สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 08/08/2020 03:19:51
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,324.40 -8.82 -0.66 1,333.21 1,321.16 17,318,632 44,367.02
SET50 856.88 -7.17 -0.83 863.57 854.28 809,772 23,483.64
SET100 1,912.99 -14.79 -0.77 1,926.96 1,907.60 1,841,525 29,559.78
sSET 613.26 +0.19 +0.03 614.67 609.98 476,930 2,751.35
SETCLMV 915.19 -6.18 -0.67 920.87 911.39 967,478 15,509.01
SETHD 905.34 -4.12 -0.45 910.95 902.42 323,492 9,533.82
SETTHSI 803.11 -4.97 -0.62 808.79 801.55 755,427 23,055.07
SETWB 888.41 -9.41 -1.05 894.87 884.79 354,024 8,927.61
mai 309.47 +0.09 +0.03 311.53 308.28 644,164 2,966.10
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 480 7,387,970
ไม่เปลี่ยนแปลง 421 1,346,527
ลดลง 1,045 8,817,902
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
EE  0.62 0.65 0.62 0.64 +0.02 +3.23 0.64 0.65 15,640,000 9,976.12
GFPT  13.10 13.20 12.90 12.90 -0.10 -0.77 12.90 13.00 1,687,283 21,996.13
LEE  2.36 2.48 2.34 2.34 -0.02 -0.85 2.34 2.36 3,415,000 8,266.68
MAX <NP> 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 32,093,301 330.98
NER  3.48 3.56 3.44 3.50 +0.10 +2.94 3.48 3.50 65,806,221 230,279.67
PPPM <C, NP> 0.34 0.38 0.33 0.35 -0.03 -7.89 0.35 0.36 1,035,601 353.99
STA  27.75 28.75 27.25 28.50 +1.00 +3.64 28.50 28.75 49,068,635 1,381,721.55
TRUBB  1.40 1.40 1.31 1.36 -0.01 -0.73 1.35 1.36 5,638,098 7,565.08
TWPC  4.24 4.30 4.16 4.18 -0.04 -0.95 4.18 4.20 4,829,615 20,355.66
UPOIC  3.14 3.14 3.12 3.12 -0.02 -0.64 3.12 3.16 3,600 11.30
UVAN  4.48 4.60 4.44 4.60 +0.12 +2.68 4.56 4.60 58,400 266.23
VPO  0.37 0.38 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 111,500 41.25

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.42 2.42 2.14 2.16 -0.24 -10.00 2.16 2.18 11,389,903 25,586.16
ASIAN  10.30 11.00 10.00 11.00 +0.90 +8.91 10.90 11.00 25,654,505 271,678.67
BR  1.64 1.69 1.62 1.62 -0.03 -1.82 1.62 1.63 1,402,000 2,306.88
BRR  3.18 3.18 2.90 3.04 +0.22 +7.80 2.90 3.04 50,244 150.68
CBG  125.50 127.00 123.50 126.00 +1.00 +0.80 125.50 126.00 3,571,663 448,866.56
CFRESH  4.96 5.15 4.90 4.96 +0.16 +3.33 4.94 4.96 9,771,769 48,801.17
CHOTI  76.00 76.00 72.00 72.00 -6.00 -7.69 72.25 76.75 1,400 104.32
CM  3.22 3.22 3.10 3.12 -0.08 -2.50 3.12 3.14 247,000 780.81
CPF  32.75 33.00 32.25 32.50 -0.50 -1.52 32.50 32.75 38,070,737 1,241,169.89
CPI  1.25 1.25 1.24 1.24 -0.01 -0.80 1.23 1.24 40,100 50.02
F&D  20.00 20.00 20.00 20.00 +1.00 +5.26 18.20 19.90 1,900 38.00
HTC  17.90 20.20 17.90 19.60 +1.80 +10.11 19.60 19.70 5,343,587 102,000.59
ICHI  8.65 8.85 8.55 8.55 -0.10 -1.16 8.55 8.60 6,872,859 59,592.62
KBS  3.46 3.46 3.40 3.40 0.00 0.00 3.40 3.46 630,747 2,172.58
KSL  2.08 2.14 2.08 2.12 +0.06 +2.91 2.12 2.14 3,118,800 6,583.96
KTIS  2.46 2.68 2.46 2.58 +0.12 +4.88 2.52 2.60 441,300 1,133.97
LST  4.42 4.46 4.42 4.44 +0.02 +0.45 4.42 4.44 39,505 174.99
M  49.25 49.50 48.75 49.50 0.00 0.00 49.00 49.50 497,190 24,438.66
MALEE  7.60 7.75 7.20 7.25 -0.45 -5.84 7.25 7.30 2,050,617 15,221.52
MINT <XW> 18.40 18.70 18.20 18.30 -0.10 -0.54 18.30 18.40 18,676,420 344,502.49
OISHI  38.50 39.00 38.25 39.00 0.00 0.00 39.00 39.25 36,201 1,393.71
OSP  42.00 42.00 41.25 41.50 -0.50 -1.19 41.50 41.75 7,446,962 310,020.75
PB  68.50 69.00 68.50 69.00 +0.25 +0.36 68.00 68.75 900 61.82
PM  7.15 7.15 6.90 7.05 -0.05 -0.70 7.00 7.05 1,783,412 12,479.88
PRG  10.80 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 600 6.48
RBF  9.40 9.55 9.30 9.55 +0.05 +0.53 9.50 9.55 4,396,586 41,397.12
SAPPE  17.40 17.70 17.30 17.30 0.00 0.00 17.20 17.30 721,997 12,594.46
SAUCE  24.90 25.25 24.90 25.25 +0.35 +1.41 24.70 25.00 10,100 252.43
SFP  - - - - - - 119.00 138.50 - -
SNP  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 4,900 50.02
SORKON  5.20 5.20 5.05 5.05 -0.10 -1.94 5.05 5.10 28,000 143.90
SSC  - - - - - - 32.00 33.75 - -
SSF  6.30 6.30 6.30 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.90 100 0.63
SST  2.56 2.58 2.54 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 1,176,899 2,993.87
TC  4.12 4.12 3.88 4.02 -0.08 -1.95 4.00 4.02 1,391,701 5,558.69
TFG  4.70 4.82 4.70 4.80 +0.10 +2.13 4.76 4.80 10,503,717 49,940.02
TFMAMA  197.50 197.50 196.50 196.50 -0.50 -0.25 196.50 197.50 4,239 834.50
TIPCO  7.65 7.70 7.45 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 1,260,130 9,487.76
TKN  9.20 9.35 9.05 9.10 -0.15 -1.62 9.10 9.15 10,242,660 93,917.01
TU  13.40 13.50 13.20 13.40 -0.10 -0.74 13.40 13.50 9,158,247 122,268.05
TVO  29.50 29.50 27.75 28.00 -1.50 -5.08 28.00 28.25 2,208,643 62,600.65
ZEN  8.70 8.75 8.60 8.60 -0.05 -0.58 8.60 8.70 197,819 1,715.33

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 6.20 6.40 - -
B52 <C> 0.17 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 969,584 164.84
BTNC  - - - - - - 11.50 11.70 - -
CPH  - - - - - - 2.80 3.16 - -
CPL  0.80 0.90 0.80 0.90 +0.10 +12.50 0.86 0.90 84,700 72.43
ICC  29.00 29.75 29.00 29.25 0.00 0.00 29.00 30.00 1,400 40.80
NC  - - - - - - 8.50 8.95 - -
PAF  0.57 0.59 0.57 0.59 -0.01 -1.67 0.58 0.59 102,000 58.90
PDJ  1.64 1.66 1.52 1.61 0.00 0.00 1.58 1.61 505,000 801.93
PG  - - - - - - 4.50 4.70 - -
SABINA  17.60 17.60 17.20 17.40 0.00 0.00 17.20 17.40 114,010 1,966.88
SAWANG  - - - - - - 10.40 11.50 - -
SUC  33.75 34.25 33.75 34.25 +0.50 +1.48 34.00 34.25 600 20.42
TNL  - - - - - - 18.00 20.70 - -
TPCORP  9.20 9.25 9.10 9.15 -0.30 -3.17 9.15 9.30 1,400 12.85
TR  25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 24.80 25.00 500 12.50
TTI  - - - - - - 18.20 19.50 - -
TTT  56.00 56.00 56.00 56.00 -0.25 -0.44 54.50 55.00 100 5.60
UPF  - - - - - - 42.50 46.75 - -
UT  14.30 14.30 14.30 14.30 -0.70 -4.67 14.30 15.20 300 4.29
WACOAL  45.25 45.25 45.25 45.25 -0.25 -0.55 45.25 45.50 111 5.03

