สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/10/2021 16:11:48
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,642.61 +5.06 +0.31 1,646.50 1,639.16 23,015,051 54,836.74
SET50 988.70 +2.84 +0.29 991.66 985.73 987,322 25,170.62
SET100 2,251.17 +6.45 +0.29 2,257.70 2,245.12 1,993,468 35,976.75
sSET 1,030.76 +7.08 +0.69 1,032.10 1,025.97 1,582,424 4,780.15
SETCLMV 1,047.28 +4.76 +0.46 1,049.08 1,044.82 667,730 16,709.43
SETHD 1,130.50 +7.63 +0.68 1,133.26 1,125.63 808,270 13,267.72
SETTHSI 1,037.88 +3.66 +0.35 1,039.93 1,034.73 1,506,451 27,506.34
SETWB 980.84 +0.76 +0.08 985.31 976.58 385,383 7,224.71
mai 558.52 -0.31 -0.06 560.81 557.08 2,762,220 4,153.92
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 832 10,391,935
ไม่เปลี่ยนแปลง 705 5,463,955
ลดลง 922 9,895,350
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
EE  1.65 1.66 1.64 1.64 -0.01 -0.61 1.64 1.65 9,027,811 14,874.86
GFPT  12.30 12.30 11.70 11.90 -0.30 -2.46 11.90 12.00 7,860,600 93,891.48
LEE  2.70 2.70 2.66 2.70 +0.02 +0.75 2.68 2.70 19,232 51.66
MAX <SP, NC> - - - - - - - - - -
NER  7.75 7.75 7.65 7.70 0.00 0.00 7.65 7.70 8,225,006 63,360.89
PPPM <C, NP> 0.34 0.37 0.34 0.37 +0.02 +5.71 0.36 0.37 30,741,000 10,990.45
STA  35.25 36.25 34.75 35.75 +0.75 +2.14 35.75 36.00 12,587,076 448,575.05
TRUBB  2.56 2.68 2.54 2.60 +0.06 +2.36 2.58 2.60 16,865,899 44,359.28
TWPC  5.55 5.65 5.50 5.60 +0.05 +0.90 5.60 5.65 545,094 3,031.99
UPOIC  6.80 6.80 6.65 6.65 0.00 0.00 6.60 6.65 26,201 174.95
UVAN  8.55 8.80 8.35 8.45 -0.05 -0.59 8.40 8.45 4,691,267 40,355.87
VPO  2.46 2.48 2.38 2.38 -0.02 -0.83 2.38 2.40 15,379,902 37,525.03

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  8.80 8.80 8.30 8.35 -0.30 -3.47 8.35 8.40 17,029,615 144,712.83
ASIAN  15.80 16.00 15.70 15.80 -0.10 -0.63 15.80 15.90 3,305,478 52,285.12
BR  3.12 3.16 3.10 3.14 +0.04 +1.29 3.14 3.16 2,223,700 6,955.51
BRR  6.25 6.30 6.20 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 210,841 1,308.89
CBG  119.50 120.00 118.00 119.00 0.00 0.00 118.50 119.00 2,098,581 249,748.07
CFRESH  3.88 3.92 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.82 3.84 1,770,372 6,865.86
CHOTI  83.00 83.00 83.00 83.00 +1.00 +1.22 80.00 83.00 100 8.30
CM  2.98 2.98 2.94 2.96 +0.02 +0.68 2.94 2.96 9,700 28.70
CPF  25.75 25.75 25.50 25.75 +0.25 +0.98 25.50 25.75 6,064,245 155,469.32
CPI  4.58 4.72 4.50 4.52 0.00 0.00 4.52 4.54 4,880,117 22,523.31
F&D  23.70 24.00 22.70 22.80 -1.00 -4.20 22.70 22.80 21,210 484.68
GLOCON  1.24 1.25 1.22 1.23 -0.02 -1.60 1.23 1.24 23,656,550 29,202.08
HTC  36.75 38.75 36.25 38.75 +2.50 +6.90 38.50 38.75 1,544,362 58,484.58
ICHI  11.00 11.20 11.00 11.20 +0.20 +1.82 11.10 11.20 3,244,225 36,181.71
KBS  4.62 4.62 4.50 4.54 -0.10 -2.16 4.54 4.56 245,606 1,113.96
KSL  3.94 3.94 3.86 3.88 -0.02 -0.51 3.86 3.88 3,392,908 13,195.53
KTIS  5.25 5.25 5.15 5.15 -0.05 -0.96 5.15 5.20 58,600 303.93
LST  5.45 5.50 5.40 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 213,165 1,159.62
M  54.75 55.00 54.25 54.25 -0.75 -1.36 54.25 54.50 386,175 21,025.30
MALEE  6.70 6.75 6.65 6.65 -0.05 -0.75 6.65 6.70 55,519 371.23
MINT  33.50 33.50 33.00 33.50 +0.25 +0.75 33.25 33.50 5,190,314 173,169.67
NRF  8.35 8.35 8.30 8.30 0.00 0.00 8.30 8.35 1,126,035 9,393.14
NSL  18.70 19.00 18.70 18.80 0.00 0.00 18.80 18.90 454,153 8,554.27
OISHI  45.25 45.75 45.25 45.50 0.00 0.00 45.25 45.50 45,605 2,079.63
OSP  33.75 33.75 33.00 33.50 -0.25 -0.74 33.25 33.50 7,640,267 254,900.87
PB  70.00 70.25 70.00 70.00 -0.50 -0.71 70.00 70.25 1,500 105.05
PM  10.10 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 257,290 2,598.01
PRG  11.90 12.00 11.90 11.90 0.00 0.00 11.90 12.00 25,916 308.42
RBF  20.00 20.20 19.90 20.00 0.00 0.00 20.00 20.10 6,716,717 134,446.32
SAPPE  25.25 25.50 25.00 25.50 +0.25 +0.99 25.25 25.50 183,648 4,636.94
SAUCE  30.25 30.75 30.25 30.50 -0.25 -0.81 30.25 30.75 1,979 60.35
SFP  - - - - - - 115.50 128.00 - -
SNNP  10.90 11.10 10.80 11.00 +0.10 +0.92 11.00 11.10 3,330,952 36,579.37
SNP  15.10 15.30 15.10 15.30 +0.10 +0.66 15.10 15.30 6,900 105.54
SORKON  5.50 5.50 5.30 5.40 -0.05 -0.92 5.35 5.40 2,099,702 11,312.03
SSC  32.00 32.00 31.25 31.25 +0.25 +0.81 31.00 31.50 400 12.58
SSF  - - - - - - 8.20 8.40 - -
SST  5.10 5.15 5.00 5.00 -0.10 -1.96 5.00 5.05 4,702 23.74
SUN  7.60 7.60 7.40 7.45 -0.05 -0.67 7.40 7.45 3,422,612 25,609.31
TC  6.15 6.15 6.05 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.15 223,001 1,362.87
TFG  4.44 4.46 4.40 4.42 -0.04 -0.90 4.40 4.42 2,699,913 11,919.92
TFMAMA  193.00 194.00 193.00 194.00 -0.50 -0.26 193.00 194.00 1,628 314.38
TIPCO  9.20 9.20 9.10 9.10 0.00 0.00 9.10 9.15 262,542 2,401.33
TKN  7.00 7.05 6.80 6.90 -0.10 -1.43 6.85 6.90 4,586,074 31,672.36
TU  21.00 21.10 20.80 20.80 -0.10 -0.48 20.80 20.90 16,194,772 339,455.86
TVO  31.50 31.50 31.25 31.50 0.00 0.00 31.25 31.50 505,558 15,859.91
W  3.84 3.88 3.84 3.84 -0.06 -1.54 3.84 3.86 334,076 1,284.60
ZEN  12.00 12.10 11.80 12.10 +0.30 +2.54 12.00 12.20 101,442 1,214.82

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  12.20 12.20 11.90 12.10 0.00 0.00 11.90 12.00 2,517 30.14
BTNC  - - - - - - 10.40 10.90 - -
CPH  - - - - - - 3.92 4.06 - -
CPL  2.12 2.14 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.12 135,334 284.68
ICC  30.50 30.50 30.50 30.50 +0.50 +1.67 30.25 30.50 101 3.08
NC  - - - - - - 8.90 9.10 - -
PAF  2.52 2.60 2.46 2.50 -0.08 -3.10 2.48 2.50 22,976,990 58,303.18
PDJ  2.48 2.48 2.46 2.46 +0.02 +0.82 2.46 2.48 117,600 289.50
PG  - - - - - - 6.35 6.45 - -
SABINA  19.50 19.80 19.20 19.30 -0.30 -1.53 19.30 19.40 1,667,133 32,166.24
SAWANG  - - - - - - 9.50 10.00 - -
SUC  33.25 33.25 32.75 33.00 -0.25 -0.75 33.00 33.25 39,920 1,317.66
TNL  17.30 17.80 16.40 17.30 0.00 0.00 16.50 17.40 800 13.44
TR  52.25 52.25 51.00 51.25 -0.50 -0.97 51.00 51.25 118,121 6,097.01
TTI  26.75 28.75 26.75 28.50 +0.75 +2.70 28.50 28.75 1,086 30.40
TTT  - - - - - - 53.25 53.75 - -
UPF  66.75 67.00 66.75 67.00 +0.75 +1.13 66.50 67.00 1,200 80.35
UT <SP, NC> - - - - - - - - - -
WACOAL  39.50 39.75 39.50 39.75 -0.50 -1.24 39.50 40.00 1,000 39.68

