สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:14:28
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,505.82 -7.01 -0.46 1,515.32 1,502.73 17,921,378 51,046.23
SET50 943.43 -7.59 -0.80 951.58 940.53 752,647 26,469.80
SET100 2,120.43 -14.02 -0.66 2,137.65 2,114.95 1,673,886 35,875.14
sSET 740.12 +4.02 +0.55 741.71 738.11 850,882 3,637.33
SETCLMV 990.22 +2.63 +0.27 997.18 988.10 698,519 15,910.78
SETHD 1,065.79 -8.77 -0.82 1,077.17 1,063.08 282,333 10,962.34
SETTHSI 955.86 -7.37 -0.77 964.60 953.32 1,281,585 27,813.52
SETWB 906.50 -0.58 -0.06 912.32 904.11 309,775 6,374.54
mai 358.63 +3.95 +1.11 358.82 355.70 475,861 1,142.20
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 642 8,413,380
ไม่เปลี่ยนแปลง 518 1,654,165
ลดลง 913 8,312,057
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
RESOURC 205.89 -0.83 -0.40 738,125,514 13,008,637.88
ENERG 23,483.74 -94.97 -0.40 738,125,514 13,008,637.88
MINE 4.78 - - - -

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  0.56 0.57 0.55 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 29,109,253 16,268.34
ABPIF  2.96 2.96 2.96 2.96 -0.02 -0.67 2.96 2.98 52,800 156.29
ACE  3.72 3.78 3.72 3.72 0.00 0.00 3.70 3.72 18,668,969 69,893.39
AGE  1.84 1.89 1.84 1.84 +0.01 +0.55 1.84 1.85 4,583,705 8,552.43
AI  2.18 2.24 2.18 2.22 +0.04 +1.83 2.22 2.24 3,656,476 8,090.49
AKR  0.65 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 760,500 494.32
BAFS  24.20 24.20 24.00 24.10 -0.10 -0.41 24.00 24.10 69,510 1,675.55
BANPU  11.20 11.40 10.90 11.00 +0.20 +1.85 11.00 11.10 177,550,767 1,977,543.36
BCP  25.00 25.25 24.80 24.80 -0.20 -0.80 24.80 24.90 3,265,110 81,530.24
BCPG  15.70 15.80 15.50 15.50 -0.10 -0.64 15.50 15.60 5,612,552 87,800.94
BGRIM  52.25 52.50 51.50 51.50 -0.50 -0.96 51.50 51.75 3,327,442 173,222.96
BPP  15.90 17.10 15.90 17.10 +1.30 +8.23 17.00 17.10 15,224,965 252,547.72
BRRGIF  6.05 6.05 6.05 6.05 -0.05 -0.82 6.00 6.05 41,200 249.26
CKP  4.68 4.68 4.60 4.60 -0.02 -0.43 4.60 4.62 12,520,655 58,198.43
DEMCO  3.40 3.42 3.38 3.42 +0.02 +0.59 3.40 3.42 339,600 1,154.91
EA  68.50 69.50 67.00 68.75 0.00 0.00 68.50 68.75 54,202,114 3,710,590.18
EASTW  9.10 9.20 9.10 9.15 +0.05 +0.55 9.10 9.15 842,255 7,701.96
EGATIF  12.10 12.10 12.00 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 146,203 1,767.80
EGCO  187.00 188.50 185.00 185.50 -1.50 -0.80 185.00 185.50 1,096,589 204,318.03
EP  5.10 5.15 5.05 5.10 -0.05 -0.97 5.10 5.15 1,312,566 6,683.97
ESSO  8.75 9.00 8.75 8.85 +0.10 +1.14 8.85 8.90 27,745,100 246,947.11
ETC  2.00 2.14 2.00 2.10 +0.10 +5.00 2.08 2.10 59,731,069 124,145.40
GPSC  83.50 83.75 82.25 82.25 -1.25 -1.50 82.25 82.50 22,219,671 1,839,478.76