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.62 0.63 0.62 0.63 +0.01 +1.61 0.62 0.63 19,900 12.34
AJA  0.14 0.15 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 1,587,500 220.93
DTCI  - - - - - - 27.00 30.75 - -
FANCY  0.66 0.67 0.64 0.67 0.00 0.00 0.65 0.67 195,800 127.72
KYE  317.00 318.00 317.00 318.00 +4.00 +1.27 311.00 317.00 304 96.57
L&E  1.72 1.72 1.72 1.72 -0.03 -1.71 1.71 1.72 10,600 18.23
MODERN  2.46 2.46 2.38 2.42 -0.02 -0.82 2.40 2.42 90,000 216.44
OGC  22.20 22.20 22.20 22.20 +0.10 +0.45 22.10 22.50 400 8.88
ROCK  - - - - - - 9.80 10.10 - -
SIAM  1.39 1.41 1.38 1.40 -0.01 -0.71 1.38 1.39 155,000 214.35
TSR  2.64 2.64 2.48 2.50 -0.10 -3.85 2.50 2.52 1,556,900 3,921.40

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  3.68 3.78 3.68 3.78 +0.04 +1.07 3.76 3.78 839,900 3,139.71
DDD  14.40 14.80 14.00 14.10 -0.40 -2.76 14.10 14.20 130,800 1,850.83
JCT  79.00 79.00 79.00 79.00 0.00 0.00 78.50 80.25 2,000 158.00
OCC  - - - - - - 8.65 9.05 1 0.01
S & J  - - - - - - 24.60 26.00 - -
STGT  86.25 89.25 85.25 88.50 +3.50 +4.12 88.25 88.50 16,200,918 1,417,327.17
STHAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  10.80 11.10 10.80 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 137,600 1,514.32
TOG  3.30 3.30 3.28 3.28 -0.02 -0.61 3.30 3.32 16,900 55.69

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  22.00 22.10 21.50 21.50 -0.50 -2.27 21.40 21.50 151,479 3,305.10
BBL  100.50 101.00 99.50 100.00 0.00 0.00 99.75 100.00 7,367,632 736,870.83
CIMBT  0.59 0.60 0.58 0.58 -0.02 -3.33 0.58 0.59 1,816,310 1,063.61
KBANK  83.25 83.75 82.75 83.00 -0.25 -0.30 83.00 83.25 6,605,677 549,566.56
KKP  38.50 38.75 38.25 38.25 -0.25 -0.65 38.25 38.50 662,876 25,475.35
KTB  9.80 9.90 9.80 9.85 +0.05 +0.51 9.85 9.90 17,092,906 168,336.96
LHFG  1.00 1.00 0.98 0.98 -0.02 -2.00 0.98 1.00 3,692,601 3,636.80
SCB  68.25 68.75 67.50 68.25 0.00 0.00 68.25 68.50 5,193,188 354,514.03
TCAP  34.25 34.50 34.00 34.25 +0.25 +0.74 34.25 34.50 3,384,355 115,945.62
TISCO  66.50 66.75 66.00 66.25 -0.50 -0.75 66.25 66.50 2,698,801 179,065.46
TMB  0.95 0.95 0.94 0.94 -0.01 -1.05 0.94 0.95 66,798,454 63,015.67

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.13 0.14 0.13 0.14 +0.01 +7.69 0.14 - 14,002,400 1,944.73
AEONTS  100.00 101.00 98.50 99.00 -0.75 -0.75 99.00 99.25 610,656 60,581.35
AMANAH  2.48 2.50 2.46 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 1,633,114 4,041.78
ASAP  2.36 2.48 2.34 2.34 +0.02 +0.86 2.34 2.38 2,885,301 6,911.99
ASK  17.30 17.30 17.10 17.30 +0.10 +0.58 17.20 17.30 112,584 1,940.47
ASP  1.80 1.81 1.77 1.78 -0.02 -1.11 1.77 1.78 1,807,468 3,221.91
BAM  24.80 24.80 24.60 24.60 -0.20 -0.81 24.60 24.70 16,321,472 402,915.32
BFIT  28.00 28.00 26.75 27.25 -0.75 -2.68 27.25 27.50 2,244,467 61,455.77
CGH  0.77 0.77 0.74 0.74 -0.03 -3.90 0.74 0.75 8,394,100 6,277.14
ECL  0.81 0.84 0.80 0.81 0.00 0.00 0.81 0.82 4,191,000 3,457.93
FNS  3.46 3.50 3.42 3.42 +0.02 +0.59 3.40 3.42 299,702 1,033.72
FSS  1.52 1.52 1.51 1.51 0.00 0.00 1.50 1.51 36,100 54.52
GBX  0.52 0.53 0.52 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 1,652,800 859.46
GL  3.54 3.64 3.50 3.56 +0.06 +1.71 3.56 3.58 3,861,015 13,841.46
IFS  2.42 2.42 2.38 2.40 -0.04 -1.64 2.40 2.42 250,831 600.01
JMT  29.75 30.00 29.50 30.00 +0.75 +2.56 29.75 30.00 6,138,307 182,933.86
KCAR  7.50 7.50 7.45 7.50 0.00 0.00 7.45 7.50 27,700 207.54
KGI  3.44 3.48 3.44 3.46 +0.02 +0.58 3.44 3.46 761,608 2,635.87
KTC  30.00 30.25 29.75 30.00 -0.25 -0.83 30.00 30.25 4,106,375 123,338.45
MBKET  9.00 9.00 8.80 8.80 -0.05 -0.56 8.75 8.80 133,805 1,184.30
MFC  13.60 13.70 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 8,140 110.33
ML  0.96 0.97 0.83 0.95 -0.01 -1.04 0.94 0.95 10,314,747 9,861.28
MTC  48.75 49.50 48.25 48.50 -0.25 -0.51 48.25 48.50 3,274,871 159,570.99
PE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PL  2.02 2.02 1.99 2.00 -0.02 -0.99 2.00 2.02 190,900 381.75
S11  5.20 5.20 5.05 5.10 -0.05 -0.97 5.10 5.15 373,230 1,896.76
SAWAD <XD> 46.25 46.75 45.75 46.00 0.00 0.00 46.00 46.25 6,153,564 284,396.12
THANI  4.00 4.14 3.96 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 30,194,114 122,519.33
TK  7.35 7.45 7.35 7.40 0.00 0.00 7.35 7.45 82,900 613.37
TNITY  3.90 3.90 3.82 3.82 0.00 0.00 3.80 3.90 11,450 43.79
UOBKH  3.58 3.62 3.52 3.56 +0.06 +1.71 3.52 3.56 2,300 8.16
ZMICO  0.70 0.71 0.69 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 656,223 457.99

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.50 33.50 33.50 33.50 -0.50 -1.47 33.25 33.50 5,500 184.25
BKI  284.00 284.00 282.00 283.00 +1.00 +0.35 283.00 284.00 6,793 1,919.50
BLA  16.30 16.30 16.00 16.10 -0.30 -1.83 16.10 16.20 964,221 15,553.38
BUI  9.35 9.35 9.35 9.35 0.00 0.00 9.35 10.00 1,002 9.37
CHARAN  22.00 22.00 21.50 21.50 -0.50 -2.27 20.10 22.20 200 4.35
INSURE  - - - - - - 27.25 35.50 - -
MTI  86.75 87.00 86.75 87.00 +0.75 +0.87 85.00 87.00 401 34.81
NKI  - - - - - - 48.25 56.25 - -
NSI  - - - - - - 55.25 61.00 - -
SEG  - - - - - - 24.90 25.25 - -
SMK  36.00 36.50 35.75 35.75 -1.25 -3.38 35.75 36.50 1,802 64.62
THRE  1.00 1.01 0.95 0.98 -0.02 -2.00 0.97 0.98 18,188,304 17,885.32
THREL  2.30 2.34 2.28 2.32 +0.02 +0.87 2.30 2.32 1,463,890 3,375.35
TIP  29.75 29.75 28.75 29.00 -0.75 -2.52 29.00 29.25 1,414,568 41,236.14
TQM  134.00 134.00 131.50 134.00 +1.00 +0.75 133.50 134.00 402,093 53,474.31
TSI  0.38 0.38 0.37 0.37 -0.01 -2.63 0.36 0.37 4,517,700 1,643.44
TVI  3.46 3.48 3.40 3.40 -0.08 -2.30 3.40 3.42 116,900 402.48

