สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/05/2019 00:30:12
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,626.91 +16.42 +1.02 1,628.06 1,616.49 14,186,110 50,932.60
SET50 1,083.04 +11.44 +1.07 1,084.22 1,076.22 963,759 34,958.79
SET100 2,387.91 +27.36 +1.16 2,389.66 2,371.06 1,928,363 42,722.88
sSET 739.96 +7.98 +1.09 740.54 734.09 273,730 1,039.29
SETCLMV 1,016.96 +15.66 +1.56 1,016.96 1,006.54 520,246 14,453.81
SETHD 1,196.65 +9.95 +0.84 1,197.19 1,187.09 598,975 18,871.72
SETTHSI 1,041.33 +11.80 +1.15 1,041.48 1,033.69 801,491 30,534.24
SETWB 1,009.07 +12.71 +1.28 1,010.95 1,000.25 708,168 10,829.53
mai 340.17 +2.30 +0.68 341.04 338.38 240,175 469.89
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,061 7,956,511
ไม่เปลี่ยนแปลง 396 1,082,708
ลดลง 503 5,347,091
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.00 11.01 10.96 11.01 +0.09 +0.82 10.97 11.01 22,298 244.90 10.9984
ABFTH  - - - - - - 1,244.00 1,254.00 - - 1,250.6552
BMSCG  7.91 7.93 7.91 7.93 +0.09 +1.15 7.92 7.93 7,800 61.79 7.9402
BMSCITH  12.33 12.40 12.32 12.40 +0.14 +1.14 12.37 12.42 315,400 3,897.36 12.3915
BSET100  10.46 10.53 10.45 10.53 +0.12 +1.15 10.46 10.55 92,900 974.25 10.5126
CHINA  5.35 5.35 5.32 5.32 0.00 0.00 5.32 5.35 49,600 264.41 5.3363
EBANK  - - - - - - 5.10 5.64 - - 5.5867
ECOMM  - - - - - - 7.80 8.32 - - 8.3129
EFOOD  - - - - - - 5.10 5.88 - - 5.7405
EICT  - - - - - - 4.61 5.39 - - 4.6597
ENGY  6.02 6.09 6.02 6.06 +0.04 +0.66 6.06 6.18 1,900 11.46 6.0988
ENY  - - - - - - 7.00 7.50 - - 7.2608
ESET50  - - - - - - 5.66 - - - 5.7338
GLD  1.72 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00 1.71 1.72 72,300 124.36 1.7198
TDEX  10.62 10.72 10.62 10.72 +0.09 +0.85 10.69 10.72 129,701 1,388.36 10.7210
TGOLDETF  3.77 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00 3.77 3.78 32,000 120.64 3.7718
TH100  - - - - - - 4.00 5.00 - - 4.7406
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่