สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROPCON 148.12 +0.53 +0.36 2,293,306,462 11,664,061.58
CONMAT 11,716.35 +203.30 +1.77 106,605,551 2,675,403.31
PROP 334.84 -1.64 -0.49 1,848,974,935 6,850,982.95
PF&REIT 209.42 -0.09 -0.04 15,283,722 189,700.57
CONS 105.33 +0.56 +0.53 322,442,254 1,947,974.74

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.42 0.42 0.41 0.41 -0.01 -2.38 0.41 0.42 2,426,200 997.25
COTTO  3.00 3.02 2.96 3.02 +0.02 +0.67 3.02 3.04 3,329,074 9,961.65
DCC  2.70 2.72 2.64 2.64 -0.04 -1.49 2.64 2.66 9,270,954 24,743.00
DCON  0.57 0.57 0.56 0.57 +0.01 +1.79 0.56 0.57 580,158 327.46
DRT  5.65 5.70 5.65 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 54,203 307.10
EPG  8.85 9.20 8.85 9.15 +0.35 +3.98 9.10 9.15 26,815,811 243,789.47
GEL  0.36 0.36 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.36 1,878,134 672.11
PPP  3.48 3.48 3.46 3.48 0.00 0.00 3.46 3.48 26,000 90.08
Q-CON  5.40 5.55 5.40 5.40 0.00 0.00 5.40 5.55 21,400 115.92
RCI  3.60 3.76 3.58 3.70 +0.10 +2.78 3.70 3.72 6,222,578 22,949.05
SCC  454.00 458.00 452.00 458.00 +8.00 +1.78 456.00 458.00 3,324,829 1,518,485.39
SCCC  251.00 255.00 249.00 253.00 +1.00 +0.40 252.00 253.00 647,491 163,669.65
SCP  9.05 9.25 9.00 9.05 0.00 0.00 9.05 9.10 1,566,205 14,272.51
SKN  4.64 4.64 4.62 4.62 -0.04 -0.86 4.60 4.62 260,600 1,205.37
TASCO  15.90 16.30 15.90 16.20 +0.40 +2.53 16.10 16.20 11,576,732 187,057.86
TCMC  2.74 2.80 2.74 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 2,270,950 6,282.62
TOA  36.50 38.00 36.25 38.00 +2.00 +5.56 37.75 38.00 11,485,737 430,475.66
TPIPL  1.88 1.89 1.86 1.86 -0.02 -1.06 1.86 1.88 21,794,348 40,747.39
UMI  1.45 1.48 1.44 1.45 +0.01 +0.69 1.45 1.46 700,200 1,020.50
VNG  7.75 7.85 7.75 7.75 0.00 0.00 7.75 7.85 170,200 1,324.34
WIIK  2.56 2.58 2.48 2.50 -0.02 -0.79 2.50 2.52 2,180,700 5,523.40

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 40,205 269.37
AMATA  22.80 23.00 22.50 22.60 0.00 0.00 22.60 22.70 36,565,110 831,698.47
AMATAV  6.10 6.25 6.05 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 1,529,799 9,444.67
ANAN  5.40 5.45 5.20 5.30 -0.05 -0.93 5.25 5.30 15,441,532 81,976.24
AP  9.50 9.50 9.30 9.35 -0.10 -1.06 9.30 9.35 3,568,096 33,395.24
APEX <C> 0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 2,809,366 561.89
AQ <C> 0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 45,218,294 1,356.77
BLAND  1.84 1.88 1.84 1.85 +0.01 +0.54 1.84 1.85 110,667,563 205,645.79
BROCK  2.38 2.38 2.34 2.34 0.00 0.00 2.32 2.34 46,100 108.32
CGD  1.48 1.48 1.45 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 14,128,207 20,734.03
CI  1.64 1.64 1.64 1.64 0.00 0.00 1.62 1.64 100 0.16
CPN  84.50 84.50 83.50 83.50 -1.00 -1.18 83.50 84.00 9,653,633 810,611.07
ESTAR  0.65 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 7,291,679 4,740.06
EVER  0.50 0.53 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 39,183,671 19,919.18