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACG  1.05 1.05 1.03 1.03 -0.01 -0.96 1.03 1.05 15,902 16.41
AH  8.50 8.55 8.35 8.35 -0.15 -1.76 8.35 8.40 685,824 5,770.85
BAT-3K  - - - - - - 225.00 251.00 - -
CWT  2.28 2.32 2.26 2.26 -0.02 -0.88 2.26 2.28 1,145,280 2,608.52
EASON  1.19 1.20 1.19 1.20 +0.02 +1.69 1.19 1.21 40,100 47.83
GYT  225.00 225.00 225.00 225.00 -2.00 -0.88 214.00 226.00 100 22.50
HFT  3.38 3.46 3.32 3.34 -0.56 -14.36 3.34 3.36 9,498,336 31,992.10
IHL  2.50 2.50 2.44 2.48 -0.06 -2.36 2.46 2.48 921,700 2,281.20
INGRS  0.46 0.47 0.45 0.45 0.00 0.00 0.45 0.47 1,131,700 524.26
IRC  12.80 12.90 12.80 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 13,500 172.81
PCSGH  4.46 4.46 4.46 4.46 0.00 0.00 4.46 4.56 600 2.68
SAT  10.20 10.30 10.10 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 1,532,521 15,666.89
SPG  - - - - - - 12.30 13.30 - -
STANLY  145.50 150.00 144.50 149.50 +3.50 +2.40 148.50 150.00 19,001 2,784.35
TKT  0.99 0.99 0.96 0.96 -0.02 -2.04 0.96 0.98 66,300 64.30
TNPC  0.78 0.78 0.78 0.78 -0.02 -2.50 0.78 0.80 4,600 3.59
TRU  3.76 3.78 3.68 3.74 0.00 0.00 3.72 3.74 31,600 117.22
TSC  - - - - - - 9.80 10.10 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.23 1.24 1.22 1.24 0.00 0.00 1.23 1.24 479,948 591.52
ASEFA  3.20 3.30 3.16 3.16 +0.08 +2.60 3.16 3.20 1,836,300 5,872.68
CPT  0.85 0.87 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.85 895,100 760.52
CRANE  2.40 2.42 2.08 2.20 -0.20 -8.33 2.18 2.20 60,710,796 135,342.92
CTW  5.15 5.15 5.15 5.15 -0.05 -0.96 5.10 5.15 16,700 86.00
FMT  22.20 22.20 22.20 22.20 +0.20 +0.91 21.60 22.20 101 2.24
HTECH  2.92 2.94 2.76 2.82 -0.18 -6.00 2.80 2.82 919,882 2,600.96
KKC  0.62 0.63 0.59 0.60 +0.02 +3.45 0.59 0.60 316,000 192.82
PK  1.63 1.63 1.55 1.57 -0.05 -3.09 1.56 1.57 385,000 610.76
SNC  9.70 9.80 9.65 9.75 +0.10 +1.04 9.70 9.75 502,759 4,881.70
STARK  2.18 2.18 2.10 2.12 -0.06 -2.75 2.12 2.14 42,682,076 91,058.93
TCJ  2.98 3.04 2.88 2.90 -0.04 -1.36 2.90 2.92 365,000 1,080.89
VARO  3.40 3.40 3.40 3.40 +0.04 +1.19 3.34 3.40 100 0.34

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.40 11.70 10.70 11.60 +0.40 +3.57 11.50 11.60 23,957,873 269,815.37

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  39.50 39.50 39.50 39.50 -0.50 -1.25 39.25 39.50 705 27.85
CMAN  1.33 1.35 1.32 1.33 -0.01 -0.75 1.32 1.33 1,628,400 2,166.53
GC  5.60 5.70 5.60 5.60 0.00 0.00 5.55 5.60 85,600 479.90
GGC  9.05 9.10 8.90 8.90 -0.15 -1.66 8.90 9.00 1,095,600 9,842.82
GIFT  2.14 2.14 2.12 2.14 0.00 0.00 2.12 2.14 82,503 176.10
IVL  24.90 24.90 24.50 24.70 -0.20 -0.80 24.70 24.80 14,399,017 355,321.33
NFC  1.62 1.70 1.62 1.63 +0.01 +0.62 1.63 1.65 2,900 4.78
PATO  9.00 9.05 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 9.10 39,800 358.27
PMTA  8.90 9.10 8.85 8.85 0.00 0.00 8.85 8.90 2,500 22.22
PTTGC  51.00 51.00 49.25 49.50 -1.75 -3.41 49.50 49.75 21,742,834 1,090,609.00
SUTHA  3.34 3.34 3.34 3.34 -0.04 -1.18 3.22 3.34 400 1.34
TCCC  20.30 20.50 20.30 20.50 +0.40 +1.99 20.30 20.50 1,304 26.59
TPA  5.45 5.45 5.20 5.20 0.00 0.00 5.20 5.30 29,400 155.20
UAC  3.72 3.72 3.62 3.70 -0.02 -0.54 3.70 3.72 183,851 673.58
UP  13.00 13.00 13.00 13.00 -0.10 -0.76 13.00 13.90 1,000 13.00
VNT  24.60 24.90 24.50 24.70 +0.10 +0.41 24.70 24.80 621,806 15,344.39
WG  - - - - - - 184.50 185.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  16.60 16.70 16.20 16.50 0.00 0.00 16.50 16.60 1,712,901 28,148.35
ALUCON  145.50 148.50 145.50 148.50 +1.50 +1.02 145.50 148.00 600 87.60
BGC  9.60 9.60 9.40 9.45 -0.05 -0.53 9.45 9.50 360,749 3,413.08
CSC  45.50 45.75 45.50 45.50 -1.00 -2.15 45.50 45.75 33,621 1,530.56
GLOCON  0.96 0.98 0.95 0.95 -0.01 -1.04 0.95 0.97 3,156,300 3,037.29
NEP <C> 0.18 0.18 0.17 0.18 -0.01 -5.26 0.17 0.18 41,000 6.98
PTL <XD> 22.30 23.40 22.10 23.30 +1.20 +5.43 23.20 23.30 21,928,245 495,319.48
SFLEX  12.00 12.10 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 502,842 6,016.41
SITHAI  0.64 0.66 0.64 0.64 0.00 0.00 0.64 0.66 942,000 611.61
SLP  0.42 0.43 0.41 0.43 0.00 0.00 0.41 0.43 113,400 47.63
SMPC  12.10 12.40 12.00 12.40 +0.30 +2.48 12.30 12.40 1,419,450 17,371.60
SPACK  2.42 2.56 2.40 2.54 +0.12 +4.96 2.52 2.54 1,215,600 3,015.08
TCOAT  - - - - - - 21.40 22.50 - -
TFI <C, NP> 0.16 0.16 0.15 0.16 +0.02 +14.29 0.16 - 4,159,319 646.85
THIP  26.50 27.00 25.50 26.25 -0.75 -2.78 26.00 26.25 119,420 3,119.28
TMD  21.20 21.20 21.20 21.20 0.00 0.00 21.00 21.50 100 2.12
TOPP  183.50 183.50 183.50 183.50 -6.00 -3.17 177.00 184.00 100 18.35
TPBI  5.25 5.25 5.05 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 75,500 387.60
TPP  15.20 15.20 15.20 15.20 -0.10 -0.65 15.00 15.10 1,500 22.80

