สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
SERVICE 518.84 +1.98 +0.38 1,158,632,423 19,796,936.91
COMM 42,327.47 +27.60 +0.07 327,748,403 8,758,798.38
HELTH 5,921.74 +15.38 +0.26 131,602,268 2,472,412.82
MEDIA 56.65 +0.46 +0.82 222,265,636 1,517,107.65
PROF 160.76 -6.18 -3.70 112,776,771 176,811.00
TOURISM 691.06 -0.07 -0.01 13,408,797 233,139.02
TRANS 378.56 +2.97 +0.79 350,830,548 6,638,668.04

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  12.00 12.10 11.70 11.80 0.00 0.00 11.80 11.90 131,491,543 1,562,291.39
BIG  1.86 1.92 1.86 1.86 0.00 0.00 1.86 1.87 33,006,617 62,228.49
BJC  59.75 61.25 59.75 60.50 +1.00 +1.68 60.50 60.75 14,203,255 859,539.51
COL  29.75 29.75 29.25 29.75 0.00 0.00 29.50 29.75 637,801 18,825.88
COM7  20.40 21.00 20.40 20.80 +0.60 +2.97 20.70 20.80 15,114,627 313,896.66
CPALL  70.25 70.50 69.25 69.50 -1.00 -1.42 69.50 69.75 70,972,550 4,940,635.50
CSS  2.24 2.34 2.24 2.32 +0.08 +3.57 2.32 2.34 10,185,438 23,370.58
FN  2.86 2.96 2.86 2.88 +0.02 +0.70 2.88 2.90 1,047,403 3,050.13
FTE  2.32 2.34 2.30 2.32 +0.02 +0.87 2.30 2.32 1,758,700 4,074.63
GLOBAL  20.50 20.90 20.30 20.60 +0.30 +1.48 20.60 20.70 6,381,121 131,857.66
HMPRO  15.40 15.90 15.40 15.80 +0.40 +2.60 15.70 15.80 30,152,238 475,112.60
IT  4.24 4.28 4.22 4.24 +0.02 +0.47 4.24 4.26 461,200 1,957.38
KAMART  4.52 4.54 4.44 4.48 0.00 0.00 4.48 4.52 1,509,928 6,788.88
LOXLEY  2.24 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.22 2.24 2,382,500 5,312.84
MAKRO  35.00 35.25 34.50 34.75 -0.25 -0.71 34.50 34.75 831,120 29,024.82
MC  13.00 13.00 12.80 12.80 -0.10 -0.78 12.80 12.90 1,295,215 16,660.80
MEGA  37.25 37.50 36.75 37.00 0.00 0.00 37.00 37.25 1,806,026 67,131.89
MIDA  0.61 0.62 0.60 0.61 0.00 0.00 0.60 0.61 463,271 282.36
ROBINS  70.00 72.00 69.75 70.25 +0.25 +0.36 70.00 70.25 2,904,850 205,466.14
RSP  3.86 4.00 3.84 3.88 +0.04 +1.04 3.88 3.90 701,400 2,736.03
SINGER  9.70 9.75 9.60 9.65 +0.05 +0.52 9.60 9.70 34,100 329.83
SPC  54.00 54.00 53.50 53.50 -0.25 -0.47 53.25 54.00 5,400 288.98
SPI  74.25 74.25 73.00 73.50 -0.50 -0.68 73.25 74.00 4,400 322.85

