สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:04:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,506.04 -6.79 -0.45 1,515.32 1,503.70 17,020,371 49,084.78
SET50 943.52 -7.50 -0.79 951.58 941.02 732,536 25,468.64
SET100 2,120.97 -13.48 -0.63 2,137.65 2,116.14 1,635,753 34,627.11
sSET 740.37 +4.27 +0.58 741.71 738.11 781,235 3,420.39
SETCLMV 990.92 +3.33 +0.34 997.18 988.39 677,839 15,309.93
SETHD 1,066.14 -8.42 -0.78 1,077.17 1,063.49 275,404 10,537.95
SETTHSI 956.33 -6.90 -0.72 964.60 953.98 1,224,790 26,797.07
SETWB 906.30 -0.78 -0.09 912.32 904.16 301,557 6,207.74
mai 358.49 +3.81 +1.07 358.81 355.70 458,787 1,107.28
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 651 7,979,075
ไม่เปลี่ยนแปลง 525 1,908,057
ลดลง 888 7,574,799
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TECH 210.02 -4.91 -2.28 299,243,683 3,199,800.02
ETRON 6,880.57 -390.49 -5.37 157,154,824 1,721,793.53
ICT 137.39 -0.26 -0.19 142,327,360 1,478,294.13

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.50 2.56 2.46 2.46 -0.04 -1.60 2.46 2.48 13,321,145 33,485.31
DELTA  530.00 540.00 512.00 520.00 -36.00 -6.47 518.00 520.00 909,201 477,574.04
HANA  55.75 57.00 55.50 55.50 +0.50 +0.91 55.50 55.75 9,624,701 540,099.43
KCE  57.00 59.00 57.00 57.50 +0.25 +0.44 57.50 57.75 4,937,043 285,698.01
METCO  200.00 201.00 200.00 200.00 -1.00 -0.50 200.00 201.00 1,804 361.54
NEX  5.45 5.60 5.15 5.20 -0.30 -5.45 5.20 5.25 14,591,435 78,522.63
SMT  4.66 4.74 4.64 4.64 +0.02 +0.43 4.64 4.66 3,114,420 14,645.61
SVI  5.80 6.15 5.40 5.50 -0.30 -5.17 5.50 5.55 47,660,575 274,913.97
TEAM  1.06 1.12 1.05 1.09 -0.01 -0.91 1.09 1.10 96,500 104.45
W  0.27 0.27 0.25 0.26 -0.01 -3.70 0.25 0.26 62,898,000 16,388.55

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  176.00 177.00 176.00 176.50 0.00 0.00 176.00 176.50 1,666,241 294,073.61
AIT  18.50 18.50 18.20 18.30 -0.10 -0.54 18.30 18.40 113,950 2,090.22
ALT  3.28 3.34 3.26 3.32 +0.06 +1.84 3.30 3.32 1,474,909 4,868.22
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  12.80 12.90 12.80 12.80 -0.10 -0.78 12.80 12.90 3,346,621 43,087.71
DTAC  33.00 33.25 32.75 33.00 0.00 0.00 32.75 33.00 1,441,773 47,616.72
FORTH  6.15 6.15 6.10 6.10 0.00 0.00 6.10 6.15 18,500 113.28
HUMAN  11.00 11.30 11.00 11.20 +0.20 +1.82 11.10 11.30 3,508,153 39,180.10
ILINK  4.82 4.90 4.82 4.84 +0.02 +0.41 4.84 4.86 675,100 3,285.54
INET  4.40 4.40 4.30 4.36 -0.12 -2.68 4.34 4.36 7,805,002 33,952.75
INTUCH  57.75 58.00 56.75 57.25 -0.50 -0.87 57.00 57.25 6,756,368 386,445.96
JAS  3.12 3.16 3.12 3.14 +0.02 +0.64 3.12 3.14 11,522,888 36,144.34
JASIF  9.75 9.75 9.70 9.70 0.00 0.00 9.70 9.75 2,775,931 26,960.59
JMART  22.30 22.70 22.30 22.50 +0.20 +0.90 22.40 22.50 5,245,122 118,235.66
JR  8.70 8.80 8.50 8.60 0.00 0.00 8.60 8.65 7,960,305 69,071.22
JTS  1.94 1.96 1.92 1.95 +0.01 +0.52 1.94 1.95 308,500 601.73
MFEC  5.00 5.05 4.98 5.00 +0.06 +1.21 4.98 5.00 955,408 4,792.27
MSC  6.65 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00 6.60 6.65 4,200 27.93
PT  6.10 6.20 6.10 6.20 +0.05 +0.81 6.15 6.20 153,841 947.29
SAMART  6.75 6.75 6.65 6.65 +0.05 +0.76 6.60 6.65 25,115,492 168,211.68
SAMTEL  5.60 5.60 5.50 5.55 +0.05 +0.91 5.50 5.55 47,900 264.72
SDC  0.30 0.30 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 965,100 289.03
SIS  18.00 18.20 17.80 18.10 +0.20 +1.12 18.00 18.10 1,524,638 27,529.25
SVOA  1.35 1.38 1.35 1.35 -0.02 -1.46 1.35 1.36 1,356,200 1,847.86
SYMC  6.20 6.55 6.20 6.45 +0.10 +1.57 6.45 6.50 83,901 545.02
SYNEX  17.50 17.50 17.00 17.10 -0.20 -1.16 17.00 17.10 2,328,875 40,129.17
THCOM  8.90 9.00 8.70 8.80 -0.15 -1.68 8.80 8.85 2,553,137 22,650.91
TRUE  3.32 3.32 3.26 3.28 -0.02 -0.61 3.28 3.30 31,647,505 104,099.64
TWZ  0.08 0.09 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 20,997,800 1,679.32
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่