สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/10/2021 03:19:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.42 +5.87 +0.36 1,646.50 1,639.16 27,243,637 71,285.02
SET50 988.81 +2.95 +0.30 991.66 985.73 1,343,868 33,786.55
SET100 2,251.16 +6.44 +0.29 2,257.70 2,245.12 2,679,389 48,106.72
sSET 1,034.03 +10.35 +1.01 1,034.03 1,025.97 1,828,248 5,974.00
SETCLMV 1,045.89 +3.37 +0.32 1,049.08 1,044.82 963,015 23,239.72
SETHD 1,130.45 +7.58 +0.68 1,133.26 1,125.63 1,073,914 18,519.86
SETTHSI 1,038.17 +3.95 +0.38 1,039.93 1,034.73 2,006,809 36,505.13
SETWB 981.25 +1.17 +0.12 985.31 976.58 506,927 9,702.94
mai 559.65 +0.82 +0.15 560.81 557.08 3,592,983 5,009.14
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 826 13,365,149
ไม่เปลี่ยนแปลง 672 5,489,091
ลดลง 993 11,927,077
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.22 10.30 10.22 10.28 +0.08 +0.78 10.28 10.30 15,200 156.19 10.3038
ABFTH  - - - - - - 1,265.00 1,295.00 - - 1,286.9318
BMSCG  10.90 10.93 10.89 10.93 +0.13 +1.20 10.87 10.95 70,420 767.83 10.9774
BMSCITH  10.98 10.98 10.95 10.98 +0.03 +0.27 10.96 10.98 135,029 1,481.96 10.9968
BSET100  10.21 10.23 10.21 10.21 +0.01 +0.10 10.20 10.21 28,901 295.20 10.2162
CHINA  8.22 8.22 8.18 8.18 0.00 0.00 8.19 8.20 173,243 1,419.60 8.2109
EBANK  4.85 4.88 4.85 4.88 +0.02 +0.41 4.84 4.88 612 2.98 4.9045
ENGY  6.24 6.28 6.24 6.28 +0.03 +0.48 6.25 6.38 9,438 59.11 6.2683
ENY  7.45 7.45 7.44 7.44 -0.04 -0.53 7.44 7.48 22,200 165.18 7.5069
GLD  2.43 2.43 2.42 2.42 -0.01 -0.41 2.42 2.43 475,807 1,153.11 2.4505
TDEX  9.81 9.82 9.78 9.79 +0.01 +0.10 9.79 9.80 149,287 1,462.14 9.8167
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่