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  1.45 1.45 1.43 1.45 +0.01 +0.69 1.43 1.45 10,200 14.59
BSBM  0.91 0.93 0.89 0.89 -0.03 -3.26 0.88 0.89 697,900 632.35
CEN  0.73 0.73 0.70 0.70 -0.02 -2.78 0.70 0.72 46,300 32.60
CITY  1.72 1.72 1.71 1.71 -0.01 -0.58 1.69 1.72 1,200 2.06
CSP  0.65 0.65 0.63 0.64 +0.01 +1.59 0.63 0.64 149,300 95.02
GJS  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 250,501 25.05
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  0.46 0.47 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.45 0.46 119,300 54.89
LHK  2.34 2.40 2.34 2.34 0.00 0.00 2.34 2.38 101,889 240.77
MCS  13.70 13.70 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 830,000 11,265.63
MILL  0.70 0.71 0.69 0.71 0.00 0.00 0.70 0.71 249,000 173.11
PAP  2.62 2.64 2.62 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 43,900 115.64
PERM  0.77 0.80 0.76 0.79 +0.01 +1.28 0.77 0.79 648,500 505.14
RICH <NC> 0.02 0.03 0.01 0.01 N/A N/A 0.01 0.02 144,727,077 2,043.46
SAM  0.33 0.39 0.33 0.39 +0.05 +14.71 0.39 - 4,119,000 1,556.12
SMIT  3.42 3.44 3.38 3.40 -0.04 -1.16 3.38 3.40 225,300 767.03
SSSC  - - - - - - 2.00 2.02 - -
TGPRO  0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 268,858 18.00
THE  1.21 1.25 1.21 1.25 +0.02 +1.63 1.25 1.27 3,000 3.72
TIW  245.00 245.00 222.00 235.00 -10.00 -4.08 222.00 234.00 2,601 601.32
TMT  4.28 4.30 4.26 4.26 0.00 0.00 4.26 4.28 28,500 122.04
TSTH  0.38 0.42 0.36 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 10,694,200 4,091.26
TWP  2.10 2.12 2.10 2.12 0.00 0.00 2.08 2.12 26,200 55.04
TYCN  2.00 2.00 1.98 1.98 +0.05 +2.59 1.98 1.99 264,700 525.11

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.53 0.54 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 7,283,895 3,825.43
COTTO  1.26 1.27 1.24 1.25 -0.01 -0.79 1.24 1.25 1,052,520 1,320.53
DCC  2.44 2.48 2.38 2.42 -0.02 -0.82 2.40 2.42 9,188,414 22,229.17
DCON  0.33 0.34 0.32 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 3,006,100 990.35
DRT  6.25 6.25 6.05 6.25 -0.05 -0.79 6.20 6.25 676,602 4,182.93
EPG <XD> 4.80 4.84 4.74 4.76 -0.02 -0.42 4.76 4.78 4,542,303 21,786.57
GEL  0.18 0.19 0.17 0.18 -0.01 -5.26 0.18 0.19 684,300 123.18
PPP  2.00 2.02 1.95 2.00 -0.02 -0.99 1.99 2.00 285,700 568.81
Q-CON  4.98 4.98 4.96 4.96 +0.08 +1.64 4.70 4.96 2,100 10.46
RCI  - - - - - - 3.28 3.40 - -
SCC  377.00 378.00 375.00 377.00 -2.00 -0.53 376.00 378.00 1,065,438 400,934.65
SCCC  149.00 150.00 148.00 149.00 -1.50 -1.00 149.00 149.50 238,963 35,545.78
SCP  6.25 6.25 6.10 6.10 -0.15 -2.40 6.10 6.15 301,301 1,847.27
SKN  2.18 2.18 2.12 2.12 -0.04 -1.85 2.12 2.16 305,800 651.95
TASCO  28.00 28.50 27.75 28.50 +0.50 +1.79 28.25 28.50 7,029,027 197,939.88
TCMC  1.11 1.12 1.04 1.08 -0.02 -1.82 1.08 1.09 5,399,660 5,787.20
TOA  40.00 40.25 39.25 39.25 -0.75 -1.88 39.25 39.50 1,737,666 68,854.94
TPIPL  1.28 1.29 1.24 1.26 -0.02 -1.56 1.26 1.27 7,557,346 9,526.40
UMI  0.74 0.74 0.71 0.71 -0.02 -2.74 0.71 0.72 352,000 252.56
VNG  3.62 3.62 3.62 3.62 +0.08 +2.26 3.54 3.62 100 0.36
WIIK  2.02 2.14 1.98 2.14 +0.15 +7.54 2.12 2.14 8,201,382 17,303.60

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  4.96 4.98 4.96 4.98 0.00 0.00 4.96 4.98 5,100 25.40
AMATA  13.90 14.10 13.70 13.80 -0.10 -0.72 13.70 13.80 8,948,545 123,678.80
AMATAV  5.40 5.50 5.20 5.20 -0.30 -5.45 5.20 5.35 43,700 232.22
ANAN  1.53 1.55 1.52 1.54 -0.01 -0.65 1.53 1.54 2,170,435 3,332.24
AP  6.40 6.45 6.30 6.35 0.00 0.00 6.30 6.35 8,479,850 53,894.85
APEX <C> 0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 174,400 14.96
AQ <C> 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 4,500,900 89.79
AWC  3.94 4.00 3.88 3.92 -0.04 -1.01 3.92 3.94 22,052,205 86,533.58
BLAND  1.02 1.04 1.02 1.02 0.00 0.00 1.02 1.03 5,143,616 5,272.49
BROCK  1.61 1.61 1.54 1.54 -0.10 -6.10 1.55 1.60 106,600 164.58
CGD  0.61 0.61 0.59 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 139,000 82.97
CI  0.70 0.72 0.68 0.72 +0.03 +4.35 0.70 0.71 78,200 53.39
CPN  47.25 47.50 46.25 46.25 -1.25 -2.63 46.25 46.50 4,873,789 228,175.37
ESTAR  0.32 0.33 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.31 0.32 188,300 60.30
EVER  0.21 0.21 0.20 0.21 0.00 0.00 0.20 0.21 2,421,300 508.46
FPT  11.00 11.20 11.00 11.00 +0.20 +1.85 11.00 11.10 267,240 2,945.26
GLAND  2.24 2.24 2.24 2.24 -0.06 -2.61 2.22 2.24 20,200 45.25
GOLD  7.30 7.30 7.15 7.25 -0.05 -0.68 7.20 7.25 95,559 689.34
J  1.08 1.08 1.02 1.03 +0.01 +0.98 1.03 1.04 5,166,273 5,442.37
JCK  0.71 0.71 0.65 0.69 0.00 0.00 0.67 0.69 2,913,345 2,003.17
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KTECH <NC> 0.03 0.05 0.01 0.02 N/A N/A 0.02 0.03 199,908,584 5,446.48
KWG  0.79 0.80 0.76 0.77 -0.03 -3.75 0.76 0.77 305,011 237.91
LALIN  4.62 4.62 4.58 4.62 0.00 0.00 4.60 4.62 434,110 1,996.21
LH  7.50 7.55 7.40 7.45 -0.10 -1.32 7.45 7.50 19,752,851 147,546.83
LPN  5.05 5.15 4.94 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 28,363,059 143,386.26
MBK  11.80 11.90 11.70 11.80 0.00 0.00 11.80 11.90 1,103,862 13,028.02
MJD  1.50 1.51 1.48 1.51 +0.01 +0.67 1.50 1.51 763,600 1,141.82
MK  3.00 3.00 2.90 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.94 159,200 465.77
NCH  0.75 0.75 0.70 0.70 -0.05 -6.67 0.70 0.71 38,000 26.94
NNCL  2.06 2.12 2.02 2.08 +0.02 +0.97 2.08 2.10 2,553,302 5,306.44
NOBLE  11.20 11.20 11.10 11.20 0.00 0.00 11.20 11.30 627,526 7,010.42
NUSA  0.32 0.33 0.32 0.32 0.00 0.00 0.32 0.33 1,436,667 459.75
NVD  1.32 1.33 1.30 1.31 -0.01 -0.76 1.30 1.31 249,500 326.87
ORI  7.10 7.15 7.00 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 4,722,715 33,304.88
PACE <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PF  0.40 0.40 0.39 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 20,437,305 8,142.60
PLAT  2.50 2.50 2.42 2.50 0.00 0.00 2.44 2.50 642,600 1,578.52
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  0.87 0.89 0.87 0.89 +0.01 +1.14 0.87 0.89 7,900 6.89
PRIN  1.65 1.65 1.60 1.60 -0.01 -0.62 1.60 1.62 205,100 334.68
PSH  11.30 11.40 11.20 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 364,254 4,124.53
QH  2.16 2.20 2.16 2.16 0.00 0.00 2.16 2.18 12,789,407 27,822.00
RICHY  0.70 0.70 0.69 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 105,929 73.76
RML  0.69 0.69 0.67 0.68 0.00 0.00 0.68 0.69 1,203,600 827.04
ROJNA  4.36 4.40 4.30 4.32 -0.04 -0.92 4.30 4.32 251,614 1,088.82
S  1.62 1.62 1.55 1.61 0.00 0.00 1.60 1.61 1,520,809 2,407.30
SAMCO  1.20 1.20 1.16 1.20 0.00 0.00 1.18 1.19 44,600 52.37
SC  2.36 2.36 2.28 2.32 -0.02 -0.85 2.30 2.32 5,070,426 11,702.18
SENA  2.78 2.80 2.76 2.78 0.00 0.00 2.76 2.78 388,049 1,077.78
SF  4.42 4.46 4.34 4.40 +0.16 +3.77 4.38 4.40 7,528,993 33,237.79
SIRI  0.74 0.75 0.73 0.73 -0.01 -1.35 0.73 0.74 23,329,370 17,154.14
SPALI  16.60 17.00 16.50 16.80 +0.20 +1.20 16.80 16.90 2,245,138 37,790.31
U  1.44 1.45 1.42 1.45 +0.02 +1.40 1.44 1.45 4,333,348 6,223.88
UV  3.00 3.02 2.98 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.00 459,905 1,374.63
WHA  3.48 3.48 3.34 3.36 -0.12 -3.45 3.36 3.38 79,653,616 271,401.77
WIN  0.37 0.38 0.36 0.38 0.00 0.00 0.36 0.38 10,000 3.75

