สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:10:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,505.20 -7.63 -0.50 1,515.32 1,502.73 17,582,082 50,361.11
SET50 942.64 -8.38 -0.88 951.58 940.53 744,239 26,104.93
SET100 2,119.20 -15.25 -0.71 2,137.65 2,114.95 1,661,145 35,449.55
sSET 739.78 +3.68 +0.50 741.71 738.11 825,763 3,548.17
SETCLMV 989.46 +1.87 +0.19 997.18 988.10 692,204 15,716.60
SETHD 1,064.80 -9.76 -0.91 1,077.17 1,063.08 280,582 10,849.97
SETTHSI 955.77 -7.46 -0.77 964.60 953.32 1,261,355 27,501.36
SETWB 906.70 -0.38 -0.04 912.32 904.11 305,808 6,280.98
mai 358.53 +3.85 +1.09 358.82 355.70 470,850 1,132.45
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 638 8,187,960
ไม่เปลี่ยนแปลง 530 1,527,422
ลดลง 903 8,319,933
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
SERVICE 431.07 -0.64 -0.15 537,593,663 4,662,131.64
COMM 34,667.52 -140.78 -0.40 198,403,335 2,147,087.14
HELTH 4,892.42 +1.68 +0.03 58,014,999 561,795.84
MEDIA 44.86 -0.26 -0.58 53,303,006 341,651.95
PROF 146.95 +1.45 +1.00 27,193,138 19,477.91
TOURISM 398.74 -2.45 -0.61 6,673,185 35,276.02
TRANS 329.87 +0.40 +0.12 193,993,990 1,556,677.13

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  1.81 1.84 1.78 1.78 -0.02 -1.11 1.77 1.78 90,233,296 163,267.72
BIG  0.62 0.63 0.61 0.62 -0.01 -1.59 0.61 0.62 1,907,410 1,182.84
BJC  35.25 35.50 35.00 35.00 -0.25 -0.71 35.00 35.25 1,780,930 62,595.12
COL  18.90 18.90 18.80 18.80 -0.10 -0.53 18.80 18.90 273,513 5,142.06
COM7  43.50 44.00 43.00 43.50 0.00 0.00 43.25 43.50 1,813,756 78,818.15
CPALL  58.00 58.25 58.00 58.25 +0.25 +0.43 58.00 58.25 6,777,562 393,952.31
CPW  2.12 2.12 2.08 2.12 0.00 0.00 2.10 2.12 2,219,601 4,664.38
CRC  32.00 32.25 31.75 31.75 -0.25 -0.78 31.75 32.00 2,510,921 80,311.95
CSS  2.50 2.52 2.44 2.44 -0.04 -1.61 2.44 2.46 5,720,723 14,137.15
DOHOME  17.90 18.10 17.20 17.30 -0.60 -3.35 17.20 17.30 13,082,235 231,072.43
FN  1.23 1.24 1.21 1.22 0.00 0.00 1.21 1.22 2,601,500 3,180.95
FTE  1.63 1.66 1.63 1.66 +0.03 +1.84 1.65 1.66 382,000 628.76
GLOBAL  21.40 21.40 20.30 20.40 -0.60 -2.86 20.40 20.50 13,100,004 270,741.87
HMPRO  14.50 14.60 14.20 14.30 -0.20 -1.38 14.20 14.30 23,033,922 330,443.23
ILM  13.00 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 12.90 13.00 2,870,700 37,343.74
IT  2.38 2.38 2.32 2.34 -0.04 -1.68 2.32 2.34 24,600 57.53
KAMART  4.18 4.28 4.16 4.20 +0.02 +0.48 4.20 4.22 4,747,052 20,073.60
LOXLEY  1.69 1.76 1.65 1.74 +0.06 +3.57 1.73 1.74 7,715,975 13,353.99
MAKRO  38.25 38.50 38.00 38.25 0.00 0.00 38.00 38.25 443,849 16,987.49
MC  9.75 9.80 9.65 9.65 0.00 0.00 9.65 9.70 316,592 3,078.56
MEGA  41.75 43.00 41.25 41.75 +0.25 +0.60 41.50 41.75 1,496,247 62,735.76
MIDA  0.47 0.48 0.47 0.47 0.00 0.00 0.47 0.48 130,600 61.39
RS  22.40 22.70 22.20 22.40 +0.20 +0.90 22.30 22.40 9,330,746 209,304.16
RSP  2.04 2.06 1.99 2.02 -0.04 -1.94 2.02 2.04 498,001 996.71
SCM  2.00 2.00 1.97 1.99 +0.01 +0.51 1.97 2.00 656,100 1,300.65
SINGER  28.00 28.25 27.50 27.75 0.00 0.00 27.75 28.00 4,464,680 124,448.92
SPC  64.00 64.00 64.00 64.00 0.00 0.00 63.75 64.00 1,520 97.28
SPI  63.00 64.00 63.00 64.00 0.00 0.00 63.00 64.00 300 19.00

