สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/10/2018 00:30:18
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,667.91 -15.00 -0.89 1,681.92 1,664.09 14,603,821 62,259.86
SET50 1,096.19 -9.74 -0.88 1,105.52 1,094.13 1,111,893 39,200.07
SET100 2,434.98 -22.90 -0.93 2,456.47 2,429.20 2,165,610 47,935.90
sSET 877.97 -11.49 -1.29 891.71 875.07 1,047,075 1,790.09
SETHD 1,255.51 -9.74 -0.77 1,263.88 1,253.11 577,069 14,985.25
SETCLMV 1,056.61 -13.34 -1.25 1,068.60 1,053.08 498,263 13,204.72
SETTHSI 1,053.64 -8.08 -0.76 1,060.98 1,050.85 640,745 28,235.41
mai 426.79 -4.40 -1.02 430.82 425.37 788,983 1,602.62
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 328 4,297,099
ไม่เปลี่ยนแปลง 386 1,915,701
ลดลง 1,349 8,865,406
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - 140.00 143.00 - -
EE  0.66 0.67 0.65 0.66 0.00 0.00 0.65 0.66 1,597,800 1,046.09
GFPT  14.60 14.80 14.30 14.50 -0.30 -2.03 14.50 14.60 2,889,638 42,036.91
LEE  2.72 2.74 2.72 2.72 -0.02 -0.73 2.72 2.74 59,905 163.33
PPPM  5.20 5.20 5.15 5.20 -0.05 -0.95 5.15 5.20 106,400 549.76
STA  16.80 17.10 16.40 16.60 -0.30 -1.78 16.50 16.60 12,107,327 201,658.36
TRUBB  1.73 1.73 1.69 1.73 +0.01 +0.58 1.71 1.73 200,000 343.40
TWPC  8.40 8.45 8.40 8.40 0.00 0.00 8.40 8.45 279,300 2,346.23
UPOIC  4.36 4.36 4.30 4.30 -0.04 -0.92 4.24 4.30 38,700 167.01
UVAN  6.85 6.85 6.75 6.75 -0.15 -2.17 6.75 6.85 185,800 1,269.94
VPO  0.63 0.64 0.62 0.64 0.00 0.00 0.62 0.64 87,300 55.05

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.36 1.40 1.36 1.38 0.00 0.00 1.38 1.39 147,100 202.44
ASIAN  8.35 8.40 7.35 7.65 -0.70 -8.38 7.60 7.65 6,190,565 48,296.47
BR  5.10 5.15 4.88 4.94 -0.16 -3.14 4.94 4.96 5,965,873 29,691.86
BRR  7.25 7.30 7.10 7.10 -0.15 -2.07 7.10 7.15 799,104 5,726.69
CBG  45.00 45.25 44.00 44.25 -0.50 -1.12 44.25 44.50 1,668,018 74,236.71
CFRESH  4.46 4.50 4.46 4.50 +0.04 +0.90 4.46 4.50 100,100 446.45
CM  4.30 4.34 4.28 4.30 0.00 0.00 4.30 4.32 194,800 838.74
CPF  24.40 24.50 24.10 24.40 0.00 0.00 24.30 24.40 13,827,030 335,797.11
CPI  1.76 1.76 1.72 1.72 -0.03 -1.71 1.72 1.73 117,100 202.99
F&D  - - - - - - 16.00 17.00 - -
HTC  16.60 16.60 16.00 16.30 -0.20 -1.21 16.10 16.30 267,200 4,318.03
ICHI  4.22 4.22 4.08 4.10 -0.12 -2.84 4.10 4.12 2,256,171 9,348.18
KBS  4.42 4.42 4.34 4.34 -0.08 -1.81 4.34 4.36 396,400 1,732.27
KSL  3.74 3.74 3.52 3.52 -0.22 -5.88 3.52 3.62 9,054,333 32,510.23
KTIS  5.70 5.70 5.60 5.70 0.00 0.00 5.65 5.70 74,800 423.40
LST  4.70 4.72 4.66 4.66 -0.06 -1.27 4.66 4.70 65,300 305.23
M  72.00 72.75 71.25 72.50 +0.50 +0.69 72.50 72.75 1,631,848 117,927.02
MALEE  13.00 13.20 12.90 13.00 -0.20 -1.52 13.00 13.20 1,081,610 14,094.97
MINT  37.75 38.75 37.25 38.50 +0.75 +1.99 38.50 38.75 11,168,582 426,572.16
OISHI  89.00 89.00 87.00 87.75 -1.75 -1.96 87.50 90.00 5,200 460.78
OSP  25.50 26.25 25.25 25.25 -0.25 -0.98 25.25 25.50 108,485,457 2,796,075.42
PB  60.50 60.75 60.50 60.50 -0.25 -0.41 60.50 60.75 3,650 221.32
PM  8.85 8.90 8.70 8.75 -0.10 -1.13 8.75 8.80 624,600 5,477.86
PRG  13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 0.00 13.40 13.60 5,900 79.06
SAPPE  23.00 23.00 22.30 22.30 -0.80 -3.46 22.30 22.50 586,789 13,204.96
SAUCE  22.00 22.10 21.90 22.10 +0.10 +0.45 21.80 22.10 3,200 70.11
SFP  - - - - - - 191.00 200.00 3 0.64
SNP  20.30 20.30 20.30 20.30 -0.20 -0.98 20.30 20.50 100 2.03
SORKON  - - - - - - 70.00 74.50 - -
SSC  39.00 39.00 39.00 39.00 -0.25 -0.64 38.75 39.50 100 3.90
SSF  8.20 8.20 8.20 8.20 -0.35 -4.09 8.20 8.35 100 0.82
SST  5.80 5.80 5.75 5.75 -0.10 -1.71 5.75 5.80 12,400 71.74
TC  3.06 3.06 3.06 3.06 +0.08 +2.68 2.98 3.06 100 0.31
TFG  4.12 4.12 4.06 4.06 -0.06 -1.46 4.06 4.08 894,700 3,658.09
TFMAMA  160.00 160.00 159.50 160.00 0.00 0.00 159.50 160.00 5,300 847.55
TIPCO  9.35 9.35 9.15 9.15 -0.20 -2.14 9.10 9.15 171,900 1,583.97
TKN  14.60 14.70 14.00 14.00 -0.60 -4.11 14.00 14.10 7,162,182 102,303.28
TU  16.10 16.10 15.60 15.80 -0.30 -1.86 15.70 15.80 8,491,658 134,113.26
TVO  28.25 28.25 27.50 28.00 -0.25 -0.88 27.75 28.00 3,755,347 104,987.93

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  9.20 9.20 9.10 9.10 -0.10 -1.09 9.10 9.40 5,000 45.60
BTNC  - - - - - - 20.60 22.10 - -
CPH  5.65 5.65 5.60 5.60 0.00 0.00 5.50 5.60 5,500 30.82
CPL  3.14 3.14 3.00 3.10 -0.16 -4.91 3.10 3.22 16,900 51.51
DIGI <C> 0.22 0.24 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 625,500 141.30
ICC  41.00 41.00 41.00 41.00 0.00 0.00 40.00 41.00 100 4.10
LTX  96.75 96.75 96.00 96.00 -1.25 -1.29 96.00 97.50 2,700 260.12
NC  - - - - - - 15.10 15.50 - -
PAF  1.09 1.09 1.02 1.02 -0.08 -7.27 1.02 1.03 4,279,300 4,497.25
PDJ  2.54 2.54 2.42 2.48 +0.02 +0.81 2.48 2.50 144,400 354.72
PG  - - - - - - 6.90 7.00 - -
SABINA  31.00 31.50 30.75 31.25 +0.25 +0.81 31.25 31.50 957,299 29,855.42
SAWANG  - - - - - - 13.00 13.80 - -
SUC  45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00 45.25 26,100 1,174.50
TNL  19.00 19.00 18.20 18.30 -1.20 -6.15 18.30 18.80 7,400 137.06
TPCORP  - - - - - - 14.60 14.90 - -
TR  46.75 47.00 46.50 46.50 -0.25 -0.53 46.25 47.00 28,801 1,345.30
TTI  - - - - - - 26.00 - - -
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  143.00 150.00 143.00 150.00 +2.00 +1.35 150.00 169.50 1,100 158.00
UPF  65.00 65.00 65.00 65.00 -2.50 -3.70 65.00 70.00 100 6.50
UT  - - - - - - 14.00 14.30 - -
WACOAL  43.75 45.25 43.50 45.25 -1.50 -3.21 44.00 46.00 799 35.23

