สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/03/2019 15:44:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,620.75 -25.54 -1.55 1,636.93 1,619.68 10,258,925 33,003.01
SET50 1,079.20 -19.65 -1.79 1,091.73 1,077.81 680,246 23,324.04
SET100 2,375.54 -42.61 -1.76 2,402.77 2,373.26 1,118,647 27,126.56
sSET 766.96 -8.64 -1.11 772.35 766.43 198,061 686.13
SETHD 1,223.03 -20.65 -1.66 1,234.40 1,221.02 340,742 10,320.35
SETCLMV 1,019.35 -17.16 -1.66 1,032.05 1,018.62 269,512 7,835.25
SETTHSI 1,038.12 -18.38 -1.74 1,049.31 1,036.90 553,656 20,002.39
mai 361.76 -3.61 -0.99 364.50 361.76 120,740 238.68
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 321 3,747,343
ไม่เปลี่ยนแปลง 360 466,318
ลดลง 1,295 6,149,591
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - 124.50 130.00 - -
EE  0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 65,800 38.16
GFPT  13.60 13.70 13.40 13.50 -0.10 -0.74 13.40 13.50 784,201 10,650.37
LEE  2.58 2.58 2.54 2.56 -0.02 -0.78 2.54 2.56 37,311 94.81
NER  2.44 2.50 2.44 2.46 -0.04 -1.60 2.44 2.46 8,873,400 21,887.62
PPPM  2.40 2.42 2.32 2.32 -0.08 -3.33 2.32 2.36 368,700 880.41
STA  12.50 12.60 12.40 12.50 -0.20 -1.57 12.40 12.50 2,320,600 29,009.62
TRUBB <XD> 1.49 1.50 1.48 1.48 -0.02 -1.33 1.48 1.49 226,100 336.18
TWPC  8.35 8.35 8.25 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 12,031 99.83
UPOIC  - - - - - - 4.28 4.70 - -
UVAN  5.60 5.60 5.55 5.60 0.00 0.00 5.55 5.60 32,302 179.39
VPO  0.50 0.51 0.50 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.52 53,300 26.82

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.30 1.30 1.29 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 186,200 240.84
ASIAN  7.55 7.95 7.55 7.75 +0.15 +1.97 7.70 7.75 10,688,100 83,493.24
BR  3.94 3.94 3.92 3.92 -0.02 -0.51 3.92 3.94 321,638 1,262.69
BRR  6.10 6.10 6.05 6.05 -0.10 -1.63 6.05 6.10 31,900 193.12
CBG  57.00 57.75 56.00 56.50 -0.50 -0.88 56.25 56.50 1,383,986 78,731.94
CFRESH  - - - - - - 3.94 3.96 - -
CM  4.14 4.14 4.06 4.06 -0.02 -0.49 4.06 4.08 12,901 52.43
CPF  26.00 26.25 25.50 25.50 -0.75 -2.86 25.50 25.75 11,520,203 298,496.25
CPI  1.38 1.41 1.38 1.40 -0.01 -0.71 1.40 1.41 12,400 17.30
F&D  - - - - - - 17.90 18.40 - -
HTC  14.10 14.10 13.90 14.00 -0.10 -0.71 14.00 14.10 117,500 1,648.19
ICHI  3.64 3.64 3.60 3.62 -0.04 -1.09 3.60 3.62 1,009,299 3,655.30
KBS  4.16 4.18 4.16 4.18 0.00 0.00 4.16 4.18 2,400 10.01
KSL  3.08 3.08 3.04 3.06 -0.02 -0.65 3.04 3.06 241,994 740.30
KTIS  5.80 5.80 5.75 5.75 -0.10 -1.71 5.75 5.80 5,600 32.45
LST  4.60 4.60 4.54 4.54 -0.08 -1.73 4.54 4.56 26,500 120.66
M  73.25 73.50 73.00 73.25 -0.25 -0.34 73.00 73.25 33,614 2,457.96
MALEE  7.85 7.85 7.70 7.70 -0.15 -1.91 7.70 7.75 219,000 1,701.40
MINT  38.50 39.00 37.75 38.00 -1.00 -2.56 38.00 38.25 6,983,612 268,246.72
OISHI  82.00 82.00 82.00 82.00 -0.50 -0.61 81.50 82.00 4,202 344.57
OSP  27.00 27.25 26.50 26.50 -0.75 -2.75 26.50 26.75 2,064,624 55,654.64
PB  60.50 60.50 60.25 60.50 0.00 0.00 60.25 60.50 2,000 120.58
PM  8.65 8.65 8.50 8.55 -0.10 -1.16 8.55 8.60 966,500 8,268.58
PRG  13.20 13.20 13.20 13.20 0.00 0.00 13.00 13.40 1,002 13.23
SAPPE  18.50 18.80 18.30 18.50 -0.50 -2.63 18.40 18.60 644,301 11,953.37
SAUCE  22.70 22.80 22.60 22.60 +0.10 +0.44 22.40 22.60 400 9.07
SFP  - - - - - - 170.00 186.00 - -
SNP  19.10 19.50 19.10 19.50 +0.30 +1.56 19.50 19.60 30,102 586.89
SORKON  70.00 70.00 69.00 69.00 -1.00 -1.43 69.00 70.75 1,000 69.40
SSC  - - - - - - 33.50 36.00 2 0.08
SSF  - - - - - - 6.50 8.35 10 0.07
SST  4.58 4.58 4.58 4.58 0.00 0.00 4.56 4.58 208 0.95
TC  3.70 3.70 3.62 3.62 -0.06 -1.63 3.62 3.68 32,100 118.14
TFG  2.98 3.06 2.98 3.00 -0.04 -1.32 2.98 3.00 2,152,900 6,473.02
TFMAMA  159.00 160.00 159.00 160.00 +1.00 +0.63 159.00 159.50 2,100 334.30
TIPCO  7.75 7.75 7.60 7.65 0.00 0.00 7.60 7.70 288,300 2,201.42
TKN  9.50 9.55 9.30 9.35 -0.25 -2.60 9.30 9.35 9,180,103 86,520.29
TU  18.70 19.10 18.50 18.70 -0.20 -1.06 18.60 18.70 12,879,808 242,892.95
TVO  26.75 27.00 26.50 26.75 0.00 0.00 26.75 27.00 579,224 15,496.18
ZEN  14.70 15.00 14.70 14.80 -0.20 -1.33 14.80 14.90 1,426,500 21,136.17

