สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/03/2019 14:30:24
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.75 -14.54 -0.88 1,636.93 1,629.76 6,213,313 19,430.43
SET50 1,087.70 -11.15 -1.01 1,091.73 1,085.78 408,018 13,410.15
SET100 2,394.34 -23.81 -0.98 2,402.77 2,390.04 638,292 15,908.80
sSET 770.15 -5.45 -0.70 772.35 769.34 132,646 477.56
SETHD 1,231.17 -12.51 -1.01 1,234.40 1,227.72 202,436 5,714.11
SETCLMV 1,028.45 -8.06 -0.78 1,032.05 1,025.05 144,760 4,069.97
SETTHSI 1,046.49 -10.01 -0.95 1,049.31 1,044.06 333,548 11,453.86
mai 363.60 -1.77 -0.48 364.50 363.25 90,239 169.60
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 336 1,994,724
ไม่เปลี่ยนแปลง 458 818,267
ลดลง 1,074 3,481,670
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,900 0.03
AJA-W1  0.10 0.11 0.09 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 499,700 49.97
ALT-W1  0.56 0.59 0.55 0.55 0.00 0.00 0.55 0.56 70,900 40.00
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.03 0.04 - -
APURE-W2  0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 182,000 25.48
AS-W1 <C> 0.08 0.10 0.08 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 56,000 4.88
AYUD-W1  5.70 5.85 5.60 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 179,100 1,035.98
B-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 21,300 0.21
B-W4  - - - - - - 0.11 0.13 - -
BTS-W4  0.74 0.76 0.74 0.74 -0.02 -2.63 0.74 0.75 20,595,031 15,351.82
BWG-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 6,000 0.06
CGD-W4  - - - - - - 0.18 0.19 - -
CGH-W3  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 5,601,600 224.06
CI-W1  0.22 0.24 0.21 0.23 0.00 0.00 0.22 0.23 17,800 4.07
CKP-W1  0.49 0.49 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.48 0.49 1,894,000 928.06
CRANE-W1  0.81 0.81 0.81 0.81 -0.09 -10.00 0.81 0.86 100 0.08
DCC-W1  0.83 0.84 0.82 0.82 -0.01 -1.20 0.81 0.82 3,410,400 2,822.60
DCON-W1  2.12 2.12 2.12 2.12 -0.08 -3.64 2.10 2.86 100 0.21
DIGI-W1 <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 725,300 7.25
DIGI-W2 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W3  0.30 0.30 0.29 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 227,700 66.53
EIC-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.03 - -
EMC-W6  0.25 0.25 0.23 0.24 -0.01 -4.00 0.23 0.24 1,623,100 378.52
EPCO-W3  0.30 0.30 0.29 0.29 -0.02 -6.45 0.28 0.29 3,496,400 1,027.82
GJS-W3 <C> - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.30 4.30 4.30 4.30 +0.12 +2.87 4.16 4.28 100 0.43
ITD-W1  - - - - - - - 0.01 - -
JAS-W3  3.12 3.16 3.10 3.14 -0.04 -1.26 3.14 3.16 1,504,418 4,702.59
JCK-W5  - - - - - - 0.41 0.43 - -
JMART-W2  0.19 0.21 0.19 0.21 0.00 0.00 0.19 0.21 1,293,900 252.79
JMT-W2  2.46 2.46 2.44 2.46 -0.04 -1.60 2.46 2.48 64,700 159.06
MACO-W2  0.19 0.21 0.19 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 6,679,300 1,334.01
MIDA-W2  - - - - - - - 0.01 - -
MILL-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 29,800 0.30
MILL-W4  0.11 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 10,200 1.22
MILL-W5  0.07 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 205,167 16.41
ML-W2  - - - - - - - 0.01 - -
MONO-W1  0.17 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 202,300 32.39
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.03 - -
