สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 08/08/2020 03:19:51
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,324.40 -8.82 -0.66 1,333.21 1,321.16 17,318,632 44,367.02
SET50 856.88 -7.17 -0.83 863.57 854.28 809,772 23,483.64
SET100 1,912.99 -14.79 -0.77 1,926.96 1,907.60 1,841,525 29,559.78
sSET 613.26 +0.19 +0.03 614.67 609.98 476,930 2,751.35
SETCLMV 915.19 -6.18 -0.67 920.87 911.39 967,478 15,509.01
SETHD 905.34 -4.12 -0.45 910.95 902.42 323,492 9,533.82
SETTHSI 803.11 -4.97 -0.62 808.79 801.55 755,427 23,055.07
SETWB 888.41 -9.41 -1.05 894.87 884.79 354,024 8,927.61
mai 309.47 +0.09 +0.03 311.53 308.28 644,164 2,966.10
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 480 7,387,970
ไม่เปลี่ยนแปลง 421 1,346,527
ลดลง 1,045 8,817,902
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.10 0.10 0.09 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 557,280 55.55
AKR-W1  0.05 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 1,715,700 87.04
ALT-W1  1.01 1.01 0.91 0.99 -0.02 -1.98 0.99 1.00 6,081,610 5,874.62
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
APURE-W2  0.32 0.32 0.29 0.30 -0.02 -6.25 0.29 0.30 11,564,200 3,512.09
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.04 0.06 0.04 0.06 +0.01 +20.00 0.04 0.06 698,987 34.95
B-W5  0.07 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 2,134,079 148.88
BKD-W2  0.08 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 1,599,600 127.97
BTS-W5  0.90 0.90 0.87 0.89 -0.01 -1.11 0.89 0.90 7,149,998 6,330.08
CGD-W4  0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 276,600 11.07
CGH-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 1,790,538 43.11
DCC-W1  0.98 1.00 0.96 0.99 +0.01 +1.02 0.98 0.99 3,543,800 3,473.85
ECL-W3  0.11 0.12 0.10 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 11,140,600 1,254.62
EMC-W6  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 2,945,900 88.38
EP-W3  0.43 0.44 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 1,889,900 806.14
GLOCON-W4  0.48 0.49 0.47 0.47 -0.01 -2.08 0.47 0.48 4,747,578 2,296.88
III-W1  0.65 0.68 0.65 0.66 +0.01 +1.54 0.66 0.67 8,281,720 5,508.28
J-W1  0.50 0.51 0.42 0.44 -0.04 -8.33 0.44 0.46 6,160,900 2,961.67
JMART-W3  5.15 5.35 5.00 5.20 +0.05 +0.97 5.20 5.25 1,708,786 8,878.05
JMART-W4  3.72 3.84 3.68 3.84 +0.04 +1.05 3.78 3.84 163,221 616.44
JMT-W2  10.10 10.60 10.10 10.60 +0.75 +7.61 10.50 10.60 2,692,500 28,048.37
MACO-W2  0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 1,065,600 101.26
MILL-W4  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 209,790 10.46
MINT-W6  0.97 1.00 0.90 0.96 0.00 0.00 0.96 0.97 3,200,259 3,095.94
NER-W1  1.76 1.78 1.67 1.69 -0.07 -3.98 1.69 1.70 9,359,260 15,989.88
NEX-W2  6.40 6.50 6.25 6.35 0.00 0.00 6.35 6.40 852,570 5,414.51
NFC-W1  0.73 0.74 0.69 0.70 -0.03 -4.11 0.69 0.70 22,100 15.69
NVD-W1  0.11 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 965,200 103.23
ORI-W1  0.08 0.09 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 1,681,400 125.73
PACE-W2 <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PACE-W3 <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PDI-W1  0.78 0.81 0.70 0.74 -0.02 -2.63 0.74 0.75 20,038,566 15,319.29
PDJ-W4  0.95 0.95 0.82 0.91 +0.09 +10.98 0.90 0.91 3,428,400 3,043.10
PERM-W1  0.16 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 1,003,000 153.80
PORT-W1  0.70 0.71 0.69 0.70 0.00 0.00 0.70 0.71 1,306,436 912.46
PPPM-W4 <C, NP> 0.12 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 503,000 60.39
PRIME-W1  0.02 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 4,345,700 129.40
PRIME-W2  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 12,519,500 391.10
SAMART-W2  0.32 0.32 0.30 0.30 -0.01 -3.23 0.30 0.31 635,700 194.54
SDC-W1  0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 242,100 14.54
SINGER-W1  6.55 6.55 6.40 6.40 -0.40 -5.88 6.40 6.50 83,200 538.15
SINGER-W2  4.48 4.56 4.46 4.48 -0.04 -0.88 4.46 4.48 50,680 227.82
SST-W2  1.00 1.04 1.00 1.00 -0.02 -1.96 1.00 1.03 79,380 80.36
SUPER-W4 <SP> - - - - - - - - - -
TCC-W3  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.03 0.05 200 0.01
TCC-W4  0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 21,600 0.76
TCC-W5  0.12 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 2,600 0.31
TGPRO-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 200,000 2.00
TNITY-W1  0.27 0.29 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 2,019,200 546.28
TRITN-W3  0.14 0.15 0.13 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 2,874,780 405.96
TTCL-W1  0.45 0.48 0.39 0.40 -0.04 -9.09 0.40 0.41 21,332,000 9,375.93
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.66 0.67 0.65 0.66 0.00 0.00 0.65 0.66 8,698,272 5,736.70
VIBHA-W3  0.14 0.15 0.14 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 1,006,930 140.97
W-W3 <C> 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 71,700 1.44
WIIK-W2  0.31 0.34 0.31 0.33 +0.02 +6.45 0.32 0.33 46,437,032 15,112.56
ZMICO-W4  0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 484,005 39.45
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่