สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/10/2019 09:56:20
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.46 - - - - - -
SET50 1,089.35 - - - - - -
SET100 2,397.76 - - - - - -
sSET 738.02 - - - - - -
SETCLMV 1,026.77 - - - - - -
SETHD 1,143.98 - - - - - -
SETTHSI 996.97 - - - - - -
SETWB 1,009.42 - - - - - -
mai 336.43 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - 83.50 87.00 - -
EE  - - - - - - ATO ATO - -
GFPT  - - - - - - ATO ATO - -
LEE  - - - - - - 2.12 2.16 - -
NER  - - - - - - 2.52 ATO - -
PPPM <NP> - - - - - - ATO ATO - -
STA  - - - - - - ATO ATO - -
TRUBB  - - - - - - 0.66 ATO - -
TWPC  - - - - - - 4.60 4.36 - -
UPOIC  - - - - - - 3.54 3.72 - -
UVAN  - - - - - - 5.30 5.35 - -
VPO  - - - - - - ATO ATO - -

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  - - - - - - 0.79 0.79 - -
ASIAN  - - - - - - 5.70 ATO - -
BR  - - - - - - 2.78 2.78 - -
BRR  - - - - - - 4.38 4.40 - -
CBG  - - - - - - ATO ATO - -
CFRESH  - - - - - - 2.10 2.10 - -
CM  - - - - - - 3.00 3.02 - -
CPF  - - - - - - ATO ATO - -
CPI  - - - - - - 1.48 1.50 - -
F&D  - - - - - - 17.70 23.20 - -
HTC  - - - - - - ATO ATO - -
ICHI  - - - - - - ATO ATO - -
KBS  - - - - - - 3.44 3.46 - -
KSL  - - - - - - ATO ATO - -
KTIS  - - - - - - 4.22 4.22 - -
LST  - - - - - - 4.48 4.50 - -
M  - - - - - - ATO ATO - -
MALEE  - - - - - - 7.55 7.50 - -
MINT  - - - - - - ATO ATO - -
OISHI  - - - - - - 115.00 116.50 - -
OSP  - - - - - - ATO ATO - -
PB  - - - - - - 61.00 62.00 - -
PM  - - - - - - 8.90 8.90 - -
PRG  - - - - - - 12.40 14.30 - -
RBF  - - - - - - ATO ATO - -
SAPPE  - - - - - - ATO ATO - -
SAUCE  - - - - - - 22.20 22.70 - -
SFP  - - - - - - 159.00 170.00 - -
SNP  - - - - - - 16.20 16.20 - -
SORKON  - - - - - - 56.75 58.00 - -
SSC  - - - - - - 35.00 37.00 - -
SSF  - - - - - - 6.10 6.60 - -
SST  - - - - - - 4.56 4.62 - -
TC  - - - - - - 3.18 3.24 - -
TFG  - - - - - - ATO 3.88 - -
TFMAMA  - - - - - - 177.50 178.50 - -
TIPCO  - - - - - - ATO ATO - -
TKN  - - - - - - ATO ATO - -
TU  - - - - - - ATO ATO - -
TVO  - - - - - - ATO 26.25 - -
ZEN  - - - - - - ATO ATO - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 6.70 7.05 - -
B52 <C> - - - - - - 0.20 0.21 - -
BTNC  - - - - - - 15.30 15.70 - -
CPH  - - - - - - 4.00 4.26 - -
CPL  - - - - - - 1.03 1.08 - -
ICC  - - - - - - 39.75 41.00 - -
NC  - - - - - - 14.30 14.90 - -
PAF  - - - - - - 0.69 0.71 - -
PDJ  - - - - - - 1.55 1.63 - -
PG  - - - - - - 5.60 5.95 - -
SABINA  - - - - - - ATO ATO - -
SAWANG  - - - - - - 8.50 - - -
SUC  - - - - - - 43.00 43.50 - -
TNL  - - - - - - 18.40 19.00 - -
TPCORP  - - - - - - 9.90 10.00 - -
TR  - - - - - - 31.00 31.25 - -
TTI  - - - - - - 18.80 24.80 - -
