สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/01/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,583.77 +3.47 +0.22 1,588.75 1,577.86 12,078,308 48,270.79
SET50 1,060.95 +3.03 +0.29 1,063.91 1,055.68 1,040,688 37,215.41
SET100 2,323.69 +5.09 +0.22 2,331.92 2,313.29 1,628,482 41,400.88
sSET 737.31 +0.36 +0.05 740.27 736.30 184,870 620.51
SETHD 1,191.90 -0.14 -0.01 1,194.11 1,185.11 377,950 16,434.70
SETCLMV 951.40 +6.57 +0.70 953.73 945.82 371,876 8,846.88
SETTHSI 1,017.30 +2.32 +0.23 1,020.68 1,012.89 832,009 31,807.62
mai 357.62 +0.83 +0.23 358.97 356.77 561,921 737.23
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 672 5,844,745
ไม่เปลี่ยนแปลง 527 1,444,536
ลดลง 674 5,143,788
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  - - - - - - - 0.01 - -
ACC-W1  - - - - - - - 0.01 - -
AJA-W1  0.14 0.16 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 26,433,300 3,790.93
ALT-W1  0.65 0.68 0.65 0.65 -0.01 -1.52 0.65 0.67 214,600 141.97
APEX-W1 <C> 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 1,505,733 60.23
APURE-W2  0.18 0.19 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 329,100 60.25
AS-W1 <C> 0.10 0.10 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 9,300 0.93
AYUD-W1  3.84 3.86 3.76 3.80 0.00 0.00 3.78 3.80 399,638 1,523.18
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.09 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 2,935 0.27
BTS-W4  0.36 0.36 0.34 0.34 -0.02 -5.56 0.34 0.35 15,454,748 5,366.36
BWG-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 137,500 1.38
CGD-W4  0.25 0.26 0.25 0.26 +0.02 +8.33 0.25 0.26 267,413 68.86
CGH-W3  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 1,000 0.04
CI-W1  0.11 0.13 0.11 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 14,275 1.72
CKP-W1  0.44 0.47 0.43 0.44 +0.01 +2.33 0.44 0.45 11,639,300 5,223.69
CRANE-W1  - - - - - - 0.91 1.39 - -
CWT-W4 <SP> - - - - - - - - - -
DCC-W1  0.74 0.75 0.72 0.73 -0.01 -1.35 0.73 0.75 2,374,202 1,746.78
DCON-W1  - - - - - - 2.42 3.00 - -
DIGI-W1 <C> 0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 1,499,400 44.24
DIGI-W2 <C> 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 1,459,100 29.06
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3 <C> - - - - - - - 0.04 - -
EMC-W6 <C> 0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 1,239,254 220.45
EPCO-W3  0.29 0.32 0.26 0.32 +0.05 +18.52 0.32 0.33 95,341,576 28,025.93
EVER-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -50.00 - 0.01 572,800 5.73
GJS-W3 <C> - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.60 4.60 4.40 4.60 0.00 0.00 4.42 4.50 6,400 28.20
ITD-W1  0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 897,400 17.97
JAS-W3  1.66 1.68 1.66 1.67 +0.01 +0.60 1.67 1.68 267,123 446.95
JCK-W5  - - - - - - 0.45 0.47 - -
JMART-W2  0.18 0.19 0.15 0.17 -0.01 -5.56 0.16 0.17 1,928,715 332.92
JMT-W2  1.91 1.93 1.90 1.93 +0.01 +0.52 1.91 1.93 91,900 176.04
MACO-W2  0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 100,000 17.00
MIDA-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
MILL-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 150,000 1.50
MILL-W4  0.12 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 101,500 12.18
MILL-W5  0.09 0.09 0.08 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 661,700 54.55
ML-W2  - - - - - - - 0.01 - -
MONO-W1  0.29 0.30 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 1,725,700 495.52
