สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/05/2019 00:30:12
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,626.91 +16.42 +1.02 1,628.06 1,616.49 14,186,110 50,932.60
SET50 1,083.04 +11.44 +1.07 1,084.22 1,076.22 963,759 34,958.79
SET100 2,387.91 +27.36 +1.16 2,389.66 2,371.06 1,928,363 42,722.88
sSET 739.96 +7.98 +1.09 740.54 734.09 273,730 1,039.29
SETCLMV 1,016.96 +15.66 +1.56 1,016.96 1,006.54 520,246 14,453.81
SETHD 1,196.65 +9.95 +0.84 1,197.19 1,187.09 598,975 18,871.72
SETTHSI 1,041.33 +11.80 +1.15 1,041.48 1,033.69 801,491 30,534.24
SETWB 1,009.07 +12.71 +1.28 1,010.95 1,000.25 708,168 10,829.53
mai 340.17 +2.30 +0.68 341.04 338.38 240,175 469.89
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,061 7,956,511
ไม่เปลี่ยนแปลง 396 1,082,708
ลดลง 503 5,347,091
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJA-W1  0.05 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 2,496,625 146.84
ALT-W1  0.38 0.38 0.36 0.36 -0.02 -5.26 0.36 0.39 28,950 10.99
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.03 0.04 50 0.00
APURE-W2  0.11 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.10 0.11 169,800 18.72
AS-W1 <C> 0.05 0.19 0.04 0.07 +0.03 +75.00 0.04 0.07 132,500 7.06
AYUD-W1  3.68 3.72 2.92 3.02 -0.62 -17.03 3.02 3.04 3,412,100 11,238.23
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.09 0.10 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 817,168 72.77
B52-W1 <C> - - - - - - - 0.01 - -
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BTS-W4  0.95 0.95 0.90 0.92 -0.01 -1.08 0.92 0.93 58,743,887 54,900.36
BWG-W4 <SP> - - - - - - - - - -
CGD-W4  0.16 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 1,624,040 274.76
CGH-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 1,180,700 35.32
CI-W1  0.16 0.16 0.13 0.14 -0.01 -6.67 0.13 0.14 1,096,500 158.71
CKP-W1  0.69 0.72 0.67 0.71 +0.05 +7.58 0.70 0.71 85,858,000 59,815.41
CRANE-W1  0.73 0.81 0.73 0.77 -0.04 -4.94 0.76 0.77 7,200 5.46
DCC-W1  0.70 0.70 0.69 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 1,041,100 719.30
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W3  0.22 0.24 0.22 0.24 +0.02 +9.09 0.24 0.25 4,747,755 1,101.89
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  0.17 0.19 0.17 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 10,704,126 1,896.64
EPCO-W3  0.27 0.27 0.26 0.27 +0.01 +3.85 0.27 0.28 478,100 129.03
GJS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  1.63 1.75 1.57 1.69 +0.16 +10.46 1.62 1.69 63,109 103.93
JAS-W3  3.28 3.34 3.28 3.34 +0.08 +2.45 3.32 3.34 283,671 936.93
JCK-W5  0.32 0.35 0.30 0.35 0.00 0.00 0.32 0.35 68,900 21.95
JMART-W2 <SP> - - - - - - - - - -
JMT-W2  2.56 2.60 2.52 2.58 +0.08 +3.20 2.54 2.58 61,574 156.37
MACO-W2  0.16 0.17 0.14 0.14 -0.02 -12.50 0.14 0.15 97,804,800 14,368.92
MIDA-W2 <SP> - - - - - - - - - -
MILL-W3  - - - - - - - 0.01 - -
MILL-W4  0.10 0.10 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 35,900 3.53
MILL-W5  0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 1,695,399 70.29
ML-W2 <SP> - - - - - - - - - -
MONO-W1  0.18 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.16 0.17 2,175,100 371.55
NEP-W3 <C> - - - - - - - 0.03 - -
NFC-W1  1.30 1.41 1.30 1.41 +0.01 +0.71 1.35 1.40 17,300 23.90
NOK-W1 <C> 0.15 0.20 0.14 0.17 -0.03 -15.00 0.16 0.19 238,400 36.82