TTT  - - - - - - 48.75 49.75 - -
UPF  - - - - - - 36.25 43.00 - -
UT  - - - - - - 13.50 14.30 - -
WACOAL  - - - - - - 46.00 49.50 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  - - - - - - 0.68 ATO - -
AJA  - - - - - - 0.17 0.16 - -
DTCI  - - - - - - 23.40 32.00 - -
FANCY  - - - - - - 0.66 0.65 - -
KYE  - - - - - - 312.00 328.00 - -
L&E  - - - - - - 2.16 2.18 - -
MODERN  - - - - - - 2.50 ATO - -
OGC  - - - - - - 28.25 29.75 - -
ROCK  - - - - - - 15.00 19.90 - -
SIAM  - - - - - - 1.88 1.90 - -
TSR  - - - - - - 1.80 1.81 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  - - - - - - ATO ATO - -
DDD  - - - - - - ATO 28.50 - -
JCT  - - - - - - 79.50 94.00 - -
OCC  - - - - - - 12.00 13.60 - -
S & J  - - - - - - 25.00 27.00 - -
STHAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  - - - - - - 8.85 9.10 - -
TOG  - - - - - - 5.05 5.10 - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  - - - - - - 32.75 33.00 - -
BBL  - - - - - - ATO ATO - -
CIMBT  - - - - - - 0.61 ATO - -
KBANK  - - - - - - ATO ATO - -
KKP  - - - - - - ATO ATO - -
KTB  - - - - - - ATO ATO - -
LHFG  - - - - - - ATO ATO - -
SCB  - - - - - - ATO ATO - -
TCAP  - - - - - - ATO ATO - -
TISCO  - - - - - - ATO ATO - -
TMB  - - - - - - ATO ATO - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  - - - - - - 0.35 0.33 - -
AEONTS  - - - - - - ATO ATO - -
AMANAH  - - - - - - ATO ATO - -
ASAP  - - - - - - 2.30 2.30 - -
ASK  - - - - - - 27.00 ATO - -
ASP  - - - - - - ATO ATO - -
BFIT  - - - - - - ATO ATO - -
CGH  - - - - - - 0.84 0.84 - -
CNS  - - - - - - 2.44 2.46 - -
ECL  - - - - - - 1.44 1.45 - -
FNS  - - - - - - 2.78 2.80 - -
FSS  - - - - - - ATO 1.65 - -
GBX  - - - - - - 0.55 0.56 - -
GL  - - - - - - 5.30 ATO - -
IFS  - - - - - - 3.46 3.46 - -
JMT  - - - - - - ATO ATO - -
KCAR  - - - - - - 11.10 11.20 - -
KGI  - - - - - - ATO ATO - -
KTC  - - - - - - ATO ATO - -
MBKET  - - - - - - 8.10 8.10 - -
MFC  - - - - - - 16.80 17.10 - -
ML  - - - - - - 0.92 0.92 - -
MTC  - - - - - - ATO ATO - -
PE <C, NP> - - - - - - 0.05 0.06 - -
PL  - - - - - - 2.66 2.68 - -
S11  - - - - - - ATO ATO - -
SAWAD  - - - - - - ATO ATO - -
THANI  - - - - - - ATO ATO - -
TK  - - - - - - 9.40 9.50 - -
TNITY  - - - - - - 3.86 3.86 - -
UOBKH  - - - - - - 3.44 3.58 - -
ZMICO  - - - - - - 0.83 0.84 - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  - - - - - - 39.75 ATO - -
BKI  - - - - - - 313.00 318.00 - -
BLA  - - - - - - ATO ATO - -
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - 22.20 23.20 - -
INSURE  - - - - - - 25.00 40.50 - -
MTI  - - - - - - 89.00 90.00 - -
NKI  - - - - - - 59.00 60.00 - -
NSI  - - - - - - 59.25 63.25 - -