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 8.80 8.90 - -
BTNC  - - - - - - 18.00 19.00 - -
CPH  6.70 6.70 6.70 6.70 -0.10 -1.47 6.50 6.70 2,000 13.40
CPL  2.06 2.06 2.02 2.06 0.00 0.00 2.04 2.06 8,100 16.64
DIGI <C> 0.35 0.36 0.33 0.34 -0.02 -5.56 0.33 0.34 839,300 284.28
ICC  40.25 40.25 40.25 40.25 +0.25 +0.62 40.00 41.50 100 4.02
LTX  97.50 99.50 97.50 99.50 +1.50 +1.53 97.75 99.50 900 89.28
NC  - - - - - - 15.00 15.60 - -
PAF  0.95 0.95 0.94 0.94 0.00 0.00 0.94 0.95 50,500 47.48
PDJ  1.99 2.02 1.99 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00 55,963 111.64
PG  6.00 6.00 6.00 6.00 -0.10 -1.64 5.80 6.05 1,000 6.00
SABINA  25.75 25.75 25.25 25.75 0.00 0.00 25.50 25.75 6,100 155.55
SAWANG  - - - - - - 11.40 13.30 - -
SUC  48.25 48.50 48.00 48.00 -0.75 -1.54 47.75 48.00 22,300 1,073.00
TNL  - - - - - - 18.70 20.00 3 0.06
TPCORP  - - - - - - 13.60 14.00 - -
TR  39.25 39.25 39.00 39.00 -0.25 -0.64 39.00 39.25 42,100 1,644.50
TTI  - - - - - - 25.00 28.25 - -
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  186.00 186.00 167.00 167.00 -20.00 -10.70 168.50 187.00 201 35.50
UPF  - - - - - - 60.00 62.00 - -
UT  - - - - - - 14.10 14.40 - -
WACOAL  - - - - - - 45.75 46.75 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.69 0.73 0.69 0.72 +0.01 +1.41 0.72 0.73 3,956,700 2,822.42
AJA  0.21 0.22 0.20 0.21 -0.01 -4.55 0.20 0.21 6,971,700 1,465.03
DTCI  - - - - - - 25.50 28.00 - -
FANCY  0.77 0.77 0.76 0.76 0.00 0.00 0.75 0.76 103,200 78.56
KYE  394.00 394.00 394.00 394.00 -2.00 -0.51 394.00 396.00 100 39.40
L&E  2.76 2.76 2.76 2.76 0.00 0.00 2.74 2.76 6,601 18.22
MODERN  3.70 3.70 3.66 3.66 -0.04 -1.08 3.64 3.66 53,000 194.06
OGC  34.25 34.25 33.75 33.75 -0.25 -0.74 33.75 35.25 2,102 70.99
ROCK  - - - - - - 16.10 19.80 - -
SIAM  2.26 2.26 2.24 2.24 -0.04 -1.75 2.22 2.24 343,300 769.13
TSR  2.20 2.22 2.16 2.16 -0.04 -1.82 2.16 2.18 892,600 1,959.65

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  4.14 4.14 4.08 4.10 -0.04 -0.97 4.08 4.10 81,201 331.66
DDD  31.25 31.50 30.50 30.50 -1.25 -3.94 30.50 30.75 376,908 11,700.76
JCT  87.00 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 83.00 87.00 100 8.70
OCC  16.10 16.10 15.80 15.80 -0.80 -4.82 16.00 16.90 300 4.77
S & J  - - - - - - 24.00 24.60 - -
STHAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  11.30 11.50 11.30 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 81,300 923.53
TOG  4.94 5.00 4.94 4.98 +0.04 +0.81 4.96 4.98 29,300 144.83

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  37.50 37.50 36.50 37.00 -0.50 -1.33 36.75 37.00 449,149 16,575.38
BBL  207.00 209.00 207.00 208.00 0.00 0.00 207.00 208.00 1,502,722 312,569.49
CIMBT  0.78 0.78 0.77 0.77 -0.02 -2.53 0.77 0.78 447,178 347.09
KBANK  191.50 192.00 189.50 190.00 -3.00 -1.55 190.00 190.50 5,060,559 966,005.70
KKP  69.75 70.00 69.25 69.25 -0.75 -1.07 69.25 69.50 1,828,603 127,341.18
KTB  19.00 19.10 18.80 18.90 -0.30 -1.56 18.80 18.90 23,303,415 441,438.12
LHFG  1.50 1.50 1.48 1.48 -0.02 -1.33 1.47 1.48 1,061,909 1,574.63
SCB  133.50 134.50 132.00 132.00 -3.00 -2.22 132.00 132.50 6,505,258 866,901.45
TCAP  55.50 55.50 54.25 54.50 -1.25 -2.24 54.25 54.50 2,533,537 139,104.02
TISCO  89.50 89.75 88.75 89.00 -0.75 -0.84 88.75 89.00 2,846,163 254,019.68
TMB  2.10 2.12 2.08 2.08 -0.04 -1.89 2.08 2.10 55,020,394 115,388.82

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.49 0.50 0.49 0.50 -0.01 -1.96 0.49 0.50 74,500 37.25
AEONTS  180.00 181.00 179.00 180.00 -2.50 -1.37 180.00 180.50 113,223 20,394.17
AMANAH  1.76 1.78 1.69 1.73 -0.04 -2.26 1.70 1.73 4,076,700 7,062.52
ASAP  3.20 3.24 3.18 3.18 -0.04 -1.24 3.16 3.18 290,523 930.63
ASK  23.10 23.10 22.90 23.00 0.00 0.00 22.90 23.00 158,400 3,631.90
ASP  3.10 3.10 3.06 3.08 -0.02 -0.65 3.06 3.08 730,100 2,248.40
BFIT  17.80 17.80 17.60 17.70 -0.10 -0.56 17.60 17.70 25,400 448.67
CGH  0.93 0.93 0.90 0.90 -0.03 -3.23 0.91 0.93 343,800 313.65
CNS  1.86 1.89 1.86 1.89 +0.02 +1.07 1.88 1.89 53,500 100.56
ECL  1.68 1.68 1.66 1.67 0.00 0.00 1.66 1.67 559,400 935.33
FNS  3.64 3.64 3.64 3.64 -0.02 -0.55 3.64 3.70 100 0.36
FSS  1.82 1.83 1.82 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 26,800 48.78
GBX  0.63 0.64 0.62 0.63 0.00 0.00 0.62 0.63 965,100 608.95
GL  6.80 6.80 6.65 6.65 -0.10 -1.48 6.60 6.65 389,693 2,605.61
IFS  3.00 3.02 3.00 3.00 0.00 0.00 2.98 3.00 39,896 119.70
JMT  13.80 14.10 13.70 13.80 -0.20 -1.43 13.70 13.80 972,706 13,474.97
KCAR  11.50 11.50 11.40 11.40 -0.20 -1.72 11.40 11.50 23,101 264.58
KGI  4.82 4.84 4.80 4.82 -0.02 -0.41 4.80 4.82 2,352,890 11,324.95
KTC  33.75 35.25 33.75 34.00 -0.25 -0.73 34.00 34.25 15,927,077 547,490.50
MBKET  10.10 10.30 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 47,800 486.54
MFC  18.50 18.50 18.40 18.40 -0.10 -0.54 18.30 18.40 19,600 360.70
ML  1.00 1.00 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 4,700 4.70
MTC  45.25 46.00 44.50 44.75 -1.50 -3.24 44.50 44.75 6,012,624 271,726.36
PE <C, NP> 0.19 0.19 0.18 0.18 -0.01 -5.26 0.18 0.19 76,600 14.10
PL  3.50 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 3.44 3.50 2,400 8.40
S11  7.30 7.45 7.30 7.35 -0.05 -0.68 7.35 7.40 125,900 921.91
SAWAD  52.50 53.25 51.75 52.00 -1.00 -1.89 51.75 52.00 1,550,879 81,485.25
THANI  5.70 5.75 5.65 5.65 -0.15 -2.59 5.65 5.70 4,323,570 24,622.84
TK  - - - - - - 9.50 9.60 - -
TNITY  5.35 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00 5.35 5.40 15,700 84.00
UOBKH  3.56 3.56 3.56 3.56 0.00 0.00 3.56 3.62 48,000 170.88
ZMICO  1.07 1.08 1.06 1.08 0.00 0.00 1.07 1.08 196,505 210.77