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJA  0.62 0.66 0.61 0.63 +0.02 +3.28 0.63 0.64 228,688,109 147,366.03
DTCI  - - - - - - 28.75 29.75 - -
FANCY  1.35 1.48 1.35 1.39 +0.05 +3.73 1.39 1.40 94,961,887 135,375.52
KYE  378.00 378.00 377.00 377.00 0.00 0.00 376.00 378.00 2,350 886.30
L&E  2.14 2.14 2.12 2.14 +0.02 +0.94 2.12 2.14 7,200 15.33
MODERN  3.82 3.82 3.80 3.82 -0.02 -0.52 3.80 3.82 127,604 486.60
OGC  - - - - - - 25.50 26.50 - -
ROCK  14.10 14.60 14.10 14.60 -0.40 -2.67 14.40 15.50 601 8.68
SIAM  1.99 2.02 1.99 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00 301,200 602.46
TCMC  1.83 1.94 1.81 1.81 +0.01 +0.56 1.80 1.81 57,225,368 107,742.72
TSR  3.30 3.32 3.28 3.30 +0.02 +0.61 3.30 3.32 630,136 2,079.13

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  5.35 5.45 5.30 5.35 -0.05 -0.93 5.35 5.40 90,674 485.79
DDD  18.50 18.70 18.30 18.50 +0.20 +1.09 18.50 18.60 392,065 7,268.49
JCT  - - - - - - 77.25 79.75 2 0.17
KISS  11.80 11.80 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 368,209 4,308.96
OCC  - - - - - - 10.70 10.90 - -
S & J  - - - - - - 27.00 30.00 2 0.06
STGT  32.00 32.50 31.75 32.25 +0.25 +0.78 32.00 32.25 6,084,327 195,418.77
STHAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  11.30 11.40 11.30 11.40 +0.20 +1.79 11.30 11.40 8,100 91.86
TOG  8.75 8.75 8.55 8.70 +0.10 +1.16 8.60 8.70 123,302 1,060.63

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  33.00 33.25 32.50 32.75 0.00 0.00 32.50 33.00 1,155,967 37,984.09
BBL  121.00 123.00 120.50 122.00 +1.50 +1.24 121.50 122.00 15,219,696 1,853,404.33
CIMBT  0.93 0.98 0.91 0.91 +0.03 +3.41 0.91 0.92 166,056,072 156,451.67
KBANK  143.50 143.50 141.50 142.00 -0.50 -0.35 141.50 142.00 19,112,226 2,724,888.53
KKP  58.50 59.00 58.00 59.00 +1.00 +1.72 58.75 59.00 3,408,545 199,451.72
KTB  11.80 11.90 11.60 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.80 20,777,834 244,045.30
LHFG  1.45 1.50 1.44 1.48 +0.04 +2.78 1.48 1.49 61,377,236 90,717.69
SCB  126.00 126.50 124.00 124.50 -1.00 -0.80 124.00 124.50 8,102,577 1,013,955.86
TCAP  35.00 35.25 34.75 35.00 +0.25 +0.72 35.00 35.25 2,489,617 87,179.37
TISCO  92.50 93.50 92.00 93.50 +1.25 +1.36 93.25 93.50 3,332,695 309,769.10
TTB  1.14 1.15 1.13 1.14 0.00 0.00 1.13 1.14 124,798,422 142,131.45

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEONTS  190.50 193.00 189.50 192.00 +2.00 +1.05 192.00 192.50 265,153 50,766.55
AMANAH  4.90 4.92 4.88 4.90 0.00 0.00 4.90 4.92 1,353,128 6,627.88
ASAP  2.58 2.64 2.54 2.60 0.00 0.00 2.58 2.60 301,800 780.33
ASK  39.25 39.75 38.75 39.50 0.00 0.00 39.25 39.50 683,917 26,922.90
ASP  3.62 3.78 3.62 3.74 +0.16 +4.47 3.72 3.74 53,042,287 196,635.11
BAM  19.00 19.50 19.00 19.30 +0.30 +1.58 19.30 19.40 28,997,433 557,904.75
BFIT  32.50 33.00 32.25 33.00 +0.50 +1.54 32.75 33.00 317,315 10,362.82
BYD  8.70 8.80 8.70 8.80 +0.10 +1.15 8.75 8.80 4,039,627 35,392.26
CGH  1.07 1.09 1.07 1.08 +0.01 +0.93 1.08 1.09 5,451,918 5,880.23
CHAYO  11.40 11.50 11.30 11.50 +0.10 +0.88 11.40 11.50 1,365,339 15,502.14
ECL  1.75 1.76 1.74 1.74 -0.01 -0.57 1.74 1.75 1,738,300 3,037.65
FNS  3.98 4.02 3.96 3.98 0.00 0.00 3.98 4.00 293,722 1,169.17
FSS  4.24 4.40 4.22 4.32 +0.08 +1.89 4.30 4.32 2,274,638 9,861.98
GBX  1.48 1.54 1.45 1.46 -0.02 -1.35 1.46 1.47 49,561,432 74,207.36
GL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
HENG  2.84 2.90 2.78 2.84 +0.04 +1.43 2.82 2.84 187,506,833 531,170.54
IFS  2.62 2.70 2.62 2.66 +0.02 +0.76 2.66 2.68 1,510,123 4,044.34
JMT  47.50 48.00 47.25 47.25 0.00 0.00 47.00 47.25 3,952,311 187,666.60
KCAR  8.55 8.60 8.50 8.60 +0.10 +1.18 8.55 8.60 30,800 263.12
KGI  6.55 6.90 6.55 6.85 +0.30 +4.58 6.80 6.85 35,051,031 237,465.16
KTC  56.00 58.50 56.00 58.00 +2.00 +3.57 58.00 58.25 25,145,058 1,426,786.70
MBKET  12.00 12.40 12.00 12.30 +0.30 +2.50 12.20 12.40 304,712 3,724.73
MFC  23.20 23.40 23.00 23.20 0.00 0.00 23.20 23.30 52,206 1,215.95
MICRO  8.00 8.15 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.05 4,070,113 32,872.48
ML  1.30 1.30 1.27 1.28 0.00 0.00 1.27 1.28 963,110 1,237.50
MTC  60.50 60.75 59.75 60.00 -0.25 -0.41 60.00 60.25 2,496,437 150,375.14
NCAP  9.10 9.30 9.05 9.25 +0.20 +2.21 9.25 9.30 4,225,519 38,874.86
PE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PL  2.58 2.58 2.54 2.56 0.00 0.00 2.54 2.56 203,600 522.13
S11  6.70 6.75 6.60 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 528,298 3,528.97
SAK  7.90 7.95 7.85 7.90 +0.10 +1.28 7.90 7.95 1,294,468 10,211.87
SAWAD  63.75 64.50 63.50 64.25 +0.50 +0.78 64.00 64.25 2,858,158 182,695.44
THANI  4.08 4.16 4.06 4.12 +0.04 +0.98 4.12 4.14 30,950,985 127,342.62
TIDLOR  36.00 36.25 35.75 36.00 0.00 0.00 36.00 36.25 3,365,387 121,198.25
TK  8.95 9.00 8.90 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00 34,100 305.50
TNITY  7.05 7.15 7.05 7.15 +0.05 +0.70 7.10 7.15 383,911 2,722.32
UOBKH  5.00 5.15 5.00 5.15 +0.15 +3.00 5.10 5.15 245,373 1,248.35
XPG  3.44 3.46 3.34 3.36 0.00 0.00 3.36 3.38 33,096,009 112,635.36

