สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,636.20 -4.46 -0.27 1,644.29 1,627.90 18,650,504 68,432.96
SET50 1,089.04 -1.30 -0.12 1,093.41 1,080.92 1,662,795 49,031.42
SET100 2,396.38 -5.30 -0.22 2,408.23 2,380.89 2,465,748 55,687.77
sSET 745.16 -6.62 -0.88 753.13 743.45 270,260 1,135.31
SETCLMV 1,014.04 -12.05 -1.17 1,027.56 1,011.82 632,386 20,894.63
SETHD 1,170.94 -0.57 -0.05 1,177.25 1,164.68 625,596 17,100.56
SETTHSI 1,017.97 +0.24 +0.02 1,020.81 1,010.07 1,347,691 40,072.33
SETWB 1,015.55 -3.06 -0.30 1,020.17 1,007.80 686,874 15,867.99
mai 346.76 -2.49 -0.71 349.82 345.85 242,348 551.28
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 483 6,309,356
ไม่เปลี่ยนแปลง 529 3,121,228
ลดลง 1,160 9,392,817
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
COMM 42,827.23 -35.51 -0.08 236,805,303 6,010,105.89

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  2.60 2.62 2.42 2.48 -0.10 -3.88 2.46 2.48 54,829,081 137,334.36
BIG  0.81 0.81 0.79 0.79 -0.02 -2.47 0.79 0.80 7,971,400 6,354.92
BJC  52.00 53.00 52.00 52.50 +0.25 +0.48 52.25 52.50 19,306,275 1,008,250.89
COL  20.30 20.30 19.40 19.80 -0.60 -2.94 19.70 19.80 630,941 12,476.31
COM7  23.50 24.00 23.20 23.30 -0.20 -0.85 23.30 23.50 8,656,690 203,639.53
CPALL  81.75 81.75 80.75 81.25 -0.50 -0.61 81.00 81.25 35,954,220 2,922,518.41
CSS  1.57 1.58 1.56 1.56 -0.01 -0.64 1.56 1.57 173,760 271.63
DOHOME  12.20 12.50 11.90 12.10 -0.20 -1.63 12.10 12.20 41,424,738 503,858.58
FN  1.64 1.65 1.62 1.62 -0.01 -0.61 1.62 1.63 154,500 250.98
FTE  2.12 2.12 2.08 2.12 0.00 0.00 2.10 2.12 60,501 127.00
GLOBAL  16.60 16.70 16.40 16.50 -0.10 -0.60 16.50 16.60 3,551,737 58,718.29
HMPRO  17.10 17.30 16.90 17.30 +0.20 +1.17 17.30 17.40 37,482,441 642,393.82
ILM  20.50 20.60 19.20 19.30 -1.00 -4.93 19.30 19.40 5,566,989 109,836.62
IT  3.14 3.14 3.08 3.08 0.00 0.00 3.08 3.10 57,200 176.94
KAMART  4.78 4.84 4.72 4.74 -0.08 -1.66 4.74 4.78 534,130 2,545.51
LOXLEY  1.89 1.89 1.86 1.87 -0.01 -0.53 1.86 1.87 995,101 1,860.51
MAKRO  33.50 34.00 33.25 34.00 +0.50 +1.49 33.50 34.00 759,252 25,532.88
MC  7.55 7.60 7.45 7.50 -0.05 -0.66 7.45 7.50 980,102 7,360.40
MEGA  31.75 32.25 31.50 31.50 -0.25 -0.79 31.50 32.00 922,401 29,308.81
MIDA  0.57 0.57 0.56 0.56 -0.01 -1.75 0.56 0.57 1,231,301 693.59
ROBINS  64.00 64.25 64.00 64.00 0.00 0.00 64.00 64.25 2,782,131 178,246.16
RS  15.60 15.70 15.40 15.50 -0.10 -0.64 15.50 15.60 7,418,911 115,390.20
RSP  3.78 3.80 3.70 3.74 -0.06 -1.58 3.70 3.74 407,601 1,523.58
SINGER  7.65 7.70 7.30 7.45 -0.25 -3.25 7.40 7.45 4,690,500 34,769.00
SPC  56.00 56.25 56.00 56.25 0.00 0.00 56.00 56.25 9,000 504.15
SPI  65.25 65.25 65.00 65.00 0.00 0.00 65.00 65.25 12,100 786.58
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่