หุ้น IPO
 
หุ้น IPO

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น บริษัท วันจองซื้อ ราคา IPO
(บาท)
วันเข้าซื้อขาย ตลาดรอง
CHIC บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด มหาชน   0.00   mai
BBGI บริษัท บีบีจีไอ จำกัด มหาชน   0.00   SET
STI บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด มหาชน   0.00   mai
CAZ บริษัท ซี เอ แซด ประเทศไทย จำกัด มหาชน   0.00   mai
GSC บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน   0.00   mai
SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน   0.00   mai
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 12-14 ธันวาคม 2561 23.00   SET
ACG บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด มหาชน   0.00   mai
BC บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   mai
SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี   0.00   SET
DO บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน   0.00   SET
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาฯ เอส ไพรม์ โกรท   0.00   SET
PCISE บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   SET
ALL บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน   0.00   mai
ABA บริษัท อาบาเทก เอเชีย จำกัด มหาชน   0.00   SET
ZEN บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด มหาชน   0.00   SET
MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด มหาชน   0.00   mai
VL บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน   0.00   mai
VRANDA บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด มหาชน   0.00   mai
LS บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด มหาชน   0.00   mai

IPO Performance


IPO Research


 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่