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.52 0.52 0.50 0.51 +0.01 +2.00 0.51 0.52 174,000 88.02
AJA  0.38 0.39 0.36 0.39 +0.02 +5.41 0.37 0.39 12,093,400 4,501.51
DTCI  29.00 29.00 29.00 29.00 +2.00 +7.41 26.50 29.50 500 14.50
FANCY  1.02 1.07 1.01 1.01 -0.02 -1.94 1.01 1.02 18,660,400 19,419.42
KYE  416.00 416.00 414.00 414.00 -2.00 -0.48 414.00 416.00 5,200 2,154.60
L&E  2.72 2.72 2.64 2.64 -0.06 -2.22 2.66 2.68 10,300 27.23
MODERN  4.30 4.30 4.24 4.28 -0.02 -0.47 4.26 4.28 520,600 2,220.53
OGC  37.00 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 37.00 37.50 900 33.30
ROCK  - - - - - - 16.10 17.80 - -
SIAM  2.06 2.06 1.99 2.02 -0.04 -1.94 2.00 2.02 433,801 876.15
TSR  2.14 2.26 2.12 2.14 0.00 0.00 2.14 2.16 1,070,600 2,319.49

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  4.48 4.54 4.42 4.42 -0.06 -1.34 4.42 4.50 74,305 330.89
DDD  33.75 35.00 28.00 29.00 -5.00 -14.71 28.75 29.00 15,233,703 464,477.71
JCT  88.50 88.50 88.50 88.50 +0.50 +0.57 88.25 93.25 1,000 88.50
OCC  - - - - - - 17.10 17.50 - -
S & J  - - - - - - 23.90 24.80 - -
STHAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  13.40 13.70 13.10 13.70 0.00 0.00 12.80 13.70 9,800 132.06
TOG  4.72 4.72 4.66 4.66 -0.06 -1.27 4.66 4.70 75,600 355.22

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  40.75 40.75 40.00 40.50 -0.25 -0.61 40.25 40.50 343,450 13,882.94
BBL  212.00 213.00 210.00 211.00 -2.00 -0.94 210.00 211.00 6,089,863 1,285,447.05
CIMBT  0.87 0.87 0.85 0.85 -0.01 -1.16 0.85 0.86 2,431,528 2,072.83
KBANK  205.00 206.00 202.00 202.00 -4.00 -1.94 202.00 203.00 10,205,989 2,080,392.71
KKP  71.00 71.25 69.00 69.00 -2.25 -3.16 69.00 69.50 8,305,118 579,734.23
KTB  20.10 20.20 19.90 20.00 -0.20 -0.99 19.90 20.00 34,464,541 690,160.44
LHFG  1.54 1.54 1.50 1.52 -0.02 -1.30 1.51 1.52 6,900,159 10,461.75
SCB  142.00 144.00 141.50 142.00 -1.00 -0.70 141.50 142.00 6,385,393 910,110.45
TCAP  50.75 51.50 50.75 51.25 +0.50 +0.99 51.00 51.25 3,787,128 193,406.10
TISCO  78.00 78.00 76.50 76.75 -1.25 -1.60 76.50 76.75 7,051,563 543,204.05
TMB  2.26 2.28 2.24 2.26 +0.02 +0.89 2.24 2.26 127,764,025 288,884.19

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.50 0.52 0.50 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 200,300 100.15
AEONTS <XD> 198.00 198.00 195.50 198.00 +1.00 +0.51 197.50 198.00 582,105 114,366.42
AMANAH  1.81 1.83 1.67 1.72 -0.10 -5.49 1.71 1.72 15,953,928 27,836.47
ASAP  6.20 6.20 6.05 6.05 -0.25 -3.97 6.05 6.10 1,434,539 8,737.34
ASK  23.30 23.40 23.20 23.40 0.00 0.00 23.40 23.50 140,026 3,261.72
ASP  3.70 3.78 3.68 3.78 +0.08 +2.16 3.76 3.78 15,876,947 59,640.70
BFIT  26.50 26.50 25.00 26.25 -0.50 -1.87 26.00 26.25 274,839 7,022.57
CGH  1.01 1.03 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 410,300 417.46
CNS  2.54 2.54 2.52 2.54 -0.02 -0.78 2.52 2.54 46,200 117.15
ECL  1.96 1.97 1.92 1.93 -0.04 -2.03 1.93 1.94 4,721,500 9,156.87
FNS  4.14 4.16 4.14 4.16 0.00 0.00 4.14 4.16 75,800 314.23
FSS  2.28 2.28 2.24 2.26 -0.02 -0.88 2.26 2.28 210,000 472.73
GBX  0.63 0.64 0.63 0.63 -0.01 -1.56 0.63 0.64 46,600 29.36
GL <NP> 7.15 7.15 6.90 6.90 -0.25 -3.50 6.85 6.90 2,728,500 19,102.91
IFS  3.00 3.02 2.94 3.02 0.00 0.00 3.00 3.02 128,600 383.03
JMT  10.80 10.80 10.00 10.20 -0.60 -5.56 10.10 10.20 8,526,768 87,193.79
KCAR  12.20 12.20 12.00 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 24,200 292.43
KGI  4.40 4.52 4.38 4.52 +0.12 +2.73 4.48 4.52 4,295,929 19,126.98
KTC  34.75 35.00 33.75 34.00 -1.00 -2.86 33.75 34.00 16,747,318 572,988.21
MBKET  12.70 12.70 12.50 12.60 -0.10 -0.79 12.50 12.60 235,910 2,958.76
MFC  16.40 16.40 16.30 16.40 -0.20 -1.20 16.20 16.40 42,100 687.89
ML  1.03 1.03 1.00 1.02 -0.01 -0.97 1.00 1.02 434,200 436.28
MTC  52.75 54.00 51.00 51.00 -1.50 -2.86 51.00 51.25 26,345,410 1,382,562.44
PE <C, NP> 0.26 0.26 0.26 0.26 +0.02 +8.33 0.24 0.25 2,000 0.52
PL  3.46 3.46 3.42 3.44 -0.02 -0.58 3.42 3.44 93,600 321.41
S11  7.45 7.50 7.30 7.35 -0.15 -2.00 7.30 7.35 181,000 1,334.32
SAWAD  45.25 46.00 41.25 43.00 -2.25 -4.97 43.00 43.25 27,805,162 1,211,021.81
THANI  9.15 9.20 8.85 8.90 -0.30 -3.26 8.90 8.95 7,514,670 67,676.61
TK  11.10 11.30 11.10 11.30 +0.10 +0.89 11.10 11.30 124,800 1,396.74
TNITY  5.85 5.95 5.85 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 400 2.36
UOBKH  4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 300 1.20
ZMICO  1.12 1.13 1.12 1.12 -0.01 -0.88 1.12 1.13 84,502 94.65

