,552.05
RICHY  0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 57,142 40.00
RML  0.62 0.62 0.61 0.61 0.00 0.00 0.61 0.62 1,104,300 673.75
ROJNA  4.42 4.42 4.36 4.38 -0.02 -0.45 4.38 4.40 263,900 1,158.53
S  1.66 1.67 1.65 1.66 -0.01 -0.60 1.65 1.66 1,030,620 1,707.42
SA  6.00 6.10 6.00 6.00 +0.05 +0.84 6.00 6.05 793,404 4,787.00
SAMCO  1.19 1.20 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 41,300 49.30
SC  2.76 2.78 2.74 2.78 +0.02 +0.72 2.76 2.78 911,267 2,515.05
SENA  3.52 3.54 3.50 3.52 0.00 0.00 3.50 3.52 472,505 1,662.07
SF  4.82 4.82 4.76 4.80 -0.02 -0.41 4.78 4.80 369,090 1,770.00
SIRI  0.86 0.88 0.86 0.86 0.00 0.00 0.86 0.87 20,855,529 18,133.42
SPALI  20.30 20.70 20.10 20.40 +0.50 +2.51 20.40 20.50 12,034,436 245,025.94
U  1.43 1.45 1.42 1.44 +0.01 +0.70 1.43 1.44 1,266,263 1,816.00
UV  3.80 3.82 3.72 3.76 0.00 0.00 3.74 3.76 5,578,300 21,090.56
WHA  3.08 3.18 3.06 3.16 +0.10 +3.27 3.14 3.16 146,475,803 459,518.54
WIN  0.34 0.34 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 73,298 24.92

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  5.70 5.75 5.70 5.70 -0.05 -0.87 5.65 5.75 92,500 528.00
AIMIRT  11.50 11.70 11.50 11.60 +0.10 +0.87 11.50 11.70 279,300 3,246.61
AMATAR  10.30 10.30 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 4,804 48.72
B-WORK  11.00 11.00 11.00 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 26,500 291.50
BKER  5.95 6.05 5.95 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 516,405 3,083.78
BKKCP  11.50 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 5,000 57.50
BOFFICE  9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0.00 9.65 9.75 3,100 30.07
CPNCG  10.60 10.60 10.50 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 19,100 200.80
CPNREIT  20.10 20.30 20.00 20.10 +0.10 +0.50 20.10 20.20 1,186,501 23,910.62
CPTGF  9.35 9.35 9.25 9.25 -0.10 -1.07 9.25 9.30 407,300 3,791.56
CTARAF  5.05 5.05 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.05 5.10 2,940 14.84
DREIT  3.96 3.98 3.96 3.96 0.00 0.00 3.94 3.96 50,000 198.20
ERWPF  4.18 4.18 4.18 4.18 -0.02 -0.48 4.18 4.20 10,000 41.80
FTREIT  11.70 11.80 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 162,600 1,903.19
FUTUREPF  16.80 16.80 16.50 16.60 +0.10 +0.61 16.60 16.80 4,000 66.27
GAHREIT  7.80 7.80 7.80 7.80 -0.05 -0.64 7.75 7.80 1,000 7.80
GOLDPF  5.25 5.25 5.20 5.20 0.00 0.00 5.20 5.25 5,300 27.70
GVREIT  11.30 11.30 11.10 11.20 -0.20 -1.75 11.20 11.30 176,700 1,978.26
HPF  4.86 4.86 4.86 4.86 -0.02 -0.41 4.86 4.88 5,400 26.24
HREIT  7.50 7.65 7.50 7.60 0.00 0.00 7.55 7.60 530,411 3,996.51
IMPACT  18.30 18.70 18.30 18.60 +0.30 +1.64 18.50 18.60 529,500 9,776.28
KPNPF  - - - - - - 7.25 7.35 - -
LHHOTEL  9.70 9.70 9.65 9.70 -0.10 -1.02 9.65 9.70 4,500 43.44
LHPF  5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00 5.45 5.55 1,000 5.45
LHSC  - - - - - - 11.00 11.20 - -
LUXF  6.40 6.40 6.40 6.40 -0.05 -0.78 6.40 6.60 1,000 6.40
M-II  - - - - - - 7.05 7.20 - -
M-PAT  3.00 3.18 3.00 3.18 -0.02 -0.62 2.94 3.18 4,000 12.18
M-STOR  - - - - - - 5.80 6.05 - -
MIPF  - - - - - - 16.50 17.60 - -
MIT  - - - - - - 2.90 3.20 - -
MJLF  7.10 7.20 7.10 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.40 3,900 27.72
MNIT  - - - - - - 1.50 1.70 - -
MNIT2  - - - - - - 4.56 5.00 - -