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  45.50 46.00 45.50 45.50 0.00 0.00 45.25 45.50 49,107 2,246.29
BKI  325.00 325.00 324.00 325.00 0.00 0.00 324.00 325.00 807 262.17
BLA  27.50 27.75 27.25 27.25 -0.50 -1.80 27.25 27.50 152,302 4,186.56
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  31.75 31.75 31.75 31.75 0.00 0.00 31.50 32.75 2,100 66.68
INSURE  - - - - - - 33.75 46.75 - -
MTI  91.25 91.75 91.25 91.75 +0.50 +0.55 91.25 91.75 700 63.92
NKI  - - - - - - 53.75 61.75 - -
NSI  77.00 77.00 77.00 77.00 +0.50 +0.65 76.50 77.25 500 38.50
SMK  38.00 38.00 37.00 37.50 -0.50 -1.32 37.75 38.00 2,900 108.40
THRE  0.77 0.77 0.75 0.76 -0.01 -1.30 0.75 0.76 261,300 199.45
THREL  5.65 5.70 5.60 5.65 -0.05 -0.88 5.60 5.65 147,000 827.70
TIC  49.50 49.50 49.50 49.50 0.00 0.00 47.00 49.50 302 14.98
TIP  22.40 22.50 22.30 22.40 -0.10 -0.44 22.30 22.40 111,509 2,497.11
TQM  30.00 31.25 29.50 31.00 +0.25 +0.81 30.75 31.00 1,347,402 41,373.59
TSI <C> 0.70 0.72 0.70 0.72 +0.02 +2.86 0.71 0.72 893,003 632.93
TVI  3.84 3.88 3.82 3.86 -0.02 -0.52 3.86 3.88 221,700 853.36

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  18.90 18.90 18.60 18.70 -0.20 -1.06 18.70 18.80 632,650 11,856.92
APCS  4.64 4.64 4.64 4.64 -0.06 -1.28 4.62 4.68 35,000 162.40
BAT-3K  - - - - - - 219.00 266.00 - -
CWT  3.14 3.14 3.10 3.10 -0.06 -1.90 3.10 3.12 17,000 53.10
EASON  2.26 2.26 2.26 2.26 +0.04 +1.80 2.20 2.26 600 1.36
GYT  354.00 354.00 351.00 354.00 -2.00 -0.56 348.00 358.00 700 246.80
HFT  2.98 2.98 2.94 2.94 -0.04 -1.34 2.92 2.94 65,200 192.50
IHL  7.65 7.70 7.65 7.70 0.00 0.00 7.65 7.70 70,100 538.62
INGRS  0.67 0.68 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 193,800 131.17
IRC  18.70 18.80 18.60 18.70 -0.10 -0.53 18.70 18.80 9,200 172.03
PCSGH  6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 6.75 6.80 200,000 1,360.00
SAT  18.00 18.00 17.80 17.90 -0.20 -1.10 17.80 18.00 81,701 1,459.69
SPG  - - - - - - 13.50 14.00 - -
STANLY  228.00 228.00 226.00 226.00 -2.00 -0.88 225.00 226.00 3,400 771.10
TKT  - - - - - - 1.53 1.59 - -
TNPC  - - - - - - 1.23 1.26 - -
TRU  5.00 5.00 4.90 4.98 0.00 0.00 4.92 4.98 48,800 239.87
TSC  12.50 12.50 12.50 12.50 -0.30 -2.34 12.50 12.70 1,800 22.50
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.54 1.62 1.54 1.58 +0.01 +0.64 1.57 1.58 18,313,200 29,190.34
ASEFA  5.40 5.45 5.40 5.40 -0.10 -1.82 5.40 5.45 60,100 324.72
CPT  1.11 1.12 1.09 1.11 -0.01 -0.89 1.10 1.11 3,494,609 3,877.80
CRANE  - - - - - - 1.72 1.74 - -
CTW  8.40 8.45 8.35 8.45 0.00 0.00 8.45 8.50 205,801 1,730.44
FMT  24.20 24.20 24.10 24.20 0.00 0.00 24.10 24.30 4,300 104.01
HTECH  5.20 5.25 4.90 4.98 -0.27 -5.14 4.96 4.98 1,483,600 7,439.89
KKC  1.18 1.18 1.12 1.12 -0.06 -5.08 1.13 1.17 50,200 57.27
PK  2.28 2.30 2.28 2.28 0.00 0.00 2.28 2.30 78,800 180.20
SNC  13.70 13.70 13.60 13.70 +0.10 +0.74 13.60 13.70 72,000 980.39
TCJ  4.98 4.98 4.96 4.96 -0.04 -0.80 4.96 5.00 15,100 75.09
VARO  - - - - - - 6.35 8.55 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  10.10 10.20 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 453,100 4,556.51

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  43.50 43.50 42.75 43.25 -0.25 -0.57 43.00 43.25 13,000 562.50
CMAN  2.72 2.76 2.72 2.72 -0.02 -0.73 2.70 2.72 200,300 545.46
GC  5.30 5.30 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 40,315 212.00
GGC  10.40 10.40 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 190,001 1,971.36
GIFT  3.88 3.88 3.86 3.88 0.00 0.00 3.86 3.90 33,500 129.98
IVL  49.00 49.50 48.25 48.50 -1.25 -2.51 48.25 48.50 25,452,545 1,245,815.07
NFC  - - - - - - 5.90 6.20 - -
PATO  12.60 12.60 12.40 12.60 0.00 0.00 12.40 12.60 53,000 664.60
PMTA  9.95 9.95 9.90 9.90 -0.10 -1.00 9.85 10.00 4,023 39.84
PTTGC  67.75 68.25 67.00 67.25 -1.50 -2.18 67.25 67.50 17,299,562 1,171,213.52
SUTHA  3.92 3.92 3.90 3.90 0.00 0.00 3.88 3.92 212,700 829.53
TCCC  28.75 28.75 28.50 28.75 0.00 0.00 28.50 28.75 1,201 34.28
TPA  6.60 6.60 6.55 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 1,400 9.19
UP  - - - - - - 19.20 23.80 - -
VNT  24.60 24.70 24.20 24.40 -0.50 -2.01 24.30 24.40 630,370 15,429.59
WG  - - - - - - 154.00 165.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  7.00 7.80 7.00 7.80 +0.05 +0.65 7.70 7.80 1,200 9.25
ALUCON  178.50 178.50 178.50 178.50 0.00 0.00 178.00 178.50 500 89.25
BGC  11.80 11.80 11.00 11.20 -0.60 -5.08 11.10 11.20 4,265,035 48,615.81
CSC  - - - - - - 42.75 44.50 - -
NEP <C> 0.32 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.30 0.31 250,600 77.69
NPPG  1.10 1.12 1.10 1.11 0.00 0.00 1.11 1.12 554,400 614.39
PTL  15.70 15.70 15.30 15.30 -0.30 -1.92 15.30 15.40 182,332 2,818.34
SITHAI  1.19 1.19 1.18 1.18 -0.01 -0.84 1.17 1.18 227,200 269.02
SLP  0.85 0.87 0.84 0.85 -0.01 -1.16 0.84 0.85 28,200 24.16
SMPC  11.00 11.10 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 145,900 1,605.90
SPACK  - - - - - - 1.81 1.88 - -
TCOAT  - - - - - - 29.00 35.00 - -
TFI <C, NP> 0.30 0.30 0.28 0.30 0.00 0.00 0.28 0.30 800 0.24
THIP  22.00 22.10 21.90 21.90 -0.10 -0.45 21.90 22.10 16,500 362.95
TMD  22.20 22.20 22.10 22.10 -0.10 -0.45 21.70 22.10 6,501 144.06
TOPP  - - - - - - 189.50 220.00 - -
TPBI  5.15 5.25 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.20 75,301 389.01
TPP  - - - - - - 16.20 19.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  1.77 1.77 1.75 1.77 0.00 0.00 1.74 1.76 143,400 251.20
BSBM  0.91 0.91 0.90 0.91 +0.01 +1.11 0.90 0.91 29,201 26.54
CEN  1.06 1.07 1.06 1.06 +0.01 +0.95 1.06 1.07 294,402 312.07
CITY  2.28 2.28 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 8,400 18.86
CSP  1.16 1.19 1.16 1.19 -0.02 -1.65 1.16 1.20 1,700 2.01
GJS <C> 0.13 0.13 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 14,491,400 1,864.49
GSTEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  0.88 0.89 0.88 0.89 0.00 0.00 0.88 0.89 131,900 116.31
LHK  3.76 3.76 3.74 3.74 0.00 0.00 3.72 3.74 74,600 279.64
MAX  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 3,037,800 57.17
MCS  6.55 6.55 6.45 6.45 -0.10 -1.53 6.45 6.50 348,900 2,263.99
MILL  1.21 1.22 1.20 1.21 -0.02 -1.63 1.20 1.21 139,003 168.41
PAP  2.88 2.88 2.84 2.86 -0.02 -0.69 2.84 2.86 92,800 265.30
PERM  1.73 1.73 1.72 1.72 -0.02 -1.15 1.72 1.73 69,203 119.50
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.52 0.52 0.50 0.51 -0.02 -3.77 0.50 0.51 538,200 271.72
SMIT  5.75 5.75 5.70 5.75 0.00 0.00 5.70 5.75 141,700 809.70
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  2.82 2.82 2.80 2.80 -0.04 -1.41 2.80 2.82 45,900 128.84
TGPRO  0.13 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 1,081,200 141.62
THE  1.90 1.92 1.89 1.90 -0.01 -0.52 1.90 1.91 4,282,400 8,152.71
TIW  - - - - - - 197.00 218.00 - -
TMT  6.50 6.50 6.35 6.40 -0.05 -0.78 6.35 6.40 51,861 332.72
TSTH  0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.74 0.75 860,100 636.47
TWP  - - - - - - 3.70 3.78 - -
TYCN  2.70 2.70 2.70 2.70 +0.02 +0.75 2.64 2.70 600 1.62