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  44.25 45.00 43.75 43.75 -0.25 -0.57 43.75 44.00 211,600 9,366.85
BKI  346.00 348.00 346.00 348.00 +2.00 +0.58 345.00 348.00 1,202 417.00
BLA  33.75 34.00 33.25 33.25 -0.75 -2.21 33.25 33.50 1,263,975 42,370.92
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - 32.50 33.75 - -
INSURE  - - - - - - 31.25 41.50 - -
MTI  100.50 100.50 99.75 99.75 -0.25 -0.25 99.50 99.75 1,400 140.00
NKI  - - - - - - 51.75 54.00 - -
NSI  75.25 78.00 75.25 78.00 -0.25 -0.32 78.00 82.00 700 54.32
SMK  40.50 40.50 39.75 39.75 -1.00 -2.45 40.00 41.50 6,100 244.32
THRE  1.02 1.02 0.99 1.01 0.00 0.00 1.00 1.01 1,440,918 1,440.43
THREL  7.70 7.75 7.60 7.65 -0.05 -0.65 7.60 7.70 354,823 2,717.69
TIC  36.00 36.50 36.00 36.25 -1.25 -3.33 35.50 36.50 3,700 133.30
TIP  24.20 24.20 23.30 23.70 -0.60 -2.47 23.60 23.70 2,302,582 54,604.79
TSI <C> 0.40 0.40 0.39 0.39 -0.01 -2.50 0.39 0.40 3,597,100 1,404.85
TVI  - - - - - - 3.50 3.62 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  26.00 26.25 25.50 25.75 -0.75 -2.83 25.75 26.00 546,200 14,154.62
APCS  5.15 5.30 5.15 5.20 0.00 0.00 5.20 5.25 58,100 304.18
BAT-3K  - - - - - - 221.00 243.00 - -
CWT  2.72 2.76 2.70 2.70 0.00 0.00 2.70 2.76 162,200 441.96
EASON  2.60 2.68 2.48 2.48 -0.12 -4.62 2.48 2.50 2,717,800 7,009.00
GYT  376.00 378.00 376.00 378.00 -2.00 -0.53 377.00 384.00 600 226.20
HFT  3.10 3.10 3.04 3.06 -0.04 -1.29 3.04 3.06 169,700 520.00
IHL  9.65 9.65 9.45 9.55 -0.05 -0.52 9.50 9.55 355,700 3,384.63
INGRS  0.68 0.69 0.67 0.69 +0.01 +1.47 0.67 0.69 1,089,100 740.37
IRC  20.90 20.90 20.60 20.90 +0.10 +0.48 20.60 20.90 6,600 137.21
PCSGH  7.10 7.10 7.05 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 145,100 1,027.10
SAT  20.40 21.40 20.10 21.40 +1.00 +4.90 21.40 21.50 1,741,199 36,524.08
SPG  13.70 13.70 13.70 13.70 0.00 0.00 13.60 14.30 600 8.22
STANLY  250.00 250.00 248.00 249.00 -1.00 -0.40 249.00 250.00 644 160.56
TKT  1.66 1.75 1.61 1.71 +0.05 +3.01 1.70 1.71 1,658,400 2,797.63
TNPC  1.48 1.49 1.48 1.49 0.00 0.00 1.47 1.49 20,600 30.59
TRU  4.98 4.98 4.92 4.96 0.00 0.00 4.92 4.94 1,501 7.43
TSC  12.70 13.20 12.70 13.20 0.00 0.00 12.70 13.20 300 3.90
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.59 1.59 1.55 1.55 -0.04 -2.52 1.55 1.57 2,845,500 4,455.28
ASEFA  4.94 4.94 4.86 4.90 -0.06 -1.21 4.88 4.90 109,201 534.16
CPT  1.25 1.25 1.20 1.20 -0.06 -4.76 1.20 1.21 8,520,500 10,393.53
CRANE  2.60 2.80 2.60 2.66 -0.02 -0.75 2.62 2.66 72,200 194.74
CTW  9.10 9.10 9.00 9.10 0.00 0.00 9.00 9.10 36,400 329.74
FMT  24.20 24.20 24.20 24.20 -0.10 -0.41 24.20 24.40 2,500 60.50
HTECH  6.80 6.80 6.60 6.65 -0.10 -1.48 6.65 6.70 496,500 3,310.54
KKC  1.63 1.63 1.61 1.61 -0.03 -1.83 1.61 1.62 64,336 104.01
PK  3.22 3.22 3.12 3.12 -0.10 -3.11 3.12 3.20 242,901 768.40
SNC  14.00 14.10 13.90 13.90 -0.20 -1.42 13.90 14.00 480,200 6,712.66
TCJ  5.70 5.70 5.60 5.70 0.00 0.00 5.60 5.70 118,500 668.06
VARO  - - - - - - 6.50 7.30 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  10.80 10.90 10.70 10.70 -0.20 -1.83 10.70 10.80 562,687 6,057.05

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  54.50 54.50 53.50 54.00 -0.50 -0.92 53.75 54.25 19,856 1,069.86
CMAN  3.12 3.12 3.08 3.08 -0.04 -1.28 3.08 3.10 1,390,500 4,312.77
GC  5.05 5.10 5.05 5.10 0.00 0.00 5.05 5.10 91,400 461.58
GGC  10.40 10.40 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 557,600 5,760.22
GIFT  4.58 4.58 4.54 4.54 -0.02 -0.44 4.54 4.56 2,404,659 10,969.22
IVL  56.50 56.75 55.75 56.00 -0.75 -1.32 56.00 56.25 19,797,546 1,111,621.54
NFC  11.20 11.20 11.20 11.20 -0.10 -0.88 11.20 11.30 42,795 479.23
PATO  14.40 14.40 14.30 14.30 0.00 0.00 14.30 14.40 11,400 163.14
PMTA  13.70 13.80 13.60 13.70 0.00 0.00 13.60 13.80 1,327 18.17
PTTGC  77.00 77.25 76.25 76.50 -0.50 -0.65 76.50 76.75 14,399,726 1,103,638.06
SUTHA  3.90 3.90 3.86 3.86 -0.06 -1.53 3.88 3.90 65,100 253.69
TCCC  35.50 36.00 35.00 35.50 -0.25 -0.70 35.25 35.75 4,300 153.05
TPA  6.80 6.80 6.50 6.50 -0.25 -3.70 6.50 6.80 6,101 39.72
UP  - - - - - - 21.40 31.00 - -
VNT  23.20 23.20 22.50 23.00 -0.40 -1.71 22.80 23.00 1,660,719 38,014.37
WG  174.00 174.00 174.00 174.00 -4.00 -2.25 163.00 173.00 200 34.80
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  9.75 9.75 9.55 9.70 -0.10 -1.02 9.65 9.70 149,400 1,443.48
ALUCON  174.50 174.50 169.00 170.00 -5.00 -2.86 168.00 170.00 6,906 1,182.59
BGC  11.80 12.30 11.60 12.30 +0.50 +4.24 12.20 12.30 76,669,817 919,081.26
CSC  44.50 44.50 44.00 44.25 -0.50 -1.12 44.25 45.00 4,000 176.75
NEP <C> 0.41 0.41 0.39 0.39 0.00 0.00 0.39 0.40 42,000 16.78
NPPG  1.27 1.37 1.22 1.34 +0.05 +3.88 1.33 1.34 70,538,700 91,938.23
PTL  15.90 15.90 15.30 15.30 -0.70 -4.38 15.30 15.50 2,140,462 33,421.51
SITHAI  1.22 1.23 1.22 1.23 +0.01 +0.82 1.22 1.23 368,100 449.12
SLP  0.91 0.96 0.89 0.91 0.00 0.00 0.91 0.92 1,532,100 1,420.22
SMPC  13.50 13.70 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 53,700 727.52
SPACK  2.00 2.06 1.93 1.93 -0.07 -3.50 1.93 1.98 757,400 1,513.94
TCOAT  - - - - - - 27.25 30.00 - -
TFI <C, NP> 0.30 0.30 0.28 0.29 -0.01 -3.33 0.28 0.29 14,400 4.04
THIP  33.25 33.25 32.00 33.00 -0.25 -0.75 32.75 33.00 14,600 477.05
TMD  21.30 21.30 20.60 21.20 +0.30 +1.44 20.70 21.10 3,200 66.90
TOPP  202.00 202.00 202.00 202.00 +2.00 +1.00 198.00 202.00 100 20.20
TPBI  8.10 8.10 7.95 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 18,201 145.61
TPP  - - - - - - 18.00 19.90 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.24 2.24 2.16 2.20 -0.04 -1.79 2.16 2.20 320,600 700.06
BSBM  1.13 1.13 1.10 1.10 -0.01 -0.90 1.10 1.11 344,000 379.82
CEN  1.35 1.37 1.35 1.36 0.00 0.00 1.36 1.37 450,700 611.54
CITY  2.68 2.72 2.68 2.72 +0.02 +0.74 2.68 2.72 19,700 53.00
CSP  1.34 1.35 1.32 1.35 -0.01 -0.74 1.32 1.36 190,100 251.18
GJS <C> 0.24 0.25 0.24 0.24 0.00 0.00 0.24 0.25 3,270,700 785.10
GSTEL <SP> - - - - - - - - - -
INOX  1.14 1.14 1.13 1.13 0.00 0.00 1.11 1.13 100,400 113.54
LHK  4.94 4.96 4.92 4.94 0.00 0.00 4.92 4.96 206,800 1,020.25
MAX  0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 40,878,420 839.92
MCS  7.10 7.20 7.00 7.00 -0.10 -1.41 7.00 7.10 5,491,717 38,799.36
MILL  1.77 1.80 1.77 1.78 0.00 0.00 1.78 1.79 4,337,869 7,717.57
PAP  4.04 4.04 4.02 4.02 0.00 0.00 4.02 4.04 40,900 164.43
PERM  2.20 2.24 2.20 2.24 +0.02 +0.90 2.18 2.24 74,700 165.29
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.68 0.68 0.65 0.66 -0.02 -2.94 0.65 0.66 891,600 587.12
SMIT  5.85 5.90 5.85 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 85,500 501.00
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  2.98 2.98 2.96 2.98 0.00 0.00 2.98 3.02 80,800 240.17
TGPRO  0.16 0.16 0.14 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 29,390,443 4,411.65
THE  3.68 3.70 3.66 3.68 0.00 0.00 3.68 3.70 12,616,302 46,519.82
TIW  - - - - - - 222.00 240.00 - -
TMT  14.30 14.30 14.20 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 54,020 772.46
TSTH  0.72 0.73 0.72 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 356,300 257.20
TWP  3.86 3.94 3.82 3.92 +0.04 +1.03 3.84 3.92 123,500 475.38
TYCN  2.92 2.94 2.86 2.86 -0.08 -2.72 2.86 2.94 41,500 118.81