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  14.10 14.30 14.00 14.00 +0.10 +0.72 14.00 14.10 7,900 110.94
BCH  14.60 14.70 14.50 14.60 -0.10 -0.68 14.60 14.70 6,105,910 88,922.31
BDMS  21.60 21.70 21.50 21.60 +0.10 +0.47 21.50 21.60 11,736,859 253,375.29
BH  128.00 128.00 125.50 126.00 -2.00 -1.56 125.50 126.00 677,423 85,765.16
CHG  2.54 2.62 2.54 2.60 +0.06 +2.36 2.58 2.60 30,299,037 78,347.11
CMR  1.81 1.83 1.80 1.82 +0.01 +0.55 1.81 1.82 32,200 58.30
EKH  5.15 5.15 5.05 5.05 -0.15 -2.88 5.05 5.10 1,406,132 7,185.30
KDH  - - - - - - 84.00 90.00 - -
LPH  4.44 4.48 4.44 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.48 194,700 867.33
M-CHAI  183.50 185.00 183.50 185.00 0.00 0.00 184.00 187.50 600 110.85
NEW  - - - - - - 49.00 53.00 - -
NTV  41.75 41.75 41.50 41.75 +0.25 +0.60 41.50 41.75 1,410 58.84
PR9  9.20 9.40 9.20 9.40 +0.20 +2.17 9.40 9.45 1,110,806 10,386.83
PRINC  4.22 4.22 4.14 4.16 0.00 0.00 4.14 4.16 1,180,205 4,929.06
RAM  141.00 141.50 141.00 141.50 0.00 0.00 141.00 141.50 11,200 1,584.70
RJH  25.25 25.50 24.70 24.90 -0.10 -0.40 24.80 24.90 337,208 8,435.08
RPH  5.30 5.35 5.25 5.35 +0.05 +0.94 5.30 5.35 223,925 1,187.82
SKR  6.45 6.55 6.45 6.45 -0.05 -0.77 6.40 6.45 81,900 528.70
SVH  400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 399.00 406.00 200 80.00
THG  26.50 26.75 26.50 26.50 -0.25 -0.93 26.50 26.75 116,758 3,112.26
VIBHA  1.83 1.83 1.81 1.82 0.00 0.00 1.81 1.82 3,485,221 6,342.58
VIH  7.30 7.35 7.25 7.25 0.00 0.00 7.25 7.30 701,305 5,106.45
WPH  1.85 1.85 1.83 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 62,900 115.11

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.30 4.32 4.30 4.30 -0.06 -1.38 4.28 4.30 11,800 50.76
AQUA  0.46 0.46 0.45 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 3,813,306 1,738.63
AS  7.40 7.80 7.40 7.45 -0.05 -0.67 7.45 7.50 19,408,485 147,655.48
BEC  7.75 7.95 7.75 7.90 +0.10 +1.28 7.85 7.90 2,549,471 20,020.68
FE  - - - - - - 162.50 192.00 - -
GPI  1.39 1.39 1.38 1.39 -0.01 -0.71 1.38 1.39 76,000 105.01
GRAMMY  9.10 9.10 9.10 9.10 -0.05 -0.55 9.10 9.30 100 0.91
JKN  8.15 8.35 8.10 8.25 +0.10 +1.23 8.20 8.25 7,442,514 61,020.59
MACO  0.68 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 3,972,700 2,718.52
MAJOR  19.10 19.30 18.70 18.80 -0.10 -0.53 18.80 18.90 949,438 18,083.90
MATCH  1.56 1.57 1.55 1.57 +0.01 +0.64 1.54 1.60 71,000 110.76
MATI  4.48 4.48 4.44 4.44 -0.04 -0.89 4.42 4.80 1,100 4.89
MCOT  4.00 4.00 3.96 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 76,202 303.62
MONO  2.30 2.34 2.28 2.28 0.00 0.00 2.28 2.30 2,253,800 5,217.97
MPIC  1.61 1.82 1.61 1.82 +0.03 +1.68 1.79 1.82 300 0.52
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  6.50 6.55 6.40 6.45 -0.05 -0.77 6.40 6.45 1,608,088 10,415.90
POST <C> - - - - - - 0.95 0.98 - -
PRAKIT  7.70 8.20 7.60 8.20 +0.30 +3.80 7.90 8.20 3,150 24.49
SE-ED  1.55 1.55 1.51 1.55 +0.04 +2.65 1.53 1.55 3,504 5.43
TBSP  - - - - - - 12.10 12.30 - -
TH  0.48 0.49 0.48 0.48 0.00 0.00 0.47 0.49 477,800 230.64
TKS  6.15 6.25 6.15 6.25 +0.10 +1.63 6.20 6.25 319,862 1,982.27
VGI  6.95 6.95 6.85 6.85 -0.10 -1.44 6.85 6.90 6,694,253 46,190.55
WAVE  0.66 0.66 0.64 0.65 -0.01 -1.52 0.64 0.65 2,200,501 1,422.94
WORK  17.40 17.90 17.40 17.70 0.00 0.00 17.60 17.80 1,387,232 24,555.59

