สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 10:45:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,758.65 +6.54 +0.37 1,761.40 1,756.62 4,794,505 16,808.71
SET50 1,161.18 +3.87 +0.33 1,164.15 1,159.16 382,663 9,556.75
SET100 2,582.83 +10.34 +0.40 2,588.10 2,579.20 1,130,912 13,887.30
sSET 925.50 +4.95 +0.54 932.09 921.99 348,414 610.78
SETHD 1,332.26 +4.85 +0.37 1,334.99 1,328.47 169,747 4,207.85
SETCLMV 1,128.84 +5.72 +0.51 1,132.60 1,127.65 160,520 3,714.16
SETTHSI 1,118.84 +4.13 +0.37 1,121.17 1,117.01 150,540 5,976.96
mai 452.52 +2.21 +0.49 454.83 452.09 140,442 402.67
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 846 2,647,216
ไม่เปลี่ยนแปลง 568 1,067,945
ลดลง 400 1,200,545
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  14.00 14.00 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.65 14.00 300 4.19 12.1966
ABFTH  - - - - - - 1,204.00 1,214.00 - - 1,208.4756
BMSCG  9.45 9.50 9.45 9.50 +0.06 +0.64 9.45 9.50 15,900 150.34 9.5155
BMSCITH  13.17 13.17 13.13 13.14 +0.01 +0.08 13.13 13.14 279,900 3,683.40 13.1522
BSET100  11.36 11.36 11.35 11.35 +0.04 +0.35 11.33 11.34 32,400 367.94 11.3489
CHINA  5.07 5.09 5.07 5.09 +0.03 +0.59 5.08 5.10 19,800 100.69 5.0991
EBANK  6.00 6.00 6.00 6.00 +0.20 +3.45 6.00 6.01 500 3.00 6.0255
ECOMM  - - - - - - 8.36 8.43 - - 8.4015
EFOOD  - - - - - - 5.79 5.80 - - 5.9370
EICT  - - - - - - 4.81 4.87 - - 4.8472
ENGY  - - - - - - 6.85 6.86 - - 6.8325
ENY  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 7.49 7.50 200 1.50 8.0791
ESET50  - - - - - - 6.02 6.05 - - 6.0529
GLD  1.70 1.70 1.70 1.70 +0.01 +0.59 1.70 1.71 15,000 25.50 1.6675
TDEX  11.49 11.49 11.44 11.44 0.00 0.00 11.44 11.48 2,100 24.08 11.4774
TGOLDETF  3.66 3.67 3.66 3.67 +0.01 +0.27 3.66 3.67 6,100 22.35 3.6612
TH100  - - - - - - 5.10 5.18 - - 5.1680
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่