NPPG-W4  0.55 0.59 0.55 0.56 +0.01 +1.82 0.56 0.57 3,342,600 1,897.06
NUSA-W3  0.19 0.20 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.19 0.20 14,100 2.68
NVD-W1  0.22 0.23 0.21 0.22 +0.01 +4.76 0.21 0.22 104,600 22.11
ORI-W1  0.54 0.56 0.54 0.54 +0.01 +1.89 0.54 0.55 1,392,300 759.54
PACE-W2 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 10,100 0.20
PDI-W1  0.50 0.52 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.46 0.49 205,333 102.66
PDJ-W3  0.67 0.67 0.67 0.67 -0.02 -2.90 0.67 0.76 111 0.07
PDJ-W4  0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.88 115 0.08
RICHY-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 3,884,300 38.84
RICHY-W2  0.06 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 1,045,600 73.15
RS-W3  5.05 5.10 4.98 4.98 +0.02 +0.40 4.98 5.05 67,000 335.60
S-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 51,800 0.52
SAMART-W2  0.55 0.56 0.53 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 1,712,297 937.67
SAWAD-W1  6.25 6.45 6.00 6.00 -0.20 -3.23 5.90 6.00 229,081 1,393.21
SDC-W1  0.16 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 48,300 7.73
SINGER-W1  1.05 1.19 1.02 1.17 +0.14 +13.59 1.16 1.17 18,553,611 20,526.94
SINGER-W2  0.68 0.96 0.67 0.91 +0.23 +33.82 0.90 0.91 80,303,906 67,159.89
SMT-W1  - - - - - - - 0.01 - -
SMT-W2  0.35 0.37 0.35 0.35 0.00 0.00 0.35 0.37 735,300 263.20
SPORT-W7 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
SST-W2  1.15 1.22 1.15 1.18 -0.02 -1.67 1.14 1.19 3,025 3.57
SUPER-W4  0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 4,283,080 191.62
SVI-W3  0.96 1.03 0.96 0.99 +0.04 +4.21 0.95 0.97 21,600 21.45
TCC-W3  0.10 0.10 0.10 0.10 +0.01 +11.11 0.08 0.10 100 0.01
TCC-W4  0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 1,164,300 93.16
TCC-W5  0.22 0.22 0.21 0.21 0.00 0.00 0.20 0.21 5,900 1.30
TCJ-W2  0.49 0.50 0.46 0.47 -0.02 -4.08 0.46 0.47 89,000 42.72
TCMC-W2  0.14 0.15 0.14 0.14 +0.01 +7.69 0.14 0.15 2,039,800 290.34
TFG-W2  0.50 0.51 0.48 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 1,224,600 607.71
TGPRO-W3  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 200 0.00
TH-W2  0.17 0.17 0.15 0.16 -0.01 -5.88 0.15 0.16 1,180,600 189.39
THE-W2  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 30,704 0.41
TNITY-W1  0.37 0.37 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.38 61,012 22.37
TNPC-W1 <SP> - - - - - - - - - -
TRITN-W3  0.19 0.21 0.19 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 1,008,700 206.66
TTCL-W1  0.78 0.79 0.77 0.77 +0.01 +1.32 0.77 0.78 306,400 239.17
TWZ-W5  0.02 0.02 0.02 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 100,000 2.00
U-W1  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.76 0.82 0.76 0.81 +0.06 +8.00 0.81 0.82 75,401,144 60,186.85
VIBHA-W2  0.80 0.82 0.80 0.82 +0.03 +3.80 0.80 0.82 121,788 97.46
VIBHA-W3  0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 73,288 9.29
WAVE-W1  0.27 0.27 0.26 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 376,409 101.52
WHA-W1  6.90 7.05 6.90 7.00 +0.10 +1.45 7.00 7.05 327,829 2,293.83
WIIK-W2  0.11 0.13 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 703,332 83.95
WORK-W1  3.30 4.20 3.22 3.62 +0.40 +12.42 3.62 3.64 228,720 841.53
ZMICO-W4  0.11 0.12 0.11 0.11 +0.01 +10.00 0.11 0.12 3,024,486 333.07
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่