สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 10:44:39
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,758.20 +6.09 +0.35 1,761.40 1,756.62 4,723,668 16,544.78
SET50 1,160.68 +3.37 +0.29 1,164.15 1,159.16 380,855 9,494.93
SET100 2,582.14 +9.65 +0.38 2,588.10 2,579.20 1,118,370 13,673.25
sSET 925.32 +4.77 +0.52 931.87 921.99 340,826 565.75
SETHD 1,331.03 +3.62 +0.27 1,334.99 1,328.47 169,168 4,181.94
SETCLMV 1,128.46 +5.34 +0.48 1,132.60 1,127.65 158,232 3,663.71
SETTHSI 1,118.61 +3.90 +0.35 1,121.17 1,117.01 148,600 5,918.34
mai 452.74 +2.43 +0.54 454.83 452.09 138,311 400.11
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 847 2,750,821
ไม่เปลี่ยนแปลง 566 915,053
ลดลง 396 1,176,866
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 6,800 0.41
ACC-W1  - - - - - - 0.02 0.03 - -
AJA-W1  0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 5,000 1.00
ALT-W1  0.67 0.68 0.62 0.63 -0.01 -1.56 0.62 0.63 1,475,600 963.56
APURE-W2  0.29 0.29 0.28 0.28 -0.01 -3.45 0.28 0.29 1,118,075 318.71
AQ-W4 <C> - - - - - - - 0.01 - -
AS-W1 <C> 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.02 -7.41 0.25 0.26 100 0.02
AYUD-W1  3.30 3.30 3.24 3.26 -0.02 -0.61 3.26 3.28 73,200 240.17
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.17 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.18 0.19 1,051 0.19
BTS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
BWG-W4  0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 493,000 44.37
CEN-W4  - - - - - - 0.04 0.05 - -
CGD-W4  0.31 0.32 0.31 0.32 +0.01 +3.23 0.31 0.32 1,772,100 549.35
CGH-W3  0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 66,974 4.68
CI-W1  0.45 0.45 0.44 0.44 -0.02 -4.35 0.45 0.46 700 0.31
CKP-W1  0.55 0.58 0.55 0.56 +0.02 +3.70 0.56 0.57 6,106,400 3,453.38
CRANE-W1  1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 1.68 1.88 10,000 18.00
CWT-W4  0.58 0.58 0.55 0.56 -0.02 -3.45 0.55 0.56 1,023,900 579.48
DCC-W1  1.12 1.12 1.11 1.12 +0.01 +0.90 1.11 1.12 2,706,900 3,030.44
DCON-W1  - - - - - - 3.50 4.28 - -
DIGI-W1 <C> 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 25,000 0.75
DIGI-W2 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <C> - - - - - - - 0.02 - -
EIC-W3 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 67,800 1.36
EVER-W3  0.09 0.11 0.08 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 16,316,600 1,522.02
GJS-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
GSTEL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.20 6.20 6.20 6.20 +0.20 +3.33 6.00 6.15 3,200 19.84
ITD-W1  0.14 0.15 0.13 0.15 +0.02 +15.38 0.15 0.16 7,270,962 1,065.30
JAS-W3  2.42 2.44 2.40 2.40 0.00 0.00 2.40 2.42 681,586 1,651.18
JCK-W5  - - - - - - 0.46 0.49 - -
JMART-W2  1.65 1.65 1.64 1.64 0.00 0.00 1.63 1.64 100,500 165.02
JMT-W2  1.96 1.99 1.96 1.97 -0.01 -0.51 1.97 1.98 1,011,450 1,991.35
MACO-W2  0.26 0.27 0.26 0.27 +0.01 +3.85 0.27 0.28 3,925,100 1,052.73
MIDA-W2  - - - - - - 0.01 0.02 - -
MILL-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 100,000 3.00
MILL-W4  0.28 0.29 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 344,545 99.83
MILL-W5  0.27 0.27 0.27 0.27 -0.01 -3.57 0.27 0.28 747,931 201.94
ML-W2  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 1,634,100 65.38
MONO-W1  0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 205,800 104.96