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  38.75 39.00 37.50 38.50 -1.00 -2.53 38.25 38.50 32,700 1,245.60
BKI  279.00 288.00 278.00 286.00 +10.00 +3.62 285.00 286.00 384,800 109,098.76
BLA  32.00 32.50 31.25 31.75 +0.25 +0.79 31.50 31.75 5,173,856 164,486.13
BUI  15.10 15.20 15.10 15.20 +0.10 +0.66 15.10 15.20 1,600 24.22
CHARAN  29.75 30.00 29.75 30.00 +0.25 +0.84 29.75 30.00 702 21.03
INSURE  - - - - - - 28.75 34.00 - -
KWG <C> 1.64 1.75 1.62 1.72 +0.07 +4.24 1.71 1.72 1,959,224 3,331.96
MTI  90.00 91.00 90.00 90.25 +0.25 +0.28 90.00 90.25 9,402 850.30
NKI  44.50 44.50 44.25 44.50 +0.50 +1.14 44.25 44.50 3,300 146.72
NSI  80.75 81.75 80.75 81.75 0.00 0.00 81.25 82.25 802 65.11
SMK  29.00 29.00 28.75 29.00 +0.50 +1.75 29.00 29.25 52,102 1,505.33
TGH  28.50 28.50 28.50 28.50 +0.50 +1.79 28.00 29.00 100 2.85
THRE  1.31 1.32 1.29 1.31 0.00 0.00 1.30 1.31 5,045,701 6,582.88
THREL  3.14 3.20 3.14 3.16 0.00 0.00 3.16 3.18 191,145 605.92
TIPH  41.75 42.25 41.75 42.00 +0.25 +0.60 42.00 42.25 474,746 19,898.06
TQM  108.00 108.00 106.00 106.50 -1.00 -0.93 106.50 107.00 163,253 17,421.28
TSI <C> 0.33 0.35 0.33 0.35 +0.01 +2.94 0.34 0.35 3,604,600 1,221.79
TVI  9.15 9.25 9.00 9.05 -0.10 -1.09 9.05 9.10 184,802 1,690.69

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
3K-BAT  68.50 69.50 68.50 69.50 +0.25 +0.36 68.25 71.00 701 48.49
ACG  2.66 2.74 2.62 2.72 +0.08 +3.03 2.70 2.74 569,000 1,535.95
AH  20.60 21.50 20.60 21.40 +0.70 +3.38 21.40 21.50 3,216,387 68,487.41
CWT  3.68 3.76 3.66 3.68 0.00 0.00 3.68 3.70 2,106,660 7,808.07
EASON  1.81 1.82 1.78 1.80 +0.01 +0.56 1.79 1.81 850,500 1,531.70
GYT  185.50 186.00 185.00 185.00 -1.00 -0.54 185.00 191.00 24,050 4,451.45
HFT  8.65 8.75 8.65 8.70 +0.05 +0.58 8.65 8.70 504,001 4,383.05
IHL  3.90 3.94 3.88 3.92 +0.06 +1.55 3.90 3.92 224,804 879.74
INGRS  0.92 0.96 0.92 0.95 +0.03 +3.26 0.95 0.96 20,698,208 19,558.34
IRC  17.30 17.30 17.10 17.20 +0.10 +0.58 17.10 17.20 68,050 1,172.62
PCSGH  5.40 5.40 5.30 5.40 0.00 0.00 5.40 5.45 64,700 347.77
SAT  19.70 21.30 19.70 21.20 +1.60 +8.16 21.20 21.30 8,908,845 184,331.61
SPG  - - - - - - 18.00 18.30 - -
STANLY  180.00 180.00 178.50 179.00 -0.50 -0.28 178.50 179.00 21,511 3,853.72
TKT  2.06 2.06 2.00 2.02 -0.02 -0.98 2.00 2.02 152,900 310.58
TNPC  3.24 3.36 3.24 3.30 +0.06 +1.85 3.28 3.32 1,372,300 4,542.01
TRU  4.70 4.70 4.60 4.66 -0.06 -1.27 4.62 4.66 36,200 168.22
TSC  11.20 11.30 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 2,134 23.91

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.83 1.83 1.80 1.82 +0.01 +0.55 1.81 1.82 626,015 1,133.40
ASEFA  4.00 4.00 3.98 4.00 +0.02 +0.50 3.98 4.00 29,601 118.18
CPT  1.04 1.06 1.03 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 2,857,300 2,975.99
CRANE  1.46 1.49 1.46 1.48 0.00 0.00 1.47 1.48 3,574,700 5,270.51
CTW  8.90 9.05 8.80 9.00 +0.05 +0.56 8.95 9.05 67,400 605.44
FMT  27.25 27.25 27.25 27.25 0.00 0.00 27.00 27.25 6,500 177.12
HTECH  6.10 6.15 6.05 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 431,204 2,622.22
KKC  1.56 1.60 1.53 1.54 -0.01 -0.65 1.53 1.54 13,264,249 20,857.25
PK  2.62 2.72 2.60 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 7,835,618 20,755.49
SNC  13.80 14.00 13.80 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 900,647 12,446.97
STARK  4.42 4.50 4.38 4.48 +0.08 +1.82 4.46 4.48 45,633,997 202,547.30
TCJ  4.50 4.52 4.48 4.48 0.00 0.00 4.48 4.50 21,200 95.37
TPCS  12.70 12.70 12.70 12.70 +0.20 +1.60 12.60 12.80 100 1.27
VARO  5.25 5.55 5.25 5.45 -0.10 -1.80 5.45 5.60 4,000 21.75

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  16.40 17.30 16.30 17.20 +0.90 +5.52 17.10 17.20 6,690,703 113,550.96

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  46.25 46.50 46.25 46.50 +0.25 +0.54 46.00 46.50 4,902 226.92
CMAN  2.52 2.56 2.52 2.54 +0.02 +0.79 2.52 2.54 88,200 223.58
GC  11.90 12.00 11.90 11.90 0.00 0.00 11.90 12.00 27,310 326.48
GGC  12.90 13.00 12.70 13.00 +0.20 +1.56 12.90 13.00 178,947 2,306.64
GIFT  3.02 3.04 3.00 3.02 0.00 0.00 3.00 3.02 605,353 1,824.75
IVL  45.00 45.25 44.75 45.25 +0.50 +1.12 45.00 45.25 4,510,252 203,259.13
NFC  4.00 4.14 4.00 4.04 0.00 0.00 4.02 4.04 5,292 21.22
PATO  11.70 11.90 11.70 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.90 31,900 378.94
PMTA  11.80 11.90 11.80 11.90 +0.20 +1.71 11.80 11.90 11,834 139.68
PTTGC  66.50 66.75 65.25 65.75 -0.50 -0.75 65.75 66.00 10,621,298 699,156.64
SUTHA  4.50 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 4.48 4.50 4,800 21.60
TCCC  36.50 36.75 36.25 36.50 0.00 0.00 36.50 36.75 23,500 857.58
TPA  6.50 6.55 6.50 6.55 0.00 0.00 6.50 6.55 5,500 35.78
UAC  5.00 5.10 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.98 5.00 519,500 2,615.13
UP  24.40 25.00 24.40 25.00 0.00 0.00 24.30 24.90 700 17.19
VNT  37.50 37.75 37.50 37.50 0.00 0.00 37.50 37.75 929,481 34,864.20

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  19.50 19.50 19.30 19.40 -0.10 -0.51 19.40 19.50 1,241,117 24,070.33
ALUCON  - - - - - - 178.00 180.00 3 0.54
BGC  10.80 11.10 10.80 11.00 +0.20 +1.85 10.90 11.00 4,177,920 45,776.72
CSC  49.50 49.50 49.25 49.50 0.00 0.00 49.25 49.50 1,500 74.15
NEP <C> 0.51 0.52 0.51 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 685,000 349.64
PTL  25.75 26.00 25.00 25.25 -0.50 -1.94 25.25 25.50 1,889,069 48,098.04
SCGP  64.00 64.00 63.00 63.25 0.00 0.00 63.25 63.50 12,102,296 768,366.15
SFLEX  5.45 5.45 5.40 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 1,001,501 5,411.77
SITHAI  1.44 1.45 1.43 1.44 0.00 0.00 1.43 1.44 2,957,601 4,258.62
SLP  0.98 1.00 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 432,900 427.87
SMPC  11.60 11.70 11.50 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 494,550 5,756.40
SPACK  2.76 2.80 2.74 2.78 +0.02 +0.72 2.78 2.80 31,401 87.24
TCOAT  - - - - - - 27.50 29.00 - -
TFI <NP> 0.25 0.27 0.25 0.26 +0.01 +4.00 0.26 0.27 4,429,200 1,150.08
THIP  30.25 30.50 30.00 30.25 +0.25 +0.83 30.00 30.25 24,016 721.57
TMD  24.50 24.50 24.10 24.10 -0.20 -0.82 24.00 24.50 4,100 98.85
TOPP  - - - - - - 169.00 225.00 - -
TPBI  4.98 4.98 4.94 4.98 +0.02 +0.40 4.96 4.98 10,400 51.58
TPP  19.10 19.10 18.70 19.00 +0.30 +1.60 18.80 19.00 400 7.55

