สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:02:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,506.64 -6.19 -0.41 1,515.32 1,504.38 16,812,978 48,640.40
SET50 943.69 -7.33 -0.77 951.58 941.47 724,861 25,265.79
SET100 2,121.47 -12.98 -0.61 2,137.65 2,117.05 1,619,998 34,341.88
sSET 740.68 +4.58 +0.62 741.71 738.11 771,506 3,371.65
SETCLMV 991.80 +4.21 +0.43 997.18 988.39 671,659 15,163.53
SETHD 1,066.18 -8.38 -0.78 1,077.17 1,063.80 270,935 10,444.45
SETTHSI 956.44 -6.79 -0.70 964.60 954.48 1,213,414 26,603.53
SETWB 907.93 +0.85 +0.09 912.32 904.62 294,878 6,112.29
mai 358.70 +4.02 +1.13 358.81 355.70 454,449 1,097.04
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 660 8,018,414
ไม่เปลี่ยนแปลง 519 1,692,857
ลดลง 882 7,538,943
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ENERG 23,502.31 -76.40 -0.32 711,257,175 12,555,660.88

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  0.56 0.57 0.55 0.56 0.00 0.00 0.55 0.56 27,767,853 15,517.26
ABPIF  2.96 2.96 2.96 2.96 -0.02 -0.67 2.96 2.98 52,800 156.29
ACE  3.72 3.78 3.72 3.74 +0.02 +0.54 3.72 3.74 17,721,504 66,368.76
AGE  1.84 1.89 1.84 1.85 +0.02 +1.09 1.84 1.85 4,558,405 8,505.88
AI  2.18 2.24 2.18 2.22 +0.04 +1.83 2.22 2.24 3,629,976 8,031.66
AKR  0.65 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.64 0.65 712,200 462.93
BAFS  24.20 24.20 24.00 24.20 0.00 0.00 24.10 24.20 65,510 1,579.15
BANPU  11.20 11.40 10.90 11.00 +0.20 +1.85 10.90 11.00 171,746,227 1,913,701.55
BCP  25.00 25.25 24.80 24.80 -0.20 -0.80 24.80 24.90 3,143,010 78,493.56
BCPG  15.70 15.80 15.50 15.70 +0.10 +0.64 15.60 15.70 5,153,447 80,639.78
BGRIM  52.25 52.50 51.75 51.75 -0.25 -0.48 51.75 52.00 2,905,197 151,390.94
BPP  15.90 17.10 15.90 17.10 +1.30 +8.23 17.00 17.10 13,948,334 230,792.03
BRRGIF  6.05 6.05 6.05 6.05 -0.05 -0.82 6.00 6.05 34,000 205.70
CKP  4.68 4.68 4.60 4.62 0.00 0.00 4.60 4.62 12,505,555 58,128.89
DEMCO  3.40 3.42 3.38 3.42 +0.02 +0.59 3.40 3.42 339,300 1,153.89
EA  68.50 69.50 67.00 68.75 0.00 0.00 68.50 68.75 52,994,069 3,627,871.29
EASTW  9.10 9.20 9.10 9.15 +0.05 +0.55 9.10 9.15 827,555 7,567.45
EGATIF  12.10 12.10 12.00 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 146,203 1,767.80
EGCO  187.00 188.50 185.00 185.50 -1.50 -0.80 185.00 185.50 1,081,912 201,597.10
EP  5.10 5.15 5.05 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 1,309,565 6,668.67
ESSO  8.75 9.00 8.75 8.85 +0.10 +1.14 8.85 8.90 27,432,250 244,177.83
ETC  2.00 2.14 2.00 2.10 +0.10 +5.00 2.10 2.12 56,456,469 117,268.29
GPSC  83.50 83.75 82.25 82.25 -1.25 -1.50 82.25 82.50 21,660,421 1,793,473.34