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  6.45 6.45 6.35 6.45 0.00 0.00 6.35 6.45 589,100 3,772.36
AIMIRT  13.20 13.30 13.20 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.40 194,801 2,579.37
AMATAR  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 2,700 27.72
B-WORK  11.40 11.40 11.30 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 17,000 192.15
BKER  5.60 5.60 5.45 5.50 -0.10 -1.79 5.50 5.55 902,900 4,976.90
BKKCP  11.80 11.90 11.80 11.90 +0.10 +0.85 11.80 11.90 22,700 267.93
BOFFICE  12.30 12.50 12.30 12.30 -0.10 -0.81 12.30 12.40 121,900 1,510.25
CPNCG  10.60 10.60 10.50 10.60 +0.10 +0.95 10.50 10.60 98,400 1,040.24
CPNREIT  23.10 23.10 22.50 22.70 -0.30 -1.30 22.60 22.70 1,286,985 29,269.10
CPTGF  11.20 11.30 11.00 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 43,600 483.63
CTARAF  4.90 4.90 4.88 4.90 -0.02 -0.41 4.90 4.92 148,100 723.50
DREIT  3.86 3.86 3.76 3.84 0.00 0.00 3.78 3.84 665,236 2,523.91
ERWPF  - - - - - - 4.14 4.30 - -
FTREIT  13.90 14.20 13.80 14.10 +0.20 +1.44 14.00 14.10 755,827 10,526.07
FUTUREPF  19.10 19.10 19.10 19.10 0.00 0.00 19.10 19.20 111,200 2,123.92
GAHREIT  7.55 7.55 7.55 7.55 0.00 0.00 7.50 7.55 15,000 113.25
GOLDPF  5.80 5.85 5.80 5.85 +0.05 +0.86 5.75 5.80 4,700 27.34
GVREIT  13.30 13.30 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 200 2.66
HPF  4.68 4.68 4.68 4.68 +0.02 +0.43 4.62 4.68 100 0.47
HREIT  8.05 8.05 7.90 8.05 0.00 0.00 8.05 8.10 438,312 3,502.38
IMPACT  16.00 16.00 15.50 15.70 -0.30 -1.88 15.60 15.70 530,136 8,315.27
KPNPF  6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00 6.75 6.80 20,000 135.00
LHHOTEL  9.55 9.55 9.20 9.20 -0.35 -3.66 9.20 9.35 365,140 3,427.93
LHPF  5.55 5.55 5.30 5.50 -0.10 -1.79 5.35 5.50 191,605 1,036.14
LHSC  10.50 10.70 10.20 10.40 -0.40 -3.70 10.30 10.40 576,901 5,959.71
LUXF  6.50 6.50 6.45 6.45 +0.15 +2.38 6.35 6.40 3,700 23.95
M-II  - - - - - - 7.05 7.45 - -
M-PAT  3.60 3.60 3.52 3.52 +0.02 +0.57 3.50 3.56 1,400 4.94
M-STOR  5.80 5.80 5.80 5.80 +0.05 +0.87 5.50 5.80 200 1.16
MIPF  - - - - - - 14.50 15.00 3,886,000 62,176.00
MIT  - - - - - - 2.30 3.00 - -
MJLF  - - - - - - 7.05 7.20 - -
MNIT  1.43 1.43 1.43 1.43 +0.15 +11.72 1.30 1.43 400 0.57
MNIT2  - - - - - - 3.80 4.44 - -
MNRF  2.84 2.84 2.84 2.84 +0.20 +7.58 2.64 2.80 200 0.57
POPF  10.80 10.80 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 224,800 2,427.34
PPF  11.40 11.40 11.40 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 2,600 29.64
QHHR  5.90 5.95 5.85 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 108,200 635.20
QHOP  2.32 2.32 2.30 2.30 0.00 0.00 2.24 2.30 300 0.69
QHPF  10.20 10.20 9.95 9.95 -0.35 -3.40 9.95 10.00 1,069,800 10,764.57
SBPF  2.22 2.50 2.20 2.20 -0.38 -14.73 2.20 2.44 1,200 2.79
SHREIT  3.64 3.72 3.64 3.72 0.00 0.00 3.68 3.80 2,100 7.80
SIRIP  - - - - - - 9.00 9.40 - -
SPF  12.80 13.00 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.60 12.70 569,100 7,266.94
SPRIME  9.50 9.50 9.45 9.50 -0.05 -0.52 9.45 9.50 96,500 913.18
SRIPANWA  7.95 8.00 7.95 8.00 +0.05 +0.63 7.90 8.00 9,100 72.36
SSPF  - - - - - - 9.00 9.10 - -
SSTRT  5.40 5.45 5.40 5.45 +0.10 +1.87 5.40 5.45 8,120 43.87
TIF1  8.40 8.40 8.40 8.40 0.00 0.00 8.30 8.40 2,400 20.16
TLGF  16.90 16.90 16.40 16.50 -0.30 -1.79 16.40 16.50 406,881 6,732.55
TLHPF  - - - - - - 8.80 9.80 - -
TNPF  2.04 2.04 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.06 33,200 67.32
TPRIME  - - - - - - 13.10 14.00 - -
TTLPF  22.20 22.20 22.00 22.00 -0.30 -1.35 21.80 22.00 4,100 90.80
TU-PF  0.92 0.92 0.86 0.90 -0.09 -9.09 0.87 0.90 56,600 49.07
URBNPF  2.96 2.96 2.90 2.96 -0.04 -1.33 2.84 2.98 10,200 30.18
WHABT  8.65 8.65 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.50 8.70 7,100 61.00
WHART  15.00 15.00 14.60 14.70 -0.30 -2.00 14.70 14.80 257,141 3,790.31