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  6.25 6.45 6.25 6.45 +0.20 +3.20 6.40 6.45 744,714 4,752.47
AMC  6.00 6.35 5.95 6.20 +0.35 +5.98 6.20 6.25 6,453,665 39,926.87
BSBM  1.86 1.95 1.84 1.94 +0.08 +4.30 1.93 1.94 49,084,623 93,533.35
CEN  2.54 2.54 2.40 2.42 -0.06 -2.42 2.42 2.44 31,046,765 76,963.86
CITY  2.84 2.84 2.80 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 148,937 420.09
CSP  2.80 2.88 2.76 2.82 +0.02 +0.71 2.82 2.84 2,018,600 5,725.31
GJS  0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 97,881,931 37,194.95
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  1.23 1.25 1.23 1.24 +0.02 +1.64 1.23 1.24 5,862,247 7,261.17
LHK  3.78 3.78 3.74 3.78 +0.02 +0.53 3.76 3.78 121,900 458.52
MCS  14.40 14.60 14.30 14.50 +0.20 +1.40 14.50 14.60 2,950,954 42,755.18
MILL  1.54 1.57 1.54 1.56 +0.02 +1.30 1.55 1.56 3,220,104 5,009.37
NOVA  9.90 9.90 9.90 9.90 0.00 0.00 9.85 9.95 11,000 108.90
PAP  5.15 5.25 5.15 5.25 +0.10 +1.94 5.20 5.25 407,011 2,119.67
PERM  2.68 2.74 2.66 2.68 +0.02 +0.75 2.66 2.68 8,285,500 22,409.03
SAM  1.26 1.27 1.24 1.26 +0.01 +0.80 1.25 1.26 4,633,961 5,828.62
SMIT  4.48 4.50 4.46 4.50 +0.02 +0.45 4.46 4.50 33,700 151.26
SSSC  2.78 2.78 2.76 2.78 -0.02 -0.71 2.76 2.78 72,000 199.70
TGPRO  0.36 0.37 0.36 0.36 0.00 0.00 0.36 0.37 2,296,880 839.09
THE  2.94 2.98 2.92 2.94 +0.02 +0.68 2.94 2.96 885,800 2,608.92
TMT  10.90 11.40 10.90 11.30 +0.50 +4.63 11.30 11.40 5,371,141 60,184.30
TSTH  1.69 1.73 1.69 1.71 +0.03 +1.79 1.71 1.72 30,267,091 51,849.89
TWP  3.96 3.98 3.94 3.96 -0.02 -0.50 3.94 3.96 42,900 169.30
TYCN  4.00 4.02 3.90 3.90 -0.08 -2.01 3.90 3.96 2,312,200 9,156.93

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.66 0.67 0.66 0.67 0.00 0.00 0.66 0.67 2,207,860 1,460.86
COTTO  2.82 2.86 2.68 2.70 -0.10 -3.57 2.68 2.70 137,618,858 380,088.05
DCC  2.96 2.98 2.90 2.98 +0.04 +1.36 2.96 2.98 21,489,760 63,388.01
DCON  0.57 0.58 0.57 0.57 0.00 0.00 0.57 0.58 6,173,652 3,542.99
DRT  7.40 7.45 7.35 7.40 0.00 0.00 7.40 7.45 294,215 2,179.37
EPG  11.10 11.20 10.80 11.00 -0.10 -0.90 10.90 11.00 7,664,888 84,145.51
GEL  0.42 0.43 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 20,120,670 8,458.17
PPP  2.52 2.54 2.44 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 501,001 1,245.27
Q-CON  5.45 5.50 5.45 5.45 0.00 0.00 5.45 5.50 25,433 139.65
SCC  395.00 398.00 394.00 397.00 +3.00 +0.76 396.00 397.00 2,406,295 953,831.19
SCCC  167.50 174.00 166.00 172.00 +6.50 +3.93 171.00 172.00 1,164,994 199,589.10
SCP  6.15 6.20 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 162,800 1,000.02
SKN  6.90 7.15 6.65 6.80 -0.20 -2.86 6.75 6.80 9,774,973 67,247.97
STECH  2.42 2.60 2.42 2.54 +0.10 +4.10 2.52 2.54 12,515,561 31,830.81
TASCO  18.40 18.50 18.30 18.40 0.00 0.00 18.40 18.50 4,464,506 82,083.08
TOA  32.75 33.00 32.50 32.50 -0.50 -1.52 32.50 32.75 2,095,074 68,598.85
TPIPL  1.74 1.76 1.73 1.74 0.00 0.00 1.74 1.75 7,572,562 13,214.54
UMI  1.95 2.06 1.93 1.95 +0.03 +1.56 1.94 1.95 40,613,534 80,866.85
VNG  9.55 9.80 9.55 9.70 +0.15 +1.57 9.65 9.70 1,520,009 14,782.45
WIIK  2.48 2.54 2.48 2.52 +0.04 +1.61 2.50 2.52 1,216,101 3,058.22

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  5.15 5.15 5.05 5.05 -0.10 -1.94 5.05 5.10 40,749 207.44
AMATA  20.50 20.70 20.30 20.30 -0.20 -0.98 20.30 20.40 6,319,346 129,187.40
AMATAV  7.90 7.95 7.90 7.95 0.00 0.00 7.95 8.00 249,480 1,982.99
ANAN  1.57 1.64 1.57 1.60 +0.04 +2.56 1.60 1.61 42,542,869 68,547.06
AP  8.30 8.75 8.25 8.70 +0.45 +5.45 8.70 8.75 78,962,580 678,221.53
APEX <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AQ <C> 0.06 0.06 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 1,757,312,219 86,888.50
ASW  8.25 8.45 8.25 8.30 0.00 0.00 8.25 8.30 3,975,846 33,158.36
AWC  4.66 4.66 4.60 4.64 +0.02 +0.43 4.62 4.64 12,646,496 58,561.71
BLAND  1.10 1.11 1.08 1.09 -0.02 -1.80 1.09 1.10 68,631,655 74,883.63
BROCK  2.58 2.80 2.40 2.50 +0.28 +12.61 2.48 2.50 16,033,184 42,673.09
CGD  0.51 0.54 0.51 0.54 +0.02 +3.85 0.53 0.54 121,605,450 64,310.37
CI  1.25 1.31 1.24 1.26 0.00 0.00 1.25 1.26 20,664,317 26,401.66
CPN  58.50 58.75 57.75 58.50 +0.25 +0.43 58.25 58.50 6,473,954 377,434.73
ESTAR  0.57 0.61 0.57 0.59 +0.02 +3.51 0.58 0.59 107,410,371 63,589.35
EVER  0.38 0.39 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 62,724,543 23,829.24
FPT  12.00 12.10 11.90 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 86,389 1,032.22
GLAND  2.50 2.56 2.42 2.50 +0.04 +1.63 2.48 2.50 2,921,901 7,324.70
J  2.90 3.02 2.90 2.92 +0.02 +0.69 2.92 2.94 9,533,514 28,251.24
JCK  1.14 1.17 1.13 1.15 +0.03 +2.68 1.14 1.15 10,087,050 11,574.87
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
LALIN  9.20 9.40 9.05 9.35 +0.15 +1.63 9.30 9.35 773,009 7,146.25
LH  8.30 8.50 8.25 8.35 +0.15 +1.83 8.30 8.35 149,253,433 1,252,072.65
LPN  5.05 5.15 5.05 5.10 +0.12 +2.41 5.05 5.10 28,970,139 147,821.35
MBK  14.30 14.30 14.20 14.20 -0.10 -0.70 14.10 14.30 1,119,955 15,928.42
MJD  1.97 2.20 1.96 2.08 +0.14 +7.22 2.08 2.10 42,721,399 89,531.08
MK  3.22 3.30 3.20 3.28 +0.04 +1.23 3.28 3.30 583,730 1,905.45
NCH  1.73 1.91 1.70 1.76 -0.04 -2.22 1.75 1.76 268,546,569 487,376.40
NNCL  2.64 2.66 2.58 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 1,395,855 3,646.49
NOBLE  6.55 6.75 6.50 6.65 +0.15 +2.31 6.65 6.70 23,235,790 155,100.73
NUSA  0.39 0.42 0.38 0.39 +0.01 +2.63 0.39 0.40 126,395,065 51,159.84
NVD  2.80 2.92 2.80 2.86 0.00 0.00 2.84 2.86 74,701 214.02
ORI  10.80 11.80 10.70 11.50 +0.80 +7.48 11.40 11.50 28,525,150 322,485.44
PACE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PF  0.47 0.49 0.46 0.47 0.00 0.00 0.47 0.48 103,377,583 49,378.47
PLAT  3.32 3.36 3.32 3.34 0.00 0.00 3.32 3.34 367,605 1,231.04
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.29 1.65 1.28 1.62 +0.34 +26.56 1.62 1.63 140,540,028 216,208.82
PRIN  2.52 2.54 2.48 2.52 0.00 0.00 2.50 2.52 1,091,500 2,735.99
PSH  13.20 14.10 13.10 13.60 +0.30 +2.26 13.50 13.60 15,988,141 218,600.30
QH  2.26 2.34 2.26 2.32 +0.04 +1.75 2.30 2.32 98,721,910 227,257.57
RICHY  1.47 1.54 1.46 1.48 +0.01 +0.68 1.48 1.49 132,699,097 199,675.73
RML  0.98 1.01 0.97 1.00 +0.05 +5.26 0.99 1.00 46,327,201 45,602.35
ROJNA  7.05 7.15 7.00 7.05 +0.05 +0.71 7.00 7.05 3,294,528 23,316.08
S  2.08 2.12 2.06 2.10 +0.04 +1.94 2.08 2.10 6,631,374 13,886.39
SA  9.10 9.40 9.10 9.30 +0.20 +2.20 9.25 9.30 2,888,700 26,786.22
SAMCO  1.88 2.32 1.88 2.28 +0.42 +22.58 2.26 2.28 367,098,394 789,146.92
SC  3.48 3.60 3.36 3.42 -0.04 -1.16 3.40 3.44 31,708,441 110,747.03
SENA  4.00 4.28 4.00 4.10 +0.10 +2.50 4.10 4.12 11,693,110 48,249.63
SF  10.00 10.10 9.80 10.00 -0.30 -2.91 10.00 10.10 5,661,616 56,307.52
SIRI  1.25 1.29 1.25 1.27 +0.03 +2.42 1.27 1.28 248,831,814 317,077.22
SPALI  20.60 22.60 20.60 21.80 +1.40 +6.86 21.70 21.80 63,539,958 1,368,003.27
U  1.74 1.78 1.73 1.76 +0.04 +2.33 1.75 1.76 30,599,688 53,817.92
UV  4.24 4.38 4.24 4.36 +0.14 +3.32 4.34 4.36 7,406,701 32,061.01
WHA  3.40 3.42 3.36 3.38 0.00 0.00 3.36 3.38 44,377,988 150,051.89
WIN  1.13 1.13 1.08 1.12 +0.01 +0.90 1.11 1.12 21,509,272 23,790.35