SEG  - - - - - - 36.75 38.00 - -
SMK  - - - - - - 35.25 36.00 - -
THRE  - - - - - - ATO 0.57 - -
THREL  - - - - - - 3.52 ATO - -
TIP  - - - - - - ATO ATO - -
TQM  - - - - - - ATO ATO - -
TSI <C> - - - - - - 0.53 ATO - -
TVI  - - - - - - 4.76 4.80 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  - - - - - - 15.80 ATO - -
APCS  - - - - - - 3.92 3.98 - -
BAT-3K  - - - - - - 205.00 310.00 - -
CWT  - - - - - - 2.72 2.74 - -
EASON  - - - - - - 1.59 1.59 - -
GYT  - - - - - - 330.00 345.00 - -
HFT  - - - - - - 2.56 2.60 - -
IHL  - - - - - - ATO ATO - -
INGRS  - - - - - - 0.60 ATO - -
IRC  - - - - - - 16.20 16.30 - -
PCSGH  - - - - - - 6.05 6.10 - -
SAT  - - - - - - ATO 16.70 - -
SPG  - - - - - - 12.70 13.90 - -
STANLY  - - - - - - 162.00 162.50 - -
TKT  - - - - - - 1.18 1.20 - -
TNPC  - - - - - - 0.83 0.85 - -
TRU  - - - - - - 4.54 4.56 - -
TSC  - - - - - - 11.30 11.80 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  - - - - - - 1.13 1.14 - -
ASEFA  - - - - - - ATO 4.50 - -
CPT  - - - - - - ATO 0.92 - -
CRANE  - - - - - - 1.95 1.99 - -
CTW  - - - - - - 5.65 5.70 - -
FMT  - - - - - - 23.30 24.30 - -
HTECH  - - - - - - 3.10 3.14 - -
KKC  - - - - - - 0.85 0.87 - -
PK  - - - - - - 1.73 1.74 - -
SNC  - - - - - - ATO 12.00 - -
STARK <C> - - - - - - ATO 1.72 - -
TCJ  - - - - - - 4.48 4.60 - -
VARO  - - - - - - 6.15 7.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  - - - - - - ATO 9.70 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  - - - - - - ATO ATO - -
CMAN  - - - - - - 1.76 1.79 - -
GC  - - - - - - ATO 5.20 - -
GGC  - - - - - - ATO ATO - -
GIFT  - - - - - - ATO ATO - -
IVL  - - - - - - ATO ATO - -
NFC  - - - - - - 3.22 3.24 - -
PATO  - - - - - - 11.80 11.80 - -
PMTA  - - - - - - 8.00 9.00 - -
PTTGC  - - - - - - ATO ATO - -
SUTHA  - - - - - - 3.64 3.80 - -
TCCC  - - - - - - 21.00 21.20 - -
TPA  - - - - - - 5.10 5.20 - -
UP  - - - - - - 14.50 18.60 - -
VNT  - - - - - - ATO ATO - -
WG  - - - - - - 128.00 145.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  - - - - - - 7.90 8.05 - -
ALUCON  - - - - - - 159.00 162.00 - -
BGC  - - - - - - ATO ATO - -
CSC  - - - - - - 46.25 47.00 - -
GLOCON  - - - - - - 0.98 1.01 - -
NEP <C> - - - - - - 0.23 0.26 - -
PTL  - - - - - - ATO 12.50 - -
SITHAI  - - - - - - 0.79 0.79 - -
SLP  - - - - - - 0.55 0.56 - -
SMPC  - - - - - - 7.70 7.65 - -
SPACK  - - - - - - 1.23 1.23 - -
TCOAT  - - - - - - 21.00 - - -
TFI <C, NP> - - - - - - 0.09 0.10 - -
THIP  - - - - - - 15.70 ATO - -
TMD  - - - - - - 23.50 23.70 - -
TOPP  - - - - - - 177.00 219.00 - -
TPBI  - - - - - - 4.26 4.30 - -
TPP  - - - - - - 16.30 18.90 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  - - - - - - 1.79 1.80 - -