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.03 - -
NFC-W1  2.78 2.92 2.40 2.54 -0.14 -5.22 2.52 2.54 3,708,635 10,093.27
NOK-W1 <C> 0.26 0.32 0.26 0.29 +0.04 +16.00 0.29 0.30 33,650 9.47
NUSA-W3  0.20 0.22 0.20 0.22 +0.03 +15.79 0.21 0.22 702,800 147.95
NVD-W1  0.28 0.29 0.26 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 1,969,300 536.58
ORI-W1  0.62 0.62 0.60 0.61 -0.01 -1.61 0.60 0.61 3,673,000 2,228.41
PACE-W2 <C> 0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 351,100 24.58
PDI-W1  0.78 0.78 0.75 0.75 -0.02 -2.60 0.75 0.76 526,300 401.90
PDJ-W2 <SP> - - - - - - - - - -
PDJ-W3  0.85 0.85 0.79 0.80 -0.04 -4.76 0.79 0.80 226,699 182.58
PDJ-W4  0.85 0.85 0.79 0.80 -0.04 -4.76 0.80 0.82 120,675 97.60
RICHY-W1  0.13 0.13 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 650,600 71.58
RICHY-W2  0.11 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 90,700 9.98
RS-W3  5.25 5.25 5.00 5.00 -0.25 -4.76 5.00 5.15 167,900 851.14
S-W1  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 2,101,200 63.04
SAMART-W2  0.37 0.38 0.33 0.34 -0.02 -5.56 0.33 0.34 4,632,313 1,641.89
SAWAD-W1  6.35 6.40 6.10 6.15 -0.20 -3.15 6.10 6.25 18,890 117.17
SDC-W1  0.16 0.16 0.14 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 54,800 8.07
SMT-W1  - - - - - - - 0.01 - -
SMT-W2  0.38 0.38 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 23,637 8.91
SPORT-W5 <C> - - - - - - - 0.01 - -
SPORT-W7 <C> - - - - - - 0.02 0.04 - -
SST-W2  1.69 1.69 1.56 1.60 -0.04 -2.44 1.57 1.60 138,414 224.28
SUPER-W4  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 4,329,800 200.25
SUSCO-W1 <SP> - - - - - - - - - -
SVI-W3  1.84 2.10 1.75 1.83 +0.03 +1.67 1.83 1.90 586,901 1,134.72
TCC-W3  0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 221,100 27.74
TCC-W4  0.13 0.13 0.13 0.13 +0.01 +8.33 0.12 0.13 110,500 14.36
TCC-W5  0.27 0.27 0.19 0.25 -0.03 -10.71 0.22 0.26 227,700 50.75
TCJ-W2  0.52 0.54 0.50 0.54 -0.01 -1.82 0.51 0.54 15,000 7.71
TCMC-W2  0.05 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 1,095,700 54.79
TFG-W1  0.45 0.45 0.44 0.44 0.00 0.00 0.42 0.47 24,000 10.56
TFG-W2  0.32 0.37 0.32 0.37 +0.04 +12.12 0.30 0.34 250 0.07
TGPRO-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 3,015,400 60.31
TH-W2  0.20 0.20 0.19 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 126,600 24.06
THE-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 937,200 27.11
TNITY-W1  0.70 0.71 0.69 0.71 0.00 0.00 0.70 0.71 20,606 14.43
TNPC-W1  0.11 0.11 0.09 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 512,700 51.66
TRITN-W3  0.21 0.23 0.21 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 911,900 198.92
TTA-W5  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,500 0.02
TTCL-W1  0.75 0.75 0.72 0.72 -0.02 -2.70 0.72 0.73 773,300 568.29
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 9,500 0.10
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.36 0.37 0.36 0.36 -0.01 -2.70 0.35 0.36 3,625,297 1,305.22
VIBHA-W2  1.03 1.03 1.03 1.03 -0.01 -0.96 1.03 1.04 1,700 1.75
VIBHA-W3  0.16 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.15 0.17 251,216 40.30
WAVE-W1  0.28 0.28 0.24 0.24 -0.03 -11.11 0.24 0.25 455,600 115.37
WHA-W1  7.05 7.10 7.05 7.05 +0.05 +0.71 7.00 7.05 80,700 570.14
WORK-W1  2.56 2.56 1.85 1.98 -0.42 -17.50 1.93 1.98 29,001 59.67
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่