สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 14/11/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.78 +4.93 +0.30 1,664.51 1,642.83 15,353,923 46,699.42
SET50 1,099.57 +4.79 +0.44 1,104.03 1,086.66 936,105 30,625.69
SET100 2,430.97 +10.11 +0.42 2,440.35 2,402.18 1,875,693 36,839.25
sSET 836.44 -7.92 -0.94 838.11 832.76 340,422 1,068.70
SETHD 1,249.36 +3.52 +0.28 1,255.97 1,236.54 403,811 12,336.68
SETCLMV 1,051.42 +8.27 +0.79 1,052.21 1,032.08 411,894 10,411.94
SETTHSI 1,051.25 +2.36 +0.22 1,054.93 1,041.22 544,856 20,904.66
mai 415.97 -0.01 -0.00 415.97 413.16 288,822 496.97
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 624 7,461,892
ไม่เปลี่ยนแปลง 556 1,953,978
ลดลง 839 6,123,169
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 1,478,000 36.24
ACC-W1  0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 10,200 0.31
AJA-W1  0.18 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.17 0.18 216,100 38.96
ALT-W1  0.70 0.72 0.69 0.69 -0.01 -1.43 0.69 0.70 424,475 296.79
APEX-W1 <C> 0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 1,412,566 56.50
APURE-W2  0.21 0.22 0.20 0.20 -0.02 -9.09 0.20 0.21 126,520 26.59
AS-W1 <C> 0.12 0.24 0.12 0.24 0.00 0.00 0.21 0.24 46,374 7.72
AYUD-W1  7.40 7.75 7.15 7.30 -0.15 -2.01 7.30 7.35 5,661,119 42,051.09
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.17 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 790,837 134.45
BWG-W4  0.05 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 965,200 48.77
CEN-W4  - - - - - - - 0.01 - -
CGD-W4  0.29 0.29 0.27 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 763,920 211.10
CGH-W3  0.04 0.06 0.04 0.06 +0.01 +20.00 0.04 0.06 944,363 47.19
CI-W1  0.30 0.34 0.29 0.29 -0.03 -9.38 0.29 0.33 26,700 8.01
CKP-W1  0.54 0.57 0.54 0.56 0.00 0.00 0.56 0.57 9,888,800 5,502.44
CRANE-W1  1.35 1.35 1.25 1.25 -0.13 -9.42 1.25 1.30 5,000 6.55
CWT-W4  0.29 0.30 0.27 0.27 -0.03 -10.00 0.27 0.29 1,171,604 339.92
DCC-W1  0.87 0.87 0.86 0.87 -0.01 -1.14 0.87 0.88 1,042,500 905.23
DCON-W1  - - - - - - 2.52 4.00 - -
DIGI-W1 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 600 0.01
DIGI-W2 <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 109,000 1.09
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
EVER-W3  0.05 0.07 0.03 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 16,902,700 758.30
GJS-W3 <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,000 0.01
GSTEL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.20 6.20 5.80 6.00 -0.05 -0.83 5.60 5.85 5,200 30.22
ITD-W1  0.12 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 1,264,902 139.17
JAS-W3  2.32 2.32 2.28 2.28 0.00 0.00 2.28 2.30 559,146 1,289.45
JCK-W5  0.48 0.49 0.48 0.49 +0.02 +4.26 0.46 0.49 40,000 19.20
JMART-W2  0.47 0.47 0.41 0.43 -0.01 -2.27 0.40 0.43 284,700 121.67
JMT-W2  2.00 2.04 1.96 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.06 400,950 801.58
MACO-W2  0.19 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 4,121,600 805.70
MIDA-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 70,000 0.70
MILL-W3  0.03 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 2,029,100 60.87
MILL-W4  0.22 0.23 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 111,800 25.30
MILL-W5  0.19 0.20 0.17 0.17 -0.03 -15.00 0.17 0.19 331,300 60.88
ML-W2  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 671,101 13.42
MONO-W1  0.26 0.27 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.27 1,540,115 394.51