BSBM  - - - - - - 0.87 0.89 - -
CEN  - - - - - - 0.76 0.78 - -
CITY  - - - - - - 1.91 1.94 - -
CSP  - - - - - - 0.81 0.82 - -
GJS  - - - - - - 0.12 0.13 - -
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  - - - - - - 0.68 0.68 - -
LHK  - - - - - - 3.12 3.12 - -
MAX  - - - - - - ATO ATO - -
MCS  - - - - - - ATO ATO - -
MILL  - - - - - - ATO 0.83 - -
PAP  - - - - - - 2.52 2.54 - -
PERM  - - - - - - ATO 1.04 - -
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  - - - - - - 0.40 0.42 - -
SMIT  - - - - - - 4.38 4.42 - -
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  - - - - - - 2.20 2.26 - -
TGPRO  - - - - - - 0.08 0.09 - -
THE  - - - - - - 1.48 1.49 - -
TIW  - - - - - - 130.50 184.00 - -
TMT  - - - - - - 4.38 ATO - -
TSTH  - - - - - - 0.51 0.50 - -
TWP  - - - - - - 2.32 2.40 - -
TYCN  - - - - - - 2.48 2.56 - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  - - - - - - 0.31 0.32 - -
COTTO  - - - - - - 1.70 1.72 - -
DCC  - - - - - - 2.14 ATO - -
DCON  - - - - - - ATO ATO - -
DRT  - - - - - - ATO 6.00 - -
EPG  - - - - - - ATO ATO - -
GEL  - - - - - - 0.21 0.21 - -
PPP  - - - - - - 2.40 2.42 - -
Q-CON  - - - - - - 5.35 5.90 - -
RCI  - - - - - - 3.98 3.96 - -
SCC  - - - - - - ATO ATO - -
SCCC  - - - - - - 210.00 212.00 - -
SCP  - - - - - - 6.65 6.60 - -
SKN  - - - - - - 2.26 2.32 - -
TASCO  - - - - - - ATO ATO - -
TCMC  - - - - - - 2.14 2.18 - -
TOA  - - - - - - ATO ATO - -
TPIPL  - - - - - - ATO 1.44 - -
UMI  - - - - - - 0.75 0.76 - -
VNG  - - - - - - 4.74 4.76 - -
WIIK  - - - - - - 0.91 0.90 - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  - - - - - - 6.20 6.25 - -
AMATA  - - - - - - ATO ATO - -
AMATAV  - - - - - - 4.88 4.88 - -
ANAN  - - - - - - ATO ATO - -
AP  - - - - - - ATO ATO - -
APEX <C> - - - - - - 0.14 0.15 - -
AQ <C> - - - - - - 0.02 0.02 - -
AWC <ST> - - - - - - ATO ATO - -
BLAND  - - - - - - ATO 1.42 - -
BROCK  - - - - - - 1.84 1.85 - -
CGD  - - - - - - 0.97 0.96 - -
CI  - - - - - - 0.90 0.91 - -
CPN  - - - - - - ATO ATO - -
ESTAR  - - - - - - 0.41 0.39 - -
EVER  - - - - - - ATO 0.30 - -
FPT  - - - - - - 17.40 ATO - -
GLAND  - - - - - - 2.44 2.34 - -
GOLD  - - - - - - 8.85 ATO - -
GREEN  - - - - - - 0.77 0.78 - -
J  - - - - - - 0.95 0.95 - -
JCK  - - - - - - 0.91 0.90 - -
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  - - - - - - 1.47 1.42 - -
LALIN  - - - - - - ATO ATO - -
LH  - - - - - - ATO ATO - -
LPN  - - - - - - ATO ATO - -
MBK  - - - - - - ATO ATO - -
MJD  - - - - - - 3.08 3.12 - -
MK  - - - - - - 3.18 3.16 - -
NCH  - - - - - - 0.96 0.96 - -
NNCL  - - - - - - ATO 2.08 - -
NOBLE  - - - - - - ATO ATO - -
NUSA  - - - - - - 0.34 0.34 - -
NVD  - - - - - - 1.86 2.00 - -