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.41 0.43 0.41 0.43 +0.01 +2.38 0.41 0.43 1,646,766 694.42
COTTO  2.76 2.76 2.70 2.70 -0.06 -2.17 2.70 2.72 1,671,573 4,560.23
DCC  2.34 2.34 2.22 2.26 -0.08 -3.42 2.24 2.26 6,924,300 15,743.49
DCON  0.55 0.55 0.52 0.54 -0.01 -1.82 0.53 0.54 46,024,800 24,626.14
DRT  5.55 5.55 5.50 5.55 0.00 0.00 5.50 5.55 248,200 1,372.01
EPG  7.80 7.80 7.45 7.60 -0.20 -2.56 7.50 7.60 5,845,834 44,281.30
GEL  0.36 0.37 0.34 0.35 -0.02 -5.41 0.35 0.36 9,818,800 3,462.74
PPP  3.46 3.48 3.44 3.48 0.00 0.00 3.46 3.48 3,500 12.13
Q-CON  5.15 5.30 5.10 5.30 0.00 0.00 5.15 5.30 6,200 31.88
RCI  3.98 3.98 3.90 3.90 -0.04 -1.02 3.90 3.94 1,645,000 6,442.79
SCC  416.00 418.00 414.00 414.00 -2.00 -0.48 414.00 416.00 1,498,447 622,365.03
SCCC  243.00 245.00 241.00 242.00 -3.00 -1.22 242.00 244.00 434,783 105,369.70
SCP  8.70 8.80 8.70 8.75 0.00 0.00 8.75 8.80 559,701 4,898.23
SKN  5.40 5.55 5.35 5.40 0.00 0.00 5.35 5.40 1,654,200 8,986.47
TASCO  15.50 15.60 15.00 15.00 -0.50 -3.23 15.00 15.10 11,405,755 172,643.31
TCMC  2.56 2.62 2.54 2.54 -0.02 -0.78 2.52 2.54 1,523,700 3,901.63
TOA  34.25 34.50 34.00 34.00 -0.25 -0.73 34.00 34.25 1,181,057 40,301.27
TPIPL  1.79 1.81 1.73 1.74 -0.06 -3.33 1.74 1.75 16,717,296 29,353.99
UMI  1.30 1.30 1.26 1.27 -0.01 -0.78 1.27 1.28 252,500 322.63
VNG  7.25 7.25 7.10 7.20 -0.05 -0.69 7.10 7.20 239,801 1,721.99
WIIK  2.30 2.30 2.26 2.28 -0.02 -0.87 2.26 2.28 257,001 585.90

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.65 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 25,200 168.84
AMATA  23.30 23.40 22.70 22.90 -0.50 -2.14 22.90 23.00 26,892,685 617,935.53
AMATAV  5.85 5.90 5.80 5.90 +0.05 +0.85 5.85 5.90 329,201 1,922.84
ANAN  4.60 4.62 4.56 4.56 -0.10 -2.15 4.56 4.58 10,460,510 47,919.68
AP  8.25 8.35 8.05 8.35 +0.05 +0.60 8.35 8.40 19,783,874 162,406.70
APEX <C> 0.20 0.21 0.19 0.20 -0.01 -4.76 0.19 0.20 2,176,100 433.23
AQ <C> 0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 16,197,070 618.25
BLAND  1.75 1.76 1.73 1.76 +0.01 +0.57 1.75 1.76 60,256,400 105,525.95
BROCK  - - - - - - 2.26 2.30 - -
CGD  1.39 1.40 1.35 1.39 +0.02 +1.46 1.35 1.39 3,415,700 4,673.52
CI  1.60 1.60 1.58 1.58 -0.02 -1.25 1.58 1.59 988,550 1,569.64
CPN  78.00 79.25 77.00 79.00 +1.25 +1.61 78.75 79.00 7,081,762 556,717.47
ESTAR  0.69 0.69 0.68 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 338,800 233.42
EVER  0.53 0.53 0.51 0.51 -0.02 -3.77 0.51 0.52 11,303,600 5,830.26
GLAND  3.08 3.10 3.08 3.08 0.00 0.00 3.08 3.10 8,309,637 25,689.71
GOLD  9.45 9.50 8.95 9.05 -0.35 -3.72 9.00 9.05 8,606,072 78,326.46
GREEN  1.15 1.16 1.14 1.15 0.00 0.00 1.14 1.16 389,500 447.00
J  1.60 1.61 1.56 1.61 -0.01 -0.62 1.57 1.60 44,300 69.95
JCK  1.66 1.68 1.62 1.67 +0.01 +0.60 1.66 1.67 1,343,982 2,216.79
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.14 2.14 2.10 2.12 -0.02 -0.93 2.10 2.12 355,500 751.70
LALIN  6.10 6.15 6.05 6.05 -0.05 -0.82 6.05 6.10 91,177 555.06
LH  10.50 10.60 10.40 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 37,561,148 394,612.86
LPN  9.70 9.90 9.55 9.90 +0.20 +2.06 9.80 9.90 9,137,591 89,057.22
MBK  25.50 25.50 25.00 25.50 +0.25 +0.99 25.25 25.50 2,477,791 63,061.34
MJD  3.74 3.74 3.52 3.54 -0.20 -5.35 3.54 3.58 1,128,504 4,040.70
MK  3.98 3.98 3.94 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 698,600 2,767.40
NCH  0.92 0.95 0.91 0.95 +0.03 +3.26 0.92 0.95 294,200 272.16
NNCL  1.83 1.84 1.81 1.83 -0.02 -1.08 1.81 1.83 1,052,000 1,920.12
NOBLE  13.80 13.90 13.50 13.80 -0.10 -0.72 13.50 13.80 7,800 107.42
NUSA  0.33 0.33 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 13,904,700 4,585.54
NVD  3.90 3.90 3.74 3.76 -0.12 -3.09 3.76 3.78 238,400 903.68
ORI  10.70 10.70 10.10 10.20 -0.60 -5.56 10.10 10.20 12,832,992 131,575.72
PACE <C> 0.52 0.53 0.51 0.52 -0.01 -1.89 0.51 0.52 19,030,000 10,015.38
PF  1.05 1.05 1.03 1.04 -0.01 -0.95 1.03 1.04 31,109,500 32,291.80
PLAT  8.05 8.15 8.00 8.00 -0.10 -1.23 8.00 8.15 1,238,600 10,005.58
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.79 1.87 1.75 1.76 -0.02 -1.12 1.76 1.80 836,600 1,512.81
PRIN  1.62 1.63 1.62 1.63 0.00 0.00 1.63 1.64 513,718 834.58
PRINC  4.96 4.96 4.80 4.84 -0.12 -2.42 4.82 4.84 1,330,314 6,487.85
PSH  20.00 20.80 19.90 20.80 +0.80 +4.00 20.80 20.90 4,084,076 82,971.94
QH  3.12 3.14 3.04 3.10 -0.04 -1.27 3.08 3.10 85,224,075 262,761.59
RICHY  1.91 1.91 1.84 1.85 -0.03 -1.60 1.85 1.86 7,207,243 13,508.97
RML  1.59 1.66 1.55 1.65 +0.07 +4.43 1.65 1.66 70,324,474 113,637.19
ROJNA  5.55 5.60 5.45 5.50 -0.10 -1.79 5.50 5.55 2,393,400 13,184.02
S  3.38 3.40 3.28 3.30 -0.12 -3.51 3.28 3.30 14,623,200 48,736.09
SAMCO  2.02 2.04 1.98 1.98 -0.04 -1.98 1.98 2.02 159,900 319.07
SC  3.42 3.54 3.36 3.54 +0.12 +3.51 3.54 3.56 11,063,861 38,532.92
SENA  3.62 3.62 3.54 3.56 -0.06 -1.66 3.54 3.56 1,218,127 4,340.87
SF  8.05 8.30 7.95 8.10 0.00 0.00 8.05 8.10 4,204,801 33,988.92
SIRI  1.57 1.57 1.55 1.55 -0.02 -1.27 1.54 1.55 100,085,357 155,225.10
SPALI  22.50 22.60 21.90 22.50 -0.10 -0.44 22.20 22.50 8,668,118 192,192.57
TICON  16.50 16.50 16.20 16.40 -0.20 -1.20 16.30 16.40 71,100 1,160.26
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 607,803,901 18,291.47
UV  7.50 7.50 7.25 7.35 -0.15 -2.00 7.30 7.35 6,045,643 44,401.77
WHA  4.18 4.20 4.14 4.16 -0.04 -0.95 4.16 4.18 67,544,835 281,565.96
WIN  0.66 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.64 0.65 48,200 31.26