GREEN  0.99 0.99 0.96 0.98 0.00 0.00 0.98 0.99 41,900 40.96
GULF  34.25 35.25 33.75 34.00 0.00 0.00 33.75 34.00 29,744,915 1,025,512.16
GUNKUL  2.54 2.56 2.52 2.56 +0.04 +1.59 2.54 2.56 10,490,457 26,662.93
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  3.74 3.76 3.68 3.70 -0.02 -0.54 3.68 3.70 58,759,097 219,010.31
KBSPIF  9.70 9.75 9.70 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 88,750 861.64
LANNA  7.45 7.50 7.40 7.45 +0.05 +0.68 7.45 7.50 32,601 242.80
MDX  3.20 3.50 3.20 3.40 +0.24 +7.59 3.40 3.42 9,113,972 30,997.27
PDI  8.20 8.30 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 191,000 1,566.75
PRIME  0.51 0.52 0.50 0.52 +0.02 +4.00 0.51 0.52 22,546,507 11,633.45
PTG  17.70 17.80 17.50 17.50 -0.10 -0.57 17.50 17.60 5,795,671 102,142.15
PTT  39.50 39.75 39.25 39.25 -0.50 -1.26 39.25 39.50 34,726,327 1,372,024.14
PTTEP  112.50 113.00 110.00 111.00 -1.00 -0.89 110.50 111.00 4,176,118 465,915.28
RATCH  50.50 51.50 50.25 50.50 0.00 0.00 50.25 50.50 3,495,082 177,427.09
RPC  0.59 0.59 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.57 0.58 867,710 503.73
SCG  3.52 3.54 3.50 3.50 +0.02 +0.57 3.50 3.52 15,900 55.98
SCI  1.62 1.69 1.61 1.64 +0.04 +2.50 1.64 1.65 9,865,376 16,400.48
SCN  2.08 2.12 2.04 2.04 -0.04 -1.92 2.04 2.06 11,162,341 23,125.64
SGP  10.80 10.90 10.60 10.70 -0.10 -0.93 10.60 10.70 1,597,508 17,262.71
SKE  0.89 0.93 0.89 0.90 +0.01 +1.12 0.89 0.90 8,482,601 7,713.24
SOLAR  1.28 1.28 1.25 1.27 +0.02 +1.60 1.26 1.27 711,156 897.41
SPCG  19.50 20.10 19.50 19.80 +0.30 +1.54 19.70 19.80 2,072,961 41,131.94
SPRC  9.25 9.25 9.05 9.10 -0.20 -2.15 9.05 9.10 9,174,674 83,777.29
SSP  14.90 15.10 14.60 14.70 -0.20 -1.34 14.60 14.70 1,507,911 22,394.33
SUPER  1.04 1.04 1.03 1.03 -0.01 -0.96 1.03 1.04 43,537,376 45,031.37
SUPEREIF  10.90 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 323,100 3,491.37
SUSCO  2.90 2.96 2.88 2.90 +0.02 +0.69 2.88 2.90 1,414,800 4,109.14
TAE  2.30 2.34 2.30 2.32 +0.02 +0.87 2.32 2.34 350,000 810.60
TCC  0.23 0.24 0.23 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.24 217,200 50.03
TOP  56.25 57.00 56.25 56.50 -0.25 -0.44 56.50 56.75 2,975,880 168,858.72
TPIPP  4.40 4.44 4.38 4.42 +0.04 +0.91 4.40 4.42 3,354,555 14,788.32
TSE  2.60 2.60 2.54 2.56 -0.04 -1.54 2.56 2.58 4,042,287 10,334.62
TTW  12.10 12.20 12.10 12.10 -0.10 -0.82 12.00 12.10 2,210,064 26,760.99
WHAUP  4.18 4.18 4.12 4.14 -0.02 -0.48 4.12 4.14 1,605,801 6,658.06
WP  4.30 4.34 4.30 4.30 -0.02 -0.46 4.30 4.34 87,115 374.86
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่