ORI  - - - - - - ATO ATO - -
PACE <C> - - - - - - 0.07 ATO - -
PF  - - - - - - ATO ATO - -
PLAT  - - - - - - ATO ATO - -
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  - - - - - - 1.34 1.33 - -
PRIN  - - - - - - 1.55 1.57 - -
PSH  - - - - - - ATO ATO - -
QH  - - - - - - ATO ATO - -
RICHY  - - - - - - 1.00 1.01 - -
RML  - - - - - - 1.11 1.15 - -
ROJNA  - - - - - - ATO ATO - -
S  - - - - - - ATO 2.26 - -
SAMCO  - - - - - - 1.67 ATO - -
SC  - - - - - - 2.44 2.36 - -
SENA  - - - - - - ATO 3.12 - -
SF  - - - - - - 6.00 ATO - -
SIRI  - - - - - - ATO ATO - -
SPALI  - - - - - - ATO ATO - -
U  - - - - - - ATO ATO - -
UV  - - - - - - 6.20 ATO - -
WHA  - - - - - - ATO ATO - -
WIN  - - - - - - ATO 0.48 - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  - - - - - - 9.95 10.00 - -
AIMIRT  - - - - - - 14.80 14.90 - -
AMATAR  - - - - - - 12.60 12.70 - -
B-WORK  - - - - - - 12.70 12.90 - -
BKKCP  - - - - - - 13.80 14.00 - -
BOFFICE  - - - - - - 17.30 16.50 - -
CPNCG  - - - - - - 14.80 14.90 - -
CPNREIT  - - - - - - 38.25 36.75 - -
CPTGF  - - - - - - 13.30 13.40 - -
CRYSTAL  - - - - - - ATO 10.40 - -
CTARAF  - - - - - - 5.75 5.80 - -
DREIT  - - - - - - 6.70 6.75 - -
ERWPF  - - - - - - 5.10 5.20 - -
FTREIT  - - - - - - 17.70 17.70 - -
FUTUREPF  - - - - - - 25.50 25.50 - -
GAHREIT  - - - - - - 9.00 9.10 - -
GLANDRT  - - - - - - 13.90 14.00 - -
GOLDPF  - - - - - - 7.00 7.50 - -
GVREIT  - - - - - - 18.20 ATO - -
HPF  - - - - - - 4.88 4.90 - -
HREIT  - - - - - - 9.90 9.90 - -
IMPACT  - - - - - - 29.25 ATO - -
KPNPF  - - - - - - 8.35 8.65 - -
LHHOTEL  - - - - - - 20.30 20.60 - -
LHPF  - - - - - - 9.05 9.20 - -
LHSC  - - - - - - 18.90 19.00 - -
LUXF  - - - - - - 8.85 8.85 - -
M-II  - - - - - - 8.50 8.70 - -
M-PAT  - - - - - - 5.00 5.20 - -
M-STOR  - - - - - - 6.90 6.90 - -
MIPF  - - - - - - 12.30 17.90 - -
MIT  - - - - - - 3.10 3.14 - -
MJLF  - - - - - - 12.20 12.40 - -
MNIT  - - - - - - 1.38 1.50 - -
MNIT2  - - - - - - 4.80 5.05 - -
MNRF  - - - - - - 3.08 3.18 - -
MONTRI  - - - - - - 5.40 7.40 - -
POPF  - - - - - - 13.80 13.90 - -
PPF  - - - - - - 11.90 12.20 - -
QHHR  - - - - - - 9.90 10.00 - -
QHOP  - - - - - - 3.82 3.90 - -
QHPF  - - - - - - 15.10 ATO - -
SBPF  - - - - - - 2.80 3.20 - -
SHREIT  - - - - - - 7.00 7.10 - -
SIRIP  - - - - - - 11.00 11.20 - -
SPF  - - - - - - 25.25 25.25 - -
SPRIME  - - - - - - 14.50 14.60 - -
SRIPANWA  - - - - - - 11.50 11.50 - -
SSPF  - - - - - - 9.80 9.85 - -
SSTPF  - - - - - - 6.80 6.95 - -
SSTRT  - - - - - - 5.95 6.00 - -
TIF1  - - - - - - 9.10 9.20 - -
TLGF  - - - - - - ATO ATO - -
TLHPF  - - - - - - 11.30 11.50 - -
TNPF  - - - - - - 3.02 3.10 - -
TPRIME  - - - - - - 15.70 16.30 - -
