สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 13:59:13
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,224,470 39,116.99
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,634,743
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,448,362
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FIN 5,150.74 +9.44 +0.18 99,210,433 2,476,542.19

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC <C> 0.22 0.22 0.21 0.22 0.00 0.00 0.21 0.22 2,898,800 637.72
AEONTS  207.00 208.00 206.00 207.00 0.00 0.00 207.00 208.00 516,746 107,008.11
AMANAH  4.12 4.16 4.08 4.12 -0.02 -0.48 4.10 4.12 7,091,233 29,206.49
ASAP  1.79 1.81 1.79 1.80 +0.01 +0.56 1.79 1.80 134,800 242.19
ASK  22.20 22.20 22.00 22.10 0.00 0.00 22.00 22.10 183,304 4,051.01
ASP  2.24 2.24 2.22 2.24 0.00 0.00 2.22 2.24 284,420 634.76
BAM  21.50 21.50 21.30 21.50 +0.20 +0.94 21.40 21.50 7,460,330 159,788.43
BFIT  30.25 30.25 29.75 30.00 0.00 0.00 29.75 30.00 382,956 11,495.74
CGH  0.69 0.69 0.67 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 1,022,100 695.05
CHAYO  9.95 10.30 9.80 10.20 +0.30 +3.03 10.20 10.30 5,815,204 58,370.69
ECL  1.05 1.09 1.04 1.07 +0.02 +1.90 1.06 1.07 9,561,000 10,162.51
FNS  4.24 4.24 4.20 4.20 0.00 0.00 4.20 4.22 68,200 286.82
FSS  1.89 1.89 1.87 1.89 0.00 0.00 1.88 1.89 78,500 147.59
GBX  0.49 0.50 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.49 0.50 3,200 1.58
GL <SP> - - - - - - - - - -
IFS  2.58 2.58 2.58 2.58 0.00 0.00 2.56 2.58 18,500 47.73
JMT  38.75 39.00 38.00 38.50 -0.25 -0.65 38.25 38.50 3,634,356 139,621.43
KCAR  9.05 9.05 8.85 8.90 0.00 0.00 8.85 8.90 133,500 1,182.18
KGI  4.14 4.22 4.12 4.16 -0.02 -0.48 4.14 4.16 3,760,612 15,628.17
KTC  67.75 67.75 65.75 67.00 -1.25 -1.83 66.75 67.00 12,809,316 856,298.76
MBKET  9.15 9.15 9.10 9.15 -0.05 -0.54 9.15 9.20 102,000 932.20
MFC  14.80 14.80 14.70 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 25,600 378.85
MICRO  5.80 5.80 5.75 5.75 +0.05 +0.88 5.75 5.80 968,414 5,591.23
ML  0.92 0.94 0.92 0.94 +0.01 +1.08 0.93 0.94 2,561,636 2,395.93
MTC  66.25 67.25 65.75 67.00 +1.00 +1.52 66.75 67.00 5,976,862 399,290.09
NCAP  7.20 7.20 7.05 7.10 -0.05 -0.70 7.10 7.15 6,430,801 45,878.28
PE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PL  2.22 2.22 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.18 2.22 189,800 418.17
S11  7.50 7.50 7.40 7.50 +0.10 +1.35 7.45 7.50 243,900 1,817.16
SAK  8.50 8.60 8.45 8.50 0.00 0.00 8.50 8.55 4,736,802 40,311.06
SAWAD  68.75 70.25 68.25 69.75 +1.25 +1.82 69.75 70.00 7,575,910 526,290.04
THANI  4.06 4.10 4.02 4.06 0.00 0.00 4.04 4.06 13,911,514 56,464.34
TK  7.95 7.95 7.90 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 90,200 713.64
TNITY  4.22 4.26 4.18 4.18 0.00 0.00 4.18 4.22 1,300 5.49
UOBKH  3.54 3.64 3.54 3.60 +0.06 +1.69 3.60 3.64 1,817 6.54
ZMICO  1.02 1.02 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 536,800 542.22
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่