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 313,624 112.90
COTTO  2.06 2.10 2.06 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 139,600 290.18
DCC  2.18 2.22 2.16 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.18 3,077,301 6,712.96
DCON  0.50 0.50 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.49 0.50 2,324,702 1,139.71
DRT  5.45 5.50 5.40 5.40 -0.05 -0.92 5.40 5.45 254,801 1,385.45
EPG  6.50 6.50 6.35 6.40 -0.10 -1.54 6.35 6.40 1,342,000 8,585.30
GEL  0.27 0.28 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 571,600 155.33
PPP  2.68 2.68 2.66 2.66 -0.02 -0.75 2.64 2.66 2,400 6.39
Q-CON  5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 10,000 50.00
RCI  3.96 3.96 3.94 3.94 -0.04 -1.01 3.94 4.00 5,500 21.73
SCC  478.00 482.00 478.00 478.00 -6.00 -1.24 478.00 480.00 1,157,403 555,484.79
SCCC  224.00 224.00 222.00 222.00 -3.00 -1.33 222.00 223.00 82,913 18,485.32
SCP  7.80 7.85 7.80 7.85 0.00 0.00 7.80 7.85 43,400 338.54
SKN  2.86 2.90 2.82 2.84 -0.02 -0.70 2.82 2.86 461,700 1,317.29
TASCO  15.40 15.50 15.30 15.40 -0.10 -0.65 15.30 15.40 1,272,001 19,611.75
TCMC  2.92 2.94 2.88 2.90 -0.04 -1.36 2.90 2.92 611,800 1,784.81
TOA  31.50 32.00 31.25 31.25 -0.50 -1.57 31.25 31.50 810,403 25,613.10
TPIPL  2.00 2.04 1.98 1.99 -0.03 -1.49 1.99 2.00 11,407,563 22,789.29
UMI  1.21 1.21 1.19 1.21 0.00 0.00 1.19 1.21 104,601 124.82
VNG  5.75 5.75 5.70 5.70 -0.05 -0.87 5.70 5.75 45,255 260.06
WIIK  1.97 2.00 1.96 1.99 +0.01 +0.51 1.97 1.99 178,400 353.24

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.35 6.35 6.35 6.35 0.00 0.00 6.35 6.40 8,000 50.80
AMATA  20.90 21.30 20.90 20.90 -0.30 -1.42 20.90 21.00 8,465,511 178,295.74
AMATAV  5.25 5.35 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 91,700 485.66
ANAN  3.58 3.58 3.50 3.52 -0.06 -1.68 3.50 3.52 6,810,219 21,768.43
AP  6.75 6.80 6.65 6.70 -0.05 -0.74 6.65 6.70 4,864,118 32,644.32
APEX <C> 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 40,101 7.62
AQ <C> 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 1,489,500 39.16
BLAND  1.60 1.61 1.59 1.59 -0.02 -1.24 1.59 1.60 8,633,166 13,806.77
BROCK  - - - - - - 1.92 1.99 - -
CGD  1.14 1.15 1.13 1.13 -0.02 -1.74 1.13 1.14 316,001 358.35
CI  1.30 1.30 1.29 1.29 +0.02 +1.57 1.26 1.29 3,907 5.05
CPN  72.25 73.50 72.00 72.50 -0.50 -0.68 72.25 72.50 7,021,144 510,453.78
ESTAR  0.54 0.55 0.53 0.54 0.00 0.00 0.53 0.54 1,817,300 971.24
EVER  0.52 0.52 0.50 0.51 -0.01 -1.92 0.50 0.51 3,257,300 1,667.94
FPT  17.30 17.30 16.90 16.90 -0.40 -2.31 16.90 17.10 169,001 2,877.33
GLAND  2.60 2.60 2.58 2.60 -0.02 -0.76 2.58 2.62 14,400 37.43
GOLD  8.35 8.40 8.35 8.35 0.00 0.00 8.35 8.40 527,902 4,408.00
GREEN  - - - - - - 1.11 1.12 - -
J  1.23 1.23 1.18 1.21 -0.01 -0.82 1.20 1.22 29,001 34.61
JCK  1.64 1.65 1.64 1.64 -0.02 -1.20 1.63 1.64 140,700 230.75
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  1.79 1.79 1.78 1.78 -0.02 -1.11 1.77 1.79 4,000 7.12
LALIN  4.64 4.68 4.60 4.68 0.00 0.00 4.64 4.68 359,601 1,663.24
LH  10.50 10.60 10.40 10.60 -0.10 -0.93 10.50 10.60 16,145,928 169,858.61
LPN  6.70 6.75 6.65 6.70 -0.05 -0.74 6.65 6.70 909,203 6,097.64
MBK  20.30 20.40 20.20 20.20 -0.20 -0.98 20.20 20.30 795,200 16,135.23
MJD  3.28 3.28 3.24 3.24 -0.06 -1.82 3.22 3.24 25,900 84.17
MK  3.70 3.74 3.70 3.74 +0.04 +1.08 3.72 3.74 195,200 726.08
NCH  - - - - - - 0.94 0.95 - -
NNCL  1.78 1.79 1.78 1.79 0.00 0.00 1.78 1.79 53,900 96.00
NOBLE  13.80 13.90 13.80 13.80 +0.10 +0.73 13.80 13.90 157,601 2,175.43
NUSA  0.44 0.45 0.42 0.43 -0.02 -4.44 0.42 0.43 6,115,115 2,665.51
NVD  3.22 3.24 3.20 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.22 7,500 24.16
ORI  7.00 7.05 6.80 6.85 -0.20 -2.84 6.80 6.85 3,932,779 27,215.48
PACE <C> 0.23 0.23 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 13,459,610 2,961.75
PF  0.81 0.81 0.80 0.80 -0.01 -1.23 0.80 0.81 8,006,500 6,406.53
PLAT  6.65 6.70 6.55 6.60 -0.05 -0.75 6.60 6.65 669,342 4,433.58
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.58 1.58 1.58 1.58 +0.05 +3.27 1.53 1.58 100 0.16
PRIN  1.61 1.61 1.59 1.60 0.00 0.00 1.60 1.61 96,400 154.75
PSH  18.00 18.00 17.80 17.80 -0.20 -1.11 17.80 17.90 202,306 3,618.73
QH  2.90 2.92 2.88 2.88 -0.04 -1.37 2.88 2.90 41,411,205 119,866.47
RICHY  1.64 1.64 1.62 1.62 -0.02 -1.22 1.62 1.63 2,057,100 3,348.08
RML  1.26 1.30 1.26 1.27 0.00 0.00 1.27 1.28 597,400 765.01
ROJNA  5.05 5.05 4.98 5.00 -0.05 -0.99 4.98 5.00 538,460 2,694.88
S  3.24 3.26 3.22 3.22 -0.06 -1.83 3.22 3.24 1,847,900 5,999.02
SAMCO  1.72 1.72 1.70 1.72 0.00 0.00 1.71 1.72 177,571 303.87
SC  3.02 3.02 2.92 2.96 -0.16 -5.13 2.94 2.96 10,659,149 31,599.21
SENA  3.50 3.52 3.48 3.48 -0.06 -1.69 3.48 3.50 177,000 617.25
SF  7.50 7.60 7.45 7.45 -0.10 -1.32 7.45 7.50 888,860 6,674.07
SIRI  1.30 1.32 1.29 1.30 -0.02 -1.52 1.29 1.30 12,354,435 16,083.96
SPALI  18.30 18.50 18.10 18.30 -0.10 -0.54 18.30 18.40 1,594,372 29,168.58
U  2.26 2.26 2.16 2.18 -0.08 -3.54 2.18 2.20 6,127,697 13,519.06
UV  6.15 6.20 6.10 6.15 -0.10 -1.60 6.10 6.15 746,900 4,597.63
WHA  4.16 4.22 4.14 4.16 -0.04 -0.95 4.16 4.18 32,525,676 136,007.39
WIN  0.59 0.59 0.57 0.59 +0.01 +1.72 0.58 0.59 20,100 11.60