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.04 0.11 - -
NOK-W1 <C> 0.52 0.60 0.51 0.51 +0.01 +2.00 0.51 0.55 505,700 272.44
NUSA-W3  - - - - - - 0.11 0.15 - -
NVD-W1  0.54 0.54 0.54 0.54 +0.01 +1.89 0.53 0.55 31,200 16.85
ORI-W1  2.28 2.28 2.26 2.28 0.00 0.00 2.26 2.28 83,800 189.75
PACE-W2 <C, NP> 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 20,600 3.91
PDI-W1  1.29 1.31 1.29 1.29 +0.01 +0.78 1.28 1.29 613,366 794.07
PDJ-W2  - - - - - - 1.32 1.35 - -
PDJ-W3  - - - - - - 1.28 1.33 - -
PDJ-W4  - - - - - - 1.29 1.34 - -
PLE-W3  0.13 0.16 0.13 0.16 +0.03 +23.08 0.15 0.16 3,299,500 477.47
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.30 0.32 0.30 0.32 +0.03 +10.34 0.32 0.33 422,300 131.51
RICHY-W2  0.19 0.19 0.19 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 666,600 126.65
RS-W3  9.00 9.00 9.00 9.00 +0.10 +1.12 8.85 9.00 2,000 18.00
S-W1  0.14 0.15 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 1,123,600 167.63
SAMART-W2  0.71 0.77 0.71 0.75 +0.05 +7.14 0.74 0.75 11,128,447 8,291.34
SAWAD-W1  6.15 6.15 6.15 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 6,800 41.82
SDC-W1  0.26 0.31 0.26 0.30 +0.04 +15.38 0.30 0.31 7,595,000 2,179.54
SMM-W4  - - - - - - - 0.01 - -
SMT-W1  0.07 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 50,100 3.51
SMT-W2  0.68 0.69 0.68 0.68 +0.01 +1.49 0.68 0.69 86,700 59.10
SPALI-W4  20.70 21.40 20.70 21.20 +0.60 +2.91 21.10 21.40 366,310 7,667.71
SPORT-W5 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
SUPER-W4  0.11 0.11 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 19,764,058 2,149.15
SUSCO-W1  0.09 0.10 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 8,740,100 826.67
SVI-W3  1.96 2.00 1.95 1.98 +0.03 +1.54 1.95 1.98 15,100 29.58
TCC-W3  0.13 0.13 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 10,200 1.32
TCC-W4  0.13 0.16 0.13 0.16 +0.01 +6.67 0.16 0.17 257,300 38.87
TCC-W5  0.19 0.19 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 49,500 9.40
TCJ-W2  0.95 1.01 0.95 1.01 +0.07 +7.45 1.00 1.02 814,900 808.34
TCMC-W2  0.37 0.38 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.38 0.39 163,700 62.19
TFG-W1  - - - - - - 1.56 1.80 - -
TFG-W2  0.79 0.79 0.79 0.79 +0.01 +1.28 0.78 0.79 100 0.08
TH-W2  - - - - - - 0.14 0.15 - -
THE-W2  0.06 0.06 0.06 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 129,000 7.74
TNITY-W1  1.03 1.04 1.03 1.04 +0.02 +1.96 1.03 1.04 103,840 106.96
TNPC-W1  0.46 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 31,500 14.50
TRITN-W3  0.35 0.35 0.33 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 7,026,671 2,433.22
TSR-W1  0.58 0.59 0.57 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 36,400 21.07
TTA-W5  0.16 0.18 0.16 0.17 +0.02 +13.33 0.16 0.17 2,616,900 436.31
TTCL-W1  1.61 1.71 1.61 1.66 +0.08 +5.06 1.65 1.66 24,084,061 40,285.00
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 47,200 0.47
VIBHA-W2  1.48 1.48 1.48 1.48 -0.01 -0.67 1.48 1.50 4,199 6.21
VIBHA-W3  0.32 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 85,399 27.28
WAVE-W1  - - - - - - 0.35 0.36 - -
WHA-W1  7.70 7.90 7.60 7.75 +0.20 +2.65 7.75 7.80 338,600 2,632.18
WORK-W1  9.15 9.15 9.00 9.00 +0.25 +2.86 9.00 9.05 3,600 32.42
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่