สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:17:13
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,503.43 -9.40 -0.62 1,515.32 1,502.73 18,066,223 51,366.78
SET50 941.27 -9.75 -1.03 951.58 940.53 755,583 26,631.02
SET100 2,116.31 -18.14 -0.85 2,137.65 2,114.95 1,679,864 36,069.77
sSET 740.39 +4.29 +0.58 741.71 738.11 864,404 3,687.58
SETCLMV 988.88 +1.29 +0.13 997.18 988.10 702,013 16,037.05
SETHD 1,063.82 -10.74 -1.00 1,077.17 1,063.08 283,309 11,027.63
SETTHSI 954.19 -9.04 -0.94 964.60 953.32 1,293,453 27,965.76
SETWB 904.67 -2.41 -0.27 912.32 904.11 310,916 6,426.62
mai 358.65 +3.97 +1.12 358.82 355.70 479,342 1,153.38
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 631 8,387,792
ไม่เปลี่ยนแปลง 531 1,553,662
ลดลง 913 8,586,401
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TRANS 329.92 +0.45 +0.14 213,790,738 1,615,365.85

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.30 2.52 2.28 2.52 +0.22 +9.57 2.50 2.52 67,705,781 164,408.45
AOT  60.25 60.75 60.00 60.25 0.00 0.00 60.25 60.50 4,719,772 284,729.93
ASIMAR  2.02 2.04 2.00 2.00 -0.02 -0.99 2.00 2.02 932,764 1,892.23
B  0.50 0.51 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 22,580,216 11,175.06
BA  6.65 6.75 6.50 6.70 +0.15 +2.29 6.65 6.70 525,837 3,484.62
BEM  8.20 8.25 8.20 8.20 0.00 0.00 8.20 8.25 10,641,728 87,274.84
BTS  9.70 9.90 9.70 9.75 +0.05 +0.52 9.75 9.80 22,882,880 224,135.02
BTSGIF  5.05 5.05 4.98 5.05 0.00 0.00 5.00 5.05 4,943,683 24,734.35
III  6.15 6.55 6.15 6.45 +0.30 +4.88 6.45 6.50 3,899,711 25,151.68
JUTHA <C> 1.35 1.42 1.33 1.34 -0.01 -0.74 1.35 1.37 318,400 436.78
JWD  8.40 8.50 8.35 8.45 +0.05 +0.60 8.40 8.45 857,716 7,234.23
KEX  56.00 56.50 55.50 55.75 0.00 0.00 55.75 56.00 2,656,281 148,751.82
KWC  - - - - - - 277.00 282.00 - -
NOK <C, NP> 1.10 1.13 1.10 1.12 -0.01 -0.88 1.12 1.13 356,200 395.09
NYT  3.60 3.60 3.56 3.58 0.00 0.00 3.56 3.58 832,783 2,980.69
PORT  3.26 3.28 3.22 3.24 -0.02 -0.61 3.22 3.24 1,337,650 4,324.98
PRM  7.85 8.00 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 7.90 19,314,756 153,163.72
PSL  7.35 7.55 7.35 7.50 0.00 0.00 7.45 7.50 12,497,093 92,743.76
RCL  17.90 18.80 17.50 18.30 +0.40 +2.23 18.20 18.40 10,951,104 198,326.67
TFFIF  9.10 9.10 9.05 9.05 -0.05 -0.55 9.05 9.10 10,634,434 96,249.33
THAI <C, NP> 3.50 3.52 3.46 3.48 -0.02 -0.57 3.46 3.48 1,282,509 4,470.83
TSTE  6.70 6.75 6.70 6.75 0.00 0.00 6.60 6.75 800 5.38
TTA  6.00 6.05 5.90 5.95 -0.15 -2.46 5.90 5.95 9,853,880 58,585.27
WICE  6.05 6.15 5.95 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 4,165,760 25,229.99
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่