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  11.00 11.00 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 282,100 3,078.10
AMATAR  11.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 7,500 82.50
B-WORK  10.90 10.90 10.90 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 204,600 2,230.14
BKKCP  12.50 12.50 12.40 12.40 -0.10 -0.80 12.40 12.50 36,300 450.75
BOFFICE  14.10 14.10 13.90 14.00 -0.10 -0.71 13.90 14.00 166,951 2,350.81
CPNCG  15.30 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00 15.20 15.30 250,410 3,831.27
CPNREIT  28.25 28.50 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00 28.25 605,000 17,073.60
CPTGF  13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 12.90 13.00 5,000 65.00
CRYSTAL  9.10 9.10 9.10 9.10 +0.05 +0.55 9.05 9.10 2,800 25.48
CTARAF  4.68 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00 4.66 4.68 52,000 243.36
DREIT  5.55 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 14,820 82.25
ERWPF  - - - - - - 5.05 5.10 - -
FTREIT  12.70 12.90 12.70 12.80 +0.10 +0.79 12.80 12.90 898,270 11,498.97
FUTUREPF  23.00 23.00 22.90 22.90 -0.10 -0.43 22.80 23.00 50,100 1,147.30
GAHREIT  9.40 9.40 9.40 9.40 0.00 0.00 9.30 9.40 100 0.94
GLANDRT  12.30 12.30 12.30 12.30 0.00 0.00 12.30 12.40 200 2.46
GOLDPF  7.40 7.40 7.40 7.40 0.00 0.00 7.40 7.45 14,000 103.60
GVREIT  15.20 15.20 15.20 15.20 +0.20 +1.33 15.00 15.10 100 1.52
HPF  5.15 5.15 5.05 5.05 -0.15 -2.88 5.10 5.20 54,000 274.13
HREIT  7.80 7.85 7.70 7.75 -0.15 -1.90 7.70 7.75 418,321 3,255.56
IMPACT  21.00 21.20 21.00 21.10 0.00 0.00 21.10 21.20 73,101 1,543.33
KPNPF  - - - - - - 8.80 8.95 - -
LHHOTEL  18.00 18.00 17.90 17.90 +0.10 +0.56 17.90 18.00 133,100 2,393.09
LHPF  8.15 8.20 8.15 8.20 +0.05 +0.61 8.15 8.20 111,100 905.76
LHSC  16.40 16.50 16.40 16.40 -0.10 -0.61 16.40 16.50 46,000 754.45
LUXF  8.60 8.60 8.60 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 33,100 284.66
M-II  8.40 8.65 8.40 8.65 +0.20 +2.37 8.65 8.70 700 5.95
M-PAT  9.55 9.55 9.50 9.55 -0.05 -0.52 9.50 9.55 19,100 182.10
M-STOR  6.80 6.80 6.80 6.80 -0.20 -2.86 6.80 7.00 5,800 39.44
MIPF  - - - - - - 14.50 17.00 - -
MIT  - - - - - - 4.22 4.28 - -
MJLF  12.70 12.70 12.50 12.60 -0.10 -0.79 12.60 12.70 16,700 210.03
MNIT  - - - - - - 1.46 1.56 - -
MNIT2  - - - - - - 4.94 5.55 - -
MNRF  - - - - - - 3.42 3.46 - -
MONTRI  6.35 6.35 6.35 6.35 0.00 0.00 6.05 6.50 10,000 63.50
POPF  13.30 13.30 13.20 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.30 10,900 144.67
PPF  11.30 11.30 11.20 11.20 -0.10 -0.88 11.20 11.30 8,200 92.16
QHHR  8.60 8.60 8.60 8.60 +0.05 +0.58 8.55 8.60 156,200 1,343.32
QHOP <XD> 3.54 3.54 3.42 3.44 -0.40 -10.42 3.42 3.44 58,500 203.86
QHPF  12.70 12.80 12.60 12.70 0.00 0.00 12.60 12.70 1,542,200 19,503.61
SBPF  - - - - - - 2.54 2.80 - -
SHREIT  6.95 6.95 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 6,100 42.14
SIRIP  - - - - - - 11.20 11.30 - -
SPF  23.10 23.30 23.10 23.20 0.00 0.00 23.20 23.30 63,302 1,468.57
SPRIME  12.00 12.00 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 64,200 764.15
SRIPANWA  11.30 11.30 11.20 11.20 0.00 0.00 11.20 11.30 9,000 101.33
SSPF  9.45 9.45 9.40 9.40 -0.10 -1.05 9.35 9.40 25,400 239.28
SSTPF  - - - - - - 6.30 6.85 - -
SSTRT  6.05 6.05 6.05 6.05 -0.05 -0.82 6.00 6.05 6,600 39.93
TIF1  8.90 8.90 8.90 8.90 +0.05 +0.56 8.80 8.90 200 1.78
TLGF  19.70 19.70 19.60 19.60 0.00 0.00 19.60 19.70 267,500 5,264.89
TLHPF  - - - - - - 11.20 11.40 1 0.01
TNPF <NP> - - - - - - 3.20 3.36 - -
TPRIME  - - - - - - 13.70 13.90 - -
TTLPF  22.00 22.00 21.30 21.30 +0.40 +1.91 20.90 21.30 1,500 32.03
TU-PF  1.26 1.26 1.26 1.26 -0.47 -27.17 1.34 2.24 3,000 3.78
URBNPF  4.00 4.00 3.98 3.98 +0.02 +0.51 3.88 3.98 10,102 40.21
WHABT  9.90 9.90 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 9.95 500 4.95
WHART  13.40 13.90 13.40 13.80 +0.20 +1.47 13.80 13.90 988,431 13,646.39

