สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TRANS 378.56 +2.97 +0.79 350,830,548 6,638,668.04

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  4.42 4.46 4.40 4.42 +0.02 +0.45 4.42 4.44 18,965,605 84,141.19
AOT  66.50 67.25 66.00 66.50 +0.25 +0.38 66.25 66.50 56,165,960 3,740,174.52
ASIMAR  2.60 2.62 2.60 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 229,000 599.50
B  0.62 0.63 0.62 0.62 0.00 0.00 0.62 0.63 3,316,033 2,057.85
BA  12.90 13.20 12.80 13.00 +0.20 +1.56 12.90 13.00 7,855,942 102,245.17
BEM  8.85 9.05 8.70 9.05 +0.25 +2.84 9.00 9.05 91,566,328 816,014.74
BTS  9.35 9.40 9.30 9.35 0.00 0.00 9.30 9.35 26,456,150 247,413.97
BTSGIF  12.30 12.30 12.20 12.20 -0.10 -0.81 12.20 12.30 2,597,035 31,857.98
III  7.05 7.15 6.90 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 3,423,422 23,979.48
JUTHA  1.80 1.84 1.77 1.82 +0.02 +1.11 1.79 1.83 58,400 104.32
JWD  8.00 8.05 7.85 7.90 0.00 0.00 7.90 7.95 4,080,713 32,463.88
KWC  - - - - - - 270.00 299.00 54 16.58
NOK <C> 2.40 2.50 2.40 2.48 +0.12 +5.08 2.48 2.50 5,875,689 14,551.01
NYT  5.05 5.10 5.00 5.00 -0.10 -1.96 5.00 5.05 2,767,900 13,915.97
PRM  8.25 8.65 8.20 8.65 +0.45 +5.49 8.60 8.65 31,481,670 266,782.72
PSL  12.70 12.90 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 3,960,596 50,598.07
RCL  5.85 5.95 5.80 5.90 +0.05 +0.85 5.90 5.95 261,900 1,542.11
THAI  15.00 15.70 14.40 14.70 +1.30 +9.70 14.60 14.70 72,508,354 1,098,330.70
TSTE  7.10 7.10 7.10 7.10 -0.10 -1.39 7.10 7.25 10,000 71.00
TTA  7.25 7.40 7.05 7.05 -0.20 -2.76 7.05 7.15 6,160,654 44,371.53
WICE  5.10 5.25 5.05 5.15 +0.15 +3.00 5.15 5.20 13,086,760 67,283.21
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่