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.80 10.80 10.80 10.80 -0.10 -0.92 10.80 10.90 116,700 1,260.36
AMATAR  10.80 10.90 10.80 10.90 +0.10 +0.93 10.70 10.90 11,500 124.35
B-WORK  11.30 11.30 11.30 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 2,400 27.12
BKKCP  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.40 12.70 5,000 62.50
BOFFICE  13.40 13.50 13.40 13.40 0.00 0.00 13.40 13.50 205,911 2,759.23
CPNCG  15.90 16.00 15.90 15.90 0.00 0.00 15.90 16.00 217,236 3,460.31
CPNREIT  27.00 27.00 26.00 26.00 -1.00 -3.70 26.00 26.50 1,498,766 39,739.81
CPTGF  13.30 13.70 13.30 13.70 +0.30 +2.24 13.40 13.70 134,200 1,809.07
CRYSTAL  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 125,200 1,276.80
CTARAF  4.82 4.82 4.78 4.78 -0.04 -0.83 4.78 4.80 101,700 487.16
DREIT  5.35 5.40 5.35 5.35 0.00 0.00 5.35 5.40 26,900 145.06
ERWPF  5.55 5.55 5.50 5.55 +0.05 +0.91 5.50 5.55 45,000 249.50
FUTUREPF  22.40 22.40 22.30 22.30 -0.20 -0.89 22.30 22.40 99,100 2,211.24
GAHREIT  9.65 9.65 9.65 9.65 -0.05 -0.52 9.60 9.70 200 1.93
GLANDRT  12.60 12.70 12.50 12.70 +0.20 +1.60 12.50 12.70 114,500 1,433.55
GOLDPF  7.25 7.30 7.20 7.20 -0.05 -0.69 7.20 7.30 56,700 408.60
GVREIT  14.90 15.10 14.80 14.80 -0.20 -1.33 14.80 14.90 749,451 11,162.37
HPF  5.40 5.40 5.40 5.40 -0.05 -0.92 5.35 5.40 72,900 393.66
HREIT  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 21,200 142.04
IMPACT  19.30 19.30 18.50 19.10 -0.30 -1.55 19.00 19.10 554,250 10,538.58
KPNPF  9.35 9.35 9.30 9.30 0.00 0.00 9.30 9.40 23,000 214.55
LHHOTEL  16.00 16.00 15.90 15.90 -0.10 -0.62 15.90 16.00 25,800 411.46
LHPF  8.35 8.35 8.30 8.30 0.00 0.00 8.30 8.35 253,100 2,100.74
LHSC  16.40 16.50 16.40 16.50 +0.10 +0.61 16.40 16.50 6,400 104.97
LUXF  8.55 8.55 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.50 8.60 13,900 118.84
M-II  - - - - - - 8.75 9.00 - -
M-PAT  9.95 9.95 9.95 9.95 +0.05 +0.51 9.90 9.95 3,000 29.85
M-STOR  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.00 10.20 5,500 55.91
MIPF  - - - - - - 15.50 25.00 - -
MIT  - - - - - - 4.96 5.10 - -
MJLF  12.50 12.60 12.50 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 32,000 400.51
MNIT  - - - - - - 1.59 1.70 - -
MNIT2  - - - - - - 5.05 5.15 - -
MNRF  3.34 3.36 3.20 3.36 +0.02 +0.60 3.26 3.38 5,100 16.69
MONTRI  6.50 6.50 6.50 6.50 +0.10 +1.56 6.30 6.50 80,000 520.00
POPF  13.80 13.80 13.70 13.70 -0.10 -0.72 13.70 13.80 187,200 2,573.24
PPF  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 11,900 133.28
QHHR  8.45 8.45 8.45 8.45 +0.05 +0.60 8.40 8.45 334,900 2,829.90
QHOP  3.48 3.48 3.40 3.40 -0.08 -2.30 3.32 3.48 1,000 3.44
QHPF  13.50 13.60 13.50 13.50 -0.10 -0.74 13.50 13.60 371,200 5,011.58
SBPF  2.98 3.00 2.98 3.00 +0.02 +0.67 2.80 3.00 5,600 16.69
SHREIT  9.40 9.40 9.30 9.40 +0.05 +0.53 9.35 9.40 440,600 4,141.24
SIRIP  - - - - - - 11.30 11.50 - -
SPF  23.90 23.90 23.80 23.80 -0.20 -0.83 23.70 23.80 140,300 3,351.10
SRIPANWA  11.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 19,200 211.20
SSPF  9.90 9.95 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 10.00 15,400 152.61
SSTPF  6.35 6.35 6.30 6.30 -0.05 -0.79 6.30 6.35 51,700 326.16
SSTRT  6.25 6.25 6.25 6.25 0.00 0.00 6.20 6.25 6,600 41.25
TIF1  8.80 8.80 8.75 8.75 -0.15 -1.69 8.70 8.80 9,500 83.38
TLGF  20.00 20.00 19.90 19.90 -0.10 -0.50 19.90 20.00 1,365,898 27,193.27
TLHPF  11.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 3,000 33.00
TNPF <NP> - - - - - - 3.50 3.60 - -
TPRIME  13.00 13.00 12.80 12.80 -0.10 -0.78 12.50 12.80 338,600 4,353.18
TREIT  12.10 12.10 11.90 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 275,300 3,304.07
TTLPF  23.00 23.00 23.00 23.00 -0.40 -1.71 23.00 23.40 7,200 165.60
TU-PF  - - - - - - 1.40 2.00 - -
URBNPF  - - - - - - 3.42 3.56 - -
WHABT  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 5,000 50.00
WHART  10.80 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 783,001 8,533.64

