สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
STEEL 36.70 -0.12 -0.33 83,712,970 79,917.36

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.48 2.48 2.46 2.46 -0.02 -0.81 2.46 2.48 62,527 154.47
BSBM  1.14 1.15 1.14 1.14 0.00 0.00 1.14 1.15 211,331 241.00
CEN  1.39 1.42 1.37 1.37 -0.02 -1.44 1.37 1.38 519,200 718.73
CITY  2.72 2.72 2.70 2.72 +0.02 +0.74 2.70 2.72 74,100 200.43
CSP  1.43 1.43 1.41 1.41 -0.01 -0.70 1.41 1.44 30,400 43.12
GJS <C> 0.26 0.27 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.27 511,900 133.61
GSTEL <SP> - - - - - - - - - -
INOX  1.22 1.23 1.22 1.22 0.00 0.00 1.22 1.23 113,400 138.35
LHK  4.92 4.98 4.90 4.96 +0.04 +0.81 4.94 4.96 275,900 1,365.17
MAX  0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 55,482,940 1,508.47
MCS  7.35 7.40 7.25 7.25 -0.10 -1.36 7.25 7.35 1,912,753 14,039.40
MILL  1.70 1.72 1.68 1.68 -0.02 -1.18 1.68 1.70 6,128,774 10,406.41
PAP  4.12 4.14 4.10 4.12 0.00 0.00 4.10 4.12 38,000 156.05
PERM  2.38 2.40 2.38 2.40 +0.04 +1.69 2.38 2.40 86,700 206.35
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.69 0.73 0.69 0.69 -0.01 -1.43 0.69 0.71 1,470,600 1,048.48
SMIT  6.00 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 100,800 597.36
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.02 3.06 3.02 3.06 +0.04 +1.32 3.04 3.06 38,900 117.52
TGPRO  0.14 0.15 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 2,337,315 328.00
THE  3.48 3.52 3.46 3.50 +0.04 +1.16 3.50 3.52 12,761,400 44,598.72
TIW  236.00 237.00 230.00 237.00 +2.00 +0.85 230.00 238.00 1,300 303.70
TMT  14.50 14.60 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.60 124,500 1,804.08
TSTH  0.77 0.78 0.76 0.76 -0.01 -1.30 0.76 0.77 1,122,230 861.55
TWP  3.96 3.96 3.90 3.90 -0.06 -1.52 3.90 3.98 24,800 97.06
TYCN  3.00 3.02 2.96 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.00 283,200 849.31
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่