สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 12/05/2021 20:25:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,571.85 -7.08 -0.45 1,578.34 1,557.94 34,366,501 117,160.58
SET50 952.55 -4.42 -0.46 956.92 942.52 1,500,979 59,225.87
SET100 2,163.29 -8.67 -0.40 2,172.21 2,139.50 3,631,493 78,239.75
sSET 934.60 -6.56 -0.70 940.54 929.92 1,345,823 9,001.19
SETCLMV 1,013.45 -6.80 -0.67 1,021.39 1,005.12 1,788,083 30,812.18
SETHD 1,107.62 -16.78 -1.49 1,117.57 1,102.31 627,863 22,262.82
SETTHSI 988.83 -0.61 -0.06 992.58 974.48 2,437,371 55,211.35
SETWB 930.62 -10.70 -1.14 942.14 925.55 647,665 17,130.01
mai 488.46 -0.01 -0.00 492.12 486.71 4,403,636 5,479.48
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 565 16,227,772
ไม่เปลี่ยนแปลง 342 4,330,367
ลดลง 1,353 17,866,319
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.37 0.39 0.36 0.39 +0.02 +5.41 0.38 0.39 29,325,130 11,052.20
AEC-W6 <C> 0.45 0.46 0.44 0.44 -0.01 -2.22 0.44 0.45 6,050,300 2,707.23
AKR-W1 <SP> - - - - - - - - - -
APEX-W1 <NP, NC> - - - - - - - 0.01 - -
APURE-W2 <SP> - - - - - - - - - -
AS-W2  6.65 6.65 6.40 6.40 -0.20 -3.03 6.40 6.50 776,520 5,042.25
B-W4  0.36 0.37 0.32 0.34 -0.02 -5.56 0.33 0.34 11,615,302 3,937.82
B52-W3 <C> 0.52 0.55 0.45 0.45 -0.11 -19.64 0.45 0.55 627,512 321.69
BCPG-W1  6.20 6.20 6.10 6.10 -0.10 -1.61 6.05 6.15 31,070 190.62
BCPG-W2  6.35 6.35 6.15 6.20 -0.15 -2.36 6.20 6.35 88,940 556.57
BKD-W2  0.38 0.44 0.37 0.40 +0.05 +14.29 0.39 0.40 302,756,144 122,237.65
CGD-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 12,693,000 126.93
CGH-W3 <SP> - - - - - - - - - -
CHAYO-W1  7.55 8.05 7.55 7.90 +0.30 +3.95 7.85 7.90 5,852,190 46,093.66
CWT-W5  1.91 1.92 1.86 1.88 0.00 0.00 1.88 1.89 695,000 1,307.09
EMC-W6  0.14 0.14 0.13 0.14 +0.01 +7.69 0.13 0.14 41,273,598 5,727.06
GLOCON-W4  0.42 0.42 0.40 0.41 -0.01 -2.38 0.41 0.42 24,261,841 9,953.70
III-W1  2.20 2.40 2.16 2.26 +0.29 +14.72 2.24 2.26 44,387,036 100,051.71
J-W1  2.52 2.68 2.44 2.44 -0.24 -8.96 2.44 2.68 53,283 138.35
JCK-W6  0.32 0.33 0.29 0.30 -0.02 -6.25 0.29 0.30 89,866,127 27,122.11
JMART-W3  26.25 27.50 26.00 26.75 +0.75 +2.88 26.75 27.50 463,875 12,239.36
JMART-W4  22.70 24.00 22.40 23.40 +0.80 +3.54 23.40 23.70 611,835 14,086.12
JMT-W2  24.60 24.90 24.60 24.90 -0.35 -1.39 24.60 25.25 91,150 2,254.72
JMT-W3  11.20 11.40 11.20 11.40 +0.20 +1.79 11.30 11.40 179,847 2,033.53
MACO-W2  0.08 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 37,723,200 2,713.74