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  5.95 6.05 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 435,640 2,607.82
AIMIRT  13.10 13.20 13.10 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 270,701 3,549.18
ALLY  7.25 7.25 7.20 7.25 -0.05 -0.68 7.20 7.25 44,112 319.66
AMATAR  8.95 9.00 8.80 8.85 -0.10 -1.12 8.85 8.95 80,100 714.60
B-WORK  10.30 10.40 10.30 10.40 +0.10 +0.97 10.30 10.40 61,500 636.13
BKKCP  11.00 11.00 10.90 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 12,600 137.72
BOFFICE  9.05 9.10 8.90 9.00 -0.05 -0.55 8.95 9.00 93,900 842.24
CPNCG  12.10 12.30 12.10 12.20 +0.20 +1.67 12.20 12.30 377,929 4,602.69
CPNREIT  21.20 21.20 21.00 21.20 0.00 0.00 21.10 21.20 582,230 12,304.81
CPTGF  8.85 8.95 8.85 8.95 +0.10 +1.13 8.95 9.00 48,000 429.56
CTARAF  5.20 5.20 5.15 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 20,896 107.79
DREIT  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.35 5.45 7,100 38.34
ERWPF  4.32 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00 4.32 4.34 32,700 141.26
FTREIT  12.60 12.70 12.50 12.60 0.00 0.00 12.50 12.70 311,165 3,931.01
FUTUREPF  15.10 15.20 15.00 15.10 0.00 0.00 15.10 15.20 68,521 1,034.89
GAHREIT  - - - - - - 8.40 8.45 - -
GOLDPF <SP> - - - - - - - - - -
GROREIT  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 27,110 271.10
GVREIT  10.60 10.70 10.60 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 355,200 3,767.90
HPF  4.64 4.66 4.64 4.64 +0.02 +0.43 4.62 4.64 48,100 223.20
HREIT  9.05 9.05 8.95 9.05 0.00 0.00 9.00 9.05 1,649,150 14,819.40
IMPACT  19.20 19.50 19.10 19.40 +0.10 +0.52 19.30 19.40 270,422 5,237.58
INETREIT  10.80 10.80 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 75,471 813.89
KPNPF  - - - - - - 6.55 6.65 - -
LHHOTEL  9.45 9.55 9.45 9.45 0.00 0.00 9.40 9.45 77,500 733.75
LHPF  5.85 5.90 5.85 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 86,501 506.04
LHSC  10.40 10.40 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 78,020 808.40
LPF  15.50 15.80 15.50 15.60 +0.10 +0.65 15.50 15.70 215,983 3,383.35
LUXF  7.15 7.15 7.00 7.00 -0.05 -0.71 7.00 7.05 10,333 73.07
M-II  7.65 7.65 7.65 7.65 +0.05 +0.66 7.60 7.65 800 6.12
M-PAT  4.60 4.60 3.92 3.98 -0.18 -4.33 3.96 3.98 34,600 137.42
M-STOR  - - - - - - 6.00 6.10 - -
MIPF  - - - - - - 13.70 16.10 - -
MIT  3.02 3.02 3.02 3.02 +0.02 +0.67 3.00 3.02 207 0.62
MJLF  8.10 8.10 8.10 8.10 +0.05 +0.62 8.05 8.10 7,700 62.37
MNIT  1.61 1.61 1.61 1.61 -0.02 -1.23 1.62 1.65 550 0.89
MNIT2  4.80 4.80 4.80 4.80 -0.06 -1.23 4.80 4.94 3,201 15.36
MNRF  - - - - - - 2.92 2.98 1 0.00
POPF  11.50 11.60 11.50 11.60 +0.10 +0.87 11.50 11.60 152,210 1,757.61
PPF  - - - - - - 11.30 11.40 - -
PROSPECT  9.85 9.85 9.85 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 12,400 122.14
QHHR  5.90 5.95 5.90 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 63,001 373.23
QHOP  - - - - - - 2.26 2.30 - -
QHPF  9.95 10.00 9.90 9.95 +0.05 +0.51 9.95 10.00 153,454 1,528.23
SBPF  2.22 2.40 2.22 2.38 +0.06 +2.59 2.34 2.40 50,300 119.20
SHREIT  2.52 2.62 2.52 2.62 0.00 0.00 2.52 2.60 600 1.52
SIRIP  8.80 9.50 8.80 9.30 +0.30 +3.33 9.00 9.30 1,400 12.96
SPRIME  6.95 7.05 6.85 6.90 -0.10 -1.43 6.85 6.90 234,800 1,626.08
SRIPANWA  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 7.45 7.50 19,790 148.42
SSPF  7.70 7.70 7.70 7.70 0.00 0.00 7.65 7.70 3,301 25.42
SSTRT  - - - - - - 5.90 5.95 - -
TIF1  8.65 8.65 8.65 8.65 0.00 0.00 8.65 8.70 10,020 86.67
TLHPF  7.80 7.80 7.80 7.80 0.00 0.00 7.75 7.90 2,500 19.50
TNPF  1.96 2.00 1.96 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00 3,100 6.08
TPRIME  9.10 9.10 9.05 9.05 -0.05 -0.55 9.05 9.10 3,300 29.88
TTLPF  22.70 22.70 22.60 22.70 0.00 0.00 22.60 23.00 5,154 116.91
TU-PF  1.26 1.47 1.26 1.31 -0.02 -1.50 1.29 1.36 9,700 13.25
URBNPF  - - - - - - 2.46 2.66 7 0.01
WHABT  9.00 9.05 9.00 9.05 -0.05 -0.55 9.00 9.10 900 8.11
WHART <XR> 12.90 13.10 12.90 13.10 +0.20 +1.55 13.00 13.10 157,316 2,041.13

