สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/10/2021 03:19:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.42 +5.87 +0.36 1,646.50 1,639.16 27,243,637 71,285.02
SET50 988.81 +2.95 +0.30 991.66 985.73 1,343,868 33,786.55
SET100 2,251.16 +6.44 +0.29 2,257.70 2,245.12 2,679,389 48,106.72
sSET 1,034.03 +10.35 +1.01 1,034.03 1,025.97 1,828,248 5,974.00
SETCLMV 1,045.89 +3.37 +0.32 1,049.08 1,044.82 963,015 23,239.72
SETHD 1,130.45 +7.58 +0.68 1,133.26 1,125.63 1,073,914 18,519.86
SETTHSI 1,038.17 +3.95 +0.38 1,039.93 1,034.73 2,006,809 36,505.13
SETWB 981.25 +1.17 +0.12 985.31 976.58 506,927 9,702.94
mai 559.65 +0.82 +0.15 560.81 557.08 3,592,983 5,009.14
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 826 13,365,149
ไม่เปลี่ยนแปลง 672 5,489,091
ลดลง 993 11,927,077
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.53 0.54 0.52 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 4,312,301 2,286.44
AJA-W3  0.38 0.40 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 14,902,937 5,808.63
AS-W2  14.90 15.00 14.40 15.00 +0.20 +1.35 14.90 15.00 185,848 2,742.74
B-W6  0.41 0.42 0.41 0.41 0.00 0.00 0.41 0.42 6,801,788 2,820.71
B52-W3 <C> 0.38 0.39 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 200,359 75.88
BANPU-W4  6.10 6.20 6.05 6.10 +0.10 +1.67 6.10 6.15 14,249,771 87,247.40
BANPU-W5  4.20 4.36 4.16 4.26 +0.12 +2.90 4.24 4.26 27,571,722 117,257.51
BCPG-W1  5.70 5.70 5.65 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 37,510 213.75
BCPG-W2  5.75 5.75 5.65 5.65 -0.10 -1.74 5.65 5.75 28,653 163.18
BEYOND-W2  4.68 4.68 4.54 4.62 +0.02 +0.43 4.56 4.62 207,636 950.88
BKD-W2  0.26 0.27 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.27 1,777,900 463.27
BTS-W6  1.47 1.51 1.47 1.49 +0.02 +1.36 1.49 1.50 3,833,902 5,706.60
BYD-W6  2.10 2.14 2.08 2.10 +0.04 +1.94 2.10 2.12 4,579,500 9,669.43
CEN-W5  0.96 0.96 0.91 0.92 -0.02 -2.13 0.92 0.93 3,850,700 3,584.13
CGD-W5  0.17 0.19 0.16 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 59,641,800 10,753.83
CGH-W4  0.28 0.30 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.29 0.30 10,047,474 2,895.70
CHAYO-W1  7.30 7.50 7.20 7.30 0.00 0.00 7.30 7.40 40,541 294.84
CHAYO-W2  3.56 3.58 3.52 3.56 0.00 0.00 3.54 3.56 209,830 747.26
CWT-W5  1.64 1.65 1.60 1.62 -0.02 -1.22 1.60 1.62 62,600 101.99
EMC-W6  0.12 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 4,930,130 597.21
ERW-W3  1.13 1.13 1.11 1.11 -0.01 -0.89 1.11 1.13 1,876,253 2,093.01
GLOCON-W4  0.56 0.58 0.56 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 1,416,805 802.23
III-W1  4.80 4.90 4.76 4.76 -0.04 -0.83 4.74 4.76 1,622,800 7,765.47
J-W1  1.55 1.94 1.54 1.75 +0.21 +13.64 1.74 1.75 2,070,000 3,657.42
JCK-W6  0.24 0.25 0.24 0.25 +0.01 +4.17 0.24 0.25 7,155,482 1,774.24
JMART-W3  28.75 29.25 28.25 28.75 +0.25 +0.88 28.50 29.00 300,923 8,596.41
JMART-W4  25.75 26.00 25.50 25.50 +0.25 +0.99 25.50 25.75 194,184 4,999.96
JMART-W5  14.10 14.60 14.10 14.20 +0.10 +0.71 14.10 14.20 278,106 3,985.79
JMT-W3  9.70 9.70 9.50 9.55 +0.05 +0.53 9.50 9.55 125,707 1,202.05
MACO-W3  0.18 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 2,438,165 426.16
MBK-W1  11.40 11.40 11.40 11.40 -0.30 -2.56 11.40 11.70 1,074 12.24
