สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:07:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,504.66 -8.17 -0.54 1,515.32 1,502.73 17,282,163 49,746.83
SET50 942.29 -8.73 -0.92 951.58 940.53 739,465 25,824.61
SET100 2,118.45 -16.00 -0.75 2,137.65 2,114.95 1,648,051 35,068.70
sSET 739.93 +3.83 +0.52 741.71 738.11 799,598 3,490.31
SETCLMV 990.33 +2.74 +0.28 997.18 988.10 683,299 15,503.36
SETHD 1,065.07 -9.49 -0.88 1,077.17 1,063.08 277,920 10,673.10
SETTHSI 955.14 -8.09 -0.84 964.60 953.32 1,235,314 27,151.37
SETWB 906.68 -0.40 -0.04 912.32 904.11 303,736 6,246.87
mai 358.66 +3.98 +1.12 358.81 355.70 464,001 1,120.87
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 641 8,036,554
ไม่เปลี่ยนแปลง 520 1,571,164
ลดลง 907 8,121,207
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONS 56.11 -0.28 -0.50 240,872,600 228,992.81

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCS  4.88 4.94 4.78 4.88 0.00 0.00 4.82 4.88 211,300 1,021.97
BJCHI  1.71 1.74 1.71 1.71 -0.02 -1.16 1.71 1.73 702,900 1,204.02
BKD  1.80 1.81 1.79 1.80 +0.01 +0.56 1.79 1.80 147,900 266.40
CK  15.80 15.90 15.60 15.70 -0.10 -0.63 15.60 15.70 3,817,497 60,036.70
CNT  1.27 1.30 1.27 1.30 +0.03 +2.36 1.28 1.29 47,002 60.62
EMC  0.17 0.18 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 2,072,700 352.36
ITD  1.08 1.08 1.06 1.07 -0.01 -0.93 1.07 1.08 3,434,883 3,677.53
NWR  0.60 0.61 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 728,000 436.86
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.72 0.73 0.72 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 276,300 200.05
PREB  7.65 7.70 7.65 7.70 +0.05 +0.65 7.65 7.70 16,300 124.70
PYLON  3.96 3.98 3.92 3.94 -0.02 -0.51 3.94 3.96 369,538 1,458.01
RT  1.95 1.99 1.94 1.96 +0.02 +1.03 1.95 1.96 8,439,400 16,597.33
SEAFCO  4.56 4.62 4.54 4.58 +0.02 +0.44 4.58 4.60 1,526,305 7,016.80
SQ  2.06 2.06 2.02 2.04 -0.02 -0.97 2.02 2.04 2,804,709 5,715.87
SRICHA  14.20 14.20 13.90 14.10 0.00 0.00 14.00 14.10 243,700 3,420.41
STEC  12.20 12.20 12.00 12.10 -0.10 -0.82 12.00 12.10 2,234,419 27,044.68
STPI  3.66 3.70 3.62 3.64 -0.02 -0.55 3.64 3.66 971,072 3,549.63
SYNTEC  1.50 1.50 1.48 1.49 +0.01 +0.68 1.48 1.49 1,597,419 2,366.51
TEAMG  2.08 2.10 2.06 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 432,500 900.15
TPOLY  2.46 2.48 2.42 2.46 +0.04 +1.65 2.44 2.48 404,600 993.55
TRC <C> 0.09 0.10 0.09 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 166,407 16.09
TRITN  0.34 0.35 0.31 0.32 -0.02 -5.88 0.31 0.32 205,040,100 66,716.33
TTCL  6.30 6.40 6.20 6.30 -0.10 -1.56 6.30 6.35 3,523,722 22,291.54
UNIQ  4.68 4.68 4.62 4.64 -0.04 -0.85 4.62 4.64 295,427 1,373.73
WGE  1.56 1.60 1.56 1.58 +0.02 +1.28 1.57 1.58 1,370,100 2,169.34
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่