สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/03/2019 14:35:20
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,630.67 -15.62 -0.95 1,636.93 1,629.76 6,348,621 19,786.69
SET50 1,086.99 -11.86 -1.08 1,091.73 1,085.78 415,514 13,566.75
SET100 2,392.48 -25.67 -1.06 2,402.77 2,390.04 654,594 16,176.27
sSET 769.88 -5.72 -0.74 772.35 769.34 138,609 482.80
SETHD 1,230.26 -13.42 -1.08 1,234.40 1,227.72 204,149 5,769.45
SETCLMV 1,027.54 -8.97 -0.87 1,032.05 1,025.05 145,557 4,105.09
SETTHSI 1,045.47 -11.03 -1.04 1,049.31 1,044.06 338,159 11,551.06
mai 363.39 -1.98 -0.54 364.50 363.25 91,625 171.40
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 318 2,021,043
ไม่เปลี่ยนแปลง 459 806,611
ลดลง 1,101 3,603,694
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.19 11.20 11.15 11.19 -0.04 -0.36 11.19 11.20 4,200 46.91 11.1506
ABFTH  - - - - - - 1,238.00 1,248.00 - - 1,245.9098
BMSCG  8.00 8.01 7.96 7.99 -0.02 -0.25 7.98 7.99 6,100 48.76 7.9581
BMSCITH  12.38 12.41 12.37 12.38 -0.14 -1.12 12.37 12.38 208,900 2,586.94 12.3642
BSET100  10.47 10.49 10.45 10.47 -0.10 -0.95 10.46 10.47 315,700 3,306.94 10.4579
CHINA  5.72 5.72 5.62 5.63 -0.17 -2.93 5.62 5.64 4,000 22.66 5.5695
EBANK  - - - - - - 5.56 5.59 - - 5.5756
ECOMM  - - - - - - 8.09 8.12 - - 8.0945
EFOOD  5.74 5.74 5.74 5.74 0.00 0.00 5.70 5.74 1,000 5.74 5.7089
EICT  - - - - - - 4.54 4.57 - - 4.5572
ENGY  8.20 8.20 6.30 6.30 -0.01 -0.16 6.27 6.30 800 5.42 6.2636
ENY  - - - - - - 7.39 7.42 - - 7.3937
ESET50  - - - - - - 5.70 5.74 - - 5.7147
GLD  1.74 1.75 1.74 1.75 0.00 0.00 1.74 1.75 80,100 139.38 1.7616
TDEX  10.74 10.75 10.68 10.70 -0.05 -0.47 10.69 10.70 53,931 577.02 10.6673
TGOLDETF  3.86 3.86 3.85 3.85 +0.01 +0.26 3.85 3.86 30,700 118.32 3.8603
TH100  - - - - - - 4.73 5.00 - - 4.7393
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่