สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TECH 172.20 +0.56 +0.33 314,196,362 4,605,425.55
ETRON 1,743.04 +15.44 +0.89 39,223,014 1,174,950.93
ICT 162.72 +0.40 +0.25 274,973,348 3,430,474.62

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  1.95 1.98 1.95 1.98 +0.03 +1.54 1.98 1.99 2,374,053 4,672.95
DELTA  69.25 69.50 69.00 69.50 0.00 0.00 69.25 69.50 1,410,272 97,921.15
EIC <C> 0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 716,200 36.50
HANA  39.00 39.75 38.50 39.25 +0.50 +1.29 39.25 39.50 5,107,686 200,071.11
KCE  41.75 43.00 41.75 42.50 +1.00 +2.41 42.50 42.75 19,690,141 833,887.71
METCO  196.00 196.00 196.00 196.00 +1.00 +0.51 196.00 198.00 456 101.29
SMT  2.34 2.36 2.30 2.32 0.00 0.00 2.30 2.32 753,600 1,750.61
SPPT  3.62 3.72 3.60 3.66 +0.04 +1.10 3.66 3.70 1,402,300 5,153.19
SVI  5.50 5.60 5.50 5.50 0.00 0.00 5.50 5.55 5,097,606 28,245.97
TEAM  1.15 1.18 1.15 1.15 +0.01 +0.88 1.15 1.16 2,670,700 3,110.43

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  0.45 0.46 0.45 0.45 -0.01 -2.17 0.45 0.46 1,373,434 621.12
ADVANC  201.00 202.00 200.00 202.00 +1.00 +0.50 201.00 202.00 5,847,845 1,178,296.20
AIT  22.20 22.20 22.10 22.20 0.00 0.00 22.10 22.20 173,309 3,842.74
ALT  3.50 3.54 3.46 3.48 0.00 0.00 3.48 3.50 769,300 2,696.47
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  15.00 15.20 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 16,656,145 249,326.22
DTAC  46.50 47.00 45.75 46.25 0.00 0.00 46.25 46.50 5,118,880 237,431.74
FORTH  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 23,101 154.78
HUMAN  11.00 11.40 11.00 11.40 +0.40 +3.64 11.30 11.40 2,896,901 32,357.83
ILINK  5.10 5.20 5.10 5.15 +0.10 +1.98 5.10 5.15 567,750 2,906.74
INET  3.96 3.98 3.90 3.94 -0.02 -0.51 3.94 3.96 540,300 2,129.96
INTUCH  56.25 56.25 55.50 55.50 -0.75 -1.33 55.50 55.75 7,512,683 420,108.54
JAS  5.80 5.85 5.75 5.75 0.00 0.00 5.75 5.80 23,206,298 134,234.23
JASIF  10.40 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 3,381,459 35,232.44
JMART  9.65 9.70 9.40 9.50 -0.05 -0.52 9.45 9.50 967,901 9,233.74
JTS  1.61 1.62 1.61 1.61 +0.01 +0.62 1.61 1.62 173,100 279.29
MFEC  3.36 3.42 3.36 3.42 +0.04 +1.18 3.40 3.42 507,300 1,720.14
MSC  6.50 6.50 6.45 6.50 0.00 0.00 6.45 6.50 11,000 71.20
PT  6.80 6.80 6.60 6.75 -0.05 -0.74 6.75 6.80 303,400 2,045.16
SAMART  8.40 8.65 8.35 8.45 +0.10 +1.20 8.45 8.50 9,865,679 83,622.77
SAMTEL  8.95 9.05 8.90 8.95 +0.05 +0.56 8.90 8.95 104,310 934.64
SDC  0.42 0.45 0.42 0.42 +0.01 +2.44 0.42 0.43 25,173,924 10,911.87
SIS  9.00 9.05 8.90 9.05 +0.05 +0.56 9.00 9.05 100,600 902.90
SVOA  1.42 1.43 1.41 1.41 0.00 0.00 1.41 1.42 2,330,285 3,299.70
SYMC  5.60 5.65 5.60 5.60 +0.05 +0.90 5.60 5.65 24,267 136.41
SYNEX  14.20 14.70 14.20 14.40 +0.20 +1.41 14.40 14.50 3,610,400 52,300.86
THCOM  10.20 10.60 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 7,768,121 79,930.15
TRUE  6.00 6.05 5.95 6.05 +0.10 +1.68 6.00 6.05 146,584,706 881,475.31
TWZ  0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 9,326,400 1,195.04
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่