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  21.00 21.00 20.90 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 1,800 37.70
BCH  20.10 20.40 19.80 20.20 +0.10 +0.50 20.10 20.20 14,319,031 287,881.41
BDMS  25.50 25.75 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 54,616,140 1,389,115.47
BH  179.50 182.50 179.50 182.00 +2.00 +1.11 181.50 182.00 2,841,963 515,796.24
CHG  2.78 2.80 2.74 2.76 0.00 0.00 2.74 2.76 46,159,374 127,665.31
CMR  3.20 3.20 3.16 3.16 -0.04 -1.25 3.16 3.18 73,800 234.92
EKH  5.70 5.75 5.65 5.75 +0.10 +1.77 5.70 5.75 606,600 3,476.58
KDH  95.00 95.00 95.00 95.00 +0.25 +0.26 95.00 95.75 3,000 285.00
LPH  6.25 6.25 6.05 6.10 -0.10 -1.61 6.10 6.15 2,121,600 13,020.07
M-CHAI  194.00 194.00 194.00 194.00 -1.00 -0.51 194.00 196.00 500 97.00
NEW  - - - - - - 65.00 74.00 - -
NTV  59.50 60.25 59.50 60.25 +0.50 +0.84 59.75 60.25 142,500 8,555.42
RAM  2,848.00 2,848.00 2,848.00 2,848.00 -10.00 -0.35 2,800.00 2,896.00 100 284.80
RJH  25.00 25.00 24.80 24.90 +0.20 +0.81 24.90 25.00 178,400 4,442.02
RPH  5.65 5.70 5.60 5.65 +0.05 +0.89 5.65 5.70 840,401 4,751.30
SKR  3.88 3.88 3.84 3.88 0.00 0.00 3.84 3.88 86,896 334.46
SVH  460.00 460.00 454.00 454.00 -6.00 -1.30 454.00 462.00 1,300 591.60
THG  31.50 32.50 31.50 32.00 +1.00 +3.23 32.00 32.25 3,081,624 99,063.38
VIBHA  2.48 2.48 2.44 2.48 +0.02 +0.81 2.46 2.48 5,992,109 14,812.30
VIH  7.90 7.95 7.85 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 83,630 658.05
WPH  2.76 2.78 2.74 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 448,400 1,231.51

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.84 4.86 4.82 4.82 0.00 0.00 4.82 4.84 164,980 796.41
AQUA  0.49 0.50 0.48 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 29,052,000 14,198.90
AS <C> 1.22 1.30 1.15 1.15 -0.02 -1.71 1.15 1.18 13,533 15.64
BEC  7.05 7.40 7.05 7.30 +0.30 +4.29 7.25 7.30 39,302,240 285,044.20
EPCO  3.76 3.82 3.74 3.74 0.00 0.00 3.74 3.76 3,898,396 14,722.25
FE  - - - - - - 169.00 189.00 485 106.14
GPI  2.74 2.76 2.72 2.74 +0.02 +0.74 2.72 2.76 101,700 278.25
GRAMMY  8.10 8.10 7.95 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 41,200 329.16
MACO  1.90 1.95 1.89 1.93 +0.02 +1.05 1.93 1.94 16,164,600 31,243.02
MAJOR  24.80 25.00 24.60 24.70 -0.10 -0.40 24.70 24.80 1,250,128 30,931.67
MATCH  1.90 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 1.91 400 0.76
MATI  5.75 5.90 5.70 5.85 -0.10 -1.68 5.75 5.90 1,900 10.88
MCOT  9.30 9.30 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 67,400 619.50
MONO  2.34 2.40 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.34 2.36 12,250,358 28,898.44
MPIC <C> 1.60 1.62 1.60 1.62 +0.02 +1.25 1.60 1.62 174,300 280.83
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  7.05 7.20 6.95 7.10 +0.15 +2.16 7.10 7.15 17,544,186 124,112.72
POST  3.00 3.00 2.62 2.62 0.00 0.00 2.62 2.86 2,500 6.97
PRAKIT  11.70 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 2,500 29.25
RS  20.90 21.40 20.80 21.20 +0.40 +1.92 21.00 21.20 15,237,175 320,859.11
SE-ED  3.10 3.10 3.02 3.10 0.00 0.00 3.04 3.10 17,450 53.27
SMM  0.88 0.90 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 94,300 83.44
SPORT <C> 0.39 0.40 0.39 0.40 0.00 0.00 0.38 0.40 24,300 9.60
TBSP  14.80 14.90 14.00 14.90 +0.90 +6.43 14.50 14.60 600 8.73
TH  0.71 0.72 0.70 0.71 -0.01 -1.39 0.71 0.73 82,600 58.60
TKS  11.30 11.50 11.20 11.30 +0.10 +0.89 11.30 11.40 2,756,391 31,269.94
TRITN  0.48 0.49 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 42,714,403 20,195.59
VGI  8.00 8.00 7.70 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 33,203,138 262,537.87
WAVE  2.58 2.60 2.58 2.58 0.00 0.00 2.54 2.58 17,900 46.23
WORK  42.00 44.00 42.00 43.25 +1.25 +2.98 43.00 43.25 8,084,573 350,360.30