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCS  6.20 6.25 5.95 6.15 -0.15 -2.38 6.10 6.15 2,168,701 13,105.11
BJCHI  1.95 1.95 1.87 1.88 -0.05 -2.59 1.88 1.89 2,797,700 5,322.64
BKD  1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00 1.96 1.97 31,326 61.40
CK  18.80 18.80 18.20 18.30 -0.40 -2.14 18.20 18.30 4,567,327 84,035.56
CNT  1.24 1.24 1.23 1.23 -0.01 -0.81 1.23 1.24 35,000 43.31
EMC  0.14 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 762,200 102.13
ITD  1.09 1.09 1.07 1.07 -0.02 -1.83 1.07 1.08 4,055,200 4,364.46
NWR  0.56 0.56 0.54 0.54 -0.01 -1.82 0.53 0.54 2,819,200 1,534.36
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.90 0.91 0.89 0.89 -0.01 -1.11 0.89 0.90 10,118,897 9,021.22
PREB  6.65 6.65 6.55 6.55 -0.10 -1.50 6.55 6.65 89,900 591.88
PYLON  4.84 4.84 4.72 4.74 -0.08 -1.66 4.74 4.76 1,667,816 7,949.16
SEAFCO  6.75 6.85 6.65 6.75 -0.10 -1.46 6.70 6.75 5,377,098 36,235.93
SQ  1.66 1.66 1.64 1.64 -0.01 -0.61 1.64 1.65 405,200 667.48
SRICHA  11.00 11.00 10.50 11.00 +1.35 +13.99 11.00 - 3,023,428 33,239.61
STEC  14.90 15.00 14.70 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 4,834,907 71,756.66
STPI  4.26 4.28 4.18 4.20 -0.08 -1.87 4.20 4.22 5,161,611 21,812.53
SYNTEC  1.60 1.60 1.56 1.57 -0.03 -1.88 1.57 1.58 2,015,865 3,181.85
TEAMG  2.30 2.30 2.22 2.24 -0.06 -2.61 2.24 2.26 7,687,920 17,329.72
TPOLY  2.14 2.14 2.04 2.06 -0.06 -2.83 2.06 2.08 878,200 1,822.83
TRC  0.14 0.15 0.13 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 6,944,100 971.92
TRITN  0.32 0.32 0.30 0.32 +0.01 +3.23 0.31 0.32 47,801,200 14,837.91
TTCL  3.16 3.22 2.96 3.00 -0.14 -4.46 2.98 3.00 12,920,691 39,800.68
UNIQ  5.20 5.20 5.05 5.15 -0.05 -0.96 5.10 5.15 1,452,800 7,444.34

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  0.35 0.36 0.34 0.35 0.00 0.00 0.34 0.35 23,604,300 8,186.15
ABPIF  3.50 3.50 3.50 3.50 +0.02 +0.57 3.48 3.50 10,500 36.75
ACE  3.74 3.76 3.70 3.70 -0.02 -0.54 3.70 3.72 17,424,635 64,857.38
AI  1.32 1.38 1.31 1.34 +0.03 +2.29 1.34 1.35 12,326,700 16,639.00
AKR  0.55 0.55 0.53 0.53 -0.02 -3.64 0.53 0.54 306,700 165.68
BAFS  20.30 20.60 20.30 20.50 +0.10 +0.49 20.40 20.50 183,329 3,747.52
BANPU  5.60 5.65 5.50 5.55 -0.05 -0.89 5.50 5.55 17,483,438 97,201.30
BCP  19.60 19.80 19.20 19.30 -0.40 -2.03 19.30 19.40 1,490,331 28,986.09
BCPG  15.60 15.60 15.50 15.60 +0.10 +0.65 15.50 15.60 444,015 6,910.24
BGRIM  49.50 50.25 49.50 49.75 +0.50 +1.02 49.50 49.75 8,580,108 427,311.37
BPP  15.00 15.00 14.70 14.70 -0.30 -2.00 14.70 14.80 2,812,064 41,672.80
BRRGIF  7.10 7.10 7.05 7.10 0.00 0.00 7.00 7.10 21,000 148.34
CKP  5.50 5.65 5.45 5.55 +0.05 +0.91 5.50 5.55 13,839,505 76,782.55
DEMCO  3.20 3.24 3.16 3.16 -0.04 -1.25 3.16 3.20 282,400 900.43
EA  48.50 48.75 47.25 47.25 -1.50 -3.08 47.25 47.50 11,122,319 532,271.57
EASTW  9.95 9.95 9.90 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 583,505 5,802.80
EGATIF  12.40 12.40 12.30 12.40 0.00 0.00 12.30 12.40 268,007 3,318.22
EGCO  235.00 237.00 234.00 237.00 +2.00 +0.85 237.00 238.00 602,299 141,841.98
EP  4.04 4.06 4.00 4.02 -0.02 -0.50 4.02 4.04 1,772,500 7,143.88
ESSO  8.00 8.05 7.70 7.80 -0.20 -2.50 7.75 7.80 35,841,954 280,930.17
GPSC  71.25 72.00 70.25 70.75 +1.25 +1.80 70.75 71.00 16,742,658 1,193,865.14
GREEN  0.91 0.91 0.91 0.91 +0.01 +1.11 0.89 0.91 100 0.09
GULF <XR> 33.25 33.50 33.00 33.25 -0.25 -0.75 33.25 33.50 15,903,512 529,594.55
GUNKUL  2.70 2.76 2.68 2.68 -0.02 -0.74 2.68 2.70 19,781,528 53,608.77
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  2.56 2.58 2.52 2.52 -0.06 -2.33 2.52 2.54 25,528,906 64,787.66
LANNA  7.20 7.20 7.15 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.25 38,950 280.38
MDX  2.64 2.64 2.54 2.54 -0.04 -1.55 2.54 2.56 93,160 241.11
PDI  9.25 9.35 8.80 9.05 -0.20 -2.16 9.05 9.10 1,950,400 17,728.93
PRIME  0.50 0.55 0.47 0.52 +0.02 +4.00 0.52 0.53 83,844,030 43,926.57
PTG  19.00 19.20 18.80 18.90 -0.20 -1.05 18.90 19.00 8,247,825 156,407.14
PTT  38.50 38.75 37.75 38.25 -0.50 -1.29 38.00 38.25 59,238,338 2,262,381.28
PTTEP  93.00 94.50 92.50 94.00 +1.00 +1.08 93.75 94.00 15,253,888 1,427,192.78
RATCH  59.50 60.25 59.50 60.00 +0.75 +1.27 59.75 60.00 1,900,426 113,637.70
RPC  0.50 0.51 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.49 0.50 540,300 271.11
SCG  3.90 3.90 3.80 3.90 0.00 0.00 3.78 3.90 7,600 29.12
SCI  1.55 1.63 1.55 1.57 +0.03 +1.95 1.57 1.58 11,893,200 18,862.77
SCN  1.97 2.00 1.96 2.00 +0.02 +1.01 1.98 2.00 173,700 343.88
SGP  9.10 9.35 9.00 9.00 -0.05 -0.55 9.00 9.05 7,876,170 72,458.36
SKE  0.74 0.74 0.73 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 96,309 70.92
SOLAR  1.01 1.13 1.01 1.10 +0.09 +8.91 1.09 1.10 20,311,757 22,032.15
SPCG  18.20 18.40 18.10 18.40 +0.20 +1.10 18.30 18.40 472,888 8,643.32
SPRC  6.90 7.00 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.85 6.90 8,541,141 58,921.53
SSP  7.55 7.60 7.40 7.50 0.00 0.00 7.50 7.55 973,100 7,309.45
SUPER  0.90 0.92 0.89 0.92 -0.04 -4.17 0.91 0.92 532,721,809 485,183.61
SUPEREIF  11.70 11.70 11.50 11.60 0.00 0.00 11.50 11.60 479,500 5,561.71
SUSCO  2.42 2.42 2.36 2.40 -0.02 -0.83 2.38 2.40 1,092,000 2,602.16
TAE  2.74 2.74 2.68 2.70 -0.04 -1.46 2.70 2.72 281,800 761.20
TCC  0.22 0.22 0.21 0.21 -0.01 -4.55 0.21 0.22 330,800 69.70
TOP  44.00 44.50 43.00 43.75 -0.50 -1.13 43.50 43.75 10,103,318 441,738.38
TPIPP  4.38 4.38 4.32 4.34 -0.04 -0.91 4.34 4.36 13,981,878 60,798.76
TSE  3.16 3.24 3.08 3.14 0.00 0.00 3.12 3.14 92,811,571 293,343.83
TTW  13.30 13.40 13.20 13.30 0.00 0.00 13.30 13.40 2,254,782 29,973.58
WHAUP  4.32 4.32 4.20 4.22 -0.10 -2.31 4.20 4.22 3,565,918 15,142.15
WP  4.82 4.90 4.80 4.84 0.00 0.00 4.82 4.84 24,430 117.95

