สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
RESOURC 237.37 -0.33 -0.14 1,539,023,630 17,744,257.53
ENERG 27,063.54 -37.44 -0.14 1,538,070,699 17,730,303.42
MINE 12.30 +0.42 +3.54 952,931 13,954.12

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.45 8.50 8.40 8.40 -0.05 -0.59 8.40 8.50 386,213 3,267.65
AI <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.04 1.05 1.03 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 5,880,100 6,140.05
BAFS  35.00 35.25 34.50 34.75 0.00 0.00 34.75 35.00 320,876 11,191.02
BANPU  19.60 20.00 19.50 19.60 +0.10 +0.51 19.60 19.70 76,840,723 1,518,957.26
BCP  35.75 36.00 35.25 35.25 -0.50 -1.40 35.25 35.50 3,263,181 115,797.37
BCPG  21.00 21.20 20.80 20.80 -0.10 -0.48 20.80 20.90 13,807,320 289,140.70
BGRIM  27.75 28.00 27.25 27.75 +0.25 +0.91 27.50 27.75 7,978,516 220,989.00
BPP  26.00 26.50 25.75 25.75 0.00 0.00 25.75 26.00 12,043,222 315,236.55
BRRGIF  10.00 10.00 9.95 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 51,524 515.00
CKP  5.05 5.20 4.94 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 92,485,204 469,665.65
DEMCO  4.00 4.02 3.98 3.98 0.00 0.00 3.98 4.00 564,901 2,260.72
EA  49.00 49.25 47.00 47.25 -1.25 -2.58 47.25 47.50 30,958,593 1,483,807.68
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  11.10 11.10 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 2,777,590 30,521.31
EGATIF  10.90 11.00 10.90 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 1,284,901 14,128.41
EGCO  237.00 241.00 235.00 238.00 +1.00 +0.42 237.00 238.00 1,747,800 415,936.04
ESSO  16.80 17.00 16.10 16.10 -0.60 -3.59 16.10 16.20 28,077,841 463,432.48
GLOW  90.25 90.25 88.50 88.50 -1.75 -1.94 88.50 88.75 3,600,293 320,760.58
GPSC  69.50 69.75 68.25 68.50 -0.50 -0.72 68.25 68.50 2,771,622 190,892.01
GULF  74.00 74.50 73.25 74.00 0.00 0.00 73.75 74.00 5,997,060 443,417.72
GUNKUL  2.94 2.98 2.90 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.94 17,832,608 52,429.32
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  7.05 7.10 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 110,308,198 772,405.47
LANNA  16.10 16.30 16.00 16.10 +0.10 +0.62 16.00 16.10 1,376,610 22,226.91
MDX  4.66 4.70 4.64 4.64 -0.02 -0.43 4.64 4.70 116,100 540.00
PTG  13.00 13.20 12.80 12.90 0.00 0.00 12.90 13.00 30,776,755 399,798.55
PTT  53.75 54.00 53.25 53.75 +0.25 +0.47 53.50 53.75 102,739,953 5,511,102.15
PTTEP  154.00 155.00 152.50 153.50 -0.50 -0.32 153.00 153.50 10,765,714 1,654,118.41
RATCH  51.50 51.75 51.00 51.75 +0.25 +0.49 51.50 51.75 2,429,806 124,890.34
RPC  0.53 0.54 0.53 0.54 0.00 0.00 0.53 0.54 169,900 91.07
SCG  4.64 4.64 4.58 4.58 -0.06 -1.29 4.58 4.60 40,100 184.48
SCI  3.12 3.16 3.12 3.12 -0.02 -0.64 3.12 3.16 1,006,100 3,157.16
SCN  4.20 4.26 4.18 4.18 0.00 0.00 4.18 4.20 2,836,700 11,964.88
SGP  12.50 12.60 12.30 12.30 -0.10 -0.81 12.30 12.40 18,962,027 235,469.45
SKE  1.38 1.38 1.33 1.34 -0.03 -2.19 1.33 1.34 5,023,700 6,820.14
SOLAR  2.32 2.32 2.30 2.32 0.00 0.00 2.30 2.32 495,200 1,142.63
SPCG  20.90 21.60 20.90 21.60 +0.70 +3.35 21.60 21.70 2,929,822 62,558.57
SPRC  15.30 15.40 15.10 15.20 0.00 0.00 15.20 15.30 21,189,679 323,914.99
SUPER  0.85 0.86 0.82 0.83 -0.02 -2.35 0.83 0.84 831,803,587 698,660.65
SUSCO  3.30 3.30 3.24 3.24 -0.04 -1.22 3.24 3.26 1,114,850 3,631.26
TAE  2.26 2.26 2.22 2.26 0.00 0.00 2.24 2.26 473,330 1,061.09
TCC  0.39 0.41 0.39 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 5,055,000 2,028.22
TOP  89.25 90.00 87.25 87.50 -1.50 -1.69 87.25 87.50 11,697,714 1,028,111.85
TPIPP  6.75 6.95 6.70 6.85 +0.15 +2.24 6.80 6.85 32,182,761 220,374.32
TTW  12.60 12.70 12.50 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 2,953,039 37,285.09
WHAUP  6.30 6.45 6.25 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.35 11,543,644 73,377.34
WP  7.75 7.95 7.50 7.55 -0.15 -1.95 7.55 7.60 21,360,246 166,642.81

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  14.40 14.80 14.40 14.80 +0.50 +3.50 14.70 14.80 952,931 13,954.12
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่