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.15 1.15 1.09 1.10 -0.05 -4.35 1.10 1.11 74,718,871 82,888.44
GENCO  0.80 0.81 0.80 0.81 0.00 0.00 0.80 0.81 361,100 289.27
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
TEAMG  2.50 2.56 2.40 2.40 -0.10 -4.00 2.40 2.42 37,696,800 93,633.29

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  6.75 6.90 6.75 6.80 +0.05 +0.74 6.80 6.85 87,400 598.12
CENTEL  42.25 42.25 41.00 41.75 -0.25 -0.60 41.50 41.75 4,689,853 195,174.93
CSR  - - - - - - 86.25 102.00 - -
DTC  12.10 12.10 11.90 12.00 -0.10 -0.83 12.00 12.10 394,306 4,732.22
ERW  8.05 8.10 8.00 8.10 +0.05 +0.62 8.05 8.10 3,329,353 26,841.77
GRAND  1.05 1.07 1.04 1.07 +0.02 +1.90 1.06 1.07 4,893,481 5,178.44
LRH  39.00 39.00 39.00 39.00 0.00 0.00 39.00 39.50 13,100 510.90
MANRIN  - - - - - - 28.00 31.75 - -
OHTL  - - - - - - 704.00 810.00 3 2.31
ROH  - - - - - - 33.00 40.00 1 0.03
SHANG  76.00 78.00 76.00 77.50 +1.50 +1.97 77.00 77.50 1,300 100.30

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  4.42 4.46 4.40 4.42 +0.02 +0.45 4.42 4.44 18,965,605 84,141.19
AOT  66.50 67.25 66.00 66.50 +0.25 +0.38 66.25 66.50 56,165,960 3,740,174.52
ASIMAR  2.60 2.62 2.60 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 229,000 599.50
B  0.62 0.63 0.62 0.62 0.00 0.00 0.62 0.63 3,316,033 2,057.85
BA  12.90 13.20 12.80 13.00 +0.20 +1.56 12.90 13.00 7,855,942 102,245.17
BEM  8.85 9.05 8.70 9.05 +0.25 +2.84 9.00 9.05 91,566,328 816,014.74
BTS  9.35 9.40 9.30 9.35 0.00 0.00 9.30 9.35 26,456,150 247,413.97
BTSGIF  12.30 12.30 12.20 12.20 -0.10 -0.81 12.20 12.30 2,597,035 31,857.98
III  7.05 7.15 6.90 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 3,423,422 23,979.48
JUTHA  1.80 1.84 1.77 1.82 +0.02 +1.11 1.79 1.83 58,400 104.32
JWD  8.00 8.05 7.85 7.90 0.00 0.00 7.90 7.95 4,080,713 32,463.88
KWC  - - - - - - 270.00 299.00 54 16.58
NOK <C> 2.40 2.50 2.40 2.48 +0.12 +5.08 2.48 2.50 5,875,689 14,551.01
NYT  5.05 5.10 5.00 5.00 -0.10 -1.96 5.00 5.05 2,767,900 13,915.97
PRM  8.25 8.65 8.20 8.65 +0.45 +5.49 8.60 8.65 31,481,670 266,782.72
PSL  12.70 12.90 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 3,960,596 50,598.07
RCL  5.85 5.95 5.80 5.90 +0.05 +0.85 5.90 5.95 261,900 1,542.11
THAI  15.00 15.70 14.40 14.70 +1.30 +9.70 14.60 14.70 72,508,354 1,098,330.70
TSTE  7.10 7.10 7.10 7.10 -0.10 -1.39 7.10 7.25 10,000 71.00
TTA  7.25 7.40 7.05 7.05 -0.20 -2.76 7.05 7.15 6,160,654 44,371.53
WICE  5.10 5.25 5.05 5.15 +0.15 +3.00 5.15 5.20 13,086,760 67,283.21
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่