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  1.98 1.98 1.97 1.97 -0.03 -1.50 1.97 1.98 36,820 72.66
CK  25.00 25.25 24.90 24.90 -0.35 -1.39 24.90 25.00 3,892,130 97,655.05
CNT  1.96 1.98 1.96 1.96 0.00 0.00 1.96 1.97 34,900 68.42
EMC  0.31 0.31 0.29 0.30 0.00 0.00 0.29 0.30 6,349,000 1,903.65
ITD  2.22 2.24 2.20 2.22 -0.04 -1.77 2.20 2.22 14,013,312 31,051.26
NWR  0.88 0.88 0.86 0.87 -0.01 -1.14 0.86 0.87 4,381,300 3,807.81
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.17 1.17 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.15 1.16 981,312 1,139.02
PREB  10.70 10.70 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 361,430 3,845.05
PYLON  6.50 6.50 6.35 6.35 -0.10 -1.55 6.35 6.40 239,100 1,527.84
SEAFCO  7.75 7.85 7.75 7.80 -0.05 -0.64 7.75 7.80 1,158,400 9,021.84
SQ  2.26 2.28 2.18 2.20 -0.08 -3.51 2.20 2.22 4,003,100 8,876.72
SRICHA  10.50 10.50 10.40 10.40 +0.20 +1.96 10.20 10.40 10,100 105.87
STEC  23.70 24.00 23.30 23.30 +0.30 +1.30 23.30 23.40 59,305,730 1,402,765.05
STPI  6.00 6.10 5.95 6.05 +0.15 +2.54 6.00 6.05 21,260,351 128,116.89
SYNTEC  2.74 2.74 2.68 2.70 -0.06 -2.17 2.70 2.72 3,340,000 9,012.20
TPOLY  2.78 2.78 2.70 2.72 -0.04 -1.45 2.70 2.72 171,400 466.64
TRC  0.34 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 644,249 219.76
TTCL  7.05 7.15 6.95 7.00 -0.05 -0.71 7.00 7.05 764,602 5,386.21
UNIQ  9.80 9.90 9.80 9.80 -0.15 -1.51 9.80 9.85 920,203 9,033.37

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  5.55 5.55 5.50 5.55 0.00 0.00 5.50 5.55 872,962 4,827.12
AI <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  0.80 0.81 0.80 0.80 -0.01 -1.23 0.80 0.81 570,403 456.32
BAFS  34.50 34.50 34.00 34.25 -0.50 -1.44 34.00 34.25 204,276 6,985.02
BANPU  16.00 16.30 15.80 15.80 -0.50 -3.07 15.80 15.90 14,618,240 234,801.70
BCP  32.75 32.75 32.25 32.25 -1.00 -3.01 32.25 32.50 1,477,894 48,051.16
BCPG  16.20 16.40 16.20 16.30 0.00 0.00 16.20 16.30 1,813,320 29,468.55
BGRIM  29.50 29.75 29.00 29.00 -0.50 -1.69 29.00 29.25 1,571,407 46,207.13
BPP  22.50 22.70 22.40 22.40 -0.20 -0.88 22.30 22.40 974,803 21,893.29
BRRGIF  10.00 10.00 9.95 9.95 -0.15 -1.49 9.95 10.10 30,000 298.50
CKP  4.86 4.90 4.84 4.84 -0.08 -1.63 4.84 4.86 14,719,802 71,640.25
DEMCO  2.90 2.92 2.88 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.92 185,800 537.49
EA  48.50 48.75 47.50 48.25 -0.75 -1.53 48.00 48.25 9,687,338 466,719.55
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  11.10 11.10 10.90 11.00 -0.10 -0.90 10.90 11.00 146,716 1,613.41
EGATIF  11.60 11.70 11.50 11.60 0.00 0.00 11.60 11.70 2,819,000 32,695.18
EGCO  280.00 291.00 280.00 283.00 0.00 0.00 283.00 284.00 988,447 282,323.94
ESSO  11.20 11.30 10.80 10.90 -0.50 -4.39 10.80 10.90 12,231,114 135,144.03
GLOW  90.75 91.00 90.75 91.00 0.00 0.00 90.75 91.00 1,619,851 147,064.47
GPSC  57.00 57.25 56.25 56.50 -1.00 -1.74 56.50 56.75 1,133,388 64,272.27
GULF  92.00 92.75 90.50 90.75 -1.75 -1.89 90.75 91.00 3,474,548 318,850.65
GUNKUL  3.10 3.14 3.08 3.08 -0.08 -2.53 3.08 3.10 8,409,300 26,097.96
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  5.75 5.80 5.65 5.65 -0.20 -3.42 5.65 5.70 72,102,797 412,445.98
LANNA  11.30 11.30 11.20 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 55,700 628.13
MDX  4.10 4.14 4.06 4.06 -0.08 -1.93 4.06 4.08 208,000 851.35
PTG  9.90 10.00 9.75 9.80 -0.20 -2.00 9.75 9.80 9,959,995 98,339.70
PTT  48.25 48.50 47.50 47.50 -1.25 -2.56 47.50 47.75 52,194,953 2,505,341.68
PTTEP  125.00 125.50 123.00 123.50 -3.00 -2.37 123.50 124.00 9,522,024 1,185,783.90
RATCH  55.75 58.25 55.75 57.25 +1.00 +1.78 57.00 57.25 4,944,212 282,518.72
RPC  0.47 0.48 0.47 0.47 0.00 0.00 0.47 0.48 378,300 178.33
SCG  4.44 4.46 4.36 4.36 +0.02 +0.46 4.36 4.44 400 1.77
SCI  2.28 2.30 2.26 2.28 -0.02 -0.87 2.26 2.28 207,300 472.07
SCN  3.86 3.90 3.80 3.86 0.00 0.00 3.82 3.86 199,300 765.68
SGP  9.35 9.50 9.20 9.25 -0.15 -1.60 9.25 9.30 2,741,910 25,591.67
SKE  1.08 1.08 1.07 1.08 0.00 0.00 1.08 1.09 1,163,200 1,255.24
SOLAR  2.02 2.02 1.99 1.99 -0.03 -1.49 1.99 2.00 975,200 1,947.08
SPCG  18.60 18.60 18.40 18.50 -0.20 -1.07 18.40 18.50 275,100 5,094.12
SPRC  11.10 11.10 10.80 10.90 -0.30 -2.68 10.80 10.90 10,575,501 115,376.96
SUPER  0.63 0.64 0.61 0.62 -0.02 -3.12 0.61 0.62 106,601,237 66,687.03
SUSCO  2.82 2.82 2.70 2.74 -0.08 -2.84 2.72 2.74 1,153,900 3,173.56
TAE  2.50 2.52 2.48 2.50 -0.02 -0.79 2.48 2.50 377,501 943.52
TCC  0.36 0.36 0.35 0.36 +0.01 +2.86 0.35 0.36 256,200 90.90
TOP  70.25 71.25 70.00 70.50 -1.50 -2.08 70.25 70.50 10,842,116 763,860.08
TPIPP  5.95 6.00 5.95 5.95 -0.05 -0.83 5.95 6.00 1,348,240 8,047.21
TTW  12.50 12.60 12.10 12.20 -0.40 -3.17 12.20 12.30 8,314,506 101,945.11
WHAUP  5.80 5.80 5.75 5.75 -0.10 -1.71 5.75 5.80 769,404 4,438.42
WP  5.35 5.55 5.35 5.45 -0.15 -2.68 5.35 5.40 445,980 2,413.59