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCS  5.45 5.45 5.35 5.40 0.00 0.00 5.35 5.40 195,207 1,054.49
BJCHI  2.24 2.26 2.22 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 493,300 1,104.32
BKD  2.28 2.28 2.26 2.28 +0.02 +0.88 2.26 2.28 243,400 550.10
CK  21.50 21.70 21.40 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 1,990,805 42,899.27
CNT  2.08 2.14 2.04 2.06 +0.04 +1.98 2.06 2.08 574,318 1,198.19
EMC  0.27 0.27 0.26 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 16,196,865 4,288.15
ITD  2.34 2.42 2.34 2.38 +0.04 +1.71 2.36 2.38 73,638,538 175,685.86
NWR  1.04 1.06 1.04 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 7,973,306 8,354.61
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.93 0.95 0.93 0.94 +0.01 +1.08 0.93 0.94 6,096,099 5,722.92
PREB  8.45 8.65 8.40 8.65 +0.20 +2.37 8.55 8.65 223,100 1,904.60
PYLON  4.52 4.52 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.48 69,100 310.36
RT  2.36 2.36 2.28 2.30 -0.02 -0.86 2.30 2.32 4,276,020 9,902.41
SEAFCO  4.58 4.60 4.56 4.58 -0.02 -0.43 4.56 4.58 598,720 2,734.86
SQ  2.38 2.42 2.38 2.40 +0.02 +0.84 2.40 2.42 981,229 2,356.87
SRICHA  17.80 18.20 17.80 18.10 +0.20 +1.12 18.10 18.20 81,600 1,474.98
STEC  13.90 14.00 13.80 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 3,377,460 46,974.00
STPI  4.40 4.40 4.34 4.36 -0.02 -0.46 4.34 4.38 319,000 1,391.97
SYNTEC  2.02 2.04 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 3,334,701 6,692.01
TEAMG  3.42 3.42 3.38 3.38 -0.02 -0.59 3.38 3.40 2,139,001 7,262.58
TPOLY  2.02 2.04 2.00 2.02 0.00 0.00 2.02 2.04 730,700 1,470.02
TRC <C> 0.22 0.22 0.21 0.21 0.00 0.00 0.21 0.22 7,389,291 1,562.74
TRITN  0.28 0.29 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 4,488,725 1,257.90
TTCL  4.70 4.70 4.62 4.66 -0.02 -0.43 4.64 4.66 1,357,804 6,316.06
UNIQ  6.90 6.90 6.70 6.75 -0.05 -0.74 6.75 6.80 334,735 2,269.04
WGE  1.96 2.00 1.95 1.96 +0.01 +0.51 1.96 1.97 1,810,400 3,579.95

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  1.60 1.61 1.58 1.59 0.00 0.00 1.58 1.59 30,116,578 47,912.94
ABPIF  2.12 2.12 2.10 2.12 0.00 0.00 2.10 2.12 66,390 140.64
ACC  1.12 1.14 1.11 1.13 +0.01 +0.89 1.12 1.13 4,913,814 5,511.42
ACE  3.66 3.68 3.64 3.66 0.00 0.00 3.64 3.66 5,979,927 21,859.63
AGE  3.08 3.12 3.06 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.10 4,142,327 12,810.38
AI  7.85 8.00 7.85 7.95 +0.10 +1.27 7.90 7.95 557,591 4,423.24
AKR  1.04 1.07 1.04 1.06 +0.02 +1.92 1.06 1.07 17,484,330 18,412.88
BAFS  28.50 29.00 28.50 29.00 +0.25 +0.87 28.75 29.00 967,210 27,704.84
BANPU  12.30 12.60 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.30 12.40 106,232,470 1,320,993.94
BCP  30.75 30.75 29.50 29.75 -0.50 -1.65 29.75 30.00 9,130,290 275,127.65
BCPG  13.80 13.80 13.60 13.70 0.00 0.00 13.70 13.80 5,663,073 77,589.54
BEYOND  10.00 10.10 9.90 9.95 -0.05 -0.50 9.95 10.00 265,102 2,647.33
BGRIM  41.25 41.50 41.00 41.50 +0.50 +1.22 41.25 41.50 2,098,257 86,642.03
BPP  17.60 17.80 17.50 17.70 +0.10 +0.57 17.60 17.70 1,364,972 24,092.52
BRRGIF  5.60 5.60 5.60 5.60 0.00 0.00 5.55 5.60 2,500 14.00
CKP  5.15 5.25 5.15 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.20 7,392,253 38,430.42
CV  3.22 3.24 3.20 3.22 +0.02 +0.62 3.20 3.22 2,620,351 8,406.72
DEMCO  4.92 4.96 4.88 4.90 -0.02 -0.41 4.90 4.92 1,111,300 5,462.00
EA  65.00 65.50 64.75 65.00 0.00 0.00 64.75 65.00 4,547,484 295,771.37
EASTW  9.95 10.10 9.90 10.10 +0.15 +1.51 10.00 10.10 2,890,269 29,045.05
EGATIF  12.30 12.40 12.20 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 1,865,825 22,950.33
EGCO  178.00 178.50 177.50 178.50 +1.00 +0.56 178.00 178.50 452,684 80,573.09
EP  6.40 6.60 6.35 6.55 +0.20 +3.15 6.55 6.60 3,629,375 23,543.09
ESSO  8.60 8.75 8.55 8.60 +0.05 +0.58 8.55 8.60 9,421,523 81,459.02
ETC  2.66 2.68 2.62 2.66 +0.02 +0.76 2.64 2.66 12,200,309 32,401.39
GPSC  76.75 77.75 76.25 77.25 +0.75 +0.98 77.00 77.25 7,639,804 587,708.16
GREEN  1.94 2.04 1.93 1.99 +0.06 +3.11 1.99 2.00 19,239,861 38,296.51
GULF  42.75 43.00 42.25 42.75 +0.25 +0.59 42.50 42.75 10,754,025 456,417.15
GUNKUL  5.50 5.55 5.40 5.55 +0.10 +1.83 5.50 5.55 37,579,215 205,621.18
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  4.66 4.70 4.60 4.64 +0.02 +0.43 4.62 4.64 109,181,423 507,767.10
KBSPIF  10.80 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 129,600 1,399.68
LANNA  24.30 24.70 24.30 24.40 +0.10 +0.41 24.30 24.40 3,637,413 89,108.26
MDX  6.35 6.40 6.30 6.35 0.00 0.00 6.30 6.35 576,500 3,660.97
OR  28.00 28.00 27.75 28.00 0.00 0.00 27.75 28.00 3,678,058 102,471.25
PRIME  2.02 2.06 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 14,917,976 30,311.03
PTG  15.60 15.70 15.40 15.60 -0.10 -0.64 15.50 15.60 27,329,211 423,909.52
PTT  39.75 40.00 39.50 39.75 +0.25 +0.63 39.75 40.00 31,698,013 1,260,623.05
PTTEP  124.50 125.00 123.50 124.50 +1.00 +0.81 124.50 125.00 4,966,975 618,532.51
QTC  5.80 5.80 5.65 5.70 0.00 0.00 5.70 5.75 246,004 1,410.07
RATCH  46.00 46.25 45.50 46.00 0.00 0.00 45.75 46.00 5,105,076 234,449.25
RPC  1.72 1.74 1.71 1.72 +0.01 +0.58 1.72 1.73 34,030,147 58,658.00
SCG  5.40 5.40 5.10 5.15 -0.10 -1.90 5.15 5.20 43,790 225.68
SCI  2.24 2.28 2.22 2.26 +0.06 +2.73 2.24 2.26 1,629,701 3,656.25
SCN  2.28 2.34 2.26 2.28 0.00 0.00 2.28 2.30 2,978,102 6,830.35
SGP  15.00 15.10 14.90 15.10 +0.20 +1.34 15.00 15.10 1,054,466 15,822.46
SKE  1.04 1.04 1.03 1.03 0.00 0.00 1.03 1.04 1,781,140 1,839.77
SOLAR  2.94 2.96 2.88 2.90 -0.04 -1.36 2.90 2.92 9,254,304 26,882.88
SPCG  17.60 17.60 17.40 17.60 -0.10 -0.56 17.50 17.60 3,010,636 52,716.90
SPRC  11.30 11.50 11.20 11.20 +0.10 +0.90 11.20 11.30 17,870,587 202,076.07
SSP  13.70 14.00 13.70 13.90 +0.20 +1.46 13.90 14.00 4,169,529 57,970.41
SUPER  0.94 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 0.94 0.95 28,204,755 26,755.21
SUPEREIF  11.90 11.90 11.80 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 203,836 2,414.08
SUSCO  3.30 3.32 3.26 3.28 -0.02 -0.61 3.26 3.28 1,703,160 5,595.71
TAE  2.40 2.42 2.40 2.40 0.00 0.00 2.40 2.42 138,042 331.32
TCC  1.44 1.56 1.44 1.52 +0.07 +4.83 1.51 1.52 27,206,940 41,115.06
TOP  57.75 59.00 57.50 58.25 +1.00 +1.75 58.25 58.50 12,375,140 722,299.20
TPIPP  4.24 4.26 4.20 4.22 -0.02 -0.47 4.22 4.24 13,141,570 55,542.70
TSE  2.70 2.72 2.70 2.70 0.00 0.00 2.70 2.72 2,476,702 6,688.07
TTW  11.60 11.70 11.60 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 1,550,095 18,066.14
UBE  2.02 2.04 1.99 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 23,375,190 46,977.15
WHAUP  4.18 4.22 4.18 4.20 +0.02 +0.48 4.20 4.22 2,203,791 9,247.50
WP  6.00 6.10 5.90 5.95 -0.05 -0.83 5.90 5.95 714,943 4,267.60