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  1.50 1.50 1.46 1.47 -0.02 -1.34 1.47 1.48 12,114,343 17,949.75
BIG  0.55 0.56 0.54 0.54 -0.01 -1.82 0.54 0.55 2,299,200 1,255.88
BJC  37.25 37.25 35.75 36.25 -1.25 -3.33 36.00 36.25 11,818,417 427,950.12
COL  15.60 15.60 15.30 15.40 -0.20 -1.28 15.30 15.40 209,201 3,224.22
COM7  36.50 38.00 35.75 37.50 +0.25 +0.67 37.50 37.75 7,995,612 296,062.63
CPALL  68.25 68.50 67.50 68.25 -0.50 -0.73 68.00 68.25 19,411,268 1,318,368.73
CPW  1.90 2.02 1.89 1.94 +0.06 +3.19 1.94 1.95 14,113,037 27,744.49
CRC  29.00 29.00 28.50 28.75 -0.25 -0.86 28.75 29.00 8,990,373 259,315.61
CSS  1.59 1.60 1.54 1.56 -0.04 -2.50 1.55 1.56 11,085,600 17,448.92
DOHOME  12.70 13.30 12.50 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.80 29,635,315 380,572.21
FN  1.33 1.38 1.29 1.31 -0.03 -2.24 1.31 1.32 11,736,787 15,566.12
FTE  1.62 1.62 1.59 1.61 -0.02 -1.23 1.59 1.61 72,700 117.09
GLOBAL  19.70 20.20 19.20 19.80 0.00 0.00 19.70 19.90 11,819,710 233,096.62
HMPRO  16.00 16.10 15.70 15.80 -0.30 -1.86 15.80 15.90 23,092,356 366,309.16
ILM  13.00 13.40 12.40 12.80 -0.40 -3.03 12.70 12.80 4,061,904 52,613.61
IT  2.52 2.58 2.50 2.50 -0.02 -0.79 2.50 2.54 47,801 120.30
KAMART  3.14 3.22 3.08 3.20 +0.02 +0.63 3.18 3.20 6,126,325 19,356.96
LOXLEY  1.52 1.53 1.49 1.50 -0.02 -1.32 1.50 1.51 4,002,426 6,034.19
MAKRO  41.75 41.75 40.25 40.50 -1.25 -2.99 40.50 40.75 1,118,110 45,650.69
MC  9.45 9.50 9.35 9.35 -0.10 -1.06 9.35 9.45 1,037,988 9,752.27
MEGA  37.75 38.00 36.50 37.50 -0.75 -1.96 37.25 37.50 1,964,877 73,402.85
MIDA  0.36 0.37 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 187,500 67.28
RS  17.50 18.20 17.40 18.10 +0.30 +1.69 18.00 18.10 10,597,272 189,625.96
RSP  1.75 1.79 1.69 1.71 -0.03 -1.72 1.69 1.71 380,100 654.90
SINGER  13.30 13.40 13.10 13.20 -0.20 -1.49 13.20 13.30 1,847,032 24,429.61
SPC  59.50 59.50 59.50 59.50 +1.50 +2.59 57.25 59.75 100 5.95
SPI  - - - - - - 60.00 61.25 - -

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  12.80 13.00 12.80 13.00 0.00 0.00 12.90 13.00 14,600 189.28
BCH  15.50 15.60 15.30 15.50 0.00 0.00 15.50 15.60 4,734,816 73,286.84
BDMS  21.00 21.10 20.60 20.90 -0.30 -1.42 20.90 21.00 27,642,670 576,583.77
BH  109.00 111.50 107.50 111.50 +2.50 +2.29 111.00 111.50 1,361,824 149,271.79
CHG  2.46 2.48 2.44 2.44 -0.04 -1.61 2.44 2.46 7,271,376 17,819.22
CMR  1.98 2.00 1.98 2.00 +0.02 +1.01 1.99 2.00 16,200 32.08
EKH  4.14 4.14 4.10 4.14 0.00 0.00 4.12 4.14 613,600 2,529.88
KDH  92.25 92.25 92.25 92.25 -0.25 -0.27 92.00 92.25 200 18.45
LPH  4.88 4.88 4.84 4.88 -0.04 -0.81 4.86 4.88 80,300 390.94
M-CHAI  - - - - - - 181.00 190.50 - -
NEW  - - - - - - 47.00 53.00 - -
NTV  42.25 42.25 41.75 42.25 0.00 0.00 42.00 42.25 27,310 1,148.90
PR9  6.60 6.65 6.55 6.60 0.00 0.00 6.60 6.65 105,700 697.73
PRINC  2.92 2.94 2.86 2.90 -0.04 -1.36 2.88 2.90 463,104 1,338.75
RAM  140.00 140.00 139.00 139.00 0.00 0.00 138.50 140.00 500 69.70
RJH  21.70 22.20 21.70 22.20 0.00 0.00 22.00 22.20 98,500 2,176.04
RPH  5.30 5.30 5.25 5.30 -0.05 -0.93 5.25 5.30 120,303 635.89
SKR  5.40 5.50 5.40 5.50 +0.10 +1.85 5.45 5.50 223,601 1,214.37
SVH  414.00 418.00 414.00 418.00 +2.00 +0.48 412.00 418.00 701 292.62
THG  18.90 19.10 18.80 19.00 0.00 0.00 18.90 19.00 130,005 2,460.88
VIBHA  1.55 1.56 1.54 1.55 0.00 0.00 1.54 1.55 1,652,600 2,548.82
VIH  6.60 6.65 6.55 6.55 -0.10 -1.50 6.55 6.60 566,210 3,720.54
WPH  1.60 1.61 1.60 1.61 0.00 0.00 1.60 1.61 1,105 1.78

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  3.42 3.42 3.38 3.42 0.00 0.00 3.38 3.42 35,800 122.00
AQUA  0.42 0.42 0.41 0.41 0.00 0.00 0.41 0.42 9,976,800 4,091.78
AS <C> 1.94 1.94 1.87 1.91 -0.02 -1.04 1.91 1.92 194,500 370.37
BEC  4.48 4.60 4.44 4.50 +0.04 +0.90 4.50 4.52 6,453,137 29,170.99
FE  - - - - - - 177.50 210.00 - -
GPI  1.43 1.45 1.43 1.45 +0.01 +0.69 1.43 1.45 48,401 69.22
GRAMMY  - - - - - - 9.60 9.75 - -
MACO  0.66 0.67 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.66 0.67 3,797,700 2,514.88
MAJOR  14.20 14.40 14.10 14.10 -0.10 -0.70 14.10 14.30 3,433,648 48,733.98
MATCH  1.56 1.56 1.48 1.50 +0.02 +1.35 1.47 1.50 9,500 14.36
MATI  3.86 3.86 3.86 3.86 -0.28 -6.76 3.86 4.12 1,200 4.63
MCOT  4.72 4.74 4.70 4.74 +0.02 +0.42 4.70 4.74 10,400 49.18
MONO  2.60 2.70 2.60 2.62 -0.06 -2.24 2.62 2.66 1,720,101 4,559.65
MPIC  1.40 1.44 1.35 1.40 0.00 0.00 1.35 1.40 2,000 2.79
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  5.45 5.50 5.35 5.35 -0.10 -1.83 5.35 5.40 5,776,229 31,286.47
POST <C> - - - - - - 1.21 1.30 - -
PRAKIT  - - - - - - 7.55 7.60 - -
SE-ED  1.34 1.34 1.34 1.34 +0.01 +0.75 1.34 1.42 100 0.13
TBSP  - - - - - - 13.00 14.00 - -
TH  0.51 0.51 0.47 0.48 -0.02 -4.00 0.48 0.49 44,700 21.12
TKS  5.45 5.55 5.45 5.50 0.00 0.00 5.50 5.55 451,184 2,478.35
VGI  6.25 6.45 6.20 6.20 -0.10 -1.59 6.20 6.25 10,147,772 63,494.14
WAVE  1.23 1.23 1.20 1.20 0.00 0.00 1.20 1.23 1,000 1.22
WORK  10.10 10.10 9.95 9.95 -0.05 -0.50 9.95 10.00 478,420 4,799.58