TTLPF  - - - - - - 21.40 22.50 - -
TU-PF  - - - - - - 1.69 1.72 - -
URBNPF  - - - - - - 4.30 4.52 - -
WHABT  - - - - - - 9.75 9.80 - -
WHART  - - - - - - ATO 17.90 - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  - - - - - - 2.26 2.28 - -
BKD  - - - - - - 2.76 2.80 - -
CK  - - - - - - ATO ATO - -
CNT  - - - - - - 1.72 1.69 - -
EMC  - - - - - - 0.16 0.15 - -
ITD  - - - - - - ATO ATO - -
NWR  - - - - - - 0.59 ATO - -
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  - - - - - - 0.94 0.90 - -
PREB  - - - - - - 8.65 8.75 - -
PYLON  - - - - - - ATO ATO - -
SEAFCO  - - - - - - ATO ATO - -
SQ  - - - - - - ATO 2.24 - -
SRICHA  - - - - - - 7.70 7.80 - -
STEC  - - - - - - ATO ATO - -
STPI  - - - - - - ATO ATO - -
SYNTEC  - - - - - - 1.92 1.93 - -
TPOLY  - - - - - - 3.12 ATO - -
TRC  - - - - - - 0.13 ATO - -
TRITN  - - - - - - ATO ATO - -
TTCL  - - - - - - 7.30 6.95 - -
UNIQ  - - - - - - ATO ATO - -

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  - - - - - - 0.51 0.51 - -
ABPIF  - - - - - - 4.84 4.80 - -
AI  - - - - - - ATO ATO - -
AKR  - - - - - - 0.70 0.71 - -
BAFS  - - - - - - 32.75 ATO - -
BANPU  - - - - - - ATO ATO - -
BCP  - - - - - - ATO ATO - -
BCPG  - - - - - - ATO ATO - -
BGRIM  - - - - - - ATO ATO - -
BPP  - - - - - - ATO ATO - -
BRRGIF  - - - - - - 8.80 8.85 - -
CKP  - - - - - - ATO ATO - -
DEMCO  - - - - - - 2.94 2.90 - -
EA  - - - - - - ATO ATO - -
EASTW  - - - - - - ATO ATO - -
EGATIF  - - - - - - ATO ATO - -
EGCO  - - - - - - ATO ATO - -
ESSO  - - - - - - ATO ATO - -
GLOW  - - - - - - 90.25 ATO - -
GPSC  - - - - - - ATO ATO - -
GULF  - - - - - - ATO ATO - -
GUNKUL  - - - - - - ATO ATO - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - ATO ATO - -
LANNA  - - - - - - ATO 8.35 - -
MDX  - - - - - - 3.10 3.12 - -
PTG  - - - - - - ATO ATO - -
PTT  - - - - - - ATO ATO - -
PTTEP  - - - - - - ATO ATO - -
RATCH  - - - - - - ATO ATO - -
RPC  - - - - - - ATO ATO - -
SCG  - - - - - - 3.90 3.92 - -
SCI  - - - - - - 1.50 ATO - -
SCN  - - - - - - ATO 2.24 - -
SGP  - - - - - - ATO ATO - -
SKE  - - - - - - 1.06 ATO - -
SOLAR  - - - - - - ATO ATO - -
SPCG  - - - - - - ATO ATO - -
SPRC  - - - - - - ATO ATO - -
SSP  - - - - - - 7.85 7.60 - -
SUPER  - - - - - - ATO ATO - -
SUPEREIF  - - - - - - 12.10 ATO - -
SUSCO  - - - - - - ATO 2.74 - -
TAE  - - - - - - 3.24 3.12 - -
TCC  - - - - - - 0.22 0.23 - -
TOP  - - - - - - ATO ATO - -
TPIPP  - - - - - - ATO ATO - -
TSE  - - - - - - ATO ATO - -
TTW  - - - - - - ATO ATO - -
WHAUP  - - - - - - ATO ATO - -
WP  - - - - - - 5.55 5.30 - -

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  - - - - - - 7.70 ATO - -
