สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 12/05/2021 21:10:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,571.85 -7.08 -0.45 1,578.34 1,557.94 34,366,501 117,160.58
SET50 952.55 -4.42 -0.46 956.92 942.52 1,500,979 59,225.87
SET100 2,163.29 -8.67 -0.40 2,172.21 2,139.50 3,631,493 78,239.75
sSET 934.60 -6.56 -0.70 940.54 929.92 1,345,823 9,001.19
SETCLMV 1,013.45 -6.80 -0.67 1,021.39 1,005.12 1,788,083 30,812.18
SETHD 1,107.62 -16.78 -1.49 1,117.57 1,102.31 627,863 22,262.82
SETTHSI 988.83 -0.61 -0.06 992.58 974.48 2,437,371 55,211.35
SETWB 930.62 -10.70 -1.14 942.14 925.55 647,665 17,130.01
mai 488.46 -0.01 -0.00 492.12 486.71 4,403,636 5,479.48
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 565 16,227,772
ไม่เปลี่ยนแปลง 342 4,330,367
ลดลง 1,353 17,866,319
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.41 10.41 10.25 10.30 -0.11 -1.06 10.28 10.32 26,931 277.93 10.2628
ABFTH  - - - - - - 1,280.00 1,310.00 - - 1,309.3362
BMSCG  10.25 10.27 10.13 10.27 -0.02 -0.19 10.27 10.30 48,600 496.25 10.3114
BMSCITH  10.94 10.98 10.81 10.90 -0.12 -1.09 10.89 10.90 137,906 1,500.33 10.8877
BSET100  9.76 9.76 9.65 9.76 -0.04 -0.41 9.74 9.76 64,090 622.49 9.7397
CHINA  7.71 7.79 7.71 7.77 -0.01 -0.13 7.77 7.78 143,959 1,113.76 7.7155
EBANK  4.51 5.00 4.50 4.91 +0.40 +8.87 4.53 4.91 4,501 20.49 4.0848
ENGY  5.92 5.92 5.87 5.89 -0.04 -0.67 5.88 5.89 10,202 60.06 5.8731
ENY  7.10 7.13 7.09 7.13 +0.03 +0.42 7.02 7.14 10,400 74.14 7.0451
GLD  2.34 2.35 2.33 2.34 -0.01 -0.43 2.34 2.35 1,777,394 4,163.56 2.3719
TDEX  9.40 9.40 9.31 9.38 -0.02 -0.21 9.37 9.39 484,179 4,525.03 9.3878
TH100  4.26 4.29 4.24 4.24 -0.06 -1.40 4.23 4.29 17,201 73.00 4.2720
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่