NFC-W1  2.20 2.20 2.16 2.20 +0.02 +0.92 2.18 2.20 78,402 171.45
NOK-W1 <C> 0.27 0.27 0.27 0.27 +0.01 +3.85 0.25 0.27 70,000 18.90
NPPG-W4  0.76 0.76 0.75 0.76 0.00 0.00 0.75 0.76 640,475 486.42
NUSA-W3  0.23 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 0.22 0.24 15,000 3.45
NVD-W1  0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.27 100,000 26.00
ORI-W1  0.60 0.60 0.59 0.60 -0.01 -1.64 0.59 0.60 1,602,100 953.63
PACE-W2 <C> 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 94,700 2.83
PDI-W1  0.78 0.79 0.78 0.78 +0.01 +1.30 0.78 0.79 43,600 34.26
PDJ-W3  0.80 0.80 0.80 0.80 -0.06 -6.98 0.80 0.87 1,356 1.06
PDJ-W4  0.80 0.80 0.80 0.80 -0.01 -1.23 0.79 0.80 2,212 1.76
RICHY-W1  0.12 0.12 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 4,193,500 464.72
RICHY-W2  0.13 0.13 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.12 0.13 60,000 7.80
RS-W3  6.05 6.05 6.00 6.05 -0.05 -0.82 6.00 6.05 30,800 185.85
S-W1  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 50,100 0.50
SAMART-W2  0.58 0.58 0.56 0.57 -0.02 -3.39 0.56 0.57 219,800 125.99
SAWAD-W1  7.65 7.65 7.50 7.50 -0.10 -1.32 7.50 7.55 3,500 26.57
SDC-W1  - - - - - - 0.22 0.23 - -
SMT-W1  - - - - - - - 0.01 - -
SMT-W2  0.38 0.38 0.38 0.38 -0.01 -2.56 0.38 0.39 12,400 4.71
SPORT-W5 <C> - - - - - - - 0.01 - -
SPORT-W7 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
SST-W2  1.57 1.58 1.55 1.55 +0.01 +0.65 1.53 1.55 34,419 53.59
SUPER-W4  0.05 0.06 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 35,045,600 1,748.82
SVI-W3  1.85 1.88 1.85 1.88 +0.15 +8.67 1.73 1.87 400 0.74
TCC-W3  0.13 0.13 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 575,300 68.55
TCC-W4  0.13 0.13 0.13 0.13 +0.01 +8.33 0.11 0.13 300 0.04
TCC-W5  0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 0.25 0.26 100 0.03
TCJ-W2  - - - - - - 0.60 0.62 - -
TCMC-W2  0.21 0.22 0.21 0.22 0.00 0.00 0.21 0.22 1,622,000 346.76
TFG-W1  0.39 0.44 0.38 0.39 +0.02 +5.41 0.39 0.40 18,701,200 7,534.46
TFG-W2  0.39 0.45 0.39 0.43 +0.04 +10.26 0.41 0.43 278,400 116.44
TGPRO-W3  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 200 0.00
TH-W2  0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.14 0.16 100 0.02
THE-W2  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 292,000 8.76
TNITY-W1  0.48 0.49 0.47 0.47 -0.02 -4.08 0.47 0.48 136,700 64.34
TNPC-W1  0.10 0.11 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 18,900 1.93
TRITN-W3  0.20 0.21 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 2,230,500 446.10
TTCL-W1  0.75 0.80 0.74 0.76 +0.01 +1.33 0.75 0.76 1,018,400 772.50
TWZ-W5  0.04 0.04 0.04 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 200 0.01
U-W1  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.42 0.43 0.41 0.43 0.00 0.00 0.42 0.43 4,262,100 1,788.17
VIBHA-W2  0.99 0.99 0.99 0.99 -0.01 -1.00 0.99 1.00 1,000 0.99
VIBHA-W3  0.19 0.19 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 686,246 123.27
WAVE-W1  0.27 0.27 0.26 0.26 +0.01 +4.00 0.25 0.26 1,500 0.39
WHA-W1  7.25 7.30 7.00 7.30 -0.15 -2.01 7.30 7.35 196,700 1,411.31
WIIK-W2  0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 644,876 135.07
WORK-W1  5.10 5.10 4.96 4.98 -0.27 -5.14 4.98 5.00 5,400 27.31
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่