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
B52 <C> 0.68 0.69 0.66 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 2,726,900 1,839.24
BEAUTY  1.66 1.75 1.66 1.67 +0.01 +0.60 1.66 1.67 201,566,524 344,284.40
BIG  0.75 0.75 0.74 0.74 -0.01 -1.33 0.74 0.75 7,376,636 5,462.15
BJC  33.75 34.25 33.50 33.75 +0.25 +0.75 33.75 34.00 4,663,510 157,874.19
COM7  72.75 73.00 72.00 72.25 -0.25 -0.34 72.25 72.50 1,198,989 86,981.58
CPALL  64.75 65.00 64.25 64.75 0.00 0.00 64.50 64.75 8,222,488 530,821.72
CPW  4.08 4.12 4.04 4.04 -0.04 -0.98 4.02 4.04 1,713,711 6,960.98
CRC  35.50 35.75 35.25 35.25 0.00 0.00 35.25 35.50 3,054,255 108,049.88
CSS  2.02 2.02 2.00 2.02 +0.03 +1.51 2.00 2.02 1,153,843 2,316.45
DOHOME  25.25 25.25 24.60 24.80 -0.20 -0.80 24.70 24.80 3,740,384 93,039.53
FN  2.28 2.28 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 886,300 1,994.89
FTE  1.86 1.88 1.84 1.84 -0.02 -1.08 1.85 1.86 117,507 217.80
GLOBAL  21.60 21.70 21.20 21.30 -0.30 -1.39 21.20 21.30 9,912,856 211,853.89
HMPRO  14.30 14.40 14.20 14.40 0.00 0.00 14.30 14.40 21,290,068 304,415.89
ILM  18.50 18.50 17.30 17.60 -0.80 -4.35 17.40 17.50 1,827,433 32,226.95
IT  6.70 7.10 6.65 6.95 +0.25 +3.73 6.95 7.00 696,981 4,845.60
KAMART  3.80 3.82 3.78 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 469,156 1,782.49
LOXLEY  2.72 2.74 2.70 2.74 +0.02 +0.74 2.72 2.74 1,609,212 4,378.84
MAKRO  48.75 49.25 48.50 48.75 0.00 0.00 48.50 48.75 1,677,554 81,857.77
MC  9.35 9.45 9.35 9.35 -0.05 -0.53 9.35 9.40 1,140,210 10,676.54
MEGA  45.50 46.50 45.00 45.25 -0.25 -0.55 45.25 45.50 5,086,898 232,415.71
MIDA  0.58 0.59 0.57 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 3,197,017 1,854.11
RS  17.80 18.20 17.70 17.90 +0.10 +0.56 17.90 18.00 2,323,347 41,814.37
RSP  2.34 2.34 2.24 2.28 -0.06 -2.56 2.28 2.30 1,456,700 3,313.51
SABUY  11.00 11.10 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 1,264,236 13,894.24
SCM  9.10 9.35 9.00 9.25 +0.15 +1.65 9.25 9.30 4,375,657 40,099.42
SINGER  40.75 41.75 40.50 40.75 +0.25 +0.62 40.75 41.00 1,648,273 67,799.61
SPC  60.75 60.75 60.25 60.50 -0.25 -0.41 60.25 60.75 2,339 141.30
SPI  63.50 63.50 63.50 63.50 +0.50 +0.79 62.50 63.75 101 6.41
SVT  5.55 5.65 5.50 5.60 0.00 0.00 5.55 5.60 5,426,199 30,327.85

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  15.60 15.70 15.60 15.60 -0.10 -0.64 15.50 15.60 13,900 216.89
BCH  21.20 21.20 20.40 20.50 -0.60 -2.84 20.50 20.60 39,172,591 808,630.12
BDMS  23.40 23.50 23.00 23.50 +0.30 +1.29 23.40 23.50 30,103,512 700,815.71
BH  143.50 143.50 141.50 142.50 -0.50 -0.35 142.00 142.50 498,115 70,893.15
CHG  3.88 3.90 3.74 3.78 -0.10 -2.58 3.78 3.80 114,824,386 435,628.63
CMR  3.22 3.24 3.18 3.24 0.00 0.00 3.22 3.24 611,943 1,964.94
EKH  8.05 8.15 8.00 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 2,440,865 19,714.37
KDH  - - - - - - 84.00 86.00 - -
LPH  5.85 5.90 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 236,816 1,381.33
M-CHAI  191.00 191.00 191.00 191.00 -0.50 -0.26 191.00 193.00 106 20.26
NEW  61.50 61.50 44.00 49.50 -0.50 -1.00 47.50 52.00 2,099 106.80
NTV  38.50 38.50 38.25 38.50 0.00 0.00 38.25 38.50 44,705 1,711.77
PR9  11.20 11.50 11.20 11.40 +0.20 +1.79 11.40 11.50 1,730,376 19,726.69
PRINC  4.40 4.40 4.34 4.38 0.00 0.00 4.36 4.38 941,100 4,128.89
RAM  171.50 172.00 167.50 167.50 -2.50 -1.47 167.50 168.00 49,906 8,444.32
RJH  33.75 33.75 33.00 33.75 +0.50 +1.50 33.50 33.75 682,110 22,776.26
RPH  6.10 6.15 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 267,160 1,636.95
SKR  12.30 12.60 12.30 12.30 0.00 0.00 12.30 12.40 324,460 4,025.69
SVH  408.00 408.00 404.00 404.00 0.00 0.00 402.00 406.00 1,103 447.62
THG  33.00 33.25 33.00 33.25 0.00 0.00 33.00 33.25 106,821 3,541.97
VIBHA  2.26 2.28 2.24 2.26 +0.02 +0.89 2.26 2.28 16,559,517 37,459.01
VIH  11.80 11.90 11.60 11.60 -0.20 -1.69 11.60 11.70 793,414 9,293.95
WPH  2.32 2.32 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 139,900 319.53

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  6.35 6.35 6.30 6.35 -0.05 -0.78 6.35 6.40 4,360 27.50
AQUA  0.53 0.54 0.52 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 22,249,901 11,725.48
AS  19.90 20.10 19.40 19.50 -0.20 -1.02 19.50 19.60 4,297,396 84,459.97
BEC  12.90 13.00 12.60 12.80 -0.10 -0.78 12.70 12.80 10,113,659 128,997.25
FE  - - - - - - 188.00 200.00 3 0.57
GPI  2.22 2.30 2.20 2.22 -0.06 -2.63 2.20 2.22 9,955,925 22,234.60
GRAMMY  15.50 15.70 15.20 15.30 -0.20 -1.29 15.30 15.40 1,633,351 25,211.69
JKN  9.05 9.10 8.95 9.00 -0.05 -0.55 8.95 9.00 1,988,715 17,920.90
MACO  0.67 0.69 0.66 0.68 +0.01 +1.49 0.67 0.68 30,640,605 20,865.74
MAJOR  21.90 21.90 21.50 21.60 -0.30 -1.37 21.50 21.60 2,783,724 60,260.43
MATCH  1.85 1.86 1.84 1.85 +0.01 +0.54 1.85 1.86 9,400 17.38
MATI  7.40 7.40 7.40 7.40 +0.10 +1.37 7.15 7.40 102 0.75
MCOT  7.25 7.40 7.20 7.35 0.00 0.00 7.30 7.35 112,300 815.94
MONO  1.52 1.56 1.51 1.53 0.00 0.00 1.52 1.53 20,808,935 31,905.39
MPIC  1.59 1.71 1.59 1.63 +0.04 +2.52 1.62 1.63 40,600 67.10
NMG <C> 0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00 0.34 0.35 3,764,160 1,315.25
PLANB  6.45 6.45 6.15 6.25 -0.25 -3.85 6.25 6.30 38,767,024 242,932.74
POST <SP, NC> - - - - - - - - - -
PRAKIT  9.20 9.25 9.20 9.25 0.00 0.00 9.15 9.25 2,100 19.32
SE-ED  2.64 2.66 2.64 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 24,301 64.17
TBSP  15.20 18.40 14.50 17.90 -1.00 -5.29 17.70 18.30 2,900 49.75
TH  2.62 2.64 2.58 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 4,065,323 10,593.17
TKS  12.60 12.70 12.50 12.70 +0.20 +1.60 12.60 12.70 1,292,002 16,329.36
VGI  6.60 6.60 6.35 6.35 -0.20 -3.05 6.35 6.40 30,060,553 194,276.79
WAVE  1.12 1.13 1.11 1.12 0.00 0.00 1.11 1.12 7,706,608 8,621.65
WORK  23.40 23.50 23.00 23.20 -0.20 -0.85 23.20 23.30 3,129,125 72,470.05

