หุ้น IPO
หุ้น IPO

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Upcoming IPO)


ชื่อย่อหุ้น บริษัท วันจองซื้อ ราคา IPO
(บาท)
วันเข้าซื้อขาย ตลาดรอง
JSP บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 2.60 19 พฤศจิกายน 2557 mai
CHIC บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด มหาชน   0.00   SET
TEKA บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด มหาชน   0.00   SET
BHGRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เครือโรงพยาบ   0.00   SET
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน   0.00   SET
DEE บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   SET
PLUS บริษัท โรแยล พลัส จำกัด มหาชน 11 - 13 พฤษภาคม 2565 4.50   SET
STP บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด มหาชน   0.00   mai
ACOM บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด มหาชน   0.00   SET
BLESS บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด มหาชน   0.00   mai
TGE บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน   0.00   SET
FTI บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน 11-13 พฤษภาคม 2565 2.50   SET
DTCENT บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
YONG บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด มหาชน   0.00   mai
CH บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด มหาชน   0.00   SET
AMARC บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่ง   0.00   mai
BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบิ   0.00   SET
PCC บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   SET
AAI บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน   0.00   SET
POLY บริษัท โพลีเน็ต จำกัด มหาชน   0.00   SET
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่