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  12.10 12.20 12.00 12.00 -0.10 -0.83 12.00 12.10 29,550 357.81
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  6.55 6.65 6.50 6.55 -0.10 -1.50 6.50 6.55 18,152,885 119,099.87
BIG  1.26 1.27 1.25 1.26 0.00 0.00 1.25 1.26 939,000 1,182.66
BJC  49.75 50.50 49.25 49.25 -1.25 -2.48 49.25 49.50 4,454,344 222,783.14
COL  23.40 23.50 23.30 23.40 -0.20 -0.85 23.30 23.50 86,701 2,028.26
COM7  17.50 17.80 17.30 17.30 -0.50 -2.81 17.30 17.40 4,866,880 85,040.13
CPALL  75.00 75.50 74.00 74.25 -1.75 -2.30 74.25 74.50 36,159,229 2,698,243.43
CSS  1.97 1.97 1.97 1.97 -0.01 -0.51 1.96 1.97 293,500 578.20
FN  1.94 1.94 1.86 1.90 -0.04 -2.06 1.90 1.91 2,204,309 4,204.65
FTE  2.28 2.28 2.26 2.26 0.00 0.00 2.26 2.28 232,500 525.90
GLOBAL  17.80 17.90 17.20 17.30 -0.70 -3.89 17.20 17.30 5,317,105 93,161.66
HMPRO  15.10 15.20 15.00 15.10 -0.20 -1.31 15.00 15.10 8,211,054 124,273.46
IT  2.64 2.64 2.56 2.62 -0.04 -1.50 2.60 2.62 18,200 47.44
KAMART  3.70 3.72 3.64 3.64 -0.06 -1.62 3.64 3.66 372,106 1,370.74
LOXLEY  1.94 2.00 1.94 2.00 0.00 0.00 1.97 1.98 232,700 457.46
MAKRO  35.00 35.75 34.75 35.25 0.00 0.00 35.25 35.50 526,991 18,595.71
MC  9.70 9.70 9.65 9.65 -0.05 -0.52 9.60 9.65 175,372 1,694.05
MEGA  32.25 32.50 31.75 31.75 -0.75 -2.31 31.75 32.00 362,111 11,616.36
MIDA  0.60 0.60 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.60 98,714 58.30
ROBINS  57.50 58.00 56.50 56.75 -1.25 -2.16 56.50 56.75 1,508,589 86,263.13
RSP  3.58 3.60 3.56 3.58 +0.02 +0.56 3.56 3.58 113,400 405.73
SINGER  4.86 4.88 4.82 4.86 -0.04 -0.82 4.84 4.86 274,000 1,325.58
SPC  53.50 53.50 53.50 53.50 0.00 0.00 53.25 53.50 1,000 53.50
SPI  - - - - - - 70.50 73.00 - -

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  17.10 17.10 17.10 17.10 -0.10 -0.58 17.10 17.40 500 8.55
BCH  16.80 16.90 16.50 16.70 -0.20 -1.18 16.60 16.70 5,035,723 84,176.79
BDMS  24.30 24.40 24.10 24.10 -0.40 -1.63 24.10 24.20 31,398,062 761,810.62
BH  177.00 178.00 175.00 175.00 -3.50 -1.96 175.00 175.50 579,806 102,327.93
CHG  1.92 1.93 1.90 1.90 -0.03 -1.55 1.90 1.91 14,519,802 27,813.68
CMR  2.32 2.34 2.32 2.32 -0.02 -0.85 2.32 2.34 11,402 26.45
EKH  5.50 5.55 5.45 5.45 -0.10 -1.80 5.45 5.50 173,903 955.27
KDH  - - - - - - 95.50 118.00 - -
LPH  5.35 5.40 5.30 5.35 0.00 0.00 5.30 5.35 108,000 576.12
M-CHAI  - - - - - - 180.00 181.00 - -
NEW  - - - - - - 51.25 64.75 - -
NTV  54.75 54.75 54.50 54.50 -0.25 -0.46 54.25 54.75 4,100 223.48
PR9  11.00 11.20 10.70 10.80 -0.40 -3.57 10.70 10.80 1,519,708 16,551.13
PRINC  4.76 4.76 4.70 4.72 -0.10 -2.07 4.72 4.74 216,973 1,028.16
RAM  3,306.00 3,306.00 3,290.00 3,300.00 -6.00 -0.18 3,290.00 3,340.00 521 1,719.90
RJH  21.70 21.70 21.30 21.40 -0.40 -1.83 21.30 21.40 215,600 4,635.74
RPH  4.80 4.80 4.80 4.80 -0.02 -0.41 4.78 4.80 5,900 28.32
SKR  4.12 4.14 4.12 4.12 0.00 0.00 4.12 4.14 157,280 648.48
SVH  438.00 444.00 438.00 444.00 -2.00 -0.45 440.00 444.00 3,201 1,414.85
THG  31.50 31.50 31.00 31.25 -0.25 -0.79 31.00 31.25 161,800 5,055.52
VIBHA  1.97 1.97 1.92 1.93 -0.04 -2.03 1.92 1.93 3,042,634 5,920.09
VIH  6.35 6.35 6.20 6.25 -0.10 -1.57 6.25 6.30 148,100 934.16
WPH  2.54 2.54 2.52 2.52 -0.02 -0.79 2.52 2.54 37,200 93.89

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.96 5.00 4.96 4.96 -0.04 -0.80 4.96 4.98 5,400 26.86
AQUA  0.45 0.46 0.45 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 10,443,103 4,723.88
AS <C> 0.79 0.87 0.79 0.87 +0.06 +7.41 0.81 0.88 2,400 1.92
BEC  6.50 6.60 6.45 6.50 -0.10 -1.52 6.50 6.55 5,781,302 37,765.58
EPCO  3.34 3.34 3.22 3.22 -0.14 -4.17 3.22 3.24 1,893,400 6,187.47
FE  - - - - - - 215.00 232.00 - -
GPI  2.16 2.18 2.14 2.16 0.00 0.00 2.16 2.18 627,500 1,351.27
GRAMMY  7.90 8.15 7.90 8.05 +0.20 +2.55 7.90 8.05 52,617 421.39
MACO  1.52 1.58 1.52 1.55 +0.01 +0.65 1.55 1.56 25,847,264 40,309.78
MAJOR  27.50 28.25 27.00 27.75 0.00 0.00 27.75 28.00 1,468,922 41,027.29
MATCH  2.10 2.10 2.08 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 1,193,000 2,505.29
MATI  4.88 5.15 4.88 5.15 +0.25 +5.10 5.00 5.10 141,200 721.86
MCOT  9.95 10.10 9.95 10.00 -0.20 -1.96 9.95 10.00 21,402 213.85
MONO  1.74 1.74 1.71 1.71 -0.03 -1.72 1.70 1.71 1,229,174 2,116.11
MPIC <C> 1.51 1.51 1.51 1.51 0.00 0.00 1.50 1.60 10,000 15.10
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  6.35 6.45 6.30 6.35 -0.05 -0.78 6.35 6.40 10,531,700 67,129.09
POST  1.98 2.02 1.98 2.02 +0.04 +2.02 2.00 2.06 3,800 7.57
PRAKIT  12.40 12.40 12.40 12.40 -0.10 -0.80 12.30 12.40 1,100 13.64
RS  17.90 18.10 17.80 17.90 -0.30 -1.65 17.90 18.00 3,535,402 63,436.15
SE-ED  2.68 2.68 2.64 2.64 -0.02 -0.75 2.64 2.68 300 0.80
SMM <C> 2.28 2.38 2.28 2.38 0.00 0.00 2.38 2.40 62,600 148.03
SPORT <C> 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 11,400 2.05
TBSP  - - - - - - 13.40 15.20 - -
TH  0.69 0.69 0.68 0.68 -0.02 -2.86 0.68 0.69 305,300 207.95
TKS  8.15 8.15 8.00 8.00 -0.15 -1.84 8.00 8.05 335,320 2,704.62
TRITN  0.35 0.35 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.33 0.34 24,328,300 8,283.41
VGI  7.85 7.90 7.80 7.85 0.00 0.00 7.85 7.90 3,677,620 28,871.03
WAVE  - - - - - - 1.93 1.97 - -
WORK  23.50 23.70 23.10 23.20 -0.30 -1.28 23.10 23.20 2,389,617 55,886.74

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.18 1.18 1.17 1.17 -0.02 -1.68 1.17 1.18 9,251,600 10,860.68
GENCO  0.77 0.78 0.76 0.77 0.00 0.00 0.77 0.78 21,939,700 16,893.60
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
TEAMG  2.20 2.20 2.08 2.10 -0.10 -4.55 2.08 2.10 2,717,000 5,812.56