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 19,970,341 14,415.60
GENCO  0.99 1.05 0.99 1.03 +0.04 +4.04 1.02 1.03 25,609,902 26,388.84
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
SISB  10.40 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 112,200 1,166.92
SO  12.90 12.90 12.80 12.90 0.00 0.00 12.90 13.00 79,900 1,030.56

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  6.05 6.05 6.00 6.00 -0.10 -1.64 5.95 6.10 18,201 109.33
CENTEL  35.75 36.00 35.25 35.75 0.00 0.00 35.75 36.00 1,503,735 53,531.37
CSR  - - - - - - 59.00 60.75 - -
DUSIT  10.10 10.10 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 81,100 818.53
ERW  3.22 3.24 3.20 3.22 -0.02 -0.62 3.20 3.22 3,501,309 11,273.09
GRAND  0.55 0.55 0.54 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 1,721,227 937.74
LRH  - - - - - - 31.25 32.00 - -
MANRIN  25.25 25.25 25.25 25.25 +0.25 +1.00 24.60 25.00 100 2.52
OHTL  340.00 342.00 324.00 336.00 -6.00 -1.75 331.00 342.00 901 301.74
ROH  - - - - - - 31.75 32.00 - -
SHANG  - - - - - - 56.00 58.75 28 1.57
SHR  3.62 3.66 3.62 3.62 -0.02 -0.55 3.62 3.64 3,466,676 12,624.88
VRANDA  6.60 6.65 6.55 6.65 +0.05 +0.76 6.60 6.65 53,600 353.68

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.88 2.94 2.86 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.92 38,782,941 112,151.85
AOT  66.00 66.25 65.00 65.50 0.00 0.00 65.25 65.50 16,154,728 1,057,638.07
ASIMAR  2.60 2.60 2.56 2.58 -0.02 -0.77 2.58 2.60 94,600 243.03
B  0.94 0.96 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 71,712,966 67,743.24
BA  11.80 11.90 11.70 11.80 0.00 0.00 11.70 11.80 734,454 8,620.54
BEM  9.00 9.05 8.90 8.90 -0.10 -1.11 8.90 8.95 15,205,699 136,184.68
BTS  9.45 9.50 9.45 9.50 +0.05 +0.53 9.45 9.50 18,382,203 174,534.00
BTSGIF  4.64 4.64 4.60 4.62 0.00 0.00 4.60 4.62 1,243,642 5,729.80
DMT  12.90 13.00 12.80 12.90 +0.10 +0.78 12.80 12.90 439,425 5,667.23
III  11.00 11.10 10.90 11.00 +0.10 +0.92 11.00 11.10 672,403 7,412.42
JUTHA <C> 1.52 1.53 1.49 1.52 0.00 0.00 1.52 1.53 613,920 925.49
JWD  14.90 14.90 14.80 14.90 0.00 0.00 14.80 14.90 498,106 7,382.10
KEX  38.75 39.00 38.50 38.75 +0.25 +0.65 38.50 38.75 936,028 36,230.77
KIAT  0.61 0.62 0.61 0.62 +0.01 +1.64 0.61 0.62 2,617,492 1,601.13
KWC  - - - - - - 250.00 271.00 - -
MENA  2.00 2.00 1.98 1.99 +0.01 +0.51 1.99 2.00 3,175,612 6,304.99
NOK <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
NYT  4.10 4.14 4.08 4.12 +0.04 +0.98 4.10 4.12 1,533,635 6,297.76
PORT  2.64 2.66 2.62 2.66 +0.04 +1.53 2.64 2.66 201,700 534.62
PRM  6.60 6.65 6.55 6.60 0.00 0.00 6.55 6.60 1,833,628 12,092.80
PSL  18.60 19.10 18.50 18.80 +0.50 +2.73 18.70 18.80 21,559,665 405,370.44
RCL  42.25 43.25 42.00 42.50 +0.50 +1.19 42.25 42.50 4,829,779 206,067.47
TFFIF  7.85 7.85 7.80 7.85 0.00 0.00 7.80 7.85 11,436,225 89,561.85
THAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TSTE  7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 6.95 7.05 800 5.60
TTA  11.90 12.30 11.90 12.10 +0.30 +2.54 12.00 12.10 13,892,752 168,658.01
WICE  12.60 12.60 12.40 12.60 +0.10 +0.80 12.50 12.60 722,565 9,065.43

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.68 2.72 2.68 2.68 0.00 0.00 2.68 2.70 874,626 2,360.47
DELTA  460.00 460.00 446.00 452.00 -4.00 -0.88 450.00 452.00 950,606 428,703.14
HANA  80.50 80.75 78.75 79.50 -0.25 -0.31 79.25 79.50 6,480,065 516,811.11
KCE  84.00 84.50 83.25 83.75 +0.25 +0.30 83.75 84.00 7,913,213 662,780.88
METCO  267.00 271.00 266.00 269.00 +1.00 +0.37 270.00 271.00 16,754 4,504.27
NEX  8.90 9.10 8.80 8.85 0.00 0.00 8.80 8.85 11,541,057 103,335.36
SMT  5.95 5.95 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 688,390 4,035.65
SVI  5.40 5.45 5.30 5.35 -0.05 -0.93 5.30 5.35 6,037,705 32,330.02
TEAM  4.38 4.42 4.34 4.36 0.00 0.00 4.36 4.38 792,350 3,468.42

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  189.00 189.00 187.50 188.00 0.00 0.00 188.00 188.50 1,836,232 345,849.59
AIT  39.75 40.50 39.25 39.75 +0.25 +0.63 39.50 39.75 2,981,076 119,403.79
ALT  2.66 2.70 2.66 2.68 +0.02 +0.75 2.68 2.70 525,302 1,405.55
AMR  6.25 6.30 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 1,037,300 6,485.82
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  13.30 13.50 13.30 13.40 +0.10 +0.75 13.30 13.40 11,490,294 153,875.38
DTAC  39.75 40.00 39.25 39.50 -0.25 -0.63 39.50 39.75 6,207,145 245,650.20
FORTH  18.10 18.30 18.00 18.20 +0.20 +1.11 18.10 18.20 895,207 16,241.50
HUMAN  11.00 11.10 10.80 11.10 0.00 0.00 11.00 11.10 504,912 5,535.42
ILINK  9.40 9.45 9.10 9.20 -0.15 -1.60 9.15 9.20 3,324,307 30,675.63
INET  4.24 4.24 4.16 4.22 0.00 0.00 4.20 4.22 2,940,154 12,390.43
INTUCH  71.75 72.00 71.25 71.50 0.00 0.00 71.50 71.75 1,680,265 120,473.87
JAS  2.88 2.92 2.88 2.92 +0.04 +1.39 2.90 2.92 9,180,278 26,581.54
JASIF  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 4,015,837 40,909.67
JMART  41.75 42.00 41.25 41.50 0.00 0.00 41.50 41.75 2,808,051 117,035.17
JR  7.25 7.25 7.20 7.25 0.00 0.00 7.20 7.25 222,800 1,609.96
JTS  61.25 63.75 61.00 63.25 +2.25 +3.69 63.25 63.50 1,435,137 90,022.16
MFEC  9.90 10.20 9.75 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 13,568,210 135,202.84
MSC  6.35 6.45 6.35 6.40 +0.05 +0.79 6.40 6.45 64,300 411.00
PT  5.85 5.95 5.80 5.90 +0.05 +0.85 5.90 5.95 424,547 2,502.23
SAMART  6.95 7.00 6.90 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 160,600 1,114.84
SAMTEL  6.70 6.75 6.70 6.75 +0.05 +0.75 6.75 6.80 183,901 1,241.21
SDC <C> 0.73 0.73 0.71 0.72 -0.01 -1.37 0.72 0.73 9,378,900 6,768.78
SIS  33.00 33.00 32.25 32.50 -0.25 -0.76 32.50 32.75 296,114 9,681.91
SKY  10.90 11.00 10.80 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 232,700 2,548.63
SVOA  2.04 2.10 2.04 2.06 +0.04 +1.98 2.06 2.08 7,801,000 16,141.19
SYMC  5.80 5.80 5.75 5.75 -0.05 -0.86 5.75 5.80 1,600 9.20
SYNEX  24.40 24.40 24.10 24.20 -0.20 -0.82 24.20 24.30 723,764 17,535.08
THCOM  10.80 10.90 10.70 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 1,546,841 16,705.63
TRUE  4.06 4.08 4.02 4.06 0.00 0.00 4.04 4.06 184,172,964 743,354.82
TWZ  0.12 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 188,310,822 21,154.75
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่