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  0.52 0.53 0.51 0.53 +0.01 +1.92 0.52 0.53 12,412,796 6,442.14
GENCO  0.52 0.59 0.52 0.56 +0.03 +5.66 0.55 0.56 14,249,279 7,963.95
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
SISB  8.60 8.75 8.60 8.65 +0.05 +0.58 8.60 8.65 81,830 709.03
SO  9.75 9.80 9.65 9.70 +0.05 +0.52 9.70 9.75 449,243 4,362.88

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  4.96 5.00 4.96 5.00 +0.04 +0.81 4.94 5.00 2,500 12.45
CENTEL  25.75 26.00 25.25 25.50 -0.25 -0.97 25.25 25.50 756,485 19,333.39
CSR  - - - - - - 62.00 64.25 - -
DTC  7.55 7.60 7.55 7.55 0.00 0.00 7.50 7.55 6,510 49.16
ERW  3.66 3.70 3.64 3.66 0.00 0.00 3.64 3.66 1,251,101 4,591.48
GRAND  0.57 0.57 0.55 0.56 -0.01 -1.75 0.55 0.56 181,346 101.71
LRH  - - - - - - 29.50 30.00 1 0.03
MANRIN  28.25 28.25 28.25 28.25 +1.75 +6.60 24.20 28.25 100 2.82
OHTL  334.00 340.00 330.00 330.00 -10.00 -2.94 326.00 340.00 601 201.84
ROH  - - - - - - 36.00 39.00 - -
SHANG  - - - - - - 54.00 56.75 - -
SHR  2.48 2.48 2.42 2.44 -0.02 -0.81 2.44 2.46 4,468,541 10,947.39
VRANDA  5.95 6.00 5.95 6.00 0.00 0.00 5.90 6.00 6,000 35.75

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.30 2.48 2.28 2.46 +0.16 +6.96 2.44 2.46 49,330,807 118,523.52
AOT  60.25 60.75 60.00 60.25 0.00 0.00 60.25 60.50 4,677,732 282,193.41
ASIMAR  2.02 2.04 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 912,164 1,851.03
B  0.50 0.51 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 22,065,316 10,922.76
BA  6.65 6.70 6.50 6.70 +0.15 +2.29 6.65 6.70 505,335 3,347.24
BEM  8.20 8.25 8.20 8.20 0.00 0.00 8.20 8.25 10,528,318 86,344.34
BTS  9.70 9.90 9.70 9.75 +0.05 +0.52 9.75 9.80 22,806,480 223,389.74
BTSGIF  5.05 5.05 4.98 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 4,932,683 24,679.30
III  6.15 6.55 6.15 6.45 +0.30 +4.88 6.45 6.50 3,878,211 25,013.00
JUTHA <C> 1.35 1.42 1.33 1.34 -0.01 -0.74 1.34 1.37 318,400 436.78
JWD  8.40 8.50 8.35 8.50 +0.10 +1.19 8.45 8.50 816,207 6,883.48
KEX  56.00 56.50 55.50 55.75 0.00 0.00 55.50 55.75 2,527,478 141,571.08
KWC  - - - - - - 277.00 282.00 - -
NOK <C, NP> 1.10 1.13 1.10 1.13 0.00 0.00 1.12 1.13 354,100 392.74
NYT  3.60 3.60 3.56 3.58 0.00 0.00 3.56 3.58 832,683 2,980.33
PORT  3.26 3.28 3.22 3.22 -0.04 -1.23 3.22 3.24 1,303,150 4,213.20
PRM  7.85 8.00 7.85 7.90 +0.05 +0.64 7.85 7.90 19,258,456 152,719.52
PSL  7.35 7.55 7.35 7.50 0.00 0.00 7.45 7.50 12,454,193 92,422.07
RCL  17.90 18.80 17.50 18.40 +0.50 +2.79 18.30 18.40 10,769,604 195,003.19
TFFIF  9.10 9.10 9.05 9.05 -0.05 -0.55 9.05 9.10 10,622,434 96,140.73
THAI <C, NP> 3.50 3.52 3.46 3.46 -0.04 -1.14 3.46 3.48 1,279,809 4,461.44
TSTE  6.70 6.75 6.70 6.75 0.00 0.00 6.60 6.75 800 5.38
TTA  6.00 6.05 5.90 5.95 -0.15 -2.46 5.90 5.95 9,838,778 58,495.51
WICE  6.05 6.15 5.95 6.10 +0.05 +0.83 6.05 6.10 4,152,852 25,151.45
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่