MBK-W2  11.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 2,106 23.17
MILL-W4  0.42 0.43 0.41 0.41 -0.02 -4.65 0.41 0.43 435,300 182.21
MILL-W6  0.51 0.53 0.51 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.53 3,664,519 1,905.19
MINT-W7  11.00 11.40 11.00 11.30 +0.20 +1.80 11.20 11.40 377,852 4,255.58
MINT-W8  5.00 5.20 5.00 5.15 +0.15 +3.00 5.15 5.20 361,622 1,845.58
MINT-W9  4.08 4.18 4.04 4.16 +0.08 +1.96 4.14 4.16 942,363 3,859.25
NER-W1  5.60 5.65 5.50 5.65 +0.05 +0.89 5.60 5.65 507,300 2,816.35
NEX-W2  9.20 9.40 9.10 9.20 0.00 0.00 9.15 9.20 1,488,032 13,731.78
NFC-W1  0.79 0.79 0.52 0.65 -0.14 -17.72 0.64 0.65 375,593 244.43
NOBLE-W2  1.14 1.25 1.14 1.18 +0.05 +4.42 1.17 1.18 6,976,450 8,410.22
NRF-W1  3.48 3.52 3.46 3.46 -0.02 -0.57 3.46 3.52 10,815 37.80
NUSA-W4  0.16 0.19 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 60,742,954 10,602.63
PACE-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PACE-W3 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PERM-W1  0.93 0.96 0.93 0.94 +0.01 +1.08 0.94 0.95 2,644,700 2,487.11
PORT-W1  0.59 0.62 0.59 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 1,361,700 826.30
PPPM-W4 <C, NP> 0.33 0.34 0.32 0.34 +0.01 +3.03 0.33 0.34 2,398,267 789.02
RS-W4  4.00 4.08 4.00 4.04 +0.04 +1.00 4.04 4.08 154,720 628.83
SABUY-W1  7.70 7.90 7.65 7.90 +0.25 +3.27 7.65 7.90 29,500 227.52
SAMART-W3  1.56 1.57 1.56 1.57 -0.03 -1.88 1.56 1.57 95,166 149.31
SAMTEL-W1  1.50 1.57 1.50 1.51 +0.01 +0.67 1.50 1.52 614,000 947.11
SAWAD-W2  10.90 11.20 10.80 11.20 +0.30 +2.75 10.80 11.20 17,308 190.35
SDC-W1 <C> 0.43 0.44 0.43 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 1,012,600 440.08
SINGER-W2  26.50 26.75 25.75 25.75 0.00 0.00 25.50 26.00 23,800 620.95
SMT-W3  2.62 2.66 2.58 2.58 -0.02 -0.77 2.58 2.64 264,900 690.86
SNP-W2  - - - - - - 13.50 13.90 11 0.15
SSP-W1  2.70 2.74 2.62 2.64 0.00 0.00 2.64 2.68 1,199,882 3,217.71
SSP-W2  3.12 3.20 3.08 3.12 0.00 0.00 3.12 3.14 2,272,988 7,145.63
STARK-W1  0.99 1.01 0.98 1.00 +0.01 +1.01 1.00 1.01 20,264,344 20,242.71
TCC-W3  0.58 0.68 0.58 0.64 +0.06 +10.34 0.63 0.64 4,785,281 3,045.42
TCC-W4  0.55 0.60 0.54 0.60 +0.06 +11.11 0.59 0.60 5,032,500 2,926.80
TCC-W5  0.69 0.77 0.69 0.75 +0.06 +8.70 0.74 0.75 2,486,395 1,856.26
TFG-W3  1.42 1.44 1.42 1.43 0.00 0.00 1.42 1.43 116,550 166.37
TFI-W1 <NP> 0.18 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 1,460,100 276.07
TGPRO-W3  0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 2,919,700 440.20
TRUBB-W2  0.65 0.70 0.65 0.67 +0.02 +3.08 0.67 0.68 10,728,725 7,258.81
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,875,788 108.76
VGI-W2  0.48 0.48 0.46 0.46 -0.02 -4.17 0.46 0.47 4,693,558 2,187.52
VIBHA-W3  0.48 0.48 0.46 0.47 -0.01 -2.08 0.47 0.48 4,614,872 2,164.36
W-W5  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 8,373,400 837.36
WAVE-W2  0.56 0.57 0.56 0.56 0.00 0.00 0.56 0.57 1,184,800 665.12
WIIK-W2  0.40 0.41 0.39 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 1,523,233 604.95
XPG-W4  16.70 16.70 16.30 16.40 -0.20 -1.20 16.40 16.50 1,077,898 17,732.60
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่