GREEN  0.99 0.99 0.96 0.98 0.00 0.00 0.98 0.99 82,400 80.65
GULF  34.25 35.25 33.75 34.00 0.00 0.00 33.75 34.00 33,499,668 1,153,173.50
GUNKUL  2.54 2.56 2.52 2.52 0.00 0.00 2.52 2.54 12,584,957 31,977.42
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  3.74 3.76 3.68 3.68 -0.04 -1.08 3.68 3.70 59,259,648 220,861.67
KBSPIF  9.70 9.75 9.70 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 88,750 861.64
LANNA  7.45 7.50 7.40 7.45 +0.05 +0.68 7.45 7.50 32,601 242.80
MDX  3.20 3.50 3.20 3.42 +0.26 +8.23 3.42 3.44 9,292,072 31,605.39
PDI  8.20 8.30 8.15 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 229,900 1,883.78
PRIME  0.51 0.52 0.50 0.52 +0.02 +4.00 0.51 0.52 22,620,707 11,672.03
PTG  17.70 17.80 17.40 17.40 -0.20 -1.14 17.40 17.50 6,351,771 111,869.50
PTT  39.50 39.75 39.25 39.50 -0.25 -0.63 39.25 39.50 35,121,548 1,387,559.22
PTTEP  112.50 113.00 110.00 111.00 -1.00 -0.89 110.50 111.00 4,384,051 488,899.55
RATCH  50.50 51.50 50.25 50.25 -0.25 -0.50 50.25 50.50 3,529,482 179,156.26
RPC  0.59 0.59 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.57 0.58 867,710 503.73
SCG  3.52 3.54 3.50 3.50 +0.02 +0.57 3.50 3.52 16,200 57.03
SCI  1.62 1.69 1.61 1.63 +0.03 +1.88 1.63 1.64 10,393,076 17,262.58
SCN  2.08 2.12 2.04 2.06 -0.02 -0.96 2.04 2.06 11,221,641 23,247.32
SGP  10.80 10.90 10.60 10.70 -0.10 -0.93 10.60 10.70 1,911,708 20,598.33
SKE  0.89 0.93 0.89 0.90 +0.01 +1.12 0.89 0.90 8,841,501 8,036.27
SOLAR  1.28 1.28 1.25 1.27 +0.02 +1.60 1.26 1.27 712,056 898.55
SPCG  19.50 20.10 19.50 19.80 +0.30 +1.54 19.70 19.80 2,249,761 44,632.62
SPRC  9.25 9.25 9.05 9.10 -0.20 -2.15 9.05 9.10 9,302,574 84,940.64
SSP  14.90 15.10 14.60 14.60 -0.30 -2.01 14.60 14.70 1,509,511 22,417.80
SUPER  1.04 1.04 1.03 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 44,796,926 46,329.03
SUPEREIF  10.90 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 323,100 3,491.37
SUSCO  2.90 2.96 2.88 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 1,419,800 4,123.54
TAE  2.30 2.34 2.30 2.32 +0.02 +0.87 2.32 2.34 361,000 836.12
TCC  0.23 0.24 0.23 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.24 217,200 50.03
TOP  56.25 57.00 56.25 56.75 0.00 0.00 56.50 56.75 3,003,380 170,415.60
TPIPP  4.40 4.44 4.38 4.40 +0.02 +0.46 4.38 4.40 4,027,477 17,747.53
TSE  2.60 2.60 2.54 2.58 -0.02 -0.77 2.56 2.58 4,043,287 10,337.20
TTW  12.10 12.20 12.00 12.10 -0.10 -0.82 12.00 12.10 2,308,764 27,955.25
WHAUP  4.18 4.18 4.12 4.14 -0.02 -0.48 4.14 4.16 1,789,301 7,418.04
WP  4.30 4.34 4.30 4.30 -0.02 -0.46 4.30 4.34 87,115 374.86

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่