MBK-W1  10.70 10.70 10.60 10.60 -0.20 -1.85 10.60 10.80 7,117 76.03
MILL-W4  0.80 0.80 0.77 0.79 0.00 0.00 0.79 0.80 10,465,861 8,279.43
MINT-W6  0.77 0.80 0.67 0.68 -0.11 -13.92 0.68 0.70 25,231,175 18,041.79
MINT-W7  9.70 9.90 9.60 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 466,582 4,522.48
NER-W1  4.28 4.68 4.28 4.56 +0.28 +6.54 4.56 4.60 13,855,318 62,204.11
NEX-W2  4.68 4.68 4.58 4.58 -0.06 -1.29 4.58 4.64 1,027,500 4,759.96
NFC-W1  1.16 1.21 1.10 1.10 -0.04 -3.51 1.08 1.10 83,900 94.27
NOBLE-W2  2.08 2.10 1.98 1.98 -0.08 -3.88 1.98 2.00 3,499,283 7,006.44
NVD-W1  0.28 0.32 0.27 0.31 +0.03 +10.71 0.31 0.32 22,144,000 6,493.27
PACE-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PACE-W3 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PDI-W1 <SP> - - - - - - - - - -
PERM-W1  1.42 1.49 1.38 1.42 +0.02 +1.43 1.42 1.44 6,331,700 9,026.96
PORT-W1  0.86 0.86 0.81 0.81 -0.06 -6.90 0.81 0.83 1,416,700 1,169.47
PPPM-W4 <C, NP> 0.26 0.26 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.24 0.25 1,810,500 453.12
SAMART-W2 <SP> - - - - - - - - - -
SAWAD-W2  19.00 19.50 18.90 19.10 -0.50 -2.55 19.10 19.20 204,480 3,890.61
SDC-W1 <C> 0.24 0.27 0.24 0.27 0.00 0.00 0.25 0.27 2,100 0.54
SINGER-W2  26.75 27.25 26.25 26.75 +1.00 +3.88 26.75 27.00 55,500 1,494.65
SST-W2  1.02 1.04 1.00 1.02 -0.06 -5.56 1.01 1.02 150,711 152.56
STARK-W1  1.16 1.17 1.10 1.12 -0.03 -2.61 1.12 1.13 42,607,197 48,280.48
TCC-W3  0.25 0.26 0.24 0.24 0.00 0.00 0.24 0.25 5,365,017 1,336.16
TCC-W4  0.23 0.26 0.23 0.25 +0.01 +4.17 0.24 0.25 9,667,951 2,400.04
TCC-W5  0.39 0.41 0.39 0.40 +0.01 +2.56 0.39 0.40 5,019,150 2,025.11
TFI-W1 <NP> 0.22 0.22 0.20 0.20 -0.02 -9.09 0.20 0.21 45,529,100 9,473.54
TGPRO-W3  0.24 0.24 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 60,704,032 13,766.60
TRITN-W3 <SP> - - - - - - - - - -
TTCL-W1  0.41 0.45 0.38 0.38 -0.02 -5.00 0.38 0.40 49,397,063 20,579.81
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 9,920,909 99.21
VGI-W2  0.66 0.67 0.62 0.64 -0.02 -3.03 0.63 0.64 15,140,903 9,685.73
VIBHA-W3  0.75 0.75 0.71 0.72 -0.03 -4.00 0.72 0.73 18,244,177 13,364.49
W-W3  0.24 0.24 0.16 0.18 -0.05 -21.74 0.18 0.19 4,283,580 838.22
W-W5  0.11 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 19,372,458 2,277.07
WAVE-W2  0.56 0.64 0.56 0.58 +0.03 +5.45 0.58 0.59 69,655,311 42,291.64
WIIK-W2  0.82 0.82 0.77 0.81 -0.01 -1.22 0.81 0.82 17,569,819 14,086.79
XPG-W4  4.18 4.24 4.16 4.18 -0.04 -0.95 4.18 4.24 923,757 3,873.55
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่