สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 19:09:27
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  14.00 14.00 13.90 13.96 -0.04 -0.29 13.95 14.05 6,200 86.77 12.1679
ABFTH  - - - - - - 1,204.00 1,214.00 - - 1,208.4756
BMSCG  9.45 9.50 9.41 9.44 0.00 0.00 9.41 9.45 41,700 394.04 9.4631
BMSCITH  13.17 13.20 13.11 13.14 +0.01 +0.08 13.13 13.14 591,601 7,784.56 13.1391
BSET100  11.36 11.40 11.31 11.34 +0.03 +0.27 11.33 11.34 796,200 9,057.21 11.3329
CHINA  5.07 5.20 5.07 5.15 +0.09 +1.78 5.14 5.17 125,600 644.02 5.2226
EBANK  6.00 6.03 6.00 6.03 +0.23 +3.97 5.90 6.08 18,100 109.01 6.0236
ECOMM  8.37 8.38 8.37 8.38 +0.27 +3.33 8.05 8.44 14,600 122.33 8.4005
EFOOD  5.79 5.92 5.79 5.92 +0.42 +7.64 5.43 7.15 1,000 5.83 5.9003
EICT  4.82 4.83 4.82 4.83 +0.03 +0.62 4.82 4.98 16,200 78.15 4.8441
ENGY  6.85 6.85 6.83 6.83 -0.05 -0.73 6.81 6.83 2,300 15.71 6.8254
ENY  7.50 8.06 7.50 8.06 +0.56 +7.47 7.20 8.09 16,700 134.21 8.0732
ESET50  6.05 6.05 6.05 6.05 +0.05 +0.83 6.02 6.07 2,200 13.31 6.0461
GLD  1.70 1.70 1.69 1.70 +0.01 +0.59 1.69 1.70 135,300 228.98 1.6672
TDEX  11.49 11.50 11.44 11.46 +0.02 +0.17 11.46 11.49 105,613 1,212.89 11.4658
TGOLDETF  3.66 3.67 3.66 3.67 +0.01 +0.27 3.66 3.67 30,900 113.36 3.6552
TH100  - - - - - - 5.10 5.18 - - 5.1619
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่