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.54 2.54 2.52 2.54 -0.02 -0.78 2.54 2.56 193,047 490.24
CK  26.00 26.00 25.50 25.50 -0.50 -1.92 25.50 25.75 6,869,761 176,619.79
CNT  2.36 2.36 2.26 2.30 -0.06 -2.54 2.28 2.30 216,200 498.55
EMC <C> 0.31 0.31 0.29 0.29 -0.02 -6.45 0.29 0.30 6,586,900 1,963.05
ITD  2.80 2.80 2.72 2.74 -0.06 -2.14 2.74 2.76 23,184,233 63,786.28
NWR  0.85 0.86 0.82 0.83 -0.02 -2.35 0.83 0.84 11,716,600 9,754.85
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.19 1.20 1.17 1.18 -0.02 -1.67 1.18 1.19 9,277,800 10,994.03
PREB  11.00 11.10 10.70 10.90 -0.10 -0.91 10.80 10.90 775,700 8,428.32
PYLON  7.35 7.40 7.25 7.30 -0.10 -1.35 7.25 7.30 824,300 6,003.80
SEAFCO  9.50 9.60 9.40 9.50 -0.10 -1.04 9.45 9.50 3,285,026 31,156.11
SQ  2.66 2.66 2.60 2.60 -0.06 -2.26 2.60 2.62 3,043,578 7,999.38
SRICHA  14.00 14.00 13.70 13.70 -0.30 -2.14 13.70 13.90 392,300 5,429.31
STEC  24.30 24.70 24.20 24.40 -0.10 -0.41 24.40 24.50 12,988,920 317,529.56
STPI  5.50 5.55 5.30 5.50 0.00 0.00 5.40 5.50 2,218,156 12,047.98
SYNTEC  3.76 3.76 3.66 3.70 -0.08 -2.12 3.68 3.70 8,370,003 31,105.18
TPOLY  3.02 3.02 2.96 3.02 -0.02 -0.66 2.96 3.02 982,500 2,944.80
TRC  0.59 0.60 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 4,335,199 2,554.44
TTCL  8.75 8.85 8.55 8.75 -0.10 -1.13 8.65 8.75 1,750,914 15,153.32
UNIQ  13.40 13.50 13.00 13.20 -0.30 -2.22 13.20 13.30 7,500,486 99,153.95

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.40 8.40 8.35 8.35 -0.05 -0.60 8.35 8.40 91,200 762.80
AI <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  0.99 1.00 0.97 0.97 -0.02 -2.02 0.97 0.98 3,909,200 3,831.12
BAFS  33.25 33.25 32.00 32.25 -1.00 -3.01 32.25 32.50 1,256,600 40,626.52
BANPU  18.20 18.30 17.60 17.70 -0.50 -2.75 17.70 17.80 50,408,310 900,257.01
BCP  33.00 33.00 32.75 33.00 -0.25 -0.75 32.75 33.00 4,653,117 153,323.60
BCPG  19.60 19.80 19.20 19.40 -0.30 -1.52 19.40 19.50 17,785,557 346,079.76
BGRIM  27.75 28.50 27.00 28.00 0.00 0.00 28.00 28.25 11,518,349 319,659.27
BPP  24.00 24.10 22.90 23.50 -0.60 -2.49 23.40 23.50 5,282,243 124,152.43
BRRGIF  9.95 10.00 9.95 9.95 -0.05 -0.50 9.95 10.00 154,700 1,540.82
CKP  4.98 5.05 4.88 4.94 -0.06 -1.20 4.94 4.96 74,801,321 369,948.27
DEMCO  3.80 3.80 3.72 3.72 -0.08 -2.11 3.72 3.76 567,600 2,130.00
EA  46.25 47.00 45.75 46.25 -0.25 -0.54 46.25 46.50 11,197,134 518,291.61
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  11.00 11.20 10.90 11.20 +0.30 +2.75 10.90 11.20 1,124,502 12,420.65
EGATIF  11.30 11.30 11.20 11.30 +0.10 +0.89 11.20 11.30 8,223,702 92,207.94
EGCO  231.00 231.00 226.00 227.00 -3.00 -1.30 226.00 227.00 1,224,681 278,735.89
ESSO  15.40 15.50 14.90 15.00 -0.40 -2.60 14.90 15.00 14,957,187 224,743.31
GLOW  84.00 84.25 83.25 83.25 -0.75 -0.89 83.25 83.50 2,066,071 172,799.02
GPSC  64.50 64.75 57.75 57.75 -6.50 -10.12 57.75 58.00 14,936,516 891,681.84
GULF  74.75 76.00 74.25 75.75 +0.75 +1.00 75.50 75.75 8,096,702 608,311.20
GUNKUL  3.22 3.22 3.10 3.10 -0.12 -3.73 3.10 3.12 28,001,906 87,970.82
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  6.15 6.20 6.05 6.10 -0.10 -1.61 6.10 6.15 89,501,828 545,897.72
LANNA  14.70 14.70 14.40 14.50 -0.10 -0.68 14.50 14.60 121,400 1,759.82
MDX  4.44 4.46 4.38 4.40 -0.04 -0.90 4.40 4.42 206,100 909.77
PTG  11.20 11.20 10.70 10.80 -0.40 -3.57 10.80 10.90 21,445,716 233,473.63
PTT  50.75 51.00 50.50 50.50 -0.50 -0.98 50.50 50.75 68,188,001 3,454,068.92
PTTEP  143.50 145.50 142.00 144.50 +1.00 +0.70 144.50 145.00 13,139,979 1,891,584.13
RATCH  49.50 49.75 49.25 49.75 +0.25 +0.51 49.50 49.75 1,879,107 93,323.70
RPC  0.51 0.51 0.50 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.51 546,500 275.81
SCG  4.58 4.58 4.54 4.58 0.00 0.00 4.54 4.58 22,900 104.41
SCI  3.08 3.08 3.00 3.02 -0.06 -1.95 3.02 3.04 363,900 1,111.71
SCN  4.96 4.96 4.92 4.96 0.00 0.00 4.94 4.96 3,568,306 17,636.21
SGP  11.10 11.20 10.80 11.20 +0.10 +0.90 11.10 11.20 10,383,324 114,622.24
SKE  1.26 1.26 1.24 1.24 -0.01 -0.80 1.24 1.25 414,300 514.70
SOLAR  3.04 3.06 2.96 2.96 -0.10 -3.27 2.96 2.98 2,001,106 5,986.82
SPCG  20.10 20.20 19.70 20.00 -0.10 -0.50 20.00 20.10 3,980,331 79,476.24
SPRC  14.20 14.30 14.00 14.10 -0.20 -1.40 14.00 14.10 18,303,770 257,989.38
SUPER  0.75 0.76 0.73 0.73 -0.02 -2.67 0.73 0.74 160,756,855 118,806.68
SUSCO  3.04 3.06 3.00 3.02 -0.02 -0.66 3.00 3.02 1,182,500 3,569.62
TAE  2.14 2.14 2.12 2.14 0.00 0.00 2.12 2.14 321,900 685.99
TCC  0.71 0.71 0.68 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 2,972,900 2,065.46
TOP  83.25 83.50 81.00 81.00 -3.00 -3.57 80.75 81.00 12,834,003 1,049,843.48
TPIPP  6.30 6.35 6.15 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 23,686,192 148,265.69
TTW  12.10 12.50 12.00 12.50 +0.40 +3.31 12.20 12.50 8,848,081 109,560.81
WHAUP  6.15 6.25 6.10 6.25 +0.10 +1.63 6.20 6.25 7,552,428 46,704.44
WP  6.80 6.80 6.60 6.60 -0.15 -2.22 6.60 6.65 1,325,600 8,845.86

