สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/11/2019 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,602.23 -7.24 -0.45 1,615.48 1,595.32 19,769,967 44,569.98
SET50 1,081.78 -3.66 -0.34 1,089.77 1,076.17 1,677,521 26,251.57
SET100 2,369.79 -9.30 -0.39 2,388.96 2,357.60 2,949,104 33,651.40
sSET 690.16 -9.29 -1.33 702.07 688.32 247,044 1,228.51
SETCLMV 994.64 -7.22 -0.72 1,007.57 988.56 413,774 11,159.98
SETHD 1,143.73 -6.61 -0.57 1,154.08 1,138.96 394,491 8,770.29
SETTHSI 990.12 -6.05 -0.61 1,000.61 984.83 1,565,829 23,303.54
SETWB 1,004.00 +2.99 +0.30 1,008.01 997.01 527,438 8,110.39
mai 319.49 -2.72 -0.84 324.23 318.35 519,462 1,141.03
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 586 6,690,928
ไม่เปลี่ยนแปลง 482 2,420,386
ลดลง 1,163 11,146,858
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FOOD 12,240.14 +72.00 +0.59 129,200,032 2,557,513.51

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  0.70 0.74 0.70 0.74 +0.05 +7.25 0.74 0.75 1,820,400 1,315.96
ASIAN  4.88 4.92 4.86 4.86 -0.04 -0.82 4.86 4.90 357,400 1,744.00
BR  2.46 2.46 2.40 2.40 -0.04 -1.64 2.40 2.42 747,800 1,807.94
BRR  4.02 4.04 3.98 4.04 0.00 0.00 3.98 4.04 223,900 893.80
CBG  84.25 85.50 83.75 85.00 +0.50 +0.59 84.75 85.00 2,744,690 231,915.50
CFRESH  1.60 1.62 1.56 1.56 -0.06 -3.70 1.56 1.60 85,100 134.71
CM  2.98 2.98 2.92 2.92 -0.06 -2.01 2.92 2.94 23,000 67.65
CPF  26.00 26.75 25.75 26.25 +0.25 +0.96 26.00 26.25 39,423,407 1,034,213.69
CPI  1.45 1.46 1.44 1.46 0.00 0.00 1.45 1.46 141,000 203.92
F&D  - - - - - - 18.10 18.90 - -
HTC  24.40 24.40 23.40 23.50 -0.60 -2.49 23.50 23.70 647,598 15,528.58
ICHI  6.20 6.20 5.80 5.85 -0.30 -4.88 5.85 5.90 3,564,225 21,240.99
KBS  3.22 3.24 3.20 3.24 0.00 0.00 3.22 3.24 11,500 36.95
KSL  2.06 2.06 1.99 2.00 -0.06 -2.91 1.99 2.00 1,579,801 3,180.74
KTIS  3.94 3.96 3.92 3.96 0.00 0.00 3.94 3.96 121,100 477.99
LST  4.54 4.70 4.54 4.70 +0.14 +3.07 4.70 4.72 198,800 920.50
M  73.25 73.25 72.00 72.75 0.00 0.00 72.75 73.00 428,737 31,129.09
MALEE  6.65 6.85 6.60 6.65 +0.05 +0.76 6.60 6.65 197,620 1,324.44
MINT  35.75 36.25 35.50 36.00 +0.25 +0.70 35.75 36.00 5,806,315 208,286.22
OISHI  108.50 109.50 107.00 108.00 -0.50 -0.46 107.50 108.50 12,703 1,376.58
OSP  42.25 42.75 42.00 42.00 0.00 0.00 42.00 42.25 11,394,138 482,695.82
PB  63.25 63.25 63.25 63.25 0.00 0.00 63.25 63.75 17,300 1,094.22
PM  7.65 7.75 7.60 7.75 +0.05 +0.65 7.70 7.75 539,420 4,133.19
PRG  - - - - - - 12.40 12.50 1 0.01
RBF  4.78 4.78 4.62 4.66 -0.14 -2.92 4.66 4.68 25,633,617 120,296.89
SAPPE  23.00 23.20 22.90 23.00 +0.20 +0.88 22.90 23.00 692,720 15,929.84
SAUCE  22.40 22.40 22.40 22.40 +0.30 +1.36 22.10 22.30 2,100 47.04
SFP  - - - - - - 155.00 170.00 - -
SNP  15.80 15.90 15.40 15.50 0.00 0.00 15.40 15.50 7,560 117.24
SORKON  51.50 51.50 50.50 50.50 -1.00 -1.94 50.50 51.50 400 20.40
SSC  32.00 32.00 32.00 32.00 -0.75 -2.29 32.00 32.75 100 3.20
SSF  - - - - - - 5.95 7.30 - -
SST  4.32 4.32 4.22 4.26 -0.08 -1.84 4.26 4.32 38,900 164.86
TC  3.14 3.16 3.10 3.16 +0.08 +2.60 3.10 3.14 9,100 28.54
TFG  3.96 4.04 3.80 3.94 +0.20 +5.35 3.94 3.96 6,719,600 26,484.76
TFMAMA  176.50 181.00 176.50 180.50 +4.00 +2.27 180.00 181.00 8,910 1,599.99
TIPCO  7.95 7.95 7.75 7.85 -0.10 -1.26 7.80 7.85 618,900 4,840.44
TKN  10.30 10.40 10.10 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 2,922,305 29,964.38
TU  13.30 13.40 12.90 13.40 +0.20 +1.52 13.30 13.40 20,435,875 270,075.14
TVO  25.00 25.50 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.25 1,421,224 35,821.98
ZEN  14.00 14.10 13.80 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 602,766 8,396.31
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่