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.04 0.09 - -
NOK-W1 <C> 0.47 0.47 0.47 0.47 -0.03 -6.00 0.46 0.49 35,000 16.45
NUSA-W3  - - - - - - 0.09 0.20 - -
NVD-W1  0.35 0.37 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.34 0.37 68,000 24.12
ORI-W1  1.31 1.54 1.31 1.46 +0.06 +4.29 1.46 1.48 5,552,005 8,102.28
PACE-W2 <C> 0.11 0.13 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 4,753,800 542.65
PDI-W1  0.82 0.83 0.72 0.80 -0.01 -1.23 0.79 0.81 180,733 144.11
PDJ-W2  - - - - - - 1.24 1.35 44 0.05
PDJ-W3  1.18 1.19 1.16 1.18 0.00 0.00 1.18 1.19 6,444 7.57
PDJ-W4  1.22 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00 1.21 1.22 287 0.35
PLE-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 861,500 8.62
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.40 0.43 0.40 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 9,400 3.86
RICHY-W2  0.18 0.20 0.18 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 596,100 112.80
RS-W3  4.52 4.60 4.44 4.44 -0.06 -1.33 4.44 4.50 295,120 1,331.15
S-W1  0.06 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 10,974,800 658.19
SAMART-W2  0.49 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 358,465 177.77
SAWAD-W1  8.90 9.10 8.90 9.05 +0.20 +2.26 9.05 9.10 73,450 663.22
SDC-W1  0.16 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 322,700 52.41
SMT-W1  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 846,600 25.40
SMT-W2  0.59 0.60 0.58 0.58 -0.02 -3.33 0.58 0.60 81,825 48.26
SPORT-W5 <C> - - - - - - - 0.01 - -
SST-W2  1.47 1.53 1.44 1.46 0.00 0.00 1.46 1.47 718,533 1,062.82
SUPER-W4  0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 16,984,414 1,084.17
SUSCO-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,970,000 19.70
SVI-W3  2.40 2.46 2.36 2.38 -0.08 -3.25 2.38 2.44 392,300 946.01
TCC-W3  0.24 0.27 0.23 0.27 +0.05 +22.73 0.25 0.27 4,545,700 1,165.58
TCC-W4  0.23 0.26 0.23 0.26 +0.04 +18.18 0.26 0.27 5,360,447 1,321.01
TCC-W5  0.38 0.41 0.37 0.39 +0.03 +8.33 0.39 0.40 577,807 227.96
TCJ-W2  0.70 0.76 0.70 0.72 +0.01 +1.41 0.72 0.75 22,600 16.39
TCMC-W2  0.17 0.17 0.14 0.14 -0.04 -22.22 0.14 0.15 8,558,300 1,273.02
TFG-W1  1.30 1.35 1.20 1.22 -0.19 -13.48 1.22 1.30 68,400 83.45
TFG-W2  0.69 0.70 0.69 0.70 +0.01 +1.45 0.65 0.70 382,300 267.09
TGPRO-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 1,552,400 31.05
TH-W2  0.30 0.30 0.28 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 363,200 106.62
THE-W2  0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 71,496,700 2,860.40
TNITY-W1  0.84 0.85 0.82 0.85 +0.02 +2.41 0.82 0.85 20,200 16.80
TNPC-W1  0.38 0.39 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 179,400 68.72
TRITN-W3  0.28 0.30 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 6,761,100 1,958.82
TSR-W1  0.15 0.18 0.11 0.12 -0.03 -20.00 0.12 0.13 9,859,008 1,471.86
TTA-W5  0.12 0.13 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 2,495,833 302.53
TTCL-W1  1.16 1.17 1.15 1.16 0.00 0.00 1.16 1.17 394,760 458.25
U-W1  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.44 0.44 0.41 0.41 -0.04 -8.89 0.41 0.42 27,006,781 11,389.52
VIBHA-W2  1.33 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00 1.28 1.33 20,083 26.71
VIBHA-W3  0.28 0.29 0.27 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 461,571 129.29
WAVE-W1  0.39 0.41 0.38 0.39 0.00 0.00 0.39 0.40 162,400 63.54
WHA-W1  6.80 7.00 6.60 6.90 0.00 0.00 6.90 7.00 500,300 3,387.90
WORK-W1  - - - - - - 5.30 6.25 10 0.05
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่