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  7.60 7.60 7.60 7.60 -0.10 -1.30 7.50 7.70 200 1.52
CENTEL  42.75 43.25 42.50 43.00 -0.50 -1.15 42.75 43.00 4,275,141 183,380.18
CSR  - - - - - - 66.00 70.00 - -
DTC  10.60 10.60 10.50 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 83,800 883.76
ERW  7.10 7.20 7.00 7.05 -0.10 -1.40 7.05 7.10 3,984,512 28,314.77
GRAND <XA> 0.93 0.94 0.92 0.93 -0.01 -1.06 0.93 0.94 700,541 651.80
LRH  65.00 65.50 64.00 64.25 -0.75 -1.15 64.25 65.00 9,700 628.98
MANRIN  31.50 34.00 31.50 32.25 +1.25 +4.03 32.25 33.50 21,001 693.51
OHTL  - - - - - - 454.00 464.00 1 0.48
ROH  48.00 48.00 48.00 48.00 -0.25 -0.52 42.50 48.00 100 4.80
SHANG  85.25 85.25 85.25 85.25 -1.75 -2.01 82.75 86.75 100 8.52

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  4.12 4.12 4.00 4.02 -0.12 -2.90 4.02 4.04 16,316,103 66,311.20
AOT  67.75 68.00 67.25 67.50 -0.75 -1.10 67.25 67.50 12,987,730 879,187.76
ASIMAR  2.04 2.04 2.02 2.04 0.00 0.00 2.02 2.04 6,100 12.44
B  0.48 0.48 0.47 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 30,200 14.20
BA  11.90 11.90 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.80 11.90 273,401 3,237.12
BEM  10.20 10.20 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 33,461,127 338,278.71
BTS  10.80 10.90 10.70 10.70 -0.20 -1.83 10.70 10.80 15,547,030 167,932.46
BTSGIF  12.00 12.00 11.90 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 486,820 5,836.01
III  6.20 6.35 6.20 6.30 -0.10 -1.56 6.25 6.30 1,123,503 7,046.13
JUTHA <C> 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.69 40,000 26.80
JWD  8.20 8.30 8.15 8.15 -0.15 -1.81 8.15 8.20 1,432,523 11,746.77
KWC  - - - - - - 280.00 291.00 - -
NOK <C> 2.34 2.34 2.24 2.34 0.00 0.00 2.30 2.36 2,151,400 4,952.31
NYT  5.10 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 208,701 1,048.20
PRM  6.35 6.40 6.20 6.25 -0.20 -3.10 6.25 6.30 5,881,302 37,206.29
PSL  8.20 8.20 8.05 8.10 -0.15 -1.82 8.05 8.10 1,408,000 11,461.95
RCL  4.68 4.68 4.60 4.60 -0.04 -0.86 4.60 4.62 25,600 118.46
TFFIF  10.80 10.80 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 2,012,110 21,689.24
THAI  12.30 12.40 12.10 12.10 -0.40 -3.20 12.10 12.20 794,494 9,727.54
TSTE  5.55 6.40 5.55 6.40 -0.65 -9.22 6.40 6.60 1,700 9.94
TTA  5.20 5.20 5.10 5.15 -0.05 -0.96 5.15 5.20 306,542 1,579.86
WICE  4.14 4.14 4.10 4.10 -0.04 -0.97 4.10 4.12 153,100 633.09

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  1.80 1.80 1.78 1.78 -0.02 -1.11 1.78 1.79 163,500 291.67
DELTA  70.50 70.75 70.25 70.50 -0.25 -0.35 70.50 70.75 3,186,970 224,673.07
EIC <C> 0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 1,427,500 71.20
HANA  30.75 31.50 30.50 31.25 +0.50 +1.63 31.00 31.25 2,287,874 71,161.47
KCE <XD> 24.50 24.50 24.10 24.20 -0.70 -2.81 24.10 24.20 2,818,312 68,510.17
METCO  - - - - - - 177.00 183.00 - -
SMT  2.08 2.08 2.04 2.06 0.00 0.00 2.04 2.06 16,400 33.51
SPPT  4.08 4.10 4.08 4.08 -0.06 -1.45 4.08 4.10 29,600 120.97
SVI  4.80 4.80 4.74 4.74 -0.06 -1.25 4.76 4.78 653,350 3,117.70
TEAM  1.15 1.19 1.12 1.16 0.00 0.00 1.16 1.17 3,899,102 4,581.79

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP <C> 0.33 0.33 0.32 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 348,600 114.72
ADVANC  182.00 183.50 180.50 181.00 -5.00 -2.69 181.00 181.50 3,652,855 665,058.81
AIT  21.70 21.80 21.60 21.60 -0.10 -0.46 21.60 21.70 92,702 2,004.66
ALT  2.94 3.22 2.94 2.96 -0.14 -4.52 2.96 2.98 609,801 1,804.45
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  15.20 15.30 15.20 15.20 -0.10 -0.65 15.20 15.30 5,346,032 81,602.72
DTAC  51.25 51.50 50.25 50.25 -1.50 -2.90 50.25 50.50 2,835,983 144,228.29
FORTH  6.25 6.25 6.15 6.15 -0.20 -3.15 6.15 6.25 62,102 385.60
HUMAN  9.40 9.50 9.40 9.40 0.00 0.00 9.40 9.45 103,601 974.48
ILINK  4.76 4.76 4.74 4.74 -0.02 -0.42 4.74 4.76 69,702 330.39
INET  3.28 3.28 3.22 3.24 0.00 0.00 3.22 3.26 177,108 573.86
INTUCH  57.00 57.00 56.00 56.50 -1.00 -1.74 56.50 56.75 7,645,709 431,927.94
JAS  5.85 5.95 5.80 5.80 -0.15 -2.52 5.80 5.85 22,819,548 134,090.02
JASIF  10.10 10.20 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 2,693,303 27,209.63
JMART  8.10 8.15 7.80 7.85 -0.30 -3.68 7.85 7.90 3,857,003 30,688.74
JTS  1.44 1.44 1.41 1.41 -0.03 -2.08 1.41 1.45 2,100 2.97
MFEC  3.50 3.60 3.50 3.54 +0.04 +1.14 3.50 3.52 53,200 186.24
MSC  7.05 7.20 7.05 7.10 -0.05 -0.70 7.05 7.15 54,900 390.23
PT  5.90 5.90 5.80 5.85 -0.05 -0.85 5.80 5.85 156,112 916.45
SAMART  7.45 7.50 7.40 7.50 -0.05 -0.66 7.50 7.55 229,500 1,706.34
SAMTEL  7.55 7.60 7.30 7.40 -0.20 -2.63 7.35 7.40 268,500 1,991.90
SDC  0.37 0.37 0.35 0.36 -0.01 -2.70 0.35 0.36 1,917,000 693.70
SIS  11.60 11.80 11.60 11.70 +0.10 +0.86 11.60 11.70 79,213 923.78
SVOA  1.18 1.18 1.17 1.17 -0.01 -0.85 1.17 1.18 207,800 244.90
SYMC  5.05 5.05 5.05 5.05 0.00 0.00 5.00 5.05 1,108 5.60
SYNEX  11.90 11.90 11.60 11.70 -0.30 -2.50 11.60 11.70 774,130 9,075.07
THCOM  7.25 7.30 7.15 7.20 -0.20 -2.70 7.20 7.25 596,214 4,305.11
TRUE  4.78 4.82 4.72 4.74 -0.10 -2.07 4.72 4.74 59,796,303 285,530.64
TWZ  0.09 0.10 0.08 0.09 -0.01 -10.00 0.08 0.09 20,030,606 1,797.41
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่