สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/11/2020 03:19:55
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,420.43 +31.09 +2.24 1,422.43 1,395.58 29,181,360 105,036.78
SET50 927.63 +23.16 +2.56 929.43 908.38 3,755,714 68,535.56
SET100 2,062.78 +49.62 +2.46 2,066.57 2,022.09 6,879,505 83,734.45
sSET 670.95 +10.72 +1.62 671.17 663.38 696,885 3,271.59
SETCLMV 945.36 +27.49 +2.99 951.33 923.95 2,556,260 46,106.95
SETHD 997.49 +27.24 +2.81 998.08 973.28 949,909 26,364.89
SETTHSI 881.77 +22.74 +2.65 883.00 862.64 3,373,805 62,485.01
SETWB 933.89 +15.50 +1.69 941.95 921.62 862,336 20,123.22
mai 323.45 +2.46 +0.77 323.78 322.15 611,374 1,287.40
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,202 19,892,761
ไม่เปลี่ยนแปลง 425 2,501,469
ลดลง 735 7,338,064
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 1,492,600 149.26
AEC-W6 <C> 0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 2,787,500 256.11
AKR-W1  0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 559,000 16.69
ALT-W1  0.13 0.13 0.09 0.10 -0.03 -23.08 0.10 0.11 22,622,654 2,293.33
APEX-W1 <C> - - - - - - - 0.02 - -
APURE-W2  0.22 0.23 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.21 0.23 643,513 141.58
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.03 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 13,181 0.40
B-W5  0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 110,355 4.42
BKD-W2  0.06 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 3,901 0.24
BTS-W5  0.30 0.30 0.26 0.27 -0.03 -10.00 0.27 0.28 77,031,392 21,605.14
CGD-W4  0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 993,100 27.37
CGH-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -50.00 - 0.01 116,486 1.17
CWT-W5  0.48 0.48 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 2,439,400 1,149.07
DCC-W1  0.94 0.95 0.93 0.93 -0.01 -1.06 0.93 0.94 2,334,700 2,179.22
ECL-W3  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 31,662,250 318.32
EMC-W6  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 418,900 12.72
EP-W3 <SP> - - - - - - - - - -
GLOCON-W4  0.41 0.44 0.41 0.43 +0.02 +4.88 0.42 0.43 7,457,188 3,186.93
III-W1  0.60 0.65 0.58 0.62 +0.03 +5.08 0.61 0.62 4,993,025 3,141.79
J-W1  0.61 0.62 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.61 6,000 3.56
JMART-W3  7.00 7.05 6.80 6.85 -0.10 -1.44 6.80 6.85 395,597 2,731.84
JMART-W4  4.30 4.50 4.30 4.38 +0.06 +1.39 4.38 4.40 850,870 3,764.56
JMT-W2  15.00 15.00 14.70 14.70 -0.30 -2.00 14.60 14.70 155,201 2,301.54
MACO-W2  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 9,016,700 342.55
MILL-W4  0.03 0.05 0.02 0.04 +0.01 +33.33 0.04 0.05 15,085,310 568.03
MINT-W6  0.62 0.68 0.61 0.65 +0.04 +6.56 0.64 0.65 18,883,356 12,409.31
MINT-W7  7.70 8.00 7.70 7.80 +0.10 +1.30 7.80 7.85 4,243,228 33,329.26
NER-W1  2.24 2.26 2.22 2.24 -0.02 -0.88 2.22 2.24 3,564,011 7,986.75
NEX-W2  4.70 4.78 4.54 4.58 -0.34 -6.91 4.56 4.58 10,862,080 50,538.40
NFC-W1  0.72 0.72 0.72 0.72 +0.10 +16.13 0.60 0.69 200 0.14
NVD-W1  0.11 0.25 0.10 0.20 +0.09 +81.82 0.20 0.21 120,711,886 23,737.97
PACE-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PACE-W3 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PDI-W1  0.38 0.39 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 755,000 285.59
PDJ-W4  0.37 0.40 0.37 0.40 +0.01 +2.56 0.38 0.40 111,100 42.32
PERM-W1  0.12 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 316,400 36.91
PORT-W1  0.60 0.65 0.58 0.65 +0.06 +10.17 0.64 0.65 11,690,700 7,321.46
PPPM-W4 <NP> 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 23,300 2.56
PRIME-W1  - - - - - - - 0.01 - -
PRIME-W2  - - - - - - - 0.01 - -
SAMART-W2  0.16 0.16 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 9,999,066 1,404.53
SAWAD-W2  8.70 9.20 8.65 9.20 +0.45 +5.14 9.15 9.20 1,249,106 11,242.30
SDC-W1  0.09 0.09 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.09 1,887,400 156.80
SINGER-W1  8.45 8.55 8.35 8.55 -0.10 -1.16 8.55 8.60 32,100 269.64
SINGER-W2  4.40 4.40 4.36 4.36 0.00 0.00 4.32 4.36 21,100 92.02
SST-W2  0.65 0.69 0.60 0.60 -0.06 -9.09 0.60 0.68 36,478 24.11
TCC-W3  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 420,100 8.40
TCC-W4  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.03 0.04 23,200 1.16
TCC-W5  0.11 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 600 0.07
TGPRO-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TNITY-W1  0.12 0.14 0.11 0.12 +0.02 +20.00 0.11 0.12 7,136,703 886.55
TRITN-W3  0.11 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 4,172,720 466.14
TTCL-W1  0.43 0.45 0.42 0.42 +0.01 +2.44 0.42 0.43 5,299,000 2,298.45
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 205,000 2.05
VGI-W2  0.90 0.93 0.87 0.92 +0.04 +4.55 0.91 0.92 41,362,947 37,357.65
VIBHA-W3  0.13 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 1,568,600 199.91
W-W3  0.12 0.14 0.11 0.13 0.00 0.00 0.11 0.12 1,146,000 134.00
WIIK-W2  0.28 0.28 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 991,899 274.20
ZMICO-W4  0.09 0.09 0.07 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 5,913,144 473.55
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่