สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:33:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,510.26 -2.57 -0.17 1,515.32 1,506.19 13,773,481 40,859.80
SET50 946.52 -4.50 -0.47 951.58 943.70 622,392 21,135.62
SET100 2,127.39 -7.06 -0.33 2,137.65 2,121.18 1,403,027 29,055.50
sSET 741.43 +5.33 +0.72 741.54 738.11 614,230 2,717.13
SETCLMV 991.07 +3.48 +0.35 997.18 988.97 576,029 12,551.25
SETHD 1,069.91 -4.65 -0.43 1,077.17 1,065.76 220,756 8,476.44
SETTHSI 958.95 -4.28 -0.44 964.60 956.35 998,220 22,226.47
SETWB 906.51 -0.57 -0.06 912.32 905.47 239,928 5,201.85
mai 358.24 +3.56 +1.00 358.24 355.70 370,116 838.63
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 6,722,873
ไม่เปลี่ยนแปลง 545 1,503,379
ลดลง 803 5,912,270
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PF&REIT 166.61 +0.83 +0.50 6,325,971 79,569.36

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  5.70 5.75 5.70 5.75 0.00 0.00 5.70 5.75 92,700 529.14
AIMIRT  11.50 11.70 11.50 11.60 +0.10 +0.87 11.50 11.70 309,400 3,595.77
AMATAR  10.30 10.30 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 4,804 48.72
B-WORK  11.00 11.00 11.00 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 26,500 291.50
BKER  5.95 6.05 5.95 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 566,405 3,381.28
BKKCP  11.50 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 5,000 57.50
BOFFICE  9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0.00 9.70 9.75 3,100 30.07
CPNCG  10.60 10.60 10.50 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 19,100 200.80
CPNREIT  20.10 20.30 20.00 20.20 +0.20 +1.00 20.10 20.20 1,186,701 23,914.66
CPTGF  9.35 9.35 9.25 9.30 -0.05 -0.53 9.25 9.30 407,800 3,796.22
CTARAF  5.05 5.05 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.05 5.10 2,940 14.84
DREIT  3.96 3.98 3.96 3.96 0.00 0.00 3.94 3.96 50,000 198.20
ERWPF  4.18 4.18 4.18 4.18 -0.02 -0.48 4.18 4.20 10,000 41.80
FTREIT  11.70 11.80 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 179,400 2,099.75
FUTUREPF  16.80 16.80 16.50 16.60 +0.10 +0.61 16.60 16.80 4,000 66.27
GAHREIT  7.80 7.80 7.80 7.80 -0.05 -0.64 7.75 7.80 1,000 7.80
GOLDPF  5.25 5.25 5.20 5.20 0.00 0.00 5.10 5.20 6,300 32.90
GVREIT  11.30 11.30 11.10 11.20 -0.20 -1.75 11.20 11.30 176,700 1,978.26
HPF  4.86 4.86 4.86 4.86 -0.02 -0.41 4.86 4.88 5,400 26.24
HREIT  7.50 7.65 7.50 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 531,411 4,004.06
IMPACT  18.30 18.70 18.30 18.60 +0.30 +1.64 18.50 18.60 567,100 10,475.64
KPNPF  - - - - - - 7.25 7.35 - -
LHHOTEL  9.70 9.70 9.65 9.70 -0.10 -1.02 9.65 9.75 9,200 89.04
LHPF  5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00 5.45 5.55 1,000 5.45
LHSC  - - - - - - 11.00 11.20 - -
LUXF  6.40 6.40 6.40 6.40 -0.05 -0.78 6.40 6.60 1,000 6.40
M-II  - - - - - - 7.05 7.20 - -
M-PAT  3.00 3.18 3.00 3.18 -0.02 -0.62 2.96 3.18 4,000 12.18
M-STOR  - - - - - - 5.90 6.05 - -
MIPF  - - - - - - 16.50 17.60 - -
MIT  - - - - - - 2.90 3.20 - -
MJLF  7.10 7.20 7.10 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.40 4,900 34.88
MNIT  - - - - - - 1.50 1.70 - -
MNIT2  - - - - - - 4.56 5.00 - -
MNRF  - - - - - - 2.96 3.02 - -
POPF  10.70 10.70 10.70 10.70 0.00 0.00 10.60 10.70 24,400 261.08
PPF  - - - - - - 11.20 11.50 - -
PROSPECT  8.25 8.25 8.20 8.20 -0.05 -0.61 8.15 8.20 174,111 1,428.01
QHHR  6.00 6.05 6.00 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 100,100 600.60
QHOP  - - - - - - 2.42 2.50 - -
QHPF  9.70 9.70 9.60 9.60 -0.10 -1.03 9.55 9.60 64,700 622.58
SBPF  2.40 2.78 2.40 2.56 -0.30 -10.49 2.58 2.72 37,900 92.84
SHREIT <NP> 3.06 3.06 3.04 3.04 -0.04 -1.30 3.04 3.06 900 2.74
SIRIP  8.20 8.20 8.20 8.20 -0.45 -5.20 8.25 8.60 1,200 9.84
SPF  12.30 12.30 12.10 12.20 0.00 0.00 12.10 12.20 1,010,700 12,297.91
SPRIME  - - - - - - 8.20 8.35 - -
SRIPANWA  7.55 7.95 7.55 7.60 -0.05 -0.65 7.60 7.75 82,900 632.62
SSPF  8.85 8.85 8.85 8.85 -0.05 -0.56 8.80 8.85 3,000 26.55
SSTRT  5.25 5.25 5.25 5.25 -0.05 -0.94 5.25 5.30 800 4.20
TIF1  8.50 8.50 8.50 8.50 +0.05 +0.59 8.45 8.50 900 7.65
TLGF <XD> 15.00 15.20 15.00 15.10 -0.10 -0.66 15.10 15.20 286,000 4,316.31
TLHPF  8.40 8.40 8.40 8.40 -0.10 -1.18 8.45 8.55 20,000 168.00
TNPF  - - - - - - 2.02 2.06 - -
TPRIME  11.60 11.70 11.60 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 33,100 383.97
TTLPF  22.20 22.20 22.20 22.20 -0.10 -0.45 22.00 22.30 100 2.22
TU-PF  1.10 1.10 1.10 1.10 -0.02 -1.79 1.11 1.30 1,100 1.21
URBNPF  2.62 2.62 2.62 2.62 -0.02 -0.76 2.62 2.82 100 0.26
WHABT  - - - - - - 8.65 8.70 - -
WHART  12.00 12.50 12.00 12.50 +0.60 +5.04 12.40 12.50 309,199 3,788.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่