สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 13:20:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,175,453 39,018.14
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,627,675
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,406,413
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HOME 25.65 +0.06 +0.23 2,052,615 4,380.26

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 1,200 0.64
AJA  0.13 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 829,400 107.97
DTCI  28.50 28.50 28.50 28.50 -0.25 -0.87 28.25 37.25 1,000 28.50
FANCY  0.74 0.74 0.72 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 25,200 18.15
KYE  363.00 365.00 363.00 363.00 +2.00 +0.55 361.00 364.00 513 186.40
L&E  1.99 2.02 1.95 2.02 +0.05 +2.54 1.96 2.02 177,100 354.53
MODERN  3.02 3.02 3.00 3.02 0.00 0.00 3.00 3.02 63,400 190.38
OGC  - - - - - - 22.80 23.10 - -
ROCK  - - - - - - 9.10 9.30 - -
SIAM  1.37 1.37 1.36 1.37 0.00 0.00 1.36 1.37 66,200 90.34
TSR  3.86 3.90 3.80 3.82 -0.04 -1.04 3.80 3.82 888,602 3,403.36
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่