MNRF  - - - - - - 2.96 3.02 - -
POPF  10.70 10.70 10.70 10.70 0.00 0.00 10.60 10.70 23,400 250.38
PPF  - - - - - - 11.20 11.50 - -
PROSPECT  8.25 8.25 8.20 8.20 -0.05 -0.61 8.15 8.20 139,111 1,141.01
QHHR  6.00 6.05 6.00 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 100,100 600.60
QHOP  - - - - - - 2.42 2.50 - -
QHPF  9.70 9.70 9.60 9.60 -0.10 -1.03 9.55 9.60 62,600 602.42
SBPF  2.40 2.78 2.40 2.56 -0.30 -10.49 2.56 2.74 37,800 92.58
SHREIT <NP> 3.06 3.06 3.06 3.06 -0.02 -0.65 3.04 3.06 400 1.22
SIRIP  8.20 8.20 8.20 8.20 -0.45 -5.20 8.25 8.60 1,200 9.84
SPF  12.30 12.30 12.10 12.20 0.00 0.00 12.10 12.20 691,700 8,406.11
SPRIME  - - - - - - 8.20 8.35 - -
SRIPANWA  7.55 7.95 7.55 7.95 +0.30 +3.92 7.75 7.90 77,400 590.41
SSPF  8.85 8.85 8.85 8.85 -0.05 -0.56 8.80 8.85 3,000 26.55
SSTRT  5.25 5.25 5.25 5.25 -0.05 -0.94 5.20 5.30 800 4.20
TIF1  8.50 8.50 8.50 8.50 +0.05 +0.59 8.45 8.50 900 7.65
TLGF <XD> 15.00 15.20 15.00 15.10 -0.10 -0.66 15.10 15.20 284,600 4,295.17
TLHPF  8.40 8.40 8.40 8.40 -0.10 -1.18 8.40 8.55 20,000 168.00
TNPF  - - - - - - 2.02 2.08 - -
TPRIME  11.60 11.70 11.60 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 23,100 267.97
TTLPF  22.20 22.20 22.20 22.20 -0.10 -0.45 22.00 22.30 100 2.22
TU-PF  1.10 1.10 1.10 1.10 -0.02 -1.79 1.11 1.30 1,100 1.21
URBNPF  - - - - - - 2.62 2.84 - -
WHABT  - - - - - - 8.65 8.70 - -
WHART  12.00 12.30 12.00 12.30 +0.40 +3.36 12.20 12.30 160,006 1,942.87

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCS  4.88 4.94 4.78 4.80 -0.08 -1.64 4.80 4.84 172,000 833.20
BJCHI  1.71 1.74 1.71 1.73 0.00 0.00 1.72 1.73 622,900 1,066.73
BKD  1.80 1.81 1.79 1.80 +0.01 +0.56 1.80 1.81 146,000 262.98
CK  15.80 15.90 15.60 15.80 0.00 0.00 15.70 15.80 3,229,931 50,812.75
CNT  1.27 1.30 1.27 1.28 +0.01 +0.79 1.27 1.28 7,202 9.17
EMC  0.17 0.18 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 1,111,400 188.94
ITD  1.08 1.08 1.06 1.07 -0.01 -0.93 1.07 1.08 2,321,583 2,484.34
NWR  0.60 0.61 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 569,700 341.86
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 165,300 119.02
PREB  7.65 7.65 7.65 7.65 0.00 0.00 7.60 7.65 9,700 74.20
PYLON  3.96 3.98 3.92 3.94 -0.02 -0.51 3.94 3.96 342,238 1,350.42
RT  1.95 1.99 1.94 1.97 +0.03 +1.55 1.96 1.97 7,294,200 14,351.06
SEAFCO  4.56 4.62 4.54 4.60 +0.04 +0.88 4.58 4.60 1,434,201 6,593.13
SQ  2.06 2.06 2.02 2.04 -0.02 -0.97 2.02 2.04 2,319,401 4,726.38
SRICHA  14.20 14.20 13.90 14.00 -0.10 -0.71 14.00 14.10 219,200 3,076.01
STEC  12.20 12.20 12.00 12.20 0.00 0.00 12.10 12.20 1,764,909 21,363.60
STPI  3.66 3.70 3.62 3.64 -0.02 -0.55 3.64 3.66 966,922 3,534.52
SYNTEC  1.50 1.50 1.48 1.48 0.00 0.00 1.48 1.49 1,355,404 2,008.31
TEAMG  2.08 2.08 2.06 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 304,900 634.18
TPOLY  2.46 2.48 2.42 2.46 +0.04 +1.65 2.44 2.48 276,900 679.41
TRC <C> 0.09 0.10 0.09 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 140,407 13.49
TRITN  0.34 0.35 0.31 0.33 -0.01 -2.94 0.32 0.33 187,437,400 61,069.81
TTCL  6.30 6.40 6.20 6.30 -0.10 -1.56 6.30 6.35 2,966,018 18,762.11
UNIQ  4.68 4.68 4.64 4.66 -0.02 -0.43 4.64 4.66 181,017 842.93
WGE  1.56 1.60 1.56 1.59 +0.03 +1.92 1.58 1.59 913,300 1,447.59
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่