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  - - - - - - ATO ATO - -
BIG  - - - - - - ATO 0.56 - -
BJC  - - - - - - ATO ATO - -
COL  - - - - - - 19.00 18.10 - -
COM7  - - - - - - ATO ATO - -
CPALL  - - - - - - ATO ATO - -
CPW  - - - - - - ATO ATO - -
CSS  - - - - - - 1.42 1.42 - -
DOHOME  - - - - - - ATO ATO - -
FN  - - - - - - 1.48 1.50 - -
FTE  - - - - - - 2.00 2.02 - -
GLOBAL  - - - - - - ATO ATO - -
HMPRO  - - - - - - ATO ATO - -
ILM  - - - - - - ATO ATO - -
IT  - - - - - - 2.96 3.06 - -
KAMART  - - - - - - 4.60 4.42 - -
LOXLEY  - - - - - - 1.73 ATO - -
MAKRO  - - - - - - ATO 31.50 - -
MC <XD> - - - - - - ATO ATO - -
MEGA  - - - - - - ATO ATO - -
MIDA  - - - - - - ATO ATO - -
ROBINS  - - - - - - ATO ATO - -
RS  - - - - - - 16.00 ATO - -
RSP  - - - - - - 3.60 3.64 - -
SINGER  - - - - - - ATO ATO - -
SPC  - - - - - - 60.50 60.50 - -
SPI  - - - - - - 63.50 64.25 - -

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  - - - - - - 15.10 15.50 - -
BCH  - - - - - - ATO ATO - -
BDMS  - - - - - - ATO ATO - -
BH  - - - - - - ATO ATO - -
CHG  - - - - - - ATO ATO - -
CMR  - - - - - - 2.20 2.22 - -
EKH  - - - - - - ATO ATO - -
KDH  - - - - - - 89.00 98.75 - -
LPH  - - - - - - 5.80 5.00 - -
M-CHAI  - - - - - - 189.00 193.00 - -
NEW  - - - - - - 42.00 60.00 - -
NTV  - - - - - - 49.50 50.00 - -
PR9  - - - - - - 8.75 8.50 - -
PRINC  - - - - - - 4.36 3.96 - -
RAM  - - - - - - 157.00 159.00 - -
RJH  - - - - - - ATO 26.00 - -
RPH  - - - - - - ATO ATO - -
SKR  - - - - - - ATO 4.72 - -
SVH  - - - - - - 448.00 452.00 - -
THG  - - - - - - 23.30 20.90 - -
VIBHA  - - - - - - ATO ATO - -
VIH  - - - - - - 5.60 ATO - -
WPH  - - - - - - 2.00 2.02 - -

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  - - - - - - 4.72 4.76 - -
AQUA  - - - - - - ATO ATO - -
AS <C> - - - - - - 0.81 0.82 - -
BEC  - - - - - - ATO ATO - -
EPCO  - - - - - - ATO ATO - -
FE  - - - - - - 149.00 230.00 - -
GPI  - - - - - - ATO ATO - -
GRAMMY  - - - - - - 10.60 10.90 - -
MACO  - - - - - - 1.42 1.43 - -
MAJOR  - - - - - - ATO ATO - -
MATCH  - - - - - - 1.60 1.66 - -
MATI  - - - - - - ATO 4.68 - -
MCOT  - - - - - - 10.70 10.60 - -
MONO  - - - - - - 1.52 ATO - -
MPIC  - - - - - - 1.38 1.50 - -
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  - - - - - - ATO ATO - -
POST <C> - - - - - - 1.86 2.24 - -
PRAKIT  - - - - - - ATO 10.70 - -
SE-ED  - - - - - - 2.30 2.32 - -
SPORT <C> - - - - - - 0.17 0.16 - -
TBSP  - - - - - - 12.40 14.80 - -
TH  - - - - - - 0.60 0.64 - -
TKS  - - - - - - 7.20 7.25 - -
VGI  - - - - - - ATO ATO - -
WAVE  - - - - - - 1.64 1.65 - -
WORK  - - - - - - ATO ATO - -

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  - - - - - - ATO ATO - -
