สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,420.43 - - - - - -
SET50 927.63 - - - - - -
SET100 2,062.78 - - - - - -
sSET 670.95 - - - - - -
SETCLMV 945.36 - - - - - -
SETHD 997.49 - - - - - -
SETTHSI 881.77 - - - - - -
SETWB 933.89 - - - - - -
mai 323.45 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  - - - - - - - - - - -
ABFTH  - - - - - - - - - - -
BMSCG  - - - - - - - - - - 8.0605
BMSCITH  - - - - - - - - - - 10.2755
BSET100  - - - - - - - - - - 9.2118
CHINA  - - - - - - - - - - 7.4110
EBANK  - - - - - - - - - - 3.9806
ENGY  - - - - - - - - - - -
ENY  - - - - - - - - - - 6.6630
GLD  - - - - - - - - - - 2.3701
TDEX  - - - - - - - - - - -
TH100  - - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่