GLAND  3.06 3.08 3.06 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.08 21,573,182 66,297.05
GOLD  10.90 11.10 10.70 10.80 -0.10 -0.92 10.80 10.90 7,320,374 79,663.94
GREEN  1.25 1.27 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.26 229,000 287.68
J  1.61 1.63 1.61 1.63 0.00 0.00 1.62 1.63 108,357 175.37
JCK  1.46 1.47 1.46 1.46 -0.01 -0.68 1.45 1.46 431,429 631.00
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.24 2.34 2.22 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 2,002,939 4,576.27
LALIN  6.30 6.30 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 126,686 793.27
LH  11.40 11.50 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 89,053,326 1,008,827.63
LPN  11.20 11.30 10.90 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 15,639,035 173,522.77
MBK  26.50 26.50 24.90 25.25 -1.25 -4.72 25.25 25.50 33,414,524 845,212.60
MJD  3.40 3.46 3.38 3.46 +0.06 +1.76 3.40 3.46 202,500 689.63
MK  4.00 4.04 3.98 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 1,109,710 4,446.87
NCH  0.92 0.95 0.92 0.95 +0.03 +3.26 0.94 0.95 310,820 292.08
NNCL  1.82 1.82 1.79 1.79 -0.01 -0.56 1.79 1.80 2,411,331 4,348.33
NOBLE  12.80 12.90 12.70 12.90 +0.40 +3.20 12.90 13.00 73,600 940.35
NUSA  0.34 0.35 0.33 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 11,811,200 4,012.15
NVD  4.16 4.26 4.12 4.16 0.00 0.00 4.14 4.16 300,800 1,261.62
ORI  18.30 18.50 18.10 18.50 +0.30 +1.65 18.30 18.50 2,901,199 52,961.36
PACE <C, NP> 0.61 0.62 0.59 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 27,003,447 16,432.65
PF  1.07 1.08 1.06 1.07 0.00 0.00 1.06 1.07 53,078,606 56,720.01
PLAT  8.60 8.60 8.50 8.50 -0.10 -1.16 8.50 8.55 2,020,386 17,264.62
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.41 1.42 1.36 1.40 -0.02 -1.41 1.39 1.40 21,200 29.56
PRIN  1.63 1.64 1.62 1.64 +0.01 +0.61 1.62 1.64 454,801 740.49
PRINC  5.20 5.30 5.15 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 1,071,600 5,596.86
PSH  21.10 21.50 21.00 21.50 +0.50 +2.38 21.50 21.60 2,409,598 51,497.17
QH  3.62 3.66 3.56 3.58 -0.04 -1.10 3.56 3.58 77,273,954 278,458.24
RICHY  1.80 1.86 1.80 1.86 +0.06 +3.33 1.85 1.86 9,811,836 18,112.48
RML  1.33 1.36 1.33 1.34 +0.02 +1.52 1.34 1.35 7,034,901 9,461.11
ROJNA  5.50 5.60 5.45 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 2,730,300 15,058.04
S  3.66 3.72 3.60 3.64 0.00 0.00 3.62 3.64 34,490,772 126,098.95
SAMCO  2.14 2.14 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.12 2.14 100,700 213.64
SC  3.78 3.78 3.72 3.76 0.00 0.00 3.76 3.78 11,999,065 45,102.80
SENA  3.84 3.86 3.82 3.84 0.00 0.00 3.82 3.84 1,360,613 5,227.46
SF  8.70 8.85 8.70 8.75 0.00 0.00 8.70 8.75 1,239,465 10,852.59
SIRI  1.70 1.75 1.69 1.74 +0.05 +2.96 1.73 1.74 214,172,041 370,227.32
SPALI  25.00 26.00 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.25 18,434,153 466,082.85
TICON  16.90 17.00 16.60 17.00 +0.10 +0.59 17.00 17.10 214,605 3,634.07
