สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:13:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,505.58 -7.25 -0.48 1,515.32 1,502.73 17,840,851 50,920.91
SET50 943.10 -7.92 -0.83 951.58 940.53 751,893 26,423.66
SET100 2,119.94 -14.51 -0.68 2,137.65 2,114.95 1,671,038 35,797.29
sSET 740.17 +4.07 +0.55 741.71 738.11 841,014 3,610.18
SETCLMV 989.91 +2.32 +0.23 997.18 988.10 697,034 15,871.19
SETHD 1,064.72 -9.84 -0.92 1,077.17 1,063.08 281,641 10,929.95
SETTHSI 955.58 -7.65 -0.79 964.60 953.32 1,274,379 27,740.34
SETWB 905.68 -1.40 -0.15 912.32 904.11 309,610 6,369.73
mai 358.63 +3.95 +1.11 358.82 355.70 474,400 1,140.37
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 643 8,364,421
ไม่เปลี่ยนแปลง 519 1,496,664
ลดลง 910 8,436,540
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
STEEL 28.10 +0.11 +0.39 18,994,179 51,926.04

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.22 2.24 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.20 2.22 51,300 113.23
BSBM  0.94 0.95 0.94 0.94 -0.01 -1.05 0.94 0.95 21,200 19.93
CEN  0.56 0.58 0.56 0.56 -0.01 -1.75 0.56 0.57 381,800 213.92
CITY  1.79 1.79 1.79 1.79 -0.02 -1.10 1.78 1.79 43,200 77.33
CSP  0.69 0.70 0.68 0.69 -0.01 -1.43 0.68 0.69 99,100 68.22
GJS  0.18 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 2,394,223 431.88
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  0.47 0.50 0.47 0.50 +0.03 +6.38 0.49 0.50 6,851,800 3,347.86
LHK  2.54 2.54 2.54 2.54 0.00 0.00 2.54 2.58 38,600 98.04
MCS  14.70 14.80 14.40 14.60 -0.10 -0.68 14.50 14.60 2,506,236 36,445.51
MILL  0.93 0.93 0.90 0.91 -0.02 -2.15 0.90 0.91 166,706 151.57
PAP  3.66 3.66 3.62 3.66 +0.02 +0.55 3.64 3.66 65,800 238.56
PERM  1.34 1.38 1.34 1.36 +0.02 +1.49 1.35 1.36 1,620,100 2,199.90
SAM  0.47 0.48 0.46 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 591,800 275.58
SMIT  3.82 3.86 3.82 3.86 +0.04 +1.05 3.82 3.86 8,501 32.48
SSSC  2.34 2.38 2.32 2.32 -0.02 -0.85 2.30 2.32 80,200 187.98
TGPRO  0.12 0.12 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 2,547,101 292.17
THE  1.52 1.52 1.52 1.52 0.00 0.00 1.49 1.60 7,100 10.79
TIW  288.00 298.00 280.00 283.00 +8.00 +2.91 283.00 284.00 19,322 5,588.61
TMT  6.95 7.05 6.95 7.00 0.00 0.00 7.00 7.05 148,200 1,035.86
TSTH  0.64 0.65 0.63 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 1,180,600 753.72
TWP  2.00 2.02 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 171,200 342.70
TYCN  - - - - - - 2.18 2.28 90 0.20
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่