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  0.59 0.67 0.59 0.67 +0.08 +13.56 0.66 0.67 207,366,547 135,013.90
GENCO  0.52 0.52 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 467,000 240.56
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
SISB  8.70 8.70 8.50 8.60 -0.10 -1.15 8.55 8.60 1,549,414 13,305.27

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  3.86 3.88 3.84 3.88 +0.02 +0.52 3.86 3.92 6,100 23.58
CENTEL  22.80 23.20 22.60 22.70 +0.10 +0.44 22.70 22.80 2,804,750 64,217.95
CSR  77.00 77.00 77.00 77.00 +2.00 +2.67 73.00 77.75 100 7.70
DTC  6.95 7.00 6.95 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 114,302 794.44
ERW  3.44 3.52 3.40 3.48 +0.06 +1.75 3.46 3.48 9,658,934 33,461.21
GRAND  0.55 0.56 0.53 0.53 -0.03 -5.36 0.53 0.54 143,100 78.02
LRH  - - - - - - 33.00 33.75 - -
MANRIN  24.80 24.80 24.80 24.80 0.00 0.00 23.70 24.70 500 12.40
OHTL  375.00 375.00 375.00 375.00 +44.00 +13.29 330.00 369.00 138 51.56
ROH  35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 34.25 38.00 500 17.50
SHANG  56.00 56.00 56.00 56.00 +1.00 +1.82 55.25 56.00 1,200 67.20
SHR  2.04 2.06 2.00 2.04 0.00 0.00 2.02 2.04 1,718,013 3,476.42
VRANDA  5.85 6.20 5.85 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 267,539 1,619.41

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  1.82 1.82 1.79 1.80 -0.01 -0.55 1.79 1.80 9,771,836 17,625.21
AOT  49.25 49.50 48.50 49.00 -0.75 -1.51 49.00 49.25 33,169,110 1,622,274.95
ASIMAR  1.42 1.44 1.37 1.41 -0.02 -1.40 1.40 1.41 258,490 358.96
B  0.31 0.32 0.30 0.31 -0.01 -3.12 0.31 0.32 610,600 189.38
BA  5.50 5.60 5.45 5.60 +0.05 +0.90 5.55 5.60 379,619 2,095.01
BEM  8.80 8.85 8.70 8.75 -0.10 -1.13 8.70 8.80 22,641,631 198,505.24
BTS  10.20 10.30 10.00 10.10 -0.20 -1.94 10.10 10.20 41,205,719 418,458.66
BTSGIF  6.90 6.95 6.80 6.85 -0.05 -0.72 6.80 6.85 3,493,560 23,865.74
III  4.58 4.66 4.56 4.66 +0.06 +1.30 4.64 4.66 2,405,829 11,092.65
JUTHA <C> 0.41 0.41 0.41 0.41 +0.01 +2.50 0.40 0.41 200 0.08
JWD  6.35 6.35 6.15 6.15 -0.15 -2.38 6.15 6.20 627,700 3,926.82
KWC  - - - - - - 265.00 291.00 - -
NOK <C> 0.78 0.78 0.70 0.76 0.00 0.00 0.74 0.76 506,602 377.12
NYT  3.00 3.00 2.94 2.96 -0.02 -0.67 2.94 2.96 289,900 859.59
PORT  2.32 2.32 2.24 2.30 0.00 0.00 2.28 2.30 2,098,056 4,791.49
PRM  9.35 9.40 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 19,838,880 183,025.75
PSL  5.60 5.60 5.30 5.40 -0.05 -0.92 5.40 5.45 10,747,320 58,984.22
RCL  2.74 2.80 2.70 2.72 -0.02 -0.73 2.70 2.72 228,300 625.25
TFFIF  10.10 10.20 10.00 10.10 -0.20 -1.94 10.10 10.20 19,742,973 198,674.36
THAI <C> 3.66 3.66 3.30 3.50 -0.18 -4.89 3.50 3.52 6,783,522 23,453.10
TSTE  6.95 7.00 6.95 7.00 +0.20 +2.94 6.80 7.00 200 1.40
TTA  3.02 3.04 2.96 2.98 -0.04 -1.32 2.98 3.00 1,545,836 4,622.68
WICE  3.54 3.56 3.50 3.54 +0.04 +1.14 3.54 3.56 5,283,429 18,650.39

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  1.90 1.92 1.87 1.88 -0.02 -1.05 1.88 1.89 5,184,733 9,807.19
DELTA  112.50 117.00 111.50 113.50 +2.50 +2.25 113.50 114.00 4,858,984 554,542.68
HANA  37.25 38.00 36.75 38.00 +0.75 +2.01 37.75 38.00 4,239,502 158,414.97
KCE  27.75 28.25 27.25 27.50 -0.25 -0.90 27.25 27.50 7,039,531 195,240.00
METCO  135.00 135.50 133.00 133.00 -2.00 -1.48 132.00 133.00 2,600 350.70
NEX  5.30 5.40 5.25 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 2,489,276 13,218.76
SMT  2.62 2.68 2.52 2.58 +0.08 +3.20 2.58 2.60 18,727,795 48,836.57
SVI  3.44 3.48 3.34 3.38 -0.04 -1.17 3.36 3.38 5,908,344 20,157.76
TEAM  0.85 0.85 0.82 0.82 -0.02 -2.38 0.82 0.83 451,600 375.28
W <C, XR> 0.17 0.18 0.17 0.18 -0.01 -5.26 0.17 0.18 56,507,300 9,703.62

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  191.00 191.00 188.00 189.50 -0.50 -0.26 189.00 189.50 9,227,372 1,747,363.61
AIT  17.20 17.30 17.10 17.10 -0.10 -0.58 17.10 17.20 59,900 1,026.11
ALT  4.12 4.12 3.90 4.02 -0.10 -2.43 4.02 4.04 7,699,100 30,645.98
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  15.20 15.30 15.10 15.20 0.00 0.00 15.10 15.20 6,472,824 98,379.55
DTAC  37.00 37.50 36.50 37.25 +0.25 +0.68 37.00 37.25 4,181,367 155,044.70
FORTH  6.05 6.05 5.95 5.95 -0.10 -1.65 5.90 5.95 179,900 1,070.86
HUMAN  8.40 9.20 8.35 8.55 +0.15 +1.79 8.55 8.60 7,776,739 68,971.12
ILINK  4.76 5.10 4.72 4.90 +0.24 +5.15 4.90 4.92 14,806,855 72,966.79
INET  3.30 3.38 3.30 3.30 -0.06 -1.79 3.30 3.32 2,308,650 7,681.78
INTUCH  57.50 57.50 56.75 56.75 0.00 0.00 56.75 57.00 10,897,377 621,565.90
JAS  3.40 3.40 3.28 3.32 -0.06 -1.78 3.30 3.32 31,832,547 106,106.88
JASIF  10.00 10.10 9.85 9.90 -0.10 -1.00 9.90 9.95 25,660,937 255,114.40
JMART  13.70 13.90 13.40 13.80 +0.10 +0.73 13.70 13.80 10,078,602 137,779.37
JTS  3.00 3.00 2.86 2.90 -0.06 -2.03 2.86 2.90 688,718 2,009.33
MFEC  4.78 4.78 4.74 4.76 0.00 0.00 4.74 4.76 889,445 4,228.81
MSC  5.05 5.05 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 159,900 800.80
PT  4.92 4.92 4.84 4.84 -0.04 -0.82 4.84 4.88 883,753 4,300.12
SAMART  5.00 5.05 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 623,000 3,115.90
SAMTEL  5.55 5.60 5.50 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 373,013 2,074.16
SDC  0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 306,200 42.90
SIS  11.90 12.00 11.40 11.40 -0.20 -1.72 11.30 11.40 4,828,213 56,794.70
SVOA  1.12 1.13 1.09 1.13 0.00 0.00 1.11 1.13 1,955,300 2,174.77
SYMC  3.22 3.22 3.20 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.22 10,300 33.16
SYNEX  11.20 11.40 11.10 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 1,556,588 17,501.92
THCOM  5.95 6.00 5.40 5.95 -0.15 -2.46 5.90 5.95 23,852,264 136,850.63
TRUE  3.34 3.36 3.30 3.32 -0.02 -0.60 3.32 3.34 36,640,902 121,775.13
TWZ  0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 6,379,950 394.83
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่