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 683,231,445 20,584.71
UV  8.75 8.85 8.60 8.60 -0.10 -1.15 8.60 8.65 17,787,604 155,368.81
WHA  4.32 4.40 4.30 4.32 +0.04 +0.93 4.32 4.34 207,071,176 900,767.27
WIN  0.68 0.68 0.67 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 80,000 53.80

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.80 10.80 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 120,300 1,287.24
AMATAR  10.80 10.80 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 60,501 651.39
B-WORK  11.30 11.40 11.30 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 51,800 585.41
BKKCP  12.40 12.40 12.40 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 9,000 111.60
BOFFICE  13.50 13.50 13.30 13.30 -0.20 -1.48 13.20 13.30 770,722 10,258.68
CPNCG  16.00 16.00 15.90 16.00 +0.10 +0.63 15.90 16.00 38,924 622.59
CPNREIT  27.00 27.25 26.75 26.75 -0.25 -0.93 26.75 27.00 260,692 7,034.92
CPTGF  13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 0.00 13.40 13.50 97,100 1,301.14
CRYSTAL  10.30 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 7,000 72.10
CTARAF  4.78 4.82 4.78 4.82 +0.02 +0.42 4.78 4.82 3,100 14.89
DREIT  5.50 5.55 5.50 5.55 0.00 0.00 5.50 5.55 30,100 165.56
ERWPF  5.55 5.60 5.55 5.60 0.00 0.00 5.55 5.60 50,600 283.34
FUTUREPF  22.50 22.60 22.50 22.50 0.00 0.00 22.50 22.60 11,400 256.54
GAHREIT  9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0.00 9.65 9.70 3,100 30.07
GLANDRT  13.20 13.30 13.00 13.00 -0.20 -1.52 13.00 13.10 2,480,204 32,337.59
GOLDPF  7.10 7.10 7.05 7.05 -0.05 -0.70 7.00 7.05 125,000 881.80
GVREIT  15.80 15.80 15.40 15.40 -0.30 -1.91 15.30 15.40 2,021,956 31,191.74
HPF  5.45 5.45 5.40 5.40 -0.05 -0.92 5.40 5.45 12,200 66.10
HREIT  6.75 6.80 6.70 6.70 -0.10 -1.47 6.70 6.75 3,034,500 20,362.54
IMPACT  19.20 19.70 19.20 19.70 +0.50 +2.60 19.70 19.80 984,701 19,283.68
KPNPF  - - - - - - 9.40 9.55 - -
LHHOTEL  - - - - - - 16.20 16.30 1 0.02
LHPF  8.30 8.30 8.25 8.30 +0.05 +0.61 8.25 8.30 218,001 1,807.41
LHSC  16.20 16.20 16.20 16.20 0.00 0.00 16.10 16.20 98,000 1,587.60
LUXF  8.55 8.55 8.55 8.55 +0.05 +0.59 8.50 8.55 51,700 442.04
M-II  - - - - - - 8.85 9.00 - -
M-PAT  9.95 9.95 9.90 9.90 -0.05 -0.50 9.90 10.00 91,100 902.40
M-STOR  10.30 10.30 10.30 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 200 2.06
MIPF  - - - - - - 20.00 - - -
MIT  - - - - - - 5.00 5.15 - -
MJLF  12.60 12.70 12.50 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 108,500 1,366.47
MNIT  1.61 1.68 1.60 1.68 +0.04 +2.44 1.62 1.68 14,500 24.09
MNIT2  - - - - - - 5.05 5.55 - -
MNRF  3.38 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00 3.36 3.42 10,000 33.80
MONTRI  - - - - - - 5.95 6.00 - -
POPF  13.90 14.00 13.80 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 206,600 2,864.52
PPF  11.40 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 11.40 11.50 9,400 107.16
QHHR  8.50 8.55 8.45 8.55 +0.05 +0.59 8.50 8.55 189,500 1,615.28
