สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,608.11 - - - - - -
SET50 1,068.45 - - - - - -
SET100 2,355.80 - - - - - -
sSET 737.74 - - - - - -
SETCLMV 1,000.37 - - - - - -
SETHD 1,182.24 - - - - - -
SETTHSI 1,027.55 - - - - - -
SETWB 993.57 - - - - - -
mai 339.33 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJA-W1  - - - - - - - - - -
ALT-W1  - - - - - - - - - -
APEX-W1 <C> - - - - - - - - - -
APURE-W2  - - - - - - - - - -
AS-W1 <C> - - - - - - - - - -
AYUD-W1  - - - - - - - - - -
B-W3  - - - - - - - - - -
B-W4  - - - - - - - - - -
B52-W1 <C> - - - - - - - - - -
B52-W2 <C> - - - - - - - - - -
BTS-W4  - - - - - - - - - -
BWG-W4 <SP> - - - - - - - - - -
CGD-W4  - - - - - - - - - -
CGH-W3  - - - - - - - - - -
CI-W1  - - - - - - - - - -
CKP-W1  - - - - - - - - - -
CRANE-W1  - - - - - - - - - -
DCC-W1  - - - - - - - - - -
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W3  - - - - - - - - - -
EIC-W2  - - - - - - - - - -
EIC-W3  - - - - - - - - - -
EMC-W6  - - - - - - - - - -
EPCO-W3  - - - - - - - - - -
GJS-W3  - - - - - - - - - -
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  - - - - - - - - - -
JAS-W3  - - - - - - - - - -
JCK-W5  - - - - - - - - - -
JMART-W2 <SP> - - - - - - - - - -
JMT-W2  - - - - - - - - - -
MACO-W2  - - - - - - - - - -
MIDA-W2 <SP> - - - - - - - - - -
MILL-W3  - - - - - - - - - -
MILL-W4  - - - - - - - - - -
MILL-W5  - - - - - - - - - -
ML-W2 <SP> - - - - - - - - - -
MONO-W1  - - - - - - - - - -
NEP-W3 <C> - - - - - - - - - -
NFC-W1  - - - - - - - - - -
NOK-W1 <C> - - - - - - - - - -
NPPG-W4  - - - - - - - - - -
NUSA-W3  - - - - - - - - - -
NVD-W1  - - - - - - - - - -
ORI-W1  - - - - - - - - - -
PACE-W2 <C> - - - - - - - - - -
PDI-W1  - - - - - - - - - -
PDJ-W3  - - - - - - - - - -
PDJ-W4  - - - - - - - - - -
RICHY-W1  - - - - - - - - - -
RICHY-W2  - - - - - - - - - -
RS-W3  - - - - - - - - - -
S-W1  - - - - - - - - - -
SAMART-W2  - - - - - - - - - -
SAWAD-W1  - - - - - - - - - -
SDC-W1  - - - - - - - - - -
SINGER-W1  - - - - - - - - - -
SINGER-W2  - - - - - - - - - -
SMT-W1  - - - - - - - - - -
SMT-W2  - - - - - - - - - -
SPORT-W7 <C> - - - - - - - - - -
SST-W2  - - - - - - - - - -
SUPER-W4  - - - - - - - - - -
SVI-W3  - - - - - - - - - -
TCC-W3  - - - - - - - - - -
TCC-W4  - - - - - - - - - -
TCC-W5  - - - - - - - - - -
TCJ-W2  - - - - - - - - - -
TCMC-W2  - - - - - - - - - -
TFG-W2  - - - - - - - - - -
TGPRO-W3  - - - - - - - - - -
TH-W2  - - - - - - - - - -
THE-W2  - - - - - - - - - -
TNITY-W1  - - - - - - - - - -
TNPC-W1 <SP> - - - - - - - - - -
TRITN-W3  - - - - - - - - - -
TTCL-W1  - - - - - - - - - -
TWZ-W5  - - - - - - - - - -
U-W1  - - - - - - - - - -
U-W4  - - - - - - - - - -
VGI-W2  - - - - - - - - - -
VIBHA-W2  - - - - - - - - - -
VIBHA-W3  - - - - - - - - - -
WAVE-W1  - - - - - - - - - -
WHA-W1  - - - - - - - - - -
WIIK-W2  - - - - - - - - - -
WORK-W1  - - - - - - - - - -
ZMICO-W4  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่