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  13.30 13.40 13.10 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.40 560,900 7,453.01
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  8.80 9.15 8.70 9.05 +0.15 +1.69 9.00 9.05 136,454,304 1,219,147.99
BIG  1.72 1.81 1.71 1.81 +0.08 +4.62 1.81 1.82 16,795,500 29,783.58
BJC  56.50 57.00 55.50 55.50 -1.50 -2.63 55.50 55.75 30,557,503 1,735,568.09
COL  25.25 25.25 24.60 24.80 -0.45 -1.78 24.80 24.90 440,699 10,919.73
COM7  21.80 22.20 21.50 21.90 -0.20 -0.90 21.70 21.90 9,956,000 217,431.48
CPALL  66.50 66.50 65.00 65.25 -1.25 -1.88 65.25 65.50 50,032,364 3,276,210.87
CSS  2.08 2.10 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 810,700 1,694.71
FN  2.58 2.60 2.54 2.58 -0.02 -0.77 2.56 2.58 149,000 380.44
FTE  2.24 2.26 2.22 2.24 0.00 0.00 2.22 2.24 471,900 1,050.18
GLOBAL  19.60 19.80 19.40 19.70 -0.10 -0.51 19.60 19.70 5,215,690 102,271.41
HMPRO  14.90 15.00 14.60 14.70 -0.20 -1.34 14.70 14.80 19,984,888 295,431.43
IT  4.02 4.02 3.96 3.96 -0.06 -1.49 3.96 4.02 170,500 680.33
KAMART  4.48 4.48 4.16 4.16 -0.32 -7.14 4.16 4.30 2,646,250 11,156.84
LOXLEY  2.14 2.16 2.12 2.14 0.00 0.00 2.12 2.14 1,275,500 2,725.23
MAKRO  32.00 32.25 31.50 32.00 0.00 0.00 31.50 32.00 552,398 17,538.57
MC  12.20 12.30 12.00 12.00 -0.30 -2.44 12.00 12.10 2,760,991 33,251.93
MEGA  37.00 37.25 36.25 37.00 0.00 0.00 36.75 37.00 1,791,885 65,572.97
MIDA  0.59 0.59 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.60 580,500 341.49
ROBINS  65.00 65.75 63.75 64.75 -1.00 -1.52 64.75 65.00 2,282,445 147,306.21
RSP  4.00 4.00 3.82 3.94 -0.06 -1.50 3.92 3.94 2,170,900 8,512.19
SINGER  9.15 9.15 8.60 8.90 -0.05 -0.56 8.85 8.90 81,500 723.21
SPC  - - - - - - 52.25 52.75 - -
SPI  67.00 67.00 66.25 66.25 0.00 0.00 66.25 67.25 300 19.95

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  21.00 21.00 20.90 20.90 -0.30 -1.42 20.90 21.00 8,103 169.36
BCH  19.30 19.40 19.00 19.30 -0.10 -0.52 19.20 19.30 11,308,451 217,247.38
BDMS  24.90 25.00 24.80 25.00 0.00 0.00 24.90 25.00 22,144,987 551,914.97
BH  188.50 190.00 186.00 189.50 +1.50 +0.80 189.50 190.00 1,228,605 231,886.28
CHG  2.60 2.62 2.54 2.60 -0.02 -0.76 2.56 2.60 33,767,834 87,325.20
CMR  3.04 3.06 3.02 3.02 -0.04 -1.31 3.02 3.04 223,100 674.90
EKH  5.95 5.95 5.85 5.85 -0.10 -1.68 5.85 5.90 553,200 3,256.36
KDH  95.50 95.50 95.50 95.50 +0.25 +0.26 95.50 96.50 900 85.95
LPH  6.05 6.10 6.00 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 936,600 5,666.11
M-CHAI  188.50 188.50 188.50 188.50 0.00 0.00 188.00 189.50 100 18.85
NEW  - - - - - - 65.00 80.75 - -
NTV  59.75 59.75 59.50 59.50 -0.50 -0.83 59.25 59.75 8,000 476.70
RAM  - - - - - - 2,664.00 2,800.00 - -
RJH  23.90 23.90 23.50 23.50 -0.40 -1.67 23.50 23.60 318,100 7,515.41
RPH  5.50 5.60 5.25 5.35 -0.20 -3.60 5.35 5.40 1,645,400 8,875.84
SKR  3.86 3.86 3.80 3.80 -0.06 -1.55 3.80 3.84 416,400 1,589.25
SVH  478.00 478.00 474.00 474.00 -4.00 -0.84 474.00 478.00 2,710 1,284.94
THG  31.25 32.00 31.25 32.00 +0.50 +1.59 31.75 32.00 942,827 29,989.14
VIBHA  2.34 2.36 2.26 2.30 -0.06 -2.54 2.30 2.32 26,421,001 60,746.14
VIH  7.60 7.60 7.45 7.50 -0.10 -1.32 7.45 7.50 468,800 3,500.81
WPH  2.74 2.74 2.72 2.72 -0.02 -0.73 2.70 2.72 156,400 426.59

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.74 4.76 4.74 4.74 0.00 0.00 4.74 4.78 49,800 236.14
AQUA  0.46 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 11,797,000 5,426.68
AS <C> 1.15 1.20 1.15 1.20 +0.03 +2.56 1.16 1.21 55,366 63.67
BEC  6.45 6.65 6.40 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 7,944,491 51,551.06
EPCO  3.56 3.58 3.48 3.48 -0.08 -2.25 3.48 3.50 1,370,900 4,816.86
FE  - - - - - - 181.00 185.00 - -
GPI  2.44 2.44 2.36 2.36 -0.08 -3.28 2.36 2.42 486,300 1,167.28
GRAMMY  7.80 7.80 7.50 7.75 -0.05 -0.64 7.60 7.75 28,519 216.71
MACO  1.77 1.77 1.65 1.69 -0.08 -4.52 1.69 1.70 19,475,320 33,128.42
MAJOR  23.80 24.30 23.60 24.10 +0.30 +1.26 24.00 24.10 5,126,959 123,031.30
MATCH  1.93 1.93 1.90 1.90 -0.04 -2.06 1.90 1.92 54,200 103.64
MATI  5.60 5.60 5.20 5.60 -0.10 -1.75 5.30 5.60 294,500 1,618.43
MCOT  9.25 9.40 9.20 9.40 +0.10 +1.08 9.40 9.45 80,200 746.86
MONO  2.06 2.06 2.00 2.00 -0.08 -3.85 2.00 2.02 12,921,548 26,090.12
MPIC <C> - - - - - - 1.40 1.52 - -
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  6.65 6.65 6.55 6.60 -0.05 -0.75 6.55 6.60 5,116,301 33,786.48
POST  2.36 2.36 2.34 2.34 -0.24 -9.30 2.40 2.50 1,000 2.35
PRAKIT  11.50 11.50 11.50 11.50 +0.20 +1.77 11.30 11.40 4,000 46.00
RS  15.30 15.70 14.80 15.00 -0.40 -2.60 15.00 15.10 31,113,312 473,161.04
SE-ED  3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.12 1,312 3.93
SMM  1.20 1.22 1.06 1.06 -0.14 -11.67 1.05 1.06 2,755,800 3,129.21
SPORT <C> 0.26 0.27 0.25 0.27 -0.01 -3.57 0.25 0.27 140,101 35.53
TBSP  13.80 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 13.60 14.00 200 2.76
TH  0.88 0.93 0.87 0.89 0.00 0.00 0.89 0.91 7,728,700 6,943.89
TKS  11.20 11.20 10.60 10.80 -0.40 -3.57 10.70 10.80 3,366,711 36,756.28
TRITN  0.42 0.42 0.39 0.40 -0.02 -4.76 0.39 0.40 111,489,000 44,992.04
VGI  7.70 7.75 7.45 7.75 +0.05 +0.65 7.60 7.75 11,399,204 86,913.76
WAVE  2.56 2.58 2.54 2.56 0.00 0.00 2.54 2.56 42,000 107.08
WORK  32.75 33.00 31.25 32.00 -1.25 -3.76 31.75 32.00 5,356,207 171,154.59