QHOP  3.50 3.50 3.44 3.46 +0.02 +0.58 3.44 3.46 29,200 101.35
QHPF  13.10 13.20 13.00 13.20 +0.10 +0.76 13.10 13.20 1,839,702 24,232.63
SBPF  2.98 3.00 2.94 3.00 0.00 0.00 2.94 3.00 25,100 74.16
SHREIT  9.50 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 9.40 9.50 274,400 2,606.80
SIRIP  11.40 11.40 11.40 11.40 +0.20 +1.79 11.30 11.70 100 1.14
SPF  24.20 24.20 24.10 24.20 0.00 0.00 24.10 24.20 112,600 2,723.63
SRIPANWA  11.00 11.10 11.00 11.10 0.00 0.00 11.00 11.10 1,200 13.31
SSPF  - - - - - - 10.00 10.20 - -
SSTPF  6.35 6.35 6.30 6.30 -0.05 -0.79 6.30 6.35 119,300 752.44
SSTRT  6.25 6.25 6.25 6.25 0.00 0.00 6.20 6.25 20,500 128.12
TIF1  8.75 8.75 8.75 8.75 0.00 0.00 8.75 8.80 10,000 87.50
TLGF  20.00 20.10 19.90 20.10 0.00 0.00 20.00 20.10 301,800 6,035.94
TLHPF  11.10 11.10 11.00 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 1,199 13.10
TNPF <NP> 3.60 3.60 3.56 3.56 -0.04 -1.11 3.56 3.72 121,700 434.41
TPRIME  - - - - - - 13.40 13.50 1 0.01
TREIT  12.10 12.20 12.10 12.20 +0.10 +0.83 12.10 12.20 1,071,156 12,972.58
TTLPF  23.00 23.20 23.00 23.10 -0.20 -0.86 23.10 23.40 6,700 154.39
TU-PF  - - - - - - 1.51 1.99 - -
URBNPF  3.74 3.80 3.70 3.70 -0.04 -1.07 3.70 3.74 13,900 51.85
WHABT  - - - - - - 10.10 10.20 1 0.01
WHART  10.80 10.80 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 164,761 1,765.45

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.62 2.64 2.62 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 372,670 982.76
CK  28.00 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 27.50 27.75 10,679,749 296,420.45
CNT  2.72 2.74 2.62 2.62 -0.08 -2.96 2.62 2.64 3,346,300 8,958.17
EMC <C> 0.26 0.27 0.26 0.26 -0.01 -3.70 0.26 0.27 5,085,000 1,332.50
ITD  3.04 3.16 3.02 3.08 +0.06 +1.99 3.08 3.10 75,621,127 234,102.99
NWR  0.92 0.97 0.91 0.95 +0.04 +4.40 0.94 0.95 71,355,778 67,344.71
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.39 1.43 1.39 1.42 +0.04 +2.90 1.42 1.43 18,100,600 25,682.78
PREB  11.40 11.40 11.30 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 142,903 1,625.91
PYLON  7.65 7.70 7.50 7.55 +0.15 +2.03 7.55 7.60 5,488,400 41,876.08
SEAFCO  8.95 9.00 8.80 8.85 -0.05 -0.56 8.85 8.90 1,589,235 14,139.56
SQ  2.92 2.96 2.92 2.94 +0.04 +1.38 2.94 2.96 8,473,340 24,922.53
SRICHA  13.90 14.80 13.90 14.00 +0.10 +0.72 14.00 14.20 1,081,200 15,555.74
STEC  24.80 25.25 24.40 24.50 -0.10 -0.41 24.40 24.50 32,673,115 807,226.93
STPI  5.05 5.40 5.00 5.30 +0.25 +4.95 5.25 5.30 13,634,624 71,394.43
SYNTEC  3.82 3.90 3.82 3.84 +0.04 +1.05 3.84 3.86 10,028,552 38,714.02
TPOLY  3.20 3.30 3.18 3.26 +0.06 +1.88 3.26 3.28 3,295,800 10,705.36
TRC  0.54 0.56 0.53 0.55 +0.01 +1.85 0.55 0.56 39,949,792 21,829.44
TTCL  11.00 11.40 10.60 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 12,896,168 141,678.87
UNIQ  14.20 14.50 14.10 14.20 +0.10 +0.71 14.20 14.30 8,627,901 123,481.51
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่