GENCO  - - - - - - 0.57 0.57 - -
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
SISB  - - - - - - ATO ATO - -
TEAMG  - - - - - - ATO ATO - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  - - - - - - 6.35 6.40 - -
CENTEL  - - - - - - ATO ATO - -
CSR  - - - - - - 55.25 80.00 - -
DTC  - - - - - - 10.10 10.10 - -
ERW  - - - - - - ATO ATO - -
GRAND  - - - - - - 0.80 0.82 - -
LRH  - - - - - - 54.75 55.75 - -
MANRIN  - - - - - - 30.00 35.50 - -
OHTL  - - - - - - 442.00 476.00 - -
ROH  - - - - - - 37.50 41.50 - -
SHANG  - - - - - - 69.50 74.50 - -
VRANDA  - - - - - - 8.55 8.65 - -

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  - - - - - - ATO ATO - -
AOT  - - - - - - ATO ATO - -
ASIMAR  - - - - - - ATO ATO - -
B  - - - - - - ATO 0.28 - -
BA  - - - - - - 8.10 ATO - -
BEM  - - - - - - ATO ATO - -
BTS  - - - - - - ATO ATO - -
BTSGIF  - - - - - - ATO ATO - -
III  - - - - - - 5.50 5.50 - -
JUTHA <C> - - - - - - 0.48 0.54 - -
JWD  - - - - - - ATO ATO - -
KWC  - - - - - - 294.00 310.00 - -
NOK <C> - - - - - - 2.24 2.26 - -
NYT  - - - - - - 4.20 ATO - -
PRM  - - - - - - ATO ATO - -
PSL  - - - - - - ATO ATO - -
RCL  - - - - - - 3.88 3.90 - -
TFFIF  - - - - - - ATO ATO - -
THAI  - - - - - - ATO ATO - -
TSTE  - - - - - - 6.50 7.50 - -
TTA  - - - - - - ATO ATO - -
WICE  - - - - - - 2.50 ATO - -

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  - - - - - - 1.73 1.65 - -
DELTA  - - - - - - ATO ATO - -
EIC  - - - - - - 0.04 ATO - -
HANA <XD> - - - - - - ATO ATO - -
KCE  - - - - - - ATO 14.70 - -
METCO  - - - - - - 160.00 163.00 - -
NEX  - - - - - - 2.36 2.38 - -
SMT  - - - - - - 1.21 1.22 - -
SVI  - - - - - - 4.68 ATO - -
TEAM  - - - - - - 0.95 0.96 - -

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - ATO ATO - -
AIT  - - - - - - 20.50 ATO - -
ALT  - - - - - - 2.16 2.16 - -
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  - - - - - - ATO ATO - -
DTAC  - - - - - - ATO ATO - -
FORTH  - - - - - - 5.50 5.60 - -
HUMAN  - - - - - - ATO 7.90 - -
ILINK  - - - - - - 4.66 4.64 - -
INET  - - - - - - 2.78 2.76 - -
INTUCH  - - - - - - ATO ATO - -
JAS  - - - - - - ATO ATO - -
JASIF  - - - - - - ATO ATO - -
JMART  - - - - - - ATO ATO - -
JTS  - - - - - - 1.14 1.15 - -
MFEC  - - - - - - ATO 3.34 - -
MSC  - - - - - - ATO ATO - -
PT  - - - - - - ATO ATO - -
SAMART  - - - - - - ATO ATO - -
SAMTEL  - - - - - - 9.40 9.20 - -
SDC  - - - - - - 0.21 0.21 - -
SIS  - - - - - - 8.50 8.55 - -
SVOA  - - - - - - 1.08 1.08 - -
SYMC  - - - - - - 3.34 3.44 - -
SYNEX  - - - - - - ATO ATO - -
THCOM  - - - - - - 4.58 ATO - -
TRUE  - - - - - - ATO ATO - -
TWZ  - - - - - - 0.08 ATO - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่