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.14 1.16 1.11 1.12 -0.02 -1.75 1.12 1.13 30,516,401 34,540.12
GENCO  0.78 0.79 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 349,600 273.18
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
TEAMG  2.40 2.44 2.36 2.36 -0.04 -1.67 2.36 2.38 4,909,200 11,705.62

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  6.65 6.75 6.65 6.65 -0.10 -1.48 6.65 6.70 1,700 11.38
CENTEL  39.25 39.75 37.75 39.25 0.00 0.00 39.25 39.75 2,819,619 109,745.89
CSR  - - - - - - 75.00 99.25 - -
DTC  11.90 12.10 11.80 12.10 +0.10 +0.83 11.90 12.10 225,300 2,695.72
ERW  7.50 7.85 7.50 7.85 +0.30 +3.97 7.70 7.85 6,064,225 46,554.29
GRAND  1.05 1.05 1.03 1.03 -0.02 -1.90 1.02 1.03 1,814,200 1,872.98
LRH  38.50 38.50 38.50 38.50 0.00 0.00 38.50 39.25 2,700 103.95
MANRIN  - - - - - - 24.10 29.75 - -
OHTL  - - - - - - 700.00 790.00 - -
ROH  - - - - - - 32.00 39.50 - -
SHANG  75.25 76.00 74.75 75.50 -1.00 -1.31 73.75 76.00 9,600 719.42

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  4.16 4.18 4.12 4.12 -0.06 -1.44 4.12 4.14 11,695,500 48,471.64
AOT  61.75 62.00 60.00 61.00 -1.00 -1.61 61.00 61.25 59,617,249 3,635,923.80
ASIMAR  2.54 2.56 2.50 2.56 +0.02 +0.79 2.52 2.56 235,700 594.73
B  0.60 0.60 0.59 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 1,728,333 1,020.73
BA  12.50 12.50 12.30 12.40 -0.10 -0.80 12.40 12.50 1,499,474 18,599.62
BEM  8.40 8.40 8.20 8.30 -0.05 -0.60 8.25 8.30 30,512,709 252,852.76
BTS  9.00 9.05 8.90 8.95 -0.05 -0.56 8.95 9.00 20,682,248 185,252.97
BTSGIF  11.90 12.00 11.80 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 6,835,100 81,281.11
III  6.45 6.50 6.20 6.35 -0.25 -3.79 6.30 6.35 1,906,913 12,063.11
JUTHA  1.75 1.75 1.70 1.71 -0.04 -2.29 1.70 1.71 379,100 651.54
JWD  7.25 7.50 7.15 7.50 +0.15 +2.04 7.50 7.55 2,450,889 18,001.73
KWC  - - - - - - 286.00 310.00 - -
NOK <C> 2.68 2.70 2.64 2.68 0.00 0.00 2.68 2.70 1,257,897 3,370.06
NYT  5.15 5.15 5.05 5.10 -0.05 -0.97 5.10 5.15 2,765,500 14,061.59
PRM  7.65 7.80 7.55 7.55 -0.20 -2.58 7.55 7.65 3,373,523 25,888.66
PSL  12.50 12.70 11.90 12.00 -0.50 -4.00 11.90 12.00 4,859,150 59,024.40
RCL  5.65 5.70 5.60 5.60 -0.15 -2.61 5.60 5.65 253,000 1,424.45
THAI  13.80 13.90 13.60 13.70 -0.10 -0.72 13.70 13.80 2,788,053 38,309.05
TSTE  - - - - - - 6.80 7.00 - -
TTA  6.90 6.90 6.80 6.80 -0.15 -2.16 6.80 6.85 1,926,386 13,196.12
WICE  4.92 4.94 4.80 4.80 -0.16 -3.23 4.80 4.84 3,926,315 19,057.33

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  1.96 1.96 1.93 1.93 -0.03 -1.53 1.93 1.94 776,905 1,509.08
DELTA  69.00 69.25 68.75 69.25 +0.25 +0.36 69.00 69.25 542,700 37,498.22
EIC <C> 0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 300,953,000 15,050.80
HANA  39.00 39.50 38.50 39.50 0.00 0.00 38.75 39.50 3,956,597 155,065.67
KCE  40.00 40.25 37.50 37.50 -2.50 -6.25 37.50 38.00 9,063,508 346,444.36
METCO  211.00 211.00 209.00 209.00 -11.00 -5.00 205.00 210.00 700 146.90
SMT  2.20 2.24 2.20 2.20 -0.02 -0.90 2.20 2.22 281,100 621.55
SPPT  4.22 4.22 4.08 4.08 -0.08 -1.92 4.08 4.14 772,400 3,194.73
SVI  5.65 5.75 5.55 5.70 0.00 0.00 5.65 5.70 10,426,186 59,033.40
TEAM  1.10 1.11 1.07 1.11 +0.02 +1.83 1.11 1.12 548,600 602.49

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  0.47 0.48 0.46 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 4,143,300 1,951.72
ADVANC  197.00 197.50 195.50 197.00 +0.50 +0.25 196.50 197.00 5,018,342 987,231.32
AIT  21.70 21.80 21.50 21.60 -0.10 -0.46 21.50 21.60 116,460 2,513.07
ALT  3.92 3.92 3.80 3.82 -0.10 -2.55 3.80 3.82 182,100 702.53
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  15.00 15.00 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 4,308,570 64,246.63
DTAC  44.75 45.50 44.00 45.25 +0.50 +1.12 45.25 45.50 8,168,762 367,991.95
FORTH  6.70 6.75 6.65 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 7,001 46.75
HUMAN  11.40 11.40 11.10 11.10 -0.30 -2.63 11.10 11.20 614,023 6,878.42
ILINK  4.78 4.78 4.72 4.72 -0.08 -1.67 4.72 4.74 346,100 1,644.35
INET  3.80 3.82 3.78 3.78 -0.04 -1.05 3.78 3.80 354,100 1,343.66
INTUCH  52.75 53.00 52.50 52.50 -0.25 -0.47 52.50 52.75 5,639,294 296,703.01
JAS  5.25 5.30 5.15 5.15 -0.15 -2.83 5.15 5.20 34,739,411 180,027.19
JASIF  10.30 10.40 10.20 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 9,837,900 101,332.99
JMART  7.00 7.00 5.95 6.00 -1.10 -15.49 6.00 6.05 25,302,796 158,429.55
JTS  1.55 1.57 1.50 1.50 -0.04 -2.60 1.50 1.53 153,300 233.35
MFEC  3.36 3.36 3.34 3.36 0.00 0.00 3.34 3.36 212,700 711.01
MSC  6.80 6.85 6.65 6.85 0.00 0.00 6.80 6.85 163,018 1,102.08
PT  6.55 6.65 6.55 6.60 0.00 0.00 6.55 6.60 55,300 362.97
SAMART  7.55 7.55 7.35 7.40 -0.25 -3.27 7.40 7.45 2,224,100 16,546.48
SAMTEL  8.05 8.30 8.05 8.10 0.00 0.00 8.05 8.10 18,000 144.93
SDC  0.35 0.35 0.33 0.34 -0.01 -2.86 0.33 0.34 1,806,409 614.88
SIS  8.95 8.95 8.60 8.80 -0.10 -1.12 8.70 8.80 185,601 1,634.49
SVOA  1.31 1.32 1.29 1.29 -0.02 -1.53 1.29 1.30 1,326,000 1,725.16
SYMC  5.45 5.45 5.35 5.35 -0.05 -0.93 5.35 5.40 3,972 21.28
SYNEX  15.30 15.50 15.10 15.50 0.00 0.00 15.50 15.60 1,861,184 28,448.70
THCOM  8.55 8.60 8.40 8.40 -0.20 -2.33 8.40 8.45 1,169,500 9,890.69
TRUE  6.00 6.05 5.90 5.90 -0.10 -1.67 5.90 5.95 35,999,884 213,483.03
TWZ  0.13 0.13 0.11 0.11 -0.02